Potřebujete k výrobku i rozměrový protokol?

Měření a skenování 2D výrobků provádíme prostřednictvím profesionálního měřicího zařízení - 2D kamerového profilprojektoru VµMASTER.

Měřící zařízení

Usilujeme o co nejkvalitnější výrobky, které dodáváme našim zákazníkům. Záleží nám na tom, jak přesné jsou tyto produkty, ať už pocházejí z naší výroby, nebo od našich dodavatelů. Proto nyní na naší pobočce ve Strážnici používáme přístroj VµMASTER s patentovanou měřicí technologií ColourMap™, jenž nám umožňuje:

  • měření, skenování, porovnání 2D produktů s CAD výkresy

Přístroj provede video detekci hran, při které snímá stovky bodů prvku, zaručuje přitom vysokou přesnost měření (chyba ˂ 7,5 µm) v měřicím rozsahu X, Y, skenuje a porovnává s  .dxf, poté dodá výkres ve formátu .pdf a výsledky exportuje do Excelu.

  • vyhotovení protokolu měření, jehož součástí je výkres s naměřenými hodnotami a tabulka měřených hodnot
  • kontrolu výrobků, které jsme nakoupili od našich dodavatelů
  • měření předložených výrobků od našich zákazníků

Tato rozměrová kontrola se může uskutečnit tehdy, pokud zákazník předloží například pouze vzorek profilu, hadice, aniž by měl k dispozici výkres nebo znal přesnou specifikaci používaného produktu, jenž potřebuje rychle nahradit adekvátním výrobkem.

Takto zhotovený výrobní výkres může zákazníkovi také posloužit při výrobě a zkoušení prototypů nebo při výrobě tvarově složitých součástí výrobku.

Měření probíhá rychle, přesně a nekontaktně (nemůže dojít např. k poškození měřeného předmětu, vše je snímáno přes kameru).

Omezení: měřicí rozsah X, Y 400 × 300 mm

Pomocí tohoto přístroje se chceme ujistit, že naši práci děláme správně a s požadovanou přesností, využíváme jej i pro zrychlení hledání vhodného řešení požadavku zákazníka. (Pokud například zákazníkovi nevyhovuje určitý profil, zjistíme takto velmi rychle, že potřebuje přísnější toleranci /vyšší přesnost/, a můžeme začít ihned řešit.)

Měření přesnosti můžeme provést u profilů (část v řezu – 2D), průměrů hadiček a hadic, jakož i tvarových pryžových výrobků, zhotovených na plotru nebo vodním paprskem.

Měření a skenování 2D výrobků provádíme prostřednictvím profesionálního měřicího zařízení - 2D kamerového profilprojektoru VµMASTER.

Měřící zařízení

Usilujeme o co nejkvalitnější výrobky, které dodáváme našim zákazníkům. Záleží nám na tom, jak přesné jsou tyto produkty, ať už pocházejí z naší výroby, nebo od našich dodavatelů. Proto nyní na naší pobočce ve Strážnici používáme přístroj VµMASTER s patentovanou měřicí technologií ColourMap™, jenž nám umožňuje:

  •  měření, skenování, porovnání 2D produktů s CAD výkresy

Přístroj provede video detekci hran, při které snímá stovky bodů prvku, zaručuje přitom vysokou přesnost měření (chyba ˂ 7,5 µm) v měřicím rozsahu X, Y, skenuje a porovnává s  .dxf, poté dodá výkres ve formátu .pdf a výsledky exportuje do Excelu.

  • vyhotovení protokolu měření, jehož součástí je výkres s naměřenými hodnotami a tabulka měřených hodnot
  • kontrolu výrobků, které jsme nakoupili od našich dodavatelů
  • měření předložených výrobků od našich zákazníků

Tato rozměrová kontrola se může uskutečnit tehdy, pokud zákazník předloží například pouze vzorek profilu, hadice, aniž by měl k dispozici výkres nebo znal přesnou specifikaci používaného produktu, jenž potřebuje rychle nahradit adekvátním výrobkem.

Takto zhotovený výrobní výkres může zákazníkovi také posloužit při výrobě a zkoušení prototypů nebo při výrobě tvarově složitých součástí výrobku.

Měření probíhá rychle, přesně a nekontaktně (nemůže dojít např. k poškození měřeného předmětu, vše je snímáno přes kameru).

Omezení: měřicí rozsah X, Y 400 × 300 mm

Pomocí tohoto přístroje se chceme ujistit, že naši práci děláme správně a s požadovanou přesností, využíváme jej i pro zrychlení hledání vhodného řešení požadavku zákazníka. (Pokud například zákazníkovi nevyhovuje určitý profil, zjistíme takto velmi rychle, že potřebuje přísnější toleranci /vyšší přesnost/, a můžeme začít ihned řešit.)

Měření přesnosti můžeme provést u profilů (část v řezu – 2D), průměrů hadiček a hadic, jakož i tvarových pryžových výrobků, zhotovených na plotru nebo vodním paprskem.

Doporučené odkazy

Chcete se poradit?