Mám přehled o procesu výroby „od A až do Z“

Na výrobní proces od prvotního požadavku od zákazníka až po hotový výrobek dohlíží v GUMEXU SK vedoucí výroby Martin Jakubík.  Sám o sobě říká, že má rád výzvy a složitější věci ho přitahují. V srpnu 2020 jsme se jej ptali, jaké technologie mu v práci pomáhají a proč se někdy dívá na své kolegy „shora“?

Vedoucí výroby Martin Jakubík s kolegou

Martine, co tě přivedlo do GUMEXU SK, jak ses vypracoval až na současnou pozici, kde je tvým úkolem vymyslet originální řešení, najít vhodný materiál a koordinovat celý proces výroby?

Nastoupil jsem na pozici specialista prodeje. Zde jsem se věnoval poradenství, prodeji a komunikaci se zákazníky. Na pobočce jsme byli tehdy ještě malý tým lidí, kde každý vlastně dokázal řešit všechno. Po rychlém a úspěšném adaptování se na práci jsem se stal později vedoucím prodeje pobočky v Žilině. Na této pozici jsem pracoval téměř 6 let. Už během tohoto období jsem se stále častěji setkával s požadavkem na výrobu a úpravu našeho zboží na míru pro zákazníka. Po bližším seznámení se s výrobou, školeních a technickém samostudiu, jsem postupně začal participovat na vytvoření výrobního oddělení. Později jsem přešel z obchodu na výrobní oddělení. Bylo třeba nastavit nové a jednoznačné výrobní, kalkulační i administrativní postupy v kooperaci s pobočkou v ČR. Vznikala nová výrobní oddělení na všech pobočkách GUMEXU SK, která bylo třeba řídit, věnovat se jejich rozvoji, školení spolupracovníků. Myslím, že jsem se rychle v této pracovní pozici našel a výsledky mé práce byly následně oceněny důvěrou vedení naší firmy. Byl jsem pověřen řízením výroby v pobočkách na Slovensku z pozice vedoucího výroby.

Jak vnímáš rozvoj  těchto výrobních oddělení  právě na pobočkách slovenského GUMEXU?

Samozřejmě velmi pozitivně. Těší mě stálý růst výroby v celém GUMEXU SK. Rozšiřování strojového parku, zvyšování výrobní kapacity, široké portfolio výrobních služeb ... jsou to příjemné starosti. Velké díky však patří kolegům, bez kterých by to určitě nebylo možné. Jsem rád, že mohu být součástí tohoto úžasného kolektivu.

Která činnost je v naší výrobě nejčastější?

Nabízíme mnoho možností, jak upravit materiál pro zákazníka na míru, aby si ho mohl jen vzít a namontovat. Mezi nejvíce využívané činnosti patří určitě řezání plochých těsnění na digitálním plotru se samolepkou i bez samolepky. Vyzdvihl bych však i výrobu a úpravu velkého počtu všech druhů dopravníkových pásů, připravených pro zákazníky na míru.

Čemu se ty osobně věnuješ nejraději?

Nedá se říct, že bych něco vyhledával víc nebo se něčemu vyhýbal. Vždy mě však potěší zajímavý či netradiční výrobek nebo jeho použití v provozu, kde by to čekal málokdo. Může to být malá dílnička, velký provoz či zcela nový projekt.

„Mám rád výzvy, složitější věci mne přitahují“

Jaké nové technologie pomáhají zrychlit a zefektivnit vyřizování objednávek pro naše zákazníky?

Nyní se nám podařilo vybavit každou pobočku hydraulickým i nízkotlakým lisem na hadice. Také na žilinské pobočce přibyly i vulkanizační desky pro pryžové pásy, čímž se tato pobočka stala centrem slovenského GUMEXU pro polyuretanové, PVC i gumové dopravníkové pásy. Plánujeme ještě rozšíření o laminátor na nanášení samolepky, kotoučovou řezačku a na pobočce v Bratislavě dlouho očekávaný vodní paprsek.

Než se výrobek dostane k zákazníkovi, projde si celou řadou úkonů. Můžeš jen stručně vysvětlit, jak probíhá celý proces od poptávky až po výrobek?

K nám na výrobní oddělení se poptávka dostane od specialisty prodeje, který už se zákazníkem dohodl základní parametry budoucího výrobku. Zpracuje se kalkulace výrobních nákladů, cena, technický výkres. Když zákazník odsouhlasí konečnou cenu, parametry hotového výrobku a pošle objednávku, následuje výrobní příkaz a samotná výroba. Pak se už jen hotový výrobek odešle zákazníkovi, kterému pomůže vyřešit jeho problém, zjednodušit práci nebo zpříjemnit pracovní prostředí.

proces od poptávky až po výrobekZákazník kontaktuje specialistu prodeje – společně si dohodnou parametry výrobku – kalkulace výrobních nákladů a konečné ceny – odsouhlasení dohodnutých parametrů a ceny – objednávka, výrobní příkaz, objednání materiálu na výrobek – výroba – distribuce – spokojený zákazník

 

V jakém okamžiku vstupuješ do výrobního procesu ty jako vedoucí výroby?

