Jak správně namontovat hadici?

V praxi často dochází k chybné montáži hadic. Co může nesprávná instalace způsobit? Při připojování hadice se uživatelům osvědčilo 8 jednoduchých, ale účinných pravidel.

Na životnost hadice má přímý vliv jak způsob upevnění hadice, tak i okolní prostředí, ve kterém je hadice používána.

Naším cílem je tedy správné napojení hadice, aniž bychom museli podstoupit zdlouhavý proces ve stylu „pokus–omyl“. Je třeba jen respektovat několik osvědčených tipů z praxe:

1. HADICE POTŘEBUJE VOLNOSTHadice potřebuje volnost

Hadici namontujte tak, aby v žádné pracovní poloze nebyla namáhána tahem (kromě vlastní hmotnosti). Hadice by měla mít dostatek vůle, aby se mohla volně pohybovat nebo kmitat, aniž by to vyvolávalo v hadici samotné nějaké napětí.  Pokud je natlakována příliš krátká hadice, může dojít k jejímu vytržení z koncovek anebo k poškození koncovek. To vede například ke ztrátě těsnosti hadice.

Současně je však nutné dbát na to, aby hadice neměla přílišnou vůli v pohybu. Mohlo by dojít k zapletení hadice do ostatních hadic či kabelů, anebo k jejímu odírání o další prvky zařízení.

 

2. NIKDY HADICÍ NEKRUŤTENikdy hadicí nekruťte

Zabraňte překroucení hadice. Při zvýšeném tlaku přepravovaného média může dojít k poškození hadice v místě koncovky.

 

3.  HADICE FUNGUJE NEJLÉPE VE SPOJENÍ S KOMPATIBILNÍ KONCOVKOU

Spojení hadice s koncovkou

Poraďte se s námi o vhodných koncovkách. Koncovky na hadice montujeme různými způsoby:

- pomocí spon, pásků, skořepin, případně drátkováním
- lisováním na profesionálních lisovacích strojích

Po kompletaci průmyslových hadic s koncovkami následně provádíme tlakovou zkoušku hydrostatickým tlakem podle normy ČSN EN ISO 1402.

 

4. RESPEKTUJTE ZRANITELNÉ MÍSTO SPOJERespektujte místo spoje

Při montáži ohnutých hadic má předpokládaný ohyb hadice začínat teprve ve vzdálenosti ≥ 1,5 d2 od koncovky. Ohyb přímo v koncovce může způsobit porušení struktury hadice.

 

5. ZABRAŇTE POŠKOZENÍ HADICE Z VNĚJŠKU

Zabraňte poškození hadice z vnějšku

Hadice se nesmí odírat o stavební části v okolí této hadice ani o sebe navzájem. Aby mohla hadice správně fungovat, je nutné zachovat jak její neporušenou duši, tak i vnější obal.

 

6. NENAMÁHEJTE HADICI NADMĚRNÝM TAHEM

Nenamáhejte hadici tahem

Při připojení hadice s koncovkami na pohybující se části musí být délka hadice zvolena tak, aby v celém rozsahu nebyl poloměr r menší, než je r min a hadice nesmí být dodatečně namáhána tahem.

 

7. U POHYBLIVÉHO SPOJE DBEJTE NA SPRÁVNOU MONTÁŽ

Dbejte na správnou montáž u spoje

Zabraňte zkrutu hadice v případě pohyblivého spoje. Hadici upevněte takovým způsobem, aby ani při jejím pohybu nemohlo dojít ke zkrutu.

 

8. ZAMEZTE UCPÁNÍ HADICE

Zamezte ucpání hadice


Poloměr ohybu nesmí být menší než nejmenší přípustný poloměr ohybu (r ≥ r min.). Mohlo by dojít k tomu, že hadice neumožní dostatečný průtok média nebo se bude ohýbat přímo v koncovce.

 

Na čem zejména závisí poloměr ohybu:

  • na průměru hadice,
  • na počtu a druhu vnitřních vrstev,
  • na materiálu

Proč je poloměr pohybu důležitý

Proč je poloměr (rádius) ohybu tak důležitý?

Tento technický parametr musíme vzít v úvahu již při výběru hadice, a to zejména v případě, kdy má hadice odolávat také podtlaku a má být vysoce ohebná. Jestliže nerespektujeme předepsaný rádius ohybu v mm, může dojít k zalomení hadice nebo k jejímu nevratnému poškození.

Čím menší je hodnota poloměru ohybu, tím více můžeme hadici ohnout. Tato hodnota je praktická například při vzájemném porovnávání dvou typů hadic. Na našem webu poloměr ohybu hadice vždy uvádíme.

