Zpracování osobních údajů

1. Společnost GUMEX, spol. s r.o., se sídlem Strážnice, Za Drahou 1856, 696 62, IČO 49975366, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13953 (dále jen GUMEX) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

a. v případě vaší poptávky zboží a služeb nebo jiného vyjádření zájmu o spolupráci:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • IČO, DIČ
 • adresu sídla

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky zboží a služeb a jednání o této nabídce. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností GUMEX zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a společností GUMEX, nejdéle 4 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

b. v případě vaší registrace do uživatelského účtu:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • IČO, DIČ
 • adresu sídla

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro administraci vašeho účtu, odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a společností GUMEX dojde k uzavření takové smlouvy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností GUMEX zpracovávány pro účely administrace vašeho účtu po dobu aktivního užívání účtu a dále 4 roky od realizace posledního nákupu, nejméně však po dobu 4 let od založení účtu, nebo po dobu 4 let od posledního přihlášení k vašemu uživatelskému účtu.

c. v případě uzavření kupní smlouvy:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • IČO, DIČ
 • adresu sídla
 • údaje spojené s platbou
 • údaje spojené s doručením

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Toto zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 ods.t 1 písm. f) Nařízení. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 11 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

---

2. Na e-mailovou adresu (případně tel.č.) vám budou v případě uskutečnění koupě zboží (nebo alespoň vložení zboží do nákupního košíku) u společnosti GUMEX zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa a telefonní číslo budou společností GUMEX používána k zasílání obchodních sdělení po dobu 4 let od posledního přihlášení k uživatelskému účtu nebo 4 let od realizace posledního nákupu, pokud byl takový nákup vámi realizován a pokud nedoje v průběhu tohoto období k odhlášení z vaší strany.

Na poštovní adresu zákazníka budou společností GUMEX zasílána také obchodní sdělení v podobě tiskovin (časopisy, katalogy, informační letáky), a to na základě oprávněného zájmu společnosti GUMEX dle čl. 6 ods.t 1 písm. f) Nařízení. Proti zpracování poštovní adresy za účelem zasílání těchto tiskovin, lze kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu, telefonicky – vznést námitku. Poštovní adresa bude za tímto účelem společností GUMEX zpracovávána po dobu 4 let od posledního nákupu.

---

3. Společnost GUMEX prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

 • poskytovatel informačního systému Business Logic s.r.o.
 • poskytovatel informačního systému Helios Asseco Solution, a.s
 • poskytovatel marketingového softwaru Quanda International s.r.o.
 • poskytovatel služby B-inside s.r.o.
 • poskytovatel služeb k rozesílce tiskovin 5 P Agency, spol. s r.o.
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
---

4. Společnost GUMEX předává následující kreditní informace společnosti Bisnode Česká republika, a.s.:

 • IČO
 • číslo zákazníka
 • název subjektu (může obsahovat i jméno, pokud je v názvu, nebo se jedná o OSVČ)
 • adresu
 • číslo faktury
 • typ transakce
 • datum vystavení faktury
 • datum splatnosti
 • datum úhrady
 • fakturovaná částka
 • zůstatek na faktuře

Tyto informace jsou předávány za účelem minimalizace kreditního rizika a umožňují společnostem a podnikatelům ověřit si schopnost svých obchodních partnerů platit za objednané zboží/služby. Zpracování je umožněno na základě oprávněného zájmu správce.

---

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po společnosti GUMEX informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat si u ní kopii takové informace,
 • vyžádat si u společnosti GUMEX přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po společnosti GUMEX výmaz osobních údajů - výmaz společnost GUMEX provede, pokud tento výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy společnosti GUMEX,
 • žádat přenos osobních údaj, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány automatizovaným způsobem,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost GUMEX nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit se svou stížností na soud.

Jakožto plátce DPH musí společnost GUMEX postupovat v souladu s požadavky § 27 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty. Není tedy možné provést výmaz osobních údajů uvedených na daňových dokladech vydaných společností GUMEX.