Těsnění v metráži připravujeme na míru

Výroba těsnění na míru zahrnuje nejen ploché kompaktní a porézní těsnicí materiály, ale i  silikonové a gumové profily v metráži. Profilové těsnění na míru se v praxi osvědčilo jako vynikající pomocník pro utěsnění nejrůznějších konstrukčních i stavebních prvků.

Standardně dodáváme gumové těsnění metráž, dále těsnicí profily v metráži ze silikonu, termoplastu, z měkčeného PVC, profily Pireli s kovovou výztuhou i speciální profily do oken dopravních prostředků. Výběr si ulehčíte, pokud použijete při hledání na našich webových stránkách pokročilé filtrování.

Výroba těsnění atypických rozměrů nebo tvarů

Těsnění v metráži na míru

TIP: Jestliže jste v základním sortimentu na našich webových stránkách nenalezli požadovaný profil, protože sháníte atypický tvar, máme pro vás řešení: využijte náš poptávkový formulář pro zakázkovou výrobu silikonových profilů.

I přesto, že se snažíme třídit a nabízet profily nejrůznějších tvarů, chceme vám umožnit i nadstandardní volbu – objednat si profilové těsnění na zakázku ve zcela odlišném tvaru. V praxi se setkáváme se dvěma typy požadavků zákazníků:

VARIANTA 1: Máte pouze vzorek nebo popis stávajícího profilu, je potřeba jej nahradit adekvátním produktem.

Vzor popisu stávajícího profilu

Návrh řešení:

Pošlete nám vzorek dosud používaného profilu v naskenované podobě, nakreslete jej, přivezte s sebou osobně, zavolejte – naši specialisté prodeje vám rádi pomohou. Několik důležitých informací si promyslete už předem:

 • Jakému prostředí bude profil vystaven (slunečnímu záření, kontaktu s vodou, potravinami, chemikáliemi, jiným horkým výrobkem, oleji, s čisticími, sanitačními či dezinfekčními prostředky**, kaly)?
 • Pracovní teplota
 • Množství
 • Účel použití
 • Máte pro nás k dispozici výkres? Jaké jsou rozměrové tolerance?
 • Pokud jste profil používali, nyní je poškozený a ne zcela jednoznačně pohledem identifikovatelný, lze z dokumentace například vyčíst, z jakého byl materiálu, jaké byly požadavky na sloučeniny původního materiálu, normy, které bylo zapotřebí dodržet?

Společně nalezneme takovou variantu profilu, která bude vyhovovat zadaným parametrům.

VARIANTA 2: Dosud jste žádný profil nepoužili, máte pouze vzorek produktu, jehož součástí má být těsnicí profil.

Vzorek produktu

Návrh řešení:

Náš specialista prodeje porovná vzorek vašeho produktu s různými tvary těsnění, které máme v našem sortimentu. Pokud není k dispozici vhodný profil, navštíví vás náš obchodní manažer a přímo na místě posoudí produkt, který má být těsněn, dohodnete se na všech požadovaných parametrech výrobku a na základě tohoto posouzení a dodaného výkresu výrobku zadáváme vývoj* profilu do výroby.

Jak probíhá vývoj* těsnicího profilu v metráži na míru

 • Vývoj* profilu trvá obvykle 3-8 týdnů. Pokud není k dispozici výkres a určena norma, podle které má být profil zhotoven, řídíme se tolerancí výrobce (jedná se například o požadavky na tvrdost).
 • Hotový (tzv. retenční) vzorek předáváme zákazníkovi k odzkoušení (a buď je po připomínkách opět zadán do výroby a pozměněn, nebo je již v této fázi odsouhlasen).
 • Po předchozím odsouhlasení vzorku zákazníkem je zahájena výroba těsnicího profilu v metráži na míru už s definitivním zadáním všech požadovaných parametrů.
 • Vývoj* profilu může zahrnovat i formu na spojení profilu, výsledkem zakázky je pak spojený profil.

Výhoda těsnicího profilu v metráži na míru:

 • Není nutné upravovat konstrukci samotného výrobku, jen je zapotřebí určit, co se musí těsnit (případně vytěsnit).
 • Docílíme plnohodnotné náhrady za stávající profil, který je zapotřebí vyměnit a nelze jej obstarat v původní verzi.

Využijte i naše navazující služby:

Materiály a provedení, ze kterých těsnění v metráži na míru dodáváme

Materiály a provedení

Těsnění z pryže ( gumová metráž – varianty podle druhu základního kaučuku):

 • EPDM kompaktní, mikroporézní, koextruze***
 • VMQ (silikon) kompaktní, mikroporézní, koextruze***
 • NBR (butadienakrylonitrilový kaučuk) kompaktní i mikroporézní
 • CR (neopren)
 • SBR (butadienstyrenový kaučuk)
 • NR-SBR (směs přírodního a butadienstyrenového kaučuku)
 • IR (izoprenový kaučuk)

Těsnění z plastu:

 • PVC, TPU (termoplastický polyuretanový kaučuk)
 • PU (polyuretan)

*) Upozornění: Výrazem vývoj* označujeme technologickou přípravu dávky profilu.

**) Zdroj: https://www.dewolf.cz/blog/cistici-sanitacni-dezinfekcni-prostredek/

***) Koextruze je proces vytlačování dvou nebo více materiálů stejnou matricí za vzniku jednoho kusu. Pokud je kombinováno více plastů, každý jednotlivý plast si zachovává své původní vlastnosti. Zdroj: https://www.plastov.cz/2020/10/koextruze-plastu.html, kráceno.

