Rozhovor s ředitelem výroby Petrem Všetulou

Výrobní ředitel řídí, koordinuje a kontroluje výrobní proces. Podílí se na tvorbě plánu výroby a zabezpečuje jeho plnění. Zajišťuje technologický a technický rozvoj.
Zodpovídá za zavádění nových výrobků i postupů do výroby. Co považuje ředitel naší výroby Petr Všetula za velkou výzvu? Čemu dává přednost při vedení celého
výrobního kolektivu? O všem se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Petře, vystudoval jsi vysokou školu s elektrotechnickým zaměřením. Pomohlo ti tvé vzdělání nějakým způsobem při práci v našem odlišném oboru?
„Gumařina“ je v podstatě technický obor a vyžaduje technického ducha. Studium na vysoké škole vždy směřovalo k matematickému a logickému myšlení, ale využívám například i znalost čtení technických výkresů, což je pro mou současnou práci velmi důležité. Protože jsem mohl ke konci studií už přímo pracovat na různých projektech, naučilo mne to i týmové práci, a to nyní zvlášť oceňuji.

Část našeho sortimentu se přímo dotýká elektrotechniky – např. hadice do výbušného prostředí, dielektrické koberce atd. Skutečně jsem si ověřil, že své vzdělání mohu uplatnit i na současné pozici. Byl jsi úspěšný už na pozici nákupčího, a to zejména díky technické zdatnosti a komunikativnosti jak vůči dodavatelům, tak i kolegům z prodejního oddělení. Specializoval ses na profily a naši nabídku jsi dokázal lépe řídit nejen z hlediska skladových zásob, ale i šíře sortimentu. Proto ti vedení naší firmy nabídlo možnost postoupit na pozici ředitele výroby. V čem spatřuješ hlavní náplň této pozice?
Spolupracuji s vedením společnosti na strategickém řízení výroby. Připravuji analýzy a zprávy o stavu výroby, které slouží jako zdroj informací pro další rozvoj výroby, ať už se jedná o zavádění nových technologií, nebo zlepšování procesů. A samozřejmě každá výroba má plány, které je nutné dodržovat, kontrolovat a vyhodnocovat.

Na jaké inovace v technologiích a metodách uplatňovaných v odděleních výroby se v nejbližší době mohou naši zákazníci těšit?
Ačkoli velkou část našich výrobků představuje zakázková výroba, věnujeme se oproti minulosti zvýšenou měrou sériovým zakázkám, které jsme našim zákazníkům  cenově zatraktivnili. Nově jsme upravili časový rámec pro zvýhodněné zakázky a zahrnuli do nich všechna naše pracoviště. V tomto roce taky uvažujeme o rozšíření našich výrobních možností o 3D frézování. Stále pracujeme na inovacích a snažíme se do výroby průběžně zavádět nové technologie a pracovní postupy.

Co ti připadá na tvé práci nejtěžší? 
Momentálně je pro mě největší výzvou práce s lidmi. Na nákupním oddělení jsem byl zvyklý pracovat jako část nákupního týmu, nyní jsem sám v pozici vedoucího týmu. Nicméně na práci s lidmi nepohlížím jako na „nutné zlo“, ale jako na klíč k dalšímu rozvoji naší společnosti.

Dáváš přednost samostatné práci, prosazování vlastních myšlenek a vizí, nebo pravidelné spolupráci s vedoucími výroby a spíše operativnímu způsobu řízení?
Mé zaměstnání je hlavně o týmové práci. Preferuji tedy spolupráci s vedoucími výroby a operativní způsob řízení. Ne vždy se ale na všem shodneme jednomyslně a je
potřeba učinit finální rozhodnutí, a od toho jsem tady já. Nicméně mám to štěstí, že pracuji se skvělým týmem, který mé rozhodnutí respektuje.

Zní to pěkně, ale v každé profesi je něco, co je obzvlášť obtížné. Jak se ti daří motivovat pracovníky výroby, aby minimalizovali počet chyb?
Ve výrobě na jednotlivých pracovištích uplatňujeme metodu 5S*, díky které se nám daří zvýšit efektivitu a snížit počet potencionálních chyb. Když už se přesto nějaká chyba vyskytne, snažíme se z ní poučit a aplikovat nápravná opatření u daných postupů. Je pro naše montéry i operátory CNC strojů a vodního paprsku těžké používat při práci předepsané ochranné prostředky? Na bezpečnost našich pracovníků výroby klademe velký důraz, protože montáže často probíhají v prašných, horkých i velmi
vychlazených prostorách, ve výškách, anebo ve výrobě používají lepidla a vznikají chemické výpary. Proto mají všichni zaměstnanci výroby k dispozici potřebné pracovní pomůcky. Spíše je těžké je naučit, aby tyto pomůcky používali automaticky, bez mých připomínek. 

