2013 Smysl zákaznických dat

Z kroniky zakladatelePřesnost je náš cíl

Při našem postupném budování širokého sortimentu zboží i služeb jsme věnovali opravdu hodně financí i času na školení zaměstnanců také z hlediska nevýrobních potřeb naší firmy. Tím myslím využívání IT, moderních metod propojení nákupu, prodeje i skladu a v neposlední řadě usnadnění a urychlení komunikace se zákazníky. Pořizování všech výpočetních programů se zdálo zpočátku drahé, ale určitě se vyplatilo.

Využití IT

Musím se proto vrátit ještě o pár let zpět, kdy jsme začali používat novější formu počítačového programu Helios*. Díky tomu jsme byli perfektně informováni o všech dokladech a požadavcích zákazníků. Od roku 2011 jsme už dokázali optimalizovat tok zboží mezi pobočkami, to znamená, že jsme zautomatizovali celý proces od vydání objednávky zboží jedné pobočky na druhou až po dodávku zboží a naskladnění. V účtárně jsme už od roku 2012 používali DataPoint. Sloužil k evidenci všech účetních dokladů, objednávek, smluv apod. Propojili jsme jej s Heliosem, a tak mohlo dojít k rychlejšímu schvalování dokladů, k jejich lepší dostupnosti, snadné zpětné dohledatelnosti a přehledné archivaci.

Zákaznická data

Od začátku jsme se snažili být precizní v tom, abychom měli zákaznická data v pořádku a v aktuální podobě. Když u nás zákazník nakoupí, vše zaevidujeme. Proto potřebujeme, aby se naši zákazníci zaregistrovali, průběžně tyto údaje aktualizujeme a spolupracujeme i s těmi, kteří u nás zatím jen poptávají. Ano, někoho tím třeba obtěžujeme. Ale ve výsledku je tento přístup výhodný pro obě strany. Pokud se někdo přihlásí jako registrovaný zákazník do zákaznické zóny na našich webových stránkách, má automaticky k dispozici celou řadu výhod. Ihned vidí svou aktuální cenovou úroveň, novou objednávku zvládne pouze jedním klikem na dříve objednanou položku, detailně se mu zobrazí doklady z předchozích nákupů. Všechny tyto údaje jsou mu nabídnuty bez ohledu na to, jestli předchozí nákupy proběhly telefonicky přes naši zákaznickou linku, osobně u nás na pobočce anebo přímo přes e-shop. A čas jsou peníze – to platí pro nás jako dodavatele a totéž chceme umožnit i našim zákazníkům. I díky našemu dlouhodobě metodicky spravovanému systému dat víme, že se ve firmě odběratele třeba v mezičase změnil nákupčí, a vyřízená zakázka dorazí na správnou kontaktní osobu. Pokud zařazujeme do sortimentu nějakou novinku nebo víme, že právě pro tuto sezónu je žádaný určitý výrobek, obracíme se i prostřednictvím newsletterů vždy na konkrétní osobu a určitý obor, kterého se daný produkt týká. Rozhodně nechceme obtěžovat zákazníky jiného podnikatelského zaměření. Šetříme tak jejich čas a naopak je chceme inspirovat tím, o čem jsme přesvědčeni, že je to nabídka vhodná právě pro jejich provoz.

Z kroniky zakladateleEvidence skladu a výroby

Postupně jsme pomocí informačních systémů zmodernizovali i naše skladové hospodářství. Na každý výrobek byla založena jedinečná karta. Pro zákazníka je tato metoda výhodná proto, že může kdykoliv poptat stejný výrobek se shodnými technickými vlastnostmi. Anebo mu naši specialisté pomohou vybrat produkt, který má srovnatelné užitné vlastnosti, máme s ním dobré zkušenosti z praxe a je právě v požadovaném množství skladem. Myslím, že díky naší pečlivosti si na nás zákazníci cení i to, že se na konstantní kvalitu našich produktů mohou spolehnout.

I z hlediska naší vlastní výroby jsme se vždy snažili zrealizovat i ty zakázky, které byly pro nás novinkou. Naši montéři i specialisté výroby se stále učí zvládat nové technologie, materiály, výrobní postupy, řídicí programy nových strojů. Všichni se chceme poučit z počátečních chyb a vlastní pílí a vytrvalostí směřovat k co nejlepšímu výsledku.

Vážím si svých spolupracovníků a vím, že v tom jsme dobří a silní: žádný z nás neví všechno, ale společně usilujeme o to, jak co nejlépe vše vyřešit.

Další díl kroniky...


Foto: Finanční ředitel Jan Sedláček v diskusi s vedoucím skladu Strážnice Davidem Bílou. Archiv společnosti GUMEX, spol. s r.o.

*) Helios: informační systém pro optimalizaci procesů ve firmě (ERP) i vztahu se zákazníky a obchodními partnery (CRM). Nástroj pro řízení firmy, vhodný rovněž pro správu dokumentů, manažerské analýzy, výrobní postupy apod. na základě velkoobjemových dat. Zdroj: www.assecosolutions.com/cz/software/helios/; kráceno.