Nabídka zboží je platná pouze pro registrované podnikatele

Vzorky profilů na 3D tiskárně

Nabízíme vám možnost vyzkoušet si model profilu ještě před zadáním výroby vlastního profilu. Model profilu pro vás připravíme na 3D tiskárně a vy si tak můžete ověřit správnost vašeho nákresu přímo v provozu ještě před zadáním do výroby.

Vymodelovaný 3D profil je z termoplastu a shoduje se s budoucím originálem v tom, že jde o relativně měkký materiál. Můžete si tak v řádu dnů vyzkoušet utěsnit požadované místo pomocí modelovaného profilu. V rámci modelování můžete testovat i různé tvrdosti, můžeme udělat model dutý, nebo kompaktní, případně oba.

Pokud plánujete výrobu vícero profilů můžeme na naší tiskárně připravit i několik modelů najednou. Máme k dispozici pracovní prostor 160×160×160 mm.

Pošlete poptávku na výrobu 3D modelu profilu

Výhoda modelování profilů před zadáním do výroby.

  • Výroba gumového nebo silikonového profilu na míru je díky odsouhlasenému modelu následně levnější a rychlejší, protože do výroby můžeme zadat profil s velmi přesnými požadovanými parametry.
  • Máte jistotu, že profil bude přesně odpovídat vašim potřebám.

Jak probíhá 3D tisk modelu profilu

Příprava vzorku profilů na 3D tiskárně v GUMEXU.

1) Zákazník dodal technický výkres profilu. Specialista převede výkres v počítači na 3D model. 2) Specialista nastaví 3D tiskárnu. Pracovní prostor tiskárny je 160x160x160 mm.

Příprava vzorku profilů na 3D tiskárně v GUMEXU.

1) Probíhá 3D tisk profilu podle nákresu. 2) Porovnání zkušebně vytištěného 3D modelu s finálním gumovým profilem.