Jak správně používat sekundová lepidla

Kyanoakrylátová sekundová lepidla jsou určena pro lepení malých a středních ploch. Použijete-li sekundové lepidlo, vytvoříte velmi pevný a spolehlivý spoj. Je ale třeba vybrat vhodný typ lepidla podle druhu lepených materiálů a dodržet základní postupy a doporučení.

Základní podmínky při lepení sekundovým lepidlem

1) Teplota, při které lepidlo nanášíte

 • Ideální teplota je 20 až 25°C.
 • Pokud jste v chladné dílně, v terénu, trvá vytvrzení déle.

2) Vzdušná vlhkost

 • Ideální je vzdušná vlhkost 60 - 70%.
 • Pokud je v okolním prostředí suchý vzduch, počítejte s delší dobou tvrzení.

3) Spojujte aktivní materiály

 • Z plastů se jedná o polární plasty – ABS, PVC, polykarbonát, polyamid.
 • U neaktivního materiálu (silikon, PE, PP, teflon) použijte aktivátor (PRIMER).
 • PRIMER mění povrchové napětí materiálů před nanesením sekundového lepidla.
 • Aktivátor natřete na obě spojované plochy a necháte odpařit.
 • Po dobu 24 hodin od nanesení PRIMERU můžete spoje lepit sekundovým lepidlem

4) Vyberte vhodnou viskozitu

 • Ideální povrch pro lepení je rovný povrch.
 • Na porézní nebo nerovné povrchy doporučujeme lepidla s vyšší viskozitou.
   

Lepidla na e-shopu

Doporučený pracovní postup

 • Povrch lepených dílů musí být zbavený mechanických nečistot, suchý a odmaštěný.
 • Při lepení postupujte po menších částech (maximálně cca 20 cm).
 • Lepidlo se nanáší pouze na jednu lepenou stranu.
 • Přiložte druhou stranu na polepenou plochu a postupně lepené plochy přitlačujte k sobě.
 • Lepené plochy k sobě pevně přitlačujte po dobu 20 až 30 sekund.
  U gelového typu lepidla nechte spoj zatížený až 2 minuty.
 • Plné zatížení lepeného spoje se doporučuje až po 24 hodinách.

A jak je to s viskozitou?

 • Viskozita udává hodnotu vnitřního tření v kapalině.
 • Čím více je kapalina viskóznější, tím obtížněji teče.
 • Viskozita se pohybuje od 9 mPa*s (velmi řídké lepidlo na kovy) až do 3000 mPa*s (nestéká, nevsakuje se do materiálu).

Kyanoakrylátová sekundová lepidla jsou určena pro lepení malých a středních ploch. Použijete-li sekundové lepidlo, vytvoříte velmi pevný a spolehlivý spoj. Je ale třeba vybrat vhodný typ lepidla podle druhu lepených materiálů a dodržet základní postupy a doporučení.

Základní podmínky při lepení sekundovým lepidlem

1) Teplota, při které lepidlo nanášíte

 • Ideální teplota je 20 až 25°C.
 • Pokud jste v chladné dílně, v terénu, trvá vytvrzení déle.

2) Vzdušná vlhkost

 • Ideální je vzdušná vlhkost 60 - 70%.
 • Pokud je v okolním prostředí suchý vzduch, počítejte s delší dobou tvrzení.

3) Spojujte aktivní materiály

 • Z plastů se jedná o polární plasty – ABS, PVC, polykarbonát, polyamid.
 • U neaktivního materiálu (silikon, PE, PP, teflon) použijte aktivátor (PRIMER).
 • PRIMER mění povrchové napětí materiálů před nanesením sekundového lepidla.
 • Aktivátor natřete na obě spojované plochy a necháte odpařit.
 • Po dobu 24 hodin od nanesení PRIMERU můžete spoje lepit sekundovým lepidlem

4) Vyberte vhodnou viskozitu

 • Ideální povrch pro lepení je rovný povrch.
 • Na porézní nebo nerovné povrchy doporučujeme lepidla s vyšší viskozitou.
   

Lepidla na e-shopu

Doporučený pracovní postup

 • Povrch lepených dílů musí být zbavený mechanických nečistot, suchý a odmaštěný.
 • Při lepení postupujte po menších částech (maximálně cca 20 cm).
 • Lepidlo se nanáší pouze na jednu lepenou stranu.
 • Přiložte druhou stranu na polepenou plochu a postupně lepené plochy přitlačujte k sobě.
 • Lepené plochy k sobě pevně přitlačujte po dobu 20 až 30 sekund.
  U gelového typu lepidla nechte spoj zatížený až 2 minuty.
 • Plné zatížení lepeného spoje se doporučuje až po 24 hodinách.

A jak je to s viskozitou?

 • Viskozita udává hodnotu vnitřního tření v kapalině.
 • Čím více je kapalina viskóznější, tím obtížněji teče.
 • Viskozita se pohybuje od 9 mPa*s (velmi řídké lepidlo na kovy) až do 3000 mPa*s (nestéká, nevsakuje se do materiálu).

Produkty z článku