Návod na pokládku podlahovin z elastonu

Pokládání ochranných protipádových desek a elastických desek probíhá především pomocí lepení na pevných únosných plochách (beton, asfalt atd.), případně lze desky pokládat pomocí spojování na kolíky (bez lepení).

Důležitý základní pokyn pro lepení podlahovin z elastonu:

Naše ochranné protipádové a elastické desky se skládají z gumových granulátu spojených polyuretanem. U těchto materiálů se musí počítat s rozpětím v teple a smrštením v chladu. Pro zamezení různých rozpětí je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby se desky před pokládáním skladovaly za stejných podmínek. Desky se musí pred lepením cca 24 hodin předem celé rozložit a srovnat. Teprve poté se může začít s lepením. Pro zamezení průběžných skulin (mezer) se musí případně ve spojích desky opětovně položit. Pokládání by nemělo probíhat při teplotách pod 10°C a ne více než 25°C. Desky se nesmí lepit ve vlhkém stavu nebo při dešti.

Pokládání na spojených únosných plochách (beton, asfalt atd.)

Desky se mohou pokládat na pevných, únosných a spojených plochách (vodopropustné i nepropustné). Lepení probíhá za použití polyuretanového lepidla. Při lepení by se mělo dbát na co největší čistotu a žádné lepidlo nesmí přetékat nebo jinak znečišťovat povrch desky. Čas tvrdnutí lepidla bývá v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu, max. 24 h. Pokládání by nemělo probíhat při teplotě nižší než +10 °C.

Pokládání desek

Návrh na montáž podkladních spojených nosných vrstev

Celou plochu vybagrovat cca 25–30 cm hluboko. U větších ploch a nepropustné podlahy by se měla vložit flexibilní drenáž o průměru cca 100 mm. Poté aplikovat ochrannou vrstvu proti mrazu o síle cca 15–20 cm. Vložení a stažení slabé vrstvy betonu o síle 4–6 cm (míchací poměr 1:5, zrnění cca 0–8), spád zohlednit cca 1 % až max 2 %.Při stanovení celkové výšky je třeba zohlednit sílu desky.

Pokládání na kolíky bez lepení (beton, asfalt, dlažba, ekorastr, ci jinak zhutněný povrch atd.)

Desky se mohou pokládat pouze na pevných a únosných plochách (vodopropustné i vodonepropustné). Podklad musí být čistý, zbaven hrubých nečistot, vyrovnaný. Doporučuje se pokládat desky v předem pripravených radách.

Řezání, vyříznutí či jiná úprava standardního formátu protipádových a elastických desek

Desky se mohou řezat, zkracovat či vyřezávat hladkým ostrým nástrojem, nejlépe nožem, vysekávacími nástroji, hladkým kotoučem či přímočarou pilou na dřevo se středním ozubením. Pro ukončení protipádových ploch doporučujeme případně naše ELTEC elastické obrubníky RDST, nebo naše klínovité okrajové prvky KRE,KREE, KREI.

Skladování

Před pokládkou je doporučeno skladovat desky chráněné před UV zářením ochranou černou fólii, tak jak jsou desky dodávané.

Pokládání ochranných protipádových desek a elastických desek probíhá především pomocí lepení na pevných únosných plochách (beton, asfalt atd.), případně lze desky pokládat pomocí spojování na kolíky (bez lepení).

Důležitý základní pokyn pro lepení podlahovin z elastonu:

Naše ochranné protipádové a elastické desky se skládají z gumových granulátu spojených polyuretanem. U těchto materiálů se musí počítat s rozpětím v teple a smrštením v chladu. Pro zamezení různých rozpětí je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby se desky před pokládáním skladovaly za stejných podmínek. Desky se musí pred lepením cca 24 hodin předem celé rozložit a srovnat. Teprve poté se může začít s lepením. Pro zamezení průběžných skulin (mezer) se musí případně ve spojích desky opětovně položit. Pokládání by nemělo probíhat při teplotách pod 10°C a ne více než 25°C. Desky se nesmí lepit ve vlhkém stavu nebo při dešti.

Pokládání na spojených únosných plochách (beton, asfalt atd.)

Desky se mohou pokládat na pevných, únosných a spojených plochách (vodopropustné i nepropustné). Lepení probíhá za použití polyuretanového lepidla. Při lepení by se mělo dbát na co největší čistotu a žádné lepidlo nesmí přetékat nebo jinak znečišťovat povrch desky. Čas tvrdnutí lepidla bývá v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu, max. 24 h. Pokládání by nemělo probíhat při teplotě nižší než +10 °C.

Pokládání desek

Návrh na montáž podkladních spojených nosných vrstev

Celou plochu vybagrovat cca 25–30 cm hluboko. U větších ploch a nepropustné podlahy by se měla vložit flexibilní drenáž o průměru cca 100 mm. Poté aplikovat ochrannou vrstvu proti mrazu o síle cca 15–20 cm. Vložení a stažení slabé vrstvy betonu o síle 4–6 cm (míchací poměr 1:5, zrnění cca 0–8), spád zohlednit cca 1 % až max 2 %.Při stanovení celkové výšky je třeba zohlednit sílu desky.

Pokládání na kolíky bez lepení (beton, asfalt, dlažba, ekorastr, ci jinak zhutněný povrch atd.)

Desky se mohou pokládat pouze na pevných a únosných plochách (vodopropustné i vodonepropustné). Podklad musí být čistý, zbaven hrubých nečistot, vyrovnaný. Doporučuje se pokládat desky v předem pripravených radách.

Řezání, vyříznutí či jiná úprava standardního formátu protipádových a elastických desek

Desky se mohou řezat, zkracovat či vyřezávat hladkým ostrým nástrojem, nejlépe nožem, vysekávacími nástroji, hladkým kotoučem či přímočarou pilou na dřevo se středním ozubením. Pro ukončení protipádových ploch doporučujeme případně naše ELTEC elastické obrubníky RDST, nebo naše klínovité okrajové prvky KRE,KREE, KREI.

Skladování

Před pokládkou je doporučeno skladovat desky chráněné před UV zářením ochranou černou fólii, tak jak jsou desky dodávané.

Produkty z článku