Nabídka zboží a služeb je platná pouze pro registrované podnikatele (firmy a živnostníky). Pro odeslání objednávky se musíte přihlásit.

Návod na pokládku dlaždic Fortelock

Základní aspekty pro snadnou a úspěšnou pokládku

 • Nechte dlaždice aklimatizovat min 24 hodin před pokládkou.
 • Rozeberte paletu a dlaždice ve svazcích po 10 kusech rozložte po podlaze.
 • Doporučená teplota pokládky je minimálně 15 °C.
 • Na dlaždice nevyvíjejte sílu, přiložte je k sobě a jemně je spojte gumovým kladivem.
 • Před měřením a provedením odřezu od stěn a pevných bodů nechte podlahu usadit.
 • Mezi dlaždicemi a stěnou či pevným bodem ponechejte mezeru alespoň 5 mm.
 • Před prováděním obtížných a komplikovaných řezů si vytvořte šablonu.

Fáze 1 – TEPLOTA

 • Pokládka by neměla probíhat při teplotách nižších jak 15 °C.
 • Nepokládejte dlaždice ihned po jejich dodání.
 • Ještě před zahájením pokládky nechte dlaždice aklimatizovat na teplotu prostředí.
 • Doporučujeme aklimatizaci 24 hodin, avšak i to bude záviset na teplotě.
 • Čím je teplota vyšší, tím rychleji se dlaždice aklimatizují.
 • Doporučujeme vám rozložit paletu s dlaždicemi na malé části, které se aklimatizují snadněji.
 • Pokud se pokládka musí odehrávat při teplotě pod 15 °C, ponechejte větší dilatační (spárovou) mezeru mezi dlaždicemi a jakýmkoli pevným bodem.
 • I u pokládek za běžných teplotních odchylek je nezbytné vzít v úvahu pohyb podlahy a ponechat mezeru alespoň 5 mm mezi dlaždicemi a jakýmkoli pevným bodem.

Fáze 2 – PŘÍPRAVA

 • Podlahu zameťte nebo vysajte, abyste odstranili všechny volné překážky.
 • Na podlaze odstraňte nerovné body.
 • Zaplňte dutiny pomocí zálivky nebo tmelu na opravu podlah (např. Fortegrout).
 • Pro nerovné povrchy, které vyžadují vyhlazení, použijte samonivelační stěrku (např. Fornivel).
 • O možnostech volné pokládky, či nutnosti použití lepidla si přečtěte v závěru tohoto článku.

Fáze 3 – POKLÁDKA

 • Pomocí křídy nebo laseru vytvořte linky A-A a B-B.
 • Zajistěte, aby tyto linky byly v pravém úhlu viz obrázek.
 • Je nezbytné, aby dlaždice byly udržovány ve vzájemné pravoúhlé pozici.
 • Nejprve vám doporučujeme rozložit dlaždice po podlaze a usadit je na svá místa.
 • Dále přiložte a vyrovnejte dlaždice k sobě. Zajistěte, aby spáry byly v jedné linii.
 • Pomocí gumového kladiva dlaždice sklepněte jemně k sobě.
 • Začněte na rohu dlaždice a postupujte směrem ven k okraji dlaždice.
 • Pracujte pyramidově viz obrázek, přičemž vyplníte všechny rohy.
 • Jakmile máte všechny dlaždice položeny, nechejte podlahu usadit, a to ještě předtím, než změříte a provedete závěrečné řezy.
 • Zajistěte, aby mezi dlaždicemi a jakýmkoli pevným bodem byla ponechána dilatační (spárová) mezera široká alespoň 5 mm.

Fáze 4 - ŘEZÁNÍ, KONCOVÉ ÚPRAVY

 • Pro dokonalou koncovou úpravu ponechejte minimálně 5mm mezeru mezi dlaždicemi a jakýmkoli pevným bodem (stěny, stroje).
 • Tuto dilatační mezeru mezi dlaždicemi a stěnami zakryjte pomocí soklů nebo vyplňte pružným tmelem.

---

Kdy doporučujeme použít lepidlo

Fortelock lze položit na jakýkoli pevný povrch a většinou nebude vyžadovat lepení. Lepení dlaždic doporučujeme v následujících situacích lepidlem Uzin KR 430, Bostic EPONAL PU456, Murexin PU 330, Dipur Polychem:

Přímý sluneční svit

Doporučujeme přilepit dlaždice na takových místech, která jsou vystavena přímému slunečnímu svitu, jako jsou prosklené části místností, na jih orientované dveře nakládacího prostoru apod. (průčelí obchodů, nakládací prostor orientovaný na jih, stropní světlíky apod. )

 • Dlaždice vystavené přímému slunečnímu svitu se mohou velice rozehřát a expandovat rychleji a více než zbytek podlahy, přičemž dlaždice z recyklátu jsou expanzivnější než dlaždice z primárních surovin.

Těžké vozíky anebo vysoce namáhaná místa

Některé vidlicové vysokozdvižné vozíky a paletové nízkozdvižné vozíky mohou způsobit problémy, např. těžké vozíky s malými koly, zejména pak elektrické vozíky pro těžká břemena, kde je baterie umístěna nad hlavní poháněnou nápravou. Pokud používáte tento typ vozíků, důrazně vám doporučujeme otestovat tyto dlaždice i s vozíky, dříve než učiníte rozhodnutí o tom, jaký typ dlaždice použijete. Doporučené horní limity zatížení pro volnou pokládku bez lepení

 • Čtyřkolové vysokozdvižné vozíky s gumovými pneumatikami, které nejsou zatíženy více než 1 500 kg.
 • Tříkolové vysokozdvižné vozíky s gumovými pneumatikami s dvojitým zadním kolem, které nejsou zatíženy více než 1 000 kg.
 • Paletové vozíky s celkovou vahou včetně nákladu nepřevyšující 1 000 kg.

Vnější tepelné zdroje / katalyzátory

Trouby, pece a katalyzátory mohou podlahu silně rozehřát, a tím vyvolat expanzi dlaždic.

 • Abyste předešli tomuto problému, přilepte dlaždice v prostoru před troubou nebo tam, kde při zaparkování automobilu bude katalyzátor nebo jiný tepelný zdroj.

Odkazy související s dlaždicemi Fortelock