Z kroniky zakladatele

1968-1993 Jak jsem začal svoji kariéru

Vzpomínky Jana Sedláčka na dobu, kdy byl ze studentského života vhozen do studených vod zaměstnání…

1994 Jak vznikl GUMEX

Vzpomínky Jana Sedláčka na dobu, kdy se narodil GUMEX

1995 Boj o přežití

Vzpomínky Jana Sedláčka na dobu, kdy GUMEX bojoval o své místo na slunci…

1996-2000 Změna vlastníků

Vzpomínky Jana Sedláčka na dobu, kdy se jeho společník rozhodl odejít z GUMEXU…

2001 Zřízení brněnské pobočky

Vzpomínky Jana Sedláčka na dobu, kdy se rozhodl založit první pobočku GUMEXU…

2002 Králem už nebyl ten, kdo měl zboží

Vzpomínky Jana Sedláčka na dobu, kdy GUMEX začal hledat nové cesty k zákazníkům…

2003 Morava nám byla těsná

Vzpomínky Jana Sedláčka na dobu, kdy se rozhodl založit pobočku GUMEXU v Praze…

2004 Prvních 10 let života firmy

Vzpomínky Jana Sedláčka na dobu, kdy měl GUMEX za sebou první desetiletí své existence…

2005 Touha podnikat ve vlastním

Vzpomínky Jana Sedláčka na dobu, kdy se zrodila myšlenka vlastní provozovny…

2006-7 Překročili jsme hranice

Vzpomínky Jana Sedláčka na dobu, kdy došlo k založení dceřiné společnosti GUMEXU na Slovensku…

2008-9 Realizace vlastní provozovny po 15 letech podnikání

Vzpomínky Jana Sedláčka na dobu příprav a stěhování firmy do nových podnikatelských prostor ve Strážnici, ale i dopad velké hospodářské krize…

2010 Čím jsem byl, byl jsem rád…

Vzpomínky Jana Sedláčka na dobu, kdy slavil své životní jubileum…

2011 Rozvoj je náš cíl

Vzpomínky Jana Sedláčka na dobu, kdy jsme se učili zpracovávat ploché materiály pomocí vodního paprsku a plotru.

2012 Dobré jméno rodinné firmy

Vzpomínky Jana Sedláčka na dobu, kdy jsme měli již 100 zaměstnanců a známí se ho ptali, co vlastně GUMEX je a co vytváří?

2013 Smysl zákaznických dat

Vzpomínky Jana Sedláčka na dobu, kdy jsme se začali systematicky zabývat úsporou času i inspirací našich zákazníků...

2014 Slavíme i budujeme

Vzpomínky Jana Sedláčka na dobu, kdy GUMEX završil již druhé desetiletí své působnosti...