 

JAK BY TO VYPADAT NEMĚLO:

Jak by to vypadat nemělo

 

V praxi často dochází k chybné montáži hadic. Co může nesprávná instalace způsobit? Při připojování hadice se uživatelům osvědčilo 8 jednoduchých, ale účinných pravidel.

Na životnost hadice má přímý vliv jak způsob upevnění hadice, tak i okolní prostředí, ve kterém je hadice používána. 
Naším cílem je tedy správné napojení hadice, aniž bychom museli podstoupit zdlouhavý proces ve stylu „pokus–omyl“. Je třeba jen respektovat několik osvědčených tipů z praxe:


1. HADICE POTŘEBUJE VOLNOSTHadice potřebuje volnost
Hadici namontujte tak, aby v žádné pracovní poloze nebyla namáhána tahem (kromě vlastní hmotnosti). Hadice by měla mít dostatek vůle, aby se mohla volně pohybovat nebo kmitat, aniž by to vyvolávalo v hadici samotné nějaké napětí.  Pokud je natlakována příliš krátká hadice, může dojít k jejímu vytržení z koncovek anebo k poškození koncovek. To vede například ke ztrátě těsnosti hadice. 
Současně je však nutné dbát na to, aby hadice neměla přílišnou vůli v pohybu. Mohlo by dojít k zapletení hadice do ostatních hadic či kabelů, anebo k jejímu odírání o další prvky zařízení.

Hadicí nikdy nekruťte

 

2. NIKDY HADICÍ NEKRUŤTE
Zabraňte překroucení hadice. Při zvýšeném tlaku přepravovaného média může dojít k poškození hadice v místě koncovky.

 

 

 

3.  HADICE FUNGUJE NEJLÉPE VE SPOJENÍ S KOMPATIBILNÍ KONCOVKOU Spojení hadice s koncovkou

Poraďte se s námi o vhodných koncovkách. Koncovky na hadice montujeme různými způsoby:

- pomocí spon, pásků, skořepin, případně drátkováním
- lisováním na profesionálních lisovacích strojích 
Po kompletaci průmyslových hadic s koncovkami následně provádíme tlakovou zkoušku hydrostatickým tlakem podle normy ČSN EN ISO 1402. 

 

 

Respektujte místo spoje

4. RESPEKTUJTE ZRANITELNÉ MÍSTO SPOJE
Při montáži ohnutých hadic má předpokládaný ohyb hadice začínat teprve ve vzdálenosti ≥ 1,5 d2 od koncovky. Ohyb přímo v koncovce může způsobit porušení struktury hadice.

 

 

 

5. ZABRAŇTE POŠKOZENÍ HADICE Z VNĚJŠKUZabraňte poškození hadice z vnějšku

Hadice se nesmí odírat o stavební části v okolí této hadice ani o sebe navzájem. Aby mohla hadice správně fungovat, je nutné zachovat jak její neporušenou duši, tak i vnější obal.

 

 

Nenamáhejte hadici nadměrným tahem

 

6. NENAMÁHEJTE HADICI NADMĚRNÝM TAHEM

Při připojení hadice s koncovkami na pohybující se části musí být délka hadice zvolena tak, aby v celém rozsahu nebyl poloměr r menší, než je r min a hadice nesmí být dodatečně namáhána tahem. 

 

 

 

7. U POHYBLIVÉHO SPOJE DBEJTE NA SPRÁVNOU MONTÁŽDbejte na správnou montáž u spoje

Zabraňte zkrutu hadice v případě pohyblivého spoje. Hadici upevněte takovým způsobem, aby ani při jejím pohybu nemohlo dojít ke zkrutu.

 

 

 

 

Zamezte ucpání hadice8. ZAMEZTE UCPÁNÍ HADICE
Poloměr ohybu nesmí být menší než nejmenší přípustný poloměr ohybu (r ≥ r min.). Mohlo by dojít k tomu, že hadice neumožní dostatečný průtok média nebo se bude ohýbat přímo v koncovce.


 

 

 

Na čem zejména závisí poloměr ohybu:Důležitost poloměru ohybu

  • na průměru hadice,
  • na počtu a druhu vnitřních vrstev,
  • na materiálu.

Proč je poloměr (rádius) ohybu tak důležitý?

Tento technický parametr musíme vzít v úvahu již při výběru hadice, a to zejména v případě, kdy má hadice odolávat také podtlaku a má být vysoce ohebná. Jestliže nerespektujeme předepsaný rádius ohybu v mm, může dojít k zalomení hadice nebo k jejímu nevratnému poškození.
Čím menší je hodnota poloměru ohybu, tím více můžeme hadici ohnout. Tato hodnota je praktická například při vzájemném porovnávání dvou typů hadic. Na našem webu poloměr ohybu hadice vždy uvádíme.

 

JAK BY TO VYPADAT NEMĚLO: 

Jak by to vypadat nemělo
 

Produkty z článku