Ideální stav je tehdy, pokud k tomu nedochází a všechny procesy jsou nastaveny předem jasně a správně. Naše výroba je však zakázková a na míru. Každý výrobek je víceméně originál, který vyžaduje zvláštní přístup, specifický pracovní postup, jenž je třeba vzájemně konzultovat přímo se zákazníky i s montéry ve výrobě ještě před samotnou výrobou anebo i během ní, a to je právě moje role. Získání správných informací a na jejich základě vytvoření správného výrobního příkazu. Pokud je toto vše správně zadané, nemusím zasahovat v žádném kroku v procesu výroby.

Jaké vlastnosti by měl mít dobrý vedoucí výroby?

oddělení výroby

Určitě by se měl chovat tak, aby byli i jeho kolegové v pohodě a do práce chodili s radostí. Dokáže je poslouchat, poradit, ocenit jejich přínos, do jisté míry i inspirovat. Vedoucí může být úspěšný jen do té míry, jak dokáže řídit a motivovat své kolegy.

Máš nejvyšší stůl v celé žilinské pobočce. Znamená to, že chceš na své kolegy pohlížet shora?

Nad takovýmto využitím jsem zatím neuvažoval. Ale vážně. Měl jsem dlouhodobě zdravotní problémy s páteří a GUMEX mi vyšel vstříc tím, že mi zajistil „rostoucí“ stůl do kanceláře pro rychlý a bezpečný návrat do práce. Je to výborná pomůcka, která mi pomáhá zvládat kancelářskou sedavou práci s lehkostí a bez omezení. Určitě bych ji doporučil všem, hlavně těm, které trápí bolavá záda.

Čemu se věnuješ, když nejsi v práci,  při jaké činnosti si umíš nejlépe odpočinout?

Tím, že převážnou část práce sedím v kanceláři „mezi stěnami“, svůj volný čas rád trávím na čerstvém vzduchu se svou manželkou, dcerou a přáteli – výlety do přírody, turistikou, cyklistikou a v zimě běžkováním.

 

Ing. Martin Jakubík

Vystudoval ekonomiku a management podniku na Žilinské univerzitě v Žilině. Po skončení školy pracoval v rodinné firmě Jakubik SK s.r.o. na více vedoucích pozicích. V roce 2013 nastoupil do GUMEXU SK jako specialista prodeje, později pracoval jako vedoucí prodeje na pobočce Žilina a od roku 2019 je na pozici vedoucího výroby pro GUMEX SK, spol.s r.o. S manželkou vychovávají dcerku a jejich společným koníčkem je sport a cestování.

Na výrobní proces od prvotního požadavku od zákazníka až po hotový výrobek dohlíží v GUMEXU SK vedoucí výroby Martin Jakubík.  Sám o sobě říká, že má rád výzvy a složitější věci ho přitahují. V srpnu 2020 jsme se jej ptali, jaké technologie mu v práci pomáhají a proč se někdy dívá na své kolegy „shora“?

Vedoucí výroby Martin Jakubík s kolegou

Martine, co tě přivedlo do GUMEXU SK, jak ses vypracoval až na současnou pozici, kde je tvým úkolem vymyslet originální řešení, najít vhodný materiál a koordinovat celý proces výroby? 

Nastoupil jsem na pozici specialista prodeje. Zde jsem se věnoval poradenství, prodeji a komunikaci se zákazníky. Na pobočce jsme byli tehdy ještě malý tým lidí, kde každý vlastně dokázal řešit všechno. Po rychlém a úspěšném adaptování se na práci jsem se stal později vedoucím prodeje pobočky v Žilině. Na této pozici jsem pracoval téměř 6 let. Už během tohoto období jsem se stále častěji setkával s požadavkem na výrobu a úpravu našeho zboží na míru pro zákazníka. Po bližším seznámení se s výrobou, školeních a technickém samostudiu, jsem postupně začal participovat na vytvoření výrobního oddělení. Později jsem přešel z obchodu na výrobní oddělení. Bylo třeba nastavit nové a jednoznačné výrobní, kalkulační i administrativní postupy v kooperaci s pobočkou v ČR. Vznikala nová výrobní oddělení na všech pobočkách GUMEXU SK, která bylo třeba řídit, věnovat se jejich rozvoji, školení spolupracovníků. Myslím, že jsem se rychle v této pracovní pozici našel a výsledky mé práce byly následně oceněny důvěrou vedení naší firmy. Byl jsem pověřen řízením výroby v pobočkách na Slovensku z pozice vedoucího výroby.

Jak vnímáš rozvoj  těchto výrobních oddělení  právě na pobočkách slovenského GUMEXU? 

Samozřejmě velmi pozitivně. Těší mě stálý růst výroby v celém GUMEXU SK. Rozšiřování strojového parku, zvyšování výrobní kapacity, široké portfolio výrobních služeb ... jsou to příjemné starosti. Velké díky však patří kolegům, bez kterých by to určitě nebylo možné. Jsem rád, že mohu být součástí tohoto úžasného kolektivu.

Která činnost je v naší výrobě nejčastější?