Máš v té každodenní rutině včasného zpracování všech požadavků výroby ještě vůbec čas také na podporu kreativity svých spolupracovníků?
Jsem rád za každý nápad na jakékoliv zlepšení ve výrobním oddělení. Cením si kolegů, kteří u práce přemýšlí a nevykonávají ji pouze dlouhodobě naučeným způsobem. Na tyto dobré nápady a podněty si čas vždy najdu.

Vím, že jezdíš rád na veletrhy. Daří se ti inspiraci, kterou zde získáš, uplatnit i v naší výrobě?
Veletrhy jsou pro mne ideálním zdrojem informací a inspirací. Člověk pak neztrácí přehled o aktuálních novinkách a trendech. Při následné diskuzi s vystavujícími se
inspiruji i jejich doporučeními a postupy. Typickým příkladem může být použití vhodného typu lepidla na naše produkty. 

Jaké další profesní dovednosti by sis rád osvojil?
Vzhledem k tomu, že jsem na nové pozici necelý rok, tak na sobě pozoruji, že mám ještě rezervu pro zlepšení v oblasti ekonomických znalostí. Ekonomice se na škole technického zaměření nevěnovalo příliš prostoru. Rád bych si ještě osvojil dovednost předvídat, jak se budou vyvíjet potřeby našich zákazníků v blízké budoucnosti, na které budeme muset v naší výrobě správně reagovat.

Sdílíme společně zálibu v pití zeleného čaje. Ale slyšela jsem, že prý také skvěle vaříš. Prozraď, čím se přitom převážně řídíš: dbáš stejně jako v práci na striktní dodržování předem daného výrobního postupu s konkrétními ingrediencemi, nebo popustíš uzdu fantazii a baví tě spíše experimentovat?
Vaření má jeden hlavní cíl – aby jídlo chutnalo. Při přípravě pokrmů existují postupy, které jsou předchozími generacemi prověřeny a používají se dodnes. Nicméně jak se říká, tisíc lidí, tisíc chutí. Aby jídlo bylo perfektní, je nutné mnohdy popustit uzdu fantazii, odpoutat se od zažitých postupů a drobnými úpravami ingrediencí dotáhnout pokrm k dokonalosti. A tím se v podstatě řídím nejenom při vaření.


Rozhovor byl realizován v březnu 2020

Výrobní ředitel řídí, koordinuje a kontroluje výrobní proces. Podílí se na tvorbě plánu výroby a zabezpečuje jeho plnění. Zajišťuje technologický a technický rozvoj.
Zodpovídá za zavádění nových výrobků i postupů do výroby. Co považuje ředitel naší výroby Petr Všetula za velkou výzvu? Čemu dává přednost při vedení celého
výrobního kolektivu? O všem se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Petře, vystudoval jsi vysokou školu s elektrotechnickým zaměřením. Pomohlo ti tvé vzdělání nějakým způsobem při práci v našem odlišném oboru?
„Gumařina“ je v podstatě technický obor a vyžaduje technického ducha. Studium na vysoké škole vždy směřovalo k matematickému a logickému myšlení, ale využívám například i znalost čtení technických výkresů, což je pro mou současnou práci velmi důležité. Protože jsem mohl ke konci studií už přímo pracovat na různých projektech, naučilo mne to i týmové práci, a to nyní zvlášť oceňuji.

Část našeho sortimentu se přímo dotýká elektrotechniky – např. hadice do výbušného prostředí, dielektrické koberce atd. Skutečně jsem si ověřil, že své vzdělání mohu uplatnit i na současné pozici. Byl jsi úspěšný už na pozici nákupčího, a to zejména díky technické zdatnosti a komunikativnosti jak vůči dodavatelům, tak i kolegům z prodejního oddělení. Specializoval ses na profily a naši nabídku jsi dokázal lépe řídit nejen z hlediska skladových zásob, ale i šíře sortimentu. Proto ti vedení naší firmy nabídlo možnost postoupit na pozici ředitele výroby. V čem spatřuješ hlavní náplň této pozice?
Spolupracuji s vedením společnosti na strategickém řízení výroby. Připravuji analýzy a zprávy o stavu výroby, které slouží jako zdroj informací pro další rozvoj výroby, ať už se jedná o zavádění nových technologií, nebo zlepšování procesů. A samozřejmě každá výroba má plány, které je nutné dodržovat, kontrolovat a vyhodnocovat.

