Jak odolat abrazi při transportu?

Pokud potřebujete přepravovat velké dávky abrazivního materiálu, je potřeba zvolit vhodné transportní systémy. Podle jakých parametrů se vyplatí vybírat ty nejvhodnější právě pro konkrétní použití v praxi?

I. Odírajícímu materiálu spolehlivě čelí oděruvzdorné pryžové dopravníkové pásy.

Přeprava abrazivního materiáluPryžové dopravníkové pásy se osvědčily k přepravě i pro přemístění vysoce abrazivního sypkého, zrnitého, kusového nebo ostrého materiálu. Vzájemně se odlišují obrusivostí, pevností, tloušťkou, minimální pevností hnacího válce i sklonem použití.

Pryžové pásy oděruvzdorné – pro sklon do 22°

 • jsou využívány v pískovnách, štěrkovnách, recyklačních zařízeních, v zemědělství

Pryžové pásy oděruvzdorné profilové – pro sklon až do 30–40°
Přímo na vrchní pryžové vrstvě těchto pásů jsou vylisované homogenní profily:

 • slouží pro přepravu sypkého, volně se pohybujícího anebo lepivého materiálu ve štěrkovnách, cementárnách, uhelných dolech, zemědělských provozech, cukrovarech, kompostárnách, ve stavebnictví (pro frézy na asfalt); osvědčily se i na letišti, v plničkách pytlů a balírnách


Dodáváme profilové dopravníkové pásy několika typů:

 • WALTER a CHEVRON pro těžší zatížení
 • „SG Y“ (SUPER GRIP – drobné profilování) pro lehčí zatížení

 

Sypký velkoobjemový materiál je rozlišován podle abrazivnosti. Víte, jak silně odírající materiál přepravujete?

Dopravníkový pás

Typ materiálu

Příklad přepravovaného produktu

lehký

obilí, slad, šrot

drobný, neodírající

zvlhčený popílek se škvárou, rašelina, drobné uhlí, cement, hlína, písek, cukr

mírně odírající, v kusech

škrob, kusová sůl, řepa

drobný a střední, ostrohranný, odírající, v menších kusech

drobný koks, štěrk, rudy, struska, hlušina, škvára, perlit

silně odírající, ve větších kusech

hrubý štěrk, kámen, ruda, vápno, uhlí, koks, struska

 

Jak rozeznáte oděruvzdornost stávajícího opotřebovaného/roztrženého/proraženého pásu?

 • Na účetním dokladu můžete odhalit většinu paramatrů už ze samotného označení pásu:

Popis označení pásu

 

Pryžotextilní dopravníkové pásy jsou z hlediska obrusnosti označovány univerzálně

Krycí vrstvy

Přepravovaný
materiál

Doporučená teplota povrchu pásu

Doporučená teplota prostředí

Kategorie EN ISO 14890 DIN 22102

A

H

X

Brusivý a ostrohranný materiál s velkou kusovitostí

do +70 °C

od -25 °C do +60 °C

AA

D

W

Velmi brusivý, zrnitý a sypký materiál

B

-

Y

Mírně brusivý a ostrohranný materiál s menší kusovitostí

Z

L

Z

Sypký, zrnitý a mírně brusivý materiál

AA spec.

-

-

Extrémně brusivý, zrnitý a sypký materiál

 

Potřebujete opravit nebo nahradit váš dopravníkový pás?

Výměna dopravníkového pásuPřihlaste se do naší zákaznické zóny a pomocí dokonalého poptávkového konfigurátoru můžete rychle a přitom s potřebnými detaily poptat montáž nového pásu nebo výměnu stávajícího.

Pomůžeme vám co nejdříve: jestliže došlo k proražení nebo protržení pásu v důsledku velkého namáhání, dodáme nový nebo jej servisujeme přímo u vás v provozu.

 

Spojení pryžových oděruvzdorných pásů zajišťujeme:

 • nerozebíratelným způsobem – vulkanizací za tepla

tzv. překrývaným spojem; maximální šířka pryžového dopravníkového pásu, který spojujeme vulkanizací, je 1 000 mm

 • nerozebíratelným způsobem – lepením za studena

většinou v provozech, kde není dostatek místa pro montáž pomocí zařízení na lepení za tepla

 • rozebíratelným způsobem

mechanickými spojkami ALIGATOR , RS nebo MS, případně opravnými SS spojkami (které jsou často používány pro dočasné spojení podélných nebo příčných trhlin)

 

Profilový dopravníkový pásMáte nefunkční pás na strmém dopravníku?

Před montáží profilových pásů zjišťujeme:

 • sklon dopravníku
 • obvodovou délku pásu
 • průměr válců
 • umístění dopravníku v konkrétním provozu

 

Je válec na vašem dopravníku opotřebovaný?

Provedeme jeho pogumování ručním potažením pryží.

 

Máte velmi zatěžovaný dopravník nebo dopravujete na velkou dálku?

Zajistíme vám strojní pogumování hnacích i vratných válců, ale také traťových válečků. Ty nabízíme jak standardní , tak i zhotovené na míru.

