2024 30 let pružného partnerství

Z kroniky zakladatele - Libor Sedláček

 

Hodnoty naší firmy

I při naší Gumexácké pouti, kterou před třiceti lety nastartoval náš otec, jsme mnohdy stáli na rozcestí. I my jsme hledali, kam budeme směřovat a jakým hodnotným obsahem naplníme slogan „pružné partnerství“. Všechna naše klíčová rozhodnutí se promítla do hodnot firmy. Ty každý den naplňují kolegové, kteří jsou součástí naší nekončící cesty. V knize Dokonalý život a rovněž při osobním setkání s jejím autorem Pavlem Vosobou mne zaujaly otázky a odpovědi na téma hledání cesty k osobní svobodě a dosahování skutečného úspěchu a štěstí. Oslovil jsem jej a požádal o krátké vyjádření k jubileu naší firmy.

 

 

 

 

Pavel VosobaCo je opravdové partnerství?

Pavel Vosoba, spolumajitel firmy M. C. Triton a autor řady knih a podcastů se zamýšlí nad touto nelehkou otázkou: „V dnešním spotřebním světě, doslova přecpaném reklamou, přehnanými sliby a falešnými slevami, je opravdu těžké se vyznat. Je vůbec možné najít solidního partnera? Dává ještě smysl budovat dlouhodobé obchodní partnerství? Vzpomínám si, když jsme začali stavět bytové domy. První dodavatel vyhrál zakázku nejnižší cenou a sliboval vše, co si člověk může přát – dodržení ceny, kvality, času a flexibilitu případných úprav. Nic z toho se však nestalo a v polovině zakázky musel být vyměněn za dalšího dodavatele a ten ještě za dalšího. A nakonec jsme museli hlídat každou maličkost, aby byla stavba dokončena včas a za rozumné peníze. Uteklo pár let. Dnes máme stabilní dodavatele – nazýváme je partnery, neboť s nimi můžeme otevřít jakékoliv téma, problém, a vždy se dokážeme rozumně dohodnout. Co slíbí, snaží se splnit. Když se dívám na výsledky průzkumu spokojenosti mezi zákazníky GUMEXU, myslím, že se firma vydala stejnou cestou. 98 % zákazníků je zcela spokojeno s přístupem obchodníků, 97 % s úpravou zboží na míru a stejně tak i s kvalitou zboží. To jasně ukazuje zaměření GUMEXU na dlouhodobou spolupráci a budování opravdového partnerství. Právě to je jeho nejsilnější konkurenční výhodou a věřím, že si i nadále zachová přízeň svých klientů – partnerů v dobách lepších i horších.“

GUMEX je velká rodina – jak to vidí jednatelé firmy?

GUMEX je rodinnou firmou, a to hned ve dvou smyslech tohoto slova. Ano, je to firma založená Janem Sedláčkem, v jejímž vedení jsou nyní jeho potomci Dušan, Libor a Jana. Ale je to také firma, kde se členem širší rodiny GUMEXU stává každý zaměstnanec. Na jejím počátku bylo přesvědčení, že v podnikání jsou zákazníci na prvním místě a že majitelé jsou zde pro zaměstnance stejně tak jako zaměstnanci pro majitele. 30 let našeho fungování ukazuje, že to byla správná cesta.

Spolumajitelé Gumexu

 

Prostě devadesátky

GUMEX vznikl v 90. letech. To těm, kteří tuto dobu zažili, napoví i samotný název. Společností se jménem končícím na „ex“ bylo tehdy hned několik. „Když GUMEX vznikal, nenapadlo by mne, že se o 30 let později bude jednat o jednu z největších firem ve svém oboru a že bude zaměstnávat více než 180 lidí“, říká zakladatel Jan Sedláček a upřesňuje: „Na začátku jsem neměl velké úmysly, netušil jsem, že bude jednou tak velký.“ GUMEX začínal spolu s dalšími malými firmami, které se postupem času staly jeho zákazníky. „Majitelé firem o pěti zaměstnancích spolu obchodovali v sandálech a kraťasech. Teď obchody sjednávají spíše nákupčí. My si ale tu dobu v GUMEXU stále dobře pamatujeme. I díky tomu snad dobře víme, co náš zákazník potřebuje. Stejně jako jsme rostli v prvních letech my, rostli často v symbióze s námi i naši zákazníci,“ vzpomíná Libor Sedláček, nyní marketingový ředitel společnosti.

Začátky jako v každé malé firmě

Jak šel čas s vedením firmyGUMEX vznikl v roce 1994 a jeho prvními dodavateli byly firmy, ve kterých už jméno Jana Sedláčka znali díky dřívějším pracovním vztahům. Vše ostatní ale bylo třeba vybudovat „na zelené louce“. Kdo někdy pracoval v menší firmě, dokáže si dobře představit, že všichni dělali to, co bylo třeba. Doslova. Oficiálním zaměstnancem č. 1 byl přitom Libor Sedláček: „Firma vznikla v únoru a já jsem v ní začal pomáhat v březnu. Snažil jsem se zjistit, koho bychom mohli kontaktovat i jak vytvořit na počítači v programu T602 seznam zboží. Samozřejmě jsem ale dělal úplně všechno, co táta zavelel,“ uvádí o počátku své práce v GUMEXU. Jeho slova potvrzuje i jeho sestra Jana Lagová, která nastoupila do společnosti rok po dokončení školy a nyní je personální ředitelkou: „Začínala jsem jako fakturantka, pokladní, vyřizovala jsem vše, co bylo v souvislosti s dodávkami třeba, jezdila jsem do banky a zároveň jsem měla na starosti úklid. Tak to tehdy v GUMEXU bylo.“

Práce v GUMEXU? Dobré rozhodnutí!

