Jak se zjišťuje tvrdost pryží?

Základní „gumárenskou“ mechanickou vlastností pryží je tvrdost (podle) Shore. Při jejím určování se jedná o dynamicko-elastickou zkoušku, kdy se měří odraz zkušebního tělesa od podložky ze zkoušeného materiálu.

Která stupnice tvrdosti je vhodná pro pryže?

Rozlišuje se několik stupnic tvrdosti Shore, ale všechny mají rozsah od 0 do 100 dílků. Pro pryže je určena stupnice Shore A.

Důležité je, že existuje empirický přepočet mezi tvrdostí Shore A a modulem pružnosti, kde obecně s rostoucí tvrdostí roste i modul pružnosti.

Jaký přístroj se pro měření tvrdosti používá?

Ke stanovení tvrdosti pryže jsou určeny ruční tvrdoměry, které fungují na principu hloubky vpichu penetračního hrotu. *)


Upozornění: Při měření různých materiálů vždy sledujte jednotku, ve které je tvrdost měřena, abyste vybrali správný ekvivalent z našeho sortimentu. Například tvrdost námi dodávaných galanterních fólií měříme v Shore D (pro tvrdší materiály). Mikroporézní materiály lze měřit v jednotce Shore 00. Pokud u mikroporézního materiálu výrobce tvrdost neuvádí, používá parametr hustoty (kg/m³).


*) Zdroj: ZUBÍK, Martin. Materiálové vlastnosti pryže pro výpočtové modelování dynamiky pohonné jednotky, Kapitola 3 Dynamické materiálové vlastnosti pryží, str. 11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2011

Tvrdost pryží

Základní „gumárenskou“ mechanickou vlastností pryží je tvrdost (podle) Shore. Při jejím určování se jedná o dynamicko-elastickou zkoušku, kdy se měří odraz zkušebního tělesa od podložky ze zkoušeného materiálu.

Která stupnice tvrdosti je vhodná pro pryže?

Rozlišuje se několik stupnic tvrdosti Shore, ale všechny mají rozsah od 0 do 100 dílků. Pro pryže je určena stupnice Shore A.

Důležité je, že existuje empirický přepočet mezi tvrdostí Shore A a modulem pružnosti, kde obecně s rostoucí tvrdostí roste i modul pružnosti.

Jaký přístroj se pro měření tvrdosti používá?

Ke stanovení tvrdosti pryže jsou určeny ruční tvrdoměry, které fungují na principu hloubky vpichu penetračního hrotu. *)


Upozornění: Při měření různých materiálů vždy sledujte jednotku, ve které je tvrdost měřena, abyste vybrali správný ekvivalent z našeho sortimentu. Například tvrdost námi dodávaných galanterních fólií měříme v Shore D (pro tvrdší materiály). Mikroporézní materiály lze měřit v jednotce Shore 00. Pokud u mikroporézního materiálu výrobce tvrdost neuvádí, používá parametr hustoty (kg/m³).


*) Zdroj: ZUBÍK, Martin. Materiálové vlastnosti pryže pro výpočtové modelování dynamiky pohonné jednotky, Kapitola 3 Dynamické materiálové vlastnosti pryží, str. 11. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2011

Tvrdost pryží

Chcete se poradit?