Výbušná pravda o hadicích

Taky se domníváte, že všechny gumové hadice jsou automaticky nevodivé, jelikož kaučuk je nevodivý materiál? Raději vás rychle vyvedeme z omylu!

Proč dochází ke vzniku statické elektřiny v PRYŽOVÝCH hadicích?

Při pohybu přepravovaného média hadicí do sebe jeho molekuly navzájem narážejí a může dojít ke vzniku elektrického náboje. Ten se zvyšuje spolu s rychlostí toku materiálu, s délkou hadicové sestavy, s celkovým objemem materiálu a s hrubostí (zrnitostí) transportovaného média.

Každá hadice, kterou výrobce deklaruje jako elektricky vodivou, má tuto vlastnost uvedenu na příslušném Katalogovém listu.

Všeobecné důvody vzniku statické elektřiny v hadicích, způsoby řešení

V praxi existují nejméně tři hlavní důvody, kdy může dojít ke vzniku výboje statické elektřiny z hadice. Jednak tehdy, když je standardní nevodivá hadice nesprávně používána k transportu výbušného média. V nebezpečných průmyslových odvětvích by nevodivé hadice neměly být používány k transportu potenciálně hořlavých kapalin nebo výbušného prachu. 

Dalším důvodem výboje statické elektřiny z hadic bývá připojení vodivé hadice nebo propojených částí vodivé hadice k vakuovému tankeru anebo k silniční cisterně, které nemají ověřené statické uzemnění. 

Třetím nejčastějším důvodem statických jiskrových výbojů z hadic je to, že se vodivé složky struktury hadice během normální činnosti izolují. Hromadění elektrostatického náboje na vodivých kovových částech hadice, což jsou zejména spojky nebo trysky, je obzvlášť významné, protože tyto součástky jsou během pracovního procesu nejblíže k jakýmkoli hořlavým výparům nebo prachu.

Kvůli přerušeným spojovacím drátům nebo vadě na konstrukci hadice je možné, že se jedna nebo více vodivých součástí hadice (tzn. koncovka, výztužná spirála, duše a obal) elektricky izoluje. Pokud je pak hadicí vedena kapalina s nízkou vodivostí, mohou tyto součásti akumulovat elektrostatický náboj, který vede ke vzniku jisker. Proto má být pravidelně kontrolována elektrická kontinuita hadice. 

Dokážeme zajistit, aby byl požadovaný kus hadice s osazenou koncovkou vodivý, a to za splnění 2 podmínek:

 1. Samotná konstrukce hadice umožňuje vést elektrický výboj.
 2. Koncovka musí být vodivá.

K čemu slouží vodivost

Elektrická vodivost je vyžadována, pokud třením pevných částic nebo některých kapalin (např. pohonné látky) vzniká elektrický náboj na hadici a existuje riziko výbuchu nebo požáru vlivem náhlého vybití (jiskry). Přidáváním různých příměsí se gumové směsi stávají vodivými. Aby bylo možné odvést elektrický náboj, používají se elektricky vodivé pryžové směsi a případně vodivé materiály (měděné lanko, spirála, ocelový oplet).

Elektrická vodivost mezi koncovkami 

Elektrická vodivost hadice je zajištěna, pokud je mezi koncovkami bezprostřední vodivé spojení vodičem (např. kovovým lankem). 

Následky nedostatečné ochrany hadice vůči statické elektřině

V případě, že hadicí protéká médium s nízkou vodivostí, bude se elektrický náboj kumulovat na vnitřní stěně hadice. Rychlost kumulace náboje roste s rostoucím průtokem. Náboj může růst rychleji, než je jeho odvod stěnou hadice do jiných uzemněných částí instalace. 

V okamžiku dosažení kritického náboje dojde k prudkému výboji, který může mít různý průběh: 

 • vybití do opletu
 • vznik elektrického oblouku o vysoké teplotě, který způsobí vznik mikrootvoru ve stěně hadice.

Vznik jiskry na povrchu hadice o dostatečné energii může vést rovněž: 

 • ke vzplanutí média
 • případně k vybití do jiných částí zařízení nebo do osob majících kontakt s hadicí.

Upozornění

Pryže mají tendenci měnit své elektrické vlastnosti s rostoucí dobou používání a opotřebením!

Pro naše zákazníky provádíme měření elektrické vodivosti u nás zakoupených hadic.

 

Zdroje informací:

https://www.semperflex.com/de/industrieschlaeuche/technische-informationen/elektrische-eigenschaften/
https://www.newson-gale.co.uk/faq-items/static-electricity-on-hoses-26/
https://www.hoseandfittingsetc.com/our-blog/bid/88001/Electrical-Properties-of-Rubber-Hose

Taky se domníváte, že všechny gumové hadice jsou automaticky nevodivé, jelikož kaučuk je nevodivý materiál? Raději vás rychle vyvedeme z omylu!