Zaměstnat ve své začínající firmě potomky bylo odvážné, a to nejen z ekonomických důvodů. Přesto si za ním všichni „Sedláčci“ stojí. „Jako tým jsme byli zvyklí spolupracovat odmala, už jsem tedy věděla, jaký je taťka a bráchové v práci,“ popisuje Jana Lagová, pro kterou byl nástup do rodinné společnosti jako pro poslední ze sourozenců samozřejmostí. Díky GUMEXU se podle jeho vlastních slov usadil i Libor. Ani ten toho, že dal firmě veškerou svou energii a srdce, nikdy nelitoval. A je hrdý, když se společnosti daří s pomocí zaměstnanců posouvat dál. Stejně tak hodnotí toto rozhodnutí i zakladatel Jan Sedláček, který už může být díky tomu, že jeho potomci převzali vedení společnosti, pouze pozorovatelem.

Nejsme na to sami

GUMEX má nyní v České a Slovenské republice 9 poboček. A to by nešlo bez změn ve vedení. Nejprve bylo nutné rozdělit firmu na jednotlivé divize. Zpočátku zaměstnanci pracovali kvůli nedostatku lidí v několika z nich zároveň. Později ale došlo k jejich úplnému oddělení, a to včetně vedení. „Co se nám tehdy nejvíce osvědčilo, bylo předat zodpovědnost za vedení našim tehdejším zaměstnancům. Na jednotlivé pracovní pozice tak probíhala veřejná výběrová řízení, kterých se mohl zúčastnit kdokoli. Ukázalo se ale, že mnoho našich zaměstnanců do vedoucích pozic během práce u nás dozrálo. Díky tomu, že atmosféru GUMEXU měli v krvi, byli a jsou pro nás nejlepšími parťáky. A já si moc vážím toho, že se naši zaměstnanci stále angažují, přinášejí nápady na zlepšení a že dokáží sami řešit problémy, pokud se nějaké vyskytnou,“ vysvětluje Libor Sedláček. Proces předávání zodpovědnosti klíčovým zaměstnancům ve firmě stále pokračuje. To potvrzuje i současný ředitel Dušan Sedláček: „Já určitě nejsem v GUMEXU nejdůležitější, nejdůležitější je tým. Bez ostatních by to nešlo. Úkolem naší rodiny je dávat firmě tvář a udržet atmosféru a hodnoty, které jsou pro nás vlastní.“

GUMEX je naše srdcovka

Ve firmě je pro nás důležité to, čemu se moderně říká „work life balance“, ale co je úplně běžná snaha mít při práci čas také na rodinu a koníčky. Právě to je jeden z důvodů nízké fluktuace zaměstnanců. Někteří z nich s námi přitom pracují a rostou přes 10 let. I díky rovnováze mezi pracovním a soukromým životem máme stále sílu a odvahu společně vymýšlet nové věci, které posouvají firmu vpřed, a držet se našich hodnot. „To, co chceme, je dělat svou práci dobře. A i když jsou některé věci, u kterých se výsledek nedostavil tak rychle, jak jsme doufali, snažíme se z nich přesto dostat to nejlepší. Jsem vděčný za to, že na mnoho věcí máme postupy, ale pokud se ukáže potřeba změny, uděláme to jinak. I v tom je naše silná stránka,“ říká Dušan Sedláček.

Logo k 30. výročí firmySami jsme obyčejní, ale díky našim zákazníkům jsme jedineční

GUMEX začínal jako firma zaměřená na prodej. Byli to ale zákazníci, kvůli kterým došlo k rozšíření naší činnosti o výrobu i ke vzniku nových poboček. Právě jejich zájem o služby posunul naši firmu dál. „Začátky byly těžké a našim zákazníkům patří dík za důvěru, kterou v nás měli. A my se jim za to snažíme odvděčit například tím, že rozšiřujeme pobočky, přibližujeme se jim a reagujeme na jejich požadavky. A podle toho, co o nás říkají a jak jsou s námi někteří zákazníci dlouho, věřím, že se nám to daří,“ shrnuje na závěr důležitost zákazníků Dušan Sedláček.

Naše cesta

V GUMEXU se snažíme dělat vždy to nejlepší, co se dá. Budoucnost je pro nás důležitější než minulost, ale nezapomínáme na své začátky ani na to, co nás 30 let s našimi zákazníky naučilo. Ne vždy se nám dařilo tak, jak bychom si přáli, a ekonomické krize nám házely klacky pod nohy. Překážky jsme dokázali využít jako impuls k dalšímu rozvoji. Dařilo se nám je překonat i díky podpoře vás všech – našich zákazníků, zaměstnanců a příznivců. Proto vám chceme u příležitosti našeho jubilea poděkovat.

Milníky

 

Zamyšlení nad našimi vzestupy i pády, názory našich manažerů, zaměstnanců i zákazníků a mnohé další příspěvky naleznete v našem firemním časopisu Géčko 38 CZ / 15 SK, které jsme připravili ke 30. výročí existence GUMEXU.

Co právě aktuální rok 2024 přinesl, budeme moci vyhodnotit až po jeho naplnění. Připravujeme celou řadu změn, o kterých vás budu rád informovat.


Zajímají vás další osobní vzpomínky zakladatele firmy Jana Sedláčka?  Najdete je v jednotlivých číslech firemního časopisu Géčko v tištěné i online podobě. 


Foto: Archiv společnosti GUMEX, spol. s r.o.