GUMEX, jsme rodinná firma

Naši firmu jsme vybudovali z ničeho. Firma je spojena s našimi životy. Nikdy nepřestaneme usilovat o to, aby naše služby byly potřebné pro naše zákazníky a na špičkové úrovni.

Co rodinná firma znamená pro naše zákazníky a dodavatele?

Cíle rodiny majitelů jsou dlouhodobé a směřují k udržitelné prosperitě celé firmy a jejích zaměstnanců v dlouhodobém horizontu.

  • Neměníme naše obchodní plány ani neodkládáme investice podle globálních investičních strategií a situace na burze, či v jiných regionech. 
  • Neschováváme se za nečitelnou majetkovou strukturu a jako jednatelé firmy neseme i osobní zodpovědnost za zdravou finanční situaci firmy.
  • Příchozí zisk je pro nás potvrzením vysoké kvality našich služeb a oceněním práce našich zaměstnanců od našich zákazníků. Zisk z našich prodejů investujeme zpět do naší společnosti. 

Co rodinná firma znamená pro naše zaměstnance?

Vedení společnosti je k dispozici přímo v Čechách. Naše pobočky nepředstavují pouhé maličké kolečko v ohromném evropském nebo světovém soukolí nadnárodní korporace. Skvělý nápad si tak může snadno najít cestu až k vedení společnosti. 

  • Můžeme měnit náš web, formuláře, názvy, katalogy přesně podle potřeb českých a slovenských zákazníků, nejsme omezeni na pouhou lokalizaci globální šablony.
  • Majitelé osobně strategicky řídí život ve firmě. Osobně se angažují jako mentoři a lídři pro vyšší a střední management a společně s manažery firmy řeší všechny plány, výzvy i problémy na pravidelných měsíčních poradách.
  • Klademe vysoký důraz na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem našich zaměstnanců, respektujeme pracovní dobu a dovolenou. 
  • Naše rodinná atmosféra neznamená, že rodina majitelů je k dispozici 24 hodin denně. S některými majiteli se naši zaměstnanci nemusí vůbec potkat. Jsme již tak velcí, že to není vždy možné. Na druhou stranu jsme již díky naší velikosti dokázali opustit přístup svazujícího rodičovského dohledu. Předali jsme velkou část kompetencí do rukou managementu, který má dostatek pravomocí k samostatnému rozhodování. Důvěřujeme našim manažerům a díky jejich práci se můžeme soustředit na strategickou práci pro další rozvoj firmy.

Jan Sedláček, Dušan Sedláček, Jana Lagová a Libor Sedláček - majitelé společnosti GUMEX