Na jaké inovace v technologiích a metodách uplatňovaných v odděleních výroby se v nejbližší době mohou naši zákazníci těšit?
Ačkoli velkou část našich výrobků představuje zakázková výroba, věnujeme se oproti minulosti zvýšenou měrou sériovým zakázkám, které jsme našim zákazníkům  cenově zatraktivnili. Nově jsme upravili časový rámec pro zvýhodněné zakázky a zahrnuli do nich všechna naše pracoviště. V tomto roce taky uvažujeme o rozšíření našich výrobních možností o 3D frézování. Stále pracujeme na inovacích a snažíme se do výroby průběžně zavádět nové technologie a pracovní postupy.

Co ti připadá na tvé práci nejtěžší? 
Momentálně je pro mě největší výzvou práce s lidmi. Na nákupním oddělení jsem byl zvyklý pracovat jako část nákupního týmu, nyní jsem sám v pozici vedoucího týmu. Nicméně na práci s lidmi nepohlížím jako na „nutné zlo“, ale jako na klíč k dalšímu rozvoji naší společnosti.

Dáváš přednost samostatné práci, prosazování vlastních myšlenek a vizí, nebo pravidelné spolupráci s vedoucími výroby a spíše operativnímu způsobu řízení?
Mé zaměstnání je hlavně o týmové práci. Preferuji tedy spolupráci s vedoucími výroby a operativní způsob řízení. Ne vždy se ale na všem shodneme jednomyslně a je
potřeba učinit finální rozhodnutí, a od toho jsem tady já. Nicméně mám to štěstí, že pracuji se skvělým týmem, který mé rozhodnutí respektuje.

Zní to pěkně, ale v každé profesi je něco, co je obzvlášť obtížné. Jak se ti daří motivovat pracovníky výroby, aby minimalizovali počet chyb?
Ve výrobě na jednotlivých pracovištích uplatňujeme metodu 5S*, díky které se nám daří zvýšit efektivitu a snížit počet potencionálních chyb. Když už se přesto nějaká chyba vyskytne, snažíme se z ní poučit a aplikovat nápravná opatření u daných postupů. Je pro naše montéry i operátory CNC strojů a vodního paprsku těžké používat při práci předepsané ochranné prostředky? Na bezpečnost našich pracovníků výroby klademe velký důraz, protože montáže často probíhají v prašných, horkých i velmi
vychlazených prostorách, ve výškách, anebo ve výrobě používají lepidla a vznikají chemické výpary. Proto mají všichni zaměstnanci výroby k dispozici potřebné pracovní pomůcky. Spíše je těžké je naučit, aby tyto pomůcky používali automaticky, bez mých připomínek. 

Máš v té každodenní rutině včasného zpracování všech požadavků výroby ještě vůbec čas také na podporu kreativity svých spolupracovníků?
Jsem rád za každý nápad na jakékoliv zlepšení ve výrobním oddělení. Cením si kolegů, kteří u práce přemýšlí a nevykonávají ji pouze dlouhodobě naučeným způsobem. Na tyto dobré nápady a podněty si čas vždy najdu.

Vím, že jezdíš rád na veletrhy. Daří se ti inspiraci, kterou zde získáš, uplatnit i v naší výrobě?
Veletrhy jsou pro mne ideálním zdrojem informací a inspirací. Člověk pak neztrácí přehled o aktuálních novinkách a trendech. Při následné diskuzi s vystavujícími se
inspiruji i jejich doporučeními a postupy. Typickým příkladem může být použití vhodného typu lepidla na naše produkty. 

Jaké další profesní dovednosti by sis rád osvojil?
Vzhledem k tomu, že jsem na nové pozici necelý rok, tak na sobě pozoruji, že mám ještě rezervu pro zlepšení v oblasti ekonomických znalostí. Ekonomice se na škole technického zaměření nevěnovalo příliš prostoru. Rád bych si ještě osvojil dovednost předvídat, jak se budou vyvíjet potřeby našich zákazníků v blízké budoucnosti, na které budeme muset v naší výrobě správně reagovat.

Sdílíme společně zálibu v pití zeleného čaje. Ale slyšela jsem, že prý také skvěle vaříš. Prozraď, čím se přitom převážně řídíš: dbáš stejně jako v práci na striktní dodržování předem daného výrobního postupu s konkrétními ingrediencemi, nebo popustíš uzdu fantazii a baví tě spíše experimentovat?
Vaření má jeden hlavní cíl – aby jídlo chutnalo. Při přípravě pokrmů existují postupy, které jsou předchozími generacemi prověřeny a používají se dodnes. Nicméně jak se říká, tisíc lidí, tisíc chutí. Aby jídlo bylo perfektní, je nutné mnohdy popustit uzdu fantazii, odpoutat se od zažitých postupů a drobnými úpravami ingrediencí dotáhnout pokrm k dokonalosti. A tím se v podstatě řídím nejenom při vaření.


Rozhovor byl realizován v březnu 2020

Chcete se poradit?