Jaké oděruvzdorné pásy volí naši zákazníci nejčastěji?

Nejžádanější oděruvzdorné pryžové dopravníkové pásy
TYP Minimální sklon Profilový
Název EP 500/3 AA EP 315/2 AA EP 250/2 Y EP 400/3 Y EP 630/4 AA EP 630/3 AA EP 250/2 3+0 SGY
Objednací kód 01887 00866 02221 00867 05695 00869 00851
Šířka (mm) 400;500;650;800; 1000;1200 500;650;800; 1000;1200 400;500;650;800; 1000;1200 400;500;650;800; 1000 500;650;800; 1000;1040;1200 500;650;800; 1000;1200;1400 400;500;650;800; 1000;1500;1600
Tloušťka (mm) 9 7 6,5 9 12,2 10 5,8
Min. průměr hnacího válce (mm) 400 250 250 315 500 500 200
Počet vložek 3 2 2 3 4 3 2
Pevnost v tahu (N/mm) 500 315 250 400 630 630 250
Obrusivost (mm3) 90 90 170 150 90 90 170
Provoz na válečcích ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Provoz na dopravníku s korýtkovým profilem ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Provoz na kluzné desce NE NE NE NE NE NE ANO

Pás vám připravíme tak, aby jej mohli opravit buď naši montéři výroby, anebo vy sami!


II. Na oděruvzdorné násypky, výsypky a rukávce doporučujeme polyuretan

Polyuretan je výjimečný díky kombinaci pružnosti, pevnosti v natržení a vysoké oděruvzdornosti. Jedná se o houževnatý materiál, který je spolehlivý i při velkém dynamickém zatížení. Proto se osvědčil také jako materiál, ze kterého zhotovujeme mechanicky extrémně namáhané díly a také rukávce a násypky.

NásypkyVýhody polyuretanových rukávců a násypek

 • Díky vysoké oděruvzdornosti tohoto materiálu hrozí pouze nízké riziko vzniku vrypů a trhlin, ve kterých se mohou usazovat a množit bakterie, jejichž působení může snižovat životnost násypky. To usnadňuje čištění, snižuje nároky na údržbu a umožňuje uplatnění i v potravinářství.
 • Odolávají olejům (ani po častém kontaktu s mastnotou nezpuchří).

Omezení

 • vyšší cena než u pryžových výrobků

Nejlépe se uplatňují

 • v betonárkách a ve stavebnictví (k vyložení mísičů maltových a betonových směsí)
 • v silech
 • v potravinářských provozech

Pokud potřebujete přepravovat velké dávky abrazivního materiálu, je potřeba zvolit vhodné transportní systémy. Podle jakých parametrů se vyplatí vybírat ty nejvhodnější právě pro konkrétní použití v praxi?

I. Odírajícímu materiálu spolehlivě čelí oděruvzdorné pryžové dopravníkové pásy.

Přeprava abrazivního materiáluPryžové dopravníkové pásy se osvědčily k přepravě i pro přemístění vysoce abrazivního sypkého, zrnitého, kusového nebo ostrého materiálu. Vzájemně se odlišují obrusivostí, pevností, tloušťkou, minimální pevností hnacího válce i sklonem použití.

Pryžové pásy oděruvzdorné – pro sklon do 22°

 • jsou využívány v pískovnách, štěrkovnách, recyklačních zařízeních, v zemědělství

Pryžové pásy oděruvzdorné profilové – pro sklon až do 30–40°
Přímo na vrchní pryžové vrstvě těchto pásů jsou vylisované homogenní profily:

 • slouží pro přepravu sypkého, volně se pohybujícího anebo lepivého materiálu ve štěrkovnách, cementárnách, uhelných dolech, zemědělských provozech, cukrovarech, kompostárnách, ve stavebnictví (pro frézy na asfalt); osvědčily se i na letišti, v plničkách pytlů a balírnách


Dodáváme profilové dopravníkové pásy několika typů:

 • WALTER a CHEVRON pro těžší zatížení
 • „SG Y“ (SUPER GRIP – drobné profilování) pro lehčí zatížení

 

Sypký velkoobjemový materiál je rozlišován podle abrazivnosti. Víte, jak silně odírající materiál přepravujete?

Dopravníkový pás

Typ materiálu

Příklad přepravovaného produktu

lehký

obilí, slad, šrot

drobný, neodírající

zvlhčený popílek se škvárou, rašelina, drobné uhlí, cement, hlína, písek, cukr

mírně odírající, v kusech

škrob, kusová sůl, řepa

drobný a střední, ostrohranný, odírající, v menších kusech

drobný koks, štěrk, rudy, struska, hlušina, škvára, perlit

silně odírající, ve větších kusech

hrubý štěrk, kámen, ruda, vápno, uhlí, koks, struska

 

Jak rozeznáte oděruvzdornost stávajícího opotřebovaného/roztrženého/proraženého pásu?