Nabízíme mnoho možností, jak upravit materiál pro zákazníka na míru, aby si ho mohl jen vzít a namontovat. Mezi nejvíce využívané činnosti patří určitě řezání plochých těsnění na digitálním plotru se samolepkou i bez samolepky. Vyzdvihl bych však i výrobu a úpravu velkého počtu všech druhů dopravníkových pásů, připravených pro zákazníky na míru.

Čemu se ty osobně věnuješ nejraději? 

Nedá se říct, že bych něco vyhledával víc nebo se něčemu vyhýbal. Vždy mě však potěší zajímavý či netradiční výrobek nebo jeho použití v provozu, kde by to čekal málokdo. Může to být malá dílnička, velký provoz či zcela nový projekt.

„Mám rád výzvy, složitější věci mne přitahují“

Jaké nové technologie pomáhají zrychlit a zefektivnit vyřizování objednávek pro naše zákazníky? 

Nyní se nám podařilo vybavit každou pobočku hydraulickým i nízkotlakým lisem na hadice. Také na žilinské pobočce přibyly i vulkanizační desky pro pryžové pásy, čímž se tato pobočka stala centrem slovenského GUMEXU pro polyuretanové, PVC i gumové dopravníkové pásy. Plánujeme ještě rozšíření o laminátor na nanášení samolepky, kotoučovou řezačku a na pobočce v Bratislavě dlouho očekávaný vodní paprsek.

Než se výrobek dostane k zákazníkovi, projde si celou řadou úkonů. Můžeš jen stručně vysvětlit, jak probíhá celý proces od poptávky až po výrobek? 

K nám na výrobní oddělení se poptávka dostane od specialisty prodeje, který už se zákazníkem dohodl základní parametry budoucího výrobku. Zpracuje se kalkulace výrobních nákladů, cena, technický výkres. Když zákazník odsouhlasí konečnou cenu, parametry hotového výrobku a pošle objednávku, následuje výrobní příkaz a samotná výroba. Pak se už jen hotový výrobek odešle zákazníkovi, kterému pomůže vyřešit jeho problém, zjednodušit práci nebo zpříjemnit pracovní prostředí.

proces od poptávky až po výrobekZákazník kontaktuje specialistu prodeje – společně si dohodnou parametry výrobku – kalkulace výrobních nákladů a konečné ceny – odsouhlasení dohodnutých parametrů a ceny – objednávka, výrobní příkaz, objednání materiálu na výrobek – výroba – distribuce – spokojený zákazník

 

V jakém okamžiku vstupuješ do výrobního procesu ty jako vedoucí výroby?

Ideální stav je tehdy, pokud k tomu nedochází a všechny procesy jsou nastaveny předem jasně a správně. Naše výroba je však zakázková a na míru. Každý výrobek je víceméně originál, který vyžaduje zvláštní přístup, specifický pracovní postup, jenž je třeba vzájemně konzultovat přímo se zákazníky i s montéry ve výrobě ještě před samotnou výrobou anebo i během ní, a to je právě moje role. Získání správných informací a na jejich základě vytvoření správného výrobního příkazu. Pokud je toto vše správně zadané, nemusím zasahovat v žádném kroku v procesu výroby.

Jaké vlastnosti by měl mít dobrý vedoucí výroby? 

Oddělení výroby

Určitě by se měl chovat tak, aby byli i jeho kolegové v pohodě a do práce chodili s radostí. Dokáže je poslouchat, poradit, ocenit jejich přínos, do jisté míry i inspirovat. Vedoucí může být úspěšný jen do té míry, jak dokáže řídit a motivovat své kolegy.

Máš nejvyšší stůl v celé žilinské pobočce. Znamená to, že chceš na své kolegy pohlížet shora? 

Nad takovýmto využitím jsem zatím neuvažoval. Ale vážně. Měl jsem dlouhodobě zdravotní problémy s páteří a GUMEX mi vyšel vstříc tím, že mi zajistil „rostoucí“ stůl do kanceláře pro rychlý a bezpečný návrat do práce. Je to výborná pomůcka, která mi pomáhá zvládat kancelářskou sedavou práci s lehkostí a bez omezení. Určitě bych ji doporučil všem, hlavně těm, které trápí bolavá záda.

Čemu se věnuješ, když nejsi v práci,  při jaké činnosti si umíš nejlépe odpočinout? 

Tím, že převážnou část práce sedím v kanceláři „mezi stěnami“, svůj volný čas rád trávím na čerstvém vzduchu se svou manželkou, dcerou a přáteli – výlety do přírody, turistikou, cyklistikou a v zimě běžkováním.

 

Ing. Martin Jakubík

Vystudoval ekonomiku a management podniku na Žilinské univerzitě v Žilině. Po skončení školy pracoval v rodinné firmě Jakubik SK s.r.o. na více vedoucích pozicích. V roce 2013 nastoupil do GUMEXU SK jako specialista prodeje, později pracoval jako vedoucí prodeje na pobočce Žilina a od roku 2019 je na pozici vedoucího výroby pro GUMEX SK, spol.s r.o. S manželkou vychovávají dcerku a jejich společným koníčkem je sport a cestování.

Chcete se poradit?