Chemické odolnosti

Napište požadovanou chemikálii nebo látku, se kterou přijde námi dodaný výrobek do styku. V dalším kroku bude moci vybrat koncentraci a pracovní teplotu (pokud je uvedena). Médium můžete vyhledat také podle názvu v anglickém jazyce, případně CAS kódu.

Vyhledat médium

Odolnost chemikáliím vybraného produktu konzultujte s naším prodejním oddělením. Hodnoty uvedené v tabulce vychází z hodnot zpracovaných na základě informací o materiálech jednotlivých výrobců. Vysvětlení značení odolnosti: 1 – výborná odolnost: médium může být v trvalém styku s uvedeným médiem 2 – průměrná odolnost: vhodné pro krátkodobý kontakt, médium může být ve styku s materiálem jen po omezenou dobu a tato má vliv na životnost výrobku 3 – malá odolnost: médium může být ve styku s materiálem jen po velmi omezenou dobu a tato má výrazný vliv na životnost výrobku 4 – nevyhovující pro styk s daným médiem X – odolnost nutno ověřit, v současné době nám není známa