 • Na účetním dokladu můžete odhalit většinu paramatrů už ze samotného označení pásu:

Popis označení pásu

 

Pryžotextilní dopravníkové pásy jsou z hlediska obrusnosti označovány univerzálně

Krycí vrstvy

Přepravovaný
materiál

Doporučená teplota povrchu pásu

Doporučená teplota prostředí

Kategorie EN ISO 14890 DIN 22102

A

H

X

Brusivý a ostrohranný materiál s velkou kusovitostí

do +70 °C

od -25 °C do +60 °C

AA

D

W

Velmi brusivý, zrnitý a sypký materiál

B

-

Y

Mírně brusivý a ostrohranný materiál s menší kusovitostí

Z

L

Z

Sypký, zrnitý a mírně brusivý materiál

AA spec.

-

-

Extrémně brusivý, zrnitý a sypký materiál

 

Potřebujete opravit nebo nahradit váš dopravníkový pás?

Výměna dopravníkového pásuPřihlaste se do naší zákaznické zóny a pomocí dokonalého poptávkového konfigurátoru můžete rychle a přitom s potřebnými detaily poptat montáž nového pásu nebo výměnu stávajícího.

Pomůžeme vám co nejdříve: jestliže došlo k proražení nebo protržení pásu v důsledku velkého namáhání, dodáme nový nebo jej servisujeme přímo u vás v provozu.

 

Spojení pryžových oděruvzdorných pásů zajišťujeme:

 • nerozebíratelným způsobem – vulkanizací za tepla

tzv. překrývaným spojem; maximální šířka pryžového dopravníkového pásu, který spojujeme vulkanizací, je 1 000 mm

 • nerozebíratelným způsobem – lepením za studena

většinou v provozech, kde není dostatek místa pro montáž pomocí zařízení na lepení za tepla

 • rozebíratelným způsobem

mechanickými spojkami ALIGATOR , RS nebo MS, případně opravnými SS spojkami (které jsou často používány pro dočasné spojení podélných nebo příčných trhlin)

 

Profilový dopravníkový pásMáte nefunkční pás na strmém dopravníku?

Před montáží profilových pásů zjišťujeme:

 • sklon dopravníku
 • obvodovou délku pásu
 • průměr válců
 • umístění dopravníku v konkrétním provozu

 

Je válec na vašem dopravníku opotřebovaný?

Provedeme jeho pogumování ručním potažením pryží.

 

Máte velmi zatěžovaný dopravník nebo dopravujete na velkou dálku?

Zajistíme vám strojní pogumování hnacích i vratných válců, ale také traťových válečků. Ty nabízíme jak standardní , tak i zhotovené na míru.

Jaké oděruvzdorné pásy volí naši zákazníci nejčastěji?

Nejžádanější oděruvzdorné pryžové dopravníkové pásy
TYP Minimální sklon Profilový
Název EP 500/3 AA EP 315/2 AA EP 250/2 Y EP 400/3 Y EP 630/4 AA EP 630/3 AA EP 250/2 3+0 SGY
Objednací kód 01887 00866 02221 00867 05695 00869 00851
Šířka (mm) 400;500;650;800; 1000;1200 500;650;800; 1000;1200 400;500;650;800; 1000;1200 400;500;650;800; 1000 500;650;800; 1000;1040;1200 500;650;800; 1000;1200;1400 400;500;650;800; 1000;1500;1600
Tloušťka (mm) 9 7 6,5 9 12,2 10 5,8
Min. průměr hnacího válce (mm) 400 250 250 315 500 500 200
Počet vložek 3 2 2 3 4 3 2
Pevnost v tahu (N/mm) 500 315 250 400 630 630 250
Obrusivost (mm3) 90 90 170 150 90 90 170
Provoz na válečcích ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Provoz na dopravníku s korýtkovým profilem ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Provoz na kluzné desce NE NE NE NE NE NE ANO

Pás vám připravíme tak, aby jej mohli opravit buď naši montéři výroby, anebo vy sami!


II. Na oděruvzdorné násypky, výsypky a rukávce doporučujeme polyuretan

Polyuretan je výjimečný díky kombinaci pružnosti, pevnosti v natržení a vysoké oděruvzdornosti. Jedná se o houževnatý materiál, který je spolehlivý i při velkém dynamickém zatížení. Proto se osvědčil také jako materiál, ze kterého zhotovujeme mechanicky extrémně namáhané díly a také rukávce a násypky.

NásypkyVýhody polyuretanových rukávců a násypek

 • Díky vysoké oděruvzdornosti tohoto materiálu hrozí pouze nízké riziko vzniku vrypů a trhlin, ve kterých se mohou usazovat a množit bakterie, jejichž působení může snižovat životnost násypky. To usnadňuje čištění, snižuje nároky na údržbu a umožňuje uplatnění i v potravinářství.
 • Odolávají olejům (ani po častém kontaktu s mastnotou nezpuchří).

Omezení

 • vyšší cena než u pryžových výrobků

Nejlépe se uplatňují

 • v betonárkách a ve stavebnictví (k vyložení mísičů maltových a betonových směsí)
 • v silech
 • v potravinářských provozech

Produkty z článku