Proč dochází ke vzniku statické elektřiny v PRYŽOVÝCH hadicích?

Při pohybu přepravovaného média hadicí do sebe jeho molekuly navzájem narážejí a může dojít ke vzniku elektrického náboje. Ten se zvyšuje spolu s rychlostí toku materiálu, s délkou hadicové sestavy, s celkovým objemem materiálu a s hrubostí (zrnitostí) transportovaného média.

Každá hadice, kterou výrobce deklaruje jako elektricky vodivou, má tuto vlastnost uvedenu na příslušném Katalogovém listu.

Všeobecné důvody vzniku statické elektřiny v hadicích, způsoby řešení

V praxi existují nejméně tři hlavní důvody, kdy může dojít ke vzniku výboje statické elektřiny z hadice. Jednak tehdy, když je standardní nevodivá hadice nesprávně používána k transportu výbušného média. V nebezpečných průmyslových odvětvích by nevodivé hadice neměly být používány k transportu potenciálně hořlavých kapalin nebo výbušného prachu. 

Dalším důvodem výboje statické elektřiny z hadic bývá připojení vodivé hadice nebo propojených částí vodivé hadice k vakuovému tankeru anebo k silniční cisterně, které nemají ověřené statické uzemnění. 

Třetím nejčastějším důvodem statických jiskrových výbojů z hadic je to, že se vodivé složky struktury hadice během normální činnosti izolují. Hromadění elektrostatického náboje na vodivých kovových částech hadice, což jsou zejména spojky nebo trysky, je obzvlášť významné, protože tyto součástky jsou během pracovního procesu nejblíže k jakýmkoli hořlavým výparům nebo prachu.

Kvůli přerušeným spojovacím drátům nebo vadě na konstrukci hadice je možné, že se jedna nebo více vodivých součástí hadice (tzn. koncovka, výztužná spirála, duše a obal) elektricky izoluje. Pokud je pak hadicí vedena kapalina s nízkou vodivostí, mohou tyto součásti akumulovat elektrostatický náboj, který vede ke vzniku jisker. Proto má být pravidelně kontrolována elektrická kontinuita hadice. 

Dokážeme zajistit, aby byl požadovaný kus hadice s osazenou koncovkou vodivý, a to za splnění 2 podmínek:

 1. Samotná konstrukce hadice umožňuje vést elektrický výboj.
 2. Koncovka musí být vodivá.

K čemu slouží vodivost

Elektrická vodivost je vyžadována, pokud třením pevných částic nebo některých kapalin (např. pohonné látky) vzniká elektrický náboj na hadici a existuje riziko výbuchu nebo požáru vlivem náhlého vybití (jiskry). Přidáváním různých příměsí se gumové směsi stávají vodivými. Aby bylo možné odvést elektrický náboj, používají se elektricky vodivé pryžové směsi a případně vodivé materiály (měděné lanko, spirála, ocelový oplet).

Elektrická vodivost mezi koncovkami 

Elektrická vodivost hadice je zajištěna, pokud je mezi koncovkami bezprostřední vodivé spojení vodičem (např. kovovým lankem). 

Následky nedostatečné ochrany hadice vůči statické elektřině

V případě, že hadicí protéká médium s nízkou vodivostí, bude se elektrický náboj kumulovat na vnitřní stěně hadice. Rychlost kumulace náboje roste s rostoucím průtokem. Náboj může růst rychleji, než je jeho odvod stěnou hadice do jiných uzemněných částí instalace. 

V okamžiku dosažení kritického náboje dojde k prudkému výboji, který může mít různý průběh: 

 • vybití do opletu
 • vznik elektrického oblouku o vysoké teplotě, který způsobí vznik mikrootvoru ve stěně hadice.

Vznik jiskry na povrchu hadice o dostatečné energii může vést rovněž: 

 • ke vzplanutí média
 • případně k vybití do jiných částí zařízení nebo do osob majících kontakt s hadicí.

Upozornění

Pryže mají tendenci měnit své elektrické vlastnosti s rostoucí dobou používání a opotřebením!

Pro naše zákazníky provádíme měření elektrické vodivosti u nás zakoupených hadic.

 

Zdroje informací:

https://www.semperflex.com/de/industrieschlaeuche/technische-informationen/elektrische-eigenschaften/
https://www.newson-gale.co.uk/faq-items/static-electricity-on-hoses-26/
https://www.hoseandfittingsetc.com/our-blog/bid/88001/Electrical-Properties-of-Rubber-Hose

Chcete se poradit?