Výroba těsnění na míru zahrnuje nejen ploché kompaktní a porézní těsnicí materiály, ale i  silikonové a gumové profily v metráži. Profilové těsnění na míru se v praxi osvědčilo jako vynikající pomocník pro utěsnění nejrůznějších konstrukčních i stavebních prvků.

Standardně dodáváme gumové těsnění metráž, dále těsnicí profily v metráži ze silikonu, termoplastu, z měkčeného PVC, profily Pireli s kovovou výztuhou i speciální profily do oken dopravních prostředků. Výběr si ulehčíte, pokud použijete při hledání na našich webových stránkách pokročilé filtrování.

Výroba těsnění atypických rozměrů nebo tvarůTěsnění v metráži na míru
TIP: Jestliže jste v základním sortimentu na našich webových stránkách nenalezli požadovaný profil, protože sháníte atypický tvar, máme pro vás řešení: využijte náš poptávkový formulář pro zakázkovou výrobu silikonových profilů. 

I přesto, že se snažíme třídit a nabízet profily nejrůznějších tvarů, chceme vám umožnit i nadstandardní volbu – objednat si profilové těsnění na zakázku ve zcela odlišném tvaru. V praxi se setkáváme se dvěma typy požadavků zákazníků:

VARIANTA 1: Máte pouze vzorek nebo popis stávajícího profilu, je potřeba jej nahradit adekvátním produktem.

Návrh řešení:
Pošlete nám vzorek dosud používaného profilu v naskenované podobě, nakreslete jej, přivezte s sebou osobně, zavolejte – naši specialisté prodeje vám rádi pomohou. Několik důležitých informací si promyslete už předem:Ukázka popisu stávajícího profilu

 • Jakému prostředí bude profil vystaven (slunečnímu záření, kontaktu s vodou, potravinami, chemikáliemi, jiným horkým výrobkem, oleji, s čisticími, sanitačními či dezinfekčními prostředky**, kaly)?
 • Pracovní teplota
 • Množství
 • Účel použití
 • Máte pro nás k dispozici výkres? Jaké jsou rozměrové tolerance?
 • Pokud jste profil používali, nyní je poškozený a ne zcela jednoznačně pohledem identifikovatelný, lze z dokumentace například vyčíst, z jakého byl materiálu, jaké byly požadavky na sloučeniny původního materiálu, normy, které bylo zapotřebí dodržet?

Společně nalezneme takovou variantu profilu, která bude vyhovovat zadaným parametrům.

VARIANTA 2: Dosud jste žádný profil nepoužili, máte pouze vzorek produktu, jehož součástí má být těsnicí profil.

Návrh řešení:Vzorek produktu
Náš specialista prodeje porovná vzorek vašeho produktu s různými tvary těsnění, které máme v našem sortimentu. Pokud není k dispozici vhodný profil, navštíví vás náš obchodní manažer a přímo na místě posoudí produkt, který má být těsněn, dohodnete se na všech požadovaných parametrech výrobku a na základě tohoto posouzení a dodaného výkresu výrobku zadáváme vývoj* profilu do výroby.

Jak probíhá vývoj* těsnicího profilu v metráži na míru

 • Vývoj* profilu trvá obvykle 3-8 týdnů. Pokud není k dispozici výkres a určena norma, podle které má být profil zhotoven, řídíme se tolerancí výrobce (jedná se například o požadavky na tvrdost).
 • Hotový (tzv. retenční) vzorek předáváme zákazníkovi k odzkoušení (a buď je po připomínkách opět zadán do výroby a pozměněn, nebo je již v této fázi odsouhlasen).
 • Po předchozím odsouhlasení vzorku zákazníkem je zahájena výroba těsnicího profilu v metráži na míru už s definitivním zadáním všech požadovaných parametrů.
 • Vývoj* profilu může zahrnovat i formu na spojení profilu, výsledkem zakázky je pak spojený profil.

Výhoda těsnicího profilu v metráži na míru:

 • Není nutné upravovat konstrukci samotného výrobku, jen je zapotřebí určit, co se musí těsnit (případně vytěsnit).
 • Docílíme plnohodnotné náhrady za stávající profil, který je zapotřebí vyměnit a nelze jej obstarat v původní verzi.

Využijte i naše navazující služby:

Materiály a provedení, ze kterých těsnění v metráži na míru dodáváme

Těsnění z pryže ( gumová metráž – varianty podle druhu základního kaučuku):Materiály a provedení

 • EPDM kompaktní, mikroporézní, koextruze***
 • VMQ (silikon) kompaktní, mikroporézní, koextruze***
 • NBR (butadienakrylonitrilový kaučuk) kompaktní i mikroporézní
 • CR (neopren)
 • SBR (butadienstyrenový kaučuk)
 • NR-SBR (směs přírodního a butadienstyrenového kaučuku)
 • IR (izoprenový kaučuk)

Těsnění z plastu:

 •  PVC, TPU (termoplastický polyuretanový kaučuk)
 • PU (polyuretan)

*) Upozornění: Výrazem vývoj* označujeme technologickou přípravu dávky profilu.

**) Zdroj: https://www.dewolf.cz/blog/cistici-sanitacni-dezinfekcni-prostredek/
***) Koextruze je proces vytlačování dvou nebo více materiálů stejnou matricí za vzniku jednoho kusu. Pokud je kombinováno více plastů, každý jednotlivý plast si zachovává své původní vlastnosti. Zdroj: https://www.plastov.cz/2020/10/koextruze-plastu.html, kráceno.