Nabídka zboží a služeb je platná pouze pro registrované podnikatele (firmy a živnostníky). Pro odeslání objednávky se musíte přihlásit.

Na co si dát pozor při používání dlaždic Fortelock

Skvrny od pneumatik

 • Některé typy pneumatik a kol mohou vytvořit na dlaždicích skvrny.
 • Je to následkem chemické reakce, která se objevuje mezi antioxidantem, jenž se používá v některých pryžích, a plastifikátorem používaným ve vinylu.
 • Skvrna/reakce má hnědou barvu, tudíž není tak viditelná na určitých barvách dlaždic (tmavě šedá, černá atp.).
 • Doporučujeme, abyste zvážili použití dvousložkového polyuretanového uzavíracího nátěru proti obarvování a skvrnám.

Barevná konzistence

 • Bohužel nejsme schopni zaručit vám 100% konzistentnost barvy zejména mezi jednotlivými produktovými šaržemi.
 • V případě různých šarží je třeba tomuto přizpůsobit pokládku.
 • Dlaždice se nedoporučují pro venkovní použití a barvy nejsou UV stabilní.
 • Dlaždice byla navržena tak, aby poskytovala výjimečnou trvanlivost a aby se snadno pokládala.
 • Toho je dosaženo jedinečným zámkovým provedením a způsobem výroby. Tento způsob výroby může mít za následek, že na dlaždici budou viditelné stopy po vstřikování od středu po okraj. Těmto stopám se nelze vyhnout.

Chraňte svou podlahu

 • Na předměty s ostrými anebo úhlovými rohy namontujte ochranné patky. Nepřesouvejte palety bez zvednutí. Zabráníte tak poškrábání podlahy.
 • I přesto, že mají dlaždice unikátní odvodný systém vlhkosti, aby se zamezilo zadržování vody, je třeba počítat s možností vniknutí vlhkosti do spojů čtverců a zahrnout tuto informaci do objektové specifikace.

Skvrny odstraňujte co nejdříve

 • Zvířecí moč a výkaly způsobí vyblednutí dlaždice.
 • Rovněž kyseliny např. v potravinářských výrobcích, jako je rajčatová pasta mohou způsobit vyblednutí dlaždice.
 • Proto odstraňujte chemické látky a skvrny vždy co nejdříve.

Specifika řady ECO

 • Dlaždice z řady ECO (zejm. ECOgrey, ECOblack), které jsou vyrobeny z recyklovaných elektrovodičů, mohou obsahovat látky, které tyto elektrovodiče obsahovaly jako např. měď, hliník, kadmium, olovo.
 • Dále mohou obsahovat ftalát DEHP (EC 204-211-0; CAS 117-81-7), který je zařazen mezi látky podléhající omezení dle přílohy XVII Nařízení REACH a rovněž mezi látky podléhající autorizaci příloha XIV Nařízení REACH.
 • Ftalát se z našeho výrobku za běžných podmínek neuvolňuje nebo se důvodně nepředpokládá uvolňování za podmínek použití, a nepředpokládáme při doporučeném způsobu použití riziko pro zdraví ani životní prostředí.
 • Obsah ftalátu ve výrobku se může pohybovat v koncentraci 0 - 5 %. Je třeba proto vzít toto do úvahy při umísťování dlaždic.

Odkazy související s dlaždicemi Fortelock