Profesionálně změříme i vaše vlastní produkty

Jste strojírenská firma se sériovými zakázkami, nebo produkujete pouze malé série výrobků? Máte v dílně tvar, u kterého si chcete ověřit, zda odpovídá požadovaným rozměrům? Využijte naši novou službu.

Ve výrobním středisku ve Strážnici používáme přístroj VµMASTER s patentovanou měřicí technologií ColourMap™, jenž nám umožňuje:

  • měření, skenování, porovnání 2D produktů s CAD výkresy
  • měření předložených výrobků bez doprovodné technické dokumentace
  • vyhotovení protokolu měření, jehož součástí je výkres s naměřenými hodnotami a tabulka měřených hodnot

Pošlete nám poptávku

Průběh měření

Přístroj provede video detekci hran, při které snímá stovky bodů prvku, zaručuje přitom vysokou přesnost měření (chyba ˂ 7,5 µm) v měřicím rozsahu X, Y, skenuje a porovnává s  dxf, poté dodá výkres ve formátu .pdf a výsledky exportuje do Excelu. Měření probíhá rychle, přesně a nekontaktně (nemůže dojít např. k poškození měřeného předmětu, vše je snímáno přes kameru).

Omezení: 

měřicí rozsah X, Y 400 × 300 mm

Měření přesnosti provádíme:

  • u tvarových výrobků (např. z pryže, plastu, dřeva, papíru, kovu…)
  • u profilů (část v řezu – 2D)

Poplatek za měření a vyhotovení měrového protokolu je:

500 Kč bez DPH za objednávku

Jak probíhá měření

Obraťte se s žádostí o tuto službu na naše specialisty prodeje na kterékoli z našich poboček! Váš požadavek ohledně přeměření produktu a vystavení protokolu sami zkonzultují s oddělením výroby a o výsledku vás budou neprodleně informovat.

Váš výrobek + náš přesný měřicí přístroj = pružné partnerství!