Nabídka zboží a služeb je platná pouze pro registrované podnikatele (firmy a živnostníky). Pro odeslání objednávky se musíte přihlásit.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Společnost GUMEX, spol. s r.o., se sídlem Strážnice, Za Drahou 1856, 696 62, IČO 49975366, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13953 zpracovává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

a. v případě vaší poptávky zboží a služeb nebo jiného vyjádření zájmu o spolupráci:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • IČO, DIČ
 • adresu sídla

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky zboží a služeb a jednání o této nabídce. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností GUMEX, spol. s r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a společností GUMEX, spol. s r.o., nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

b. v případě vaší registrace do uživatelského účtu:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • IČO, DIČ
 • adresu sídla

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro administraci vašeho účtu, odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a GUMEX, spol. s r.o. dojde k uzavření takové smlouvy. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností GUMEX, spol. s r.o. zpracovávány pro účely administrace vašeho účtu po dobu aktivního užívání účtu a dále 3 roky od realizace posledního nákupu, nejméně však po dobu 3 let od založení účtu, nebo po dobu 3 let od aktivace účtu provedené v uživatelském rozhraní vašeho účtu.

c. v případě uzavření kupní smlouvy:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • IČO, DIČ
 • adresu sídla

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 11 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

---

2. Na e-mailovou adresu (případně tel.č.) vám budou v případě uskutečnění koupě zboží (nebo alespoň vložení zboží do nákupního košíku) u společnosti GUMEX spol. s r.o. zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude společností GUMEX spol. s r.o. používána k zasílání obchodních sdělení po dobu 3 let od založení uživatelského účtu nebo 3 let od realizace posledního nákupu, pokud byl takový nákup vámi realizován a pokud nedoje v průběhu tohoto období k odhlášení z vaší strany. 

---

3. Jméno, příjmení a adresu, kterou společnost GUMEX, spol. s r.o. získala z předchozí obchodní činnosti nebo z veřejného seznamu (jako je například obchodní rejstřík) lze na základě § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů zpracovávat za účelem zasílání písemné nabídky služeb. Pro tyto účely lze zpracování osobních údajů zrušit vyslovením písemného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů. V případě, že ke zrušení nedojde, lze jméno, příjmení a adresu za účelem a za podmínek v tomto odstavci uvedených zpracovávat i po uplynutí lhůt uvedených v předchozích odstavcích.

---

4. Společnost GUMEX spol s r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být: 

 • poskytovatel webového rozhraní Redenge
 • poskytovatel informačního systému Helios
 • poskytovatel marketingového softwaru Quanda
 • poskytovatel služby B-inside s.r.o.
 • poskytovatel aplikace Knowledge Base
 • poskytovatel služeb k rozesílce tiskovin Tisk Centrum s.r.o.
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
---

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – společnost GUMEX spol. s r.o. výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti, výmaz však může způsobit ukončení jednání o smlouvě či zrušení uživatelského účtu
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jakožto plátce DPH musíme postupovat v souladu s požadavky § 27 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty. Není tedy možné provést výmaz osobních údajů uvedených na námi vydaných daňových dokladech.