Proč je pro firmu důležitý kalkulant?

Petr VšetulaPetře, ty v naší firmě zastřešuješ výrobní proces za podpory vedoucích výrob na pobočkách. Společně zajišťujete výrobní provozuschopnost, technologický i technický rozvoj a vaší velkou oporou jsou přitom kalkulanti. Ti na základě přehledu o cenách materiálů a služeb sestavují rozpočet ke každé výrobní zakázce. V jakém momentu vstupuje kalkulace do celého procesu kontaktu se zákazníkem – tedy počínaje poptávkou a konče dodáním finálního výrobku?

Můžeme si to ukázat na příkladu: 

Diagram

Poptávka od zákazníka -> Tvorba podkladů pro kalkulaci (výkres, spotřeba, časy) -> Kalkulace cen -> Nabídka zákazníkovi -> Objednávka od zákazníka -> Zadání zakázky do výroby (příprava dokumentace, materiálu) -> Výroba zakázky -> Výstupní kontrola -> Expedice.

Jakým způsobem kalkulace ve výrobě vytváříte?

Při přijetí zakázky využijeme buď výkres zákazníka v CAD formátu, nebo si jej vytvoříme na základě podkladů. V návaznosti na tento výkres a požadovaný počet kusů spočítáme v příslušném softwaru spotřebu materiálu i čas potřebný k vyhotovení zakázky. Tato data pak přenášíme do kalkulačního systému, kde na základě přednastavených parametrů jednotlivých operací a spotřeby materiálu vyhotovíme kalkulaci, kterou předáme specialistovi prodeje a on ji předloží zákazníkovi.

Co může proces kalkulace zkomplikovat?

Mohou to být nepřehledné výkresy, to, že chybí kóty, údaje od zákazníka se liší v požadovaných silách materiálu nebo množství – prostě nejasné informace. U nás to může být způsobeno zaváděním nové technologie, kdy testujeme její možnosti z hlediska kapacity i času, za který efektivně stihneme požadovaný počet produktů vyrobit.

Je kalkulace za úhradu, nebo zdarma?

Jediné, co máme v rámci kalkulace zpoplatněno, je časově náročná tvorba CAD výkresů – rýsování. Jedná se o případy, kdy zákazník požaduje větší množství různých typů výrobků a nedodá nám výkresy, ale např. jen náčrtky apod. Poté účtujeme za čas, který převýší půl hodiny rýsování (první půlhodina je vždy zdarma), poplatek 1 200 Kč/h.

Co když si zákazník po obdržení kalkulace zakázku rozmyslí a objednávku nepošle?

Zpoplatněné máme vždy pouze to rýsování, které jsem již zmínil. Ostatní tvorbu podkladů pro kalkulaci (výpočet spotřeby materiálu, času výroby, a tedy i samotný výpočet ceny zakázky) zákazníkovi nezpoplatňujeme ani v případě, že se zakázka nezrealizuje.

Velmi úzce spolupracuješ s týmem kalkulantů napříč celou naší firmou, někteří z nich navíc ještě na strojích také samostatně vyrábějí. Teď máš příležitost zeptat se jich na jejich vlastní zkušenosti s kalkulacemi.

Rád toho využiji a rovnou se ptám:

Jakub ŠedaJakube, na pozici kalkulanta jsi nastupoval rovnou po škole. Jak na tebe působila změna školního prostředí na zaměstnání?

Jelikož jsem každý rok od nástupu na střední školu pracoval na brigádách v různých strojařských firmách, měl jsem již určité ponětí o rozdílech mezi pracovním a školním prostředím. Řekl bych, že největší roli tu hraje kolektiv, který tento přechod dokáže neuvěřitelně usnadnit, což byl i můj případ.

Jak probíhalo tvé zapracování?

Po nástupu jsem strávil nějaký čas na výrobních pracovištích, abych se seznámil přímo s technologiemi a materiály, které používáme. Zde jsem čerpal poznatky přímo od kolegů, kteří námi naceněné produkty pak vyrábí, a moje práce s nimi tedy úzce souvisí. Poté jsem seděl s kalkulanty Luďkem a Michalem ve Strážnici, abych se naučil přímo proces nacenění. Ti mi ochotně vše ukázali a postupně mě nechali dělat jednodušší poptávky, než jsem se osamostatnil.

Využil jsi nějaké znalosti ze školy?

Pomohly mi znalosti výkresové dokumentace, vlastností materiálů a technologických postupů výroby. Dokážu dle výkresu a požadavků od zákazníka určit, zda je zvolený materiál vhodný, nebo by se lépe uplatnil jiný.

Co ses naopak musel doučit?

Ze začátku jsem měl problém zorientovat se v programu Helios, jelikož jsem neměl možnost se s podobným programem na škole seznámit. Také musím vědět, na jakém stroji daný výrobek dokážeme co nejefektivněji a nejrychleji vyrobit.

Luděk EliášLuďku, v rámci našich služeb nabízíme i možnost 3D řezání vodním paprskem a 3D tisku. Výstupem jsou pak 3D tvarové výrobky. Jaký je rozdíl mezi vytisknutým a vyřezaným výrobkem?

Rozdíl je v použitém materiálu. Vodní paprsek uřeže jakýkoliv materiál, kdežto tiskárna vytiskne jen určité druhy materiálu. Obě technologie mají rovněž odlišná rozměrová omezení.

Čím se liší materiály, které jdou pomocí těchto technologií zpracovat?

Liší se zejména v tvrdostech a rozměrech.

Jaký je rozdíl v přípravě 3D modelu na tisk a na řezání?

Model se vytvoří ve 3D programu s ohledem na to, kde je potřeba daný výrobek vyrobit. Tiskárna zvládne tisk jakéhokoliv tvaru, zatímco 3D vodní paprsek je limitován náklonem řezné hlavy pouze do 45°. Stručně řečeno: paprsek zvládne pouze úkosy, tiskárna jakýkoliv tvar.

Potřebují tyto výrobky nějakou dodatečnou úpravu?

U 3D tisku je při stavbě složitějšího tvaru nezbytné například odstranění podpůrné konstrukce. U 3D řezání je to odstranění případného vzniklého otřepu. Ten se tvoří u řezání zejména plastů a měkkých materiálů.

Michal ZháňalMichale, ve výrobním oddělení máme tři roky frézovací zařízení – router. Jak ses s ním naučil frézovat?

Začátky byly těžké. Neměli jsme zkušenosti s frézováním plastů, pryží, hliníku. Učili jsme se za pochodu. Pár rad jsme dostali od dodavatele frézovacích nástrojů, ale i tak jsme museli na spoustu věcí přijít sami: například otáčky, posuvy, výběr materiálu. První zakázkou bylo frézování hliníku, kde jsme si s kolegou Luďkem nad tím lámali hlavu několik dní, ale nakonec to dobře dopadlo.

Jaké jsi měl dosud největší pracovní výzvy?

Nejvíce mne potrápilo frézování hliníku a plastů. Několik dní jsme se učili, jak vše vyfrézovat bez otřepu. Taky jsme museli ladit uchycení materiálu na stůl. Ale i to se časem podařilo vyřešit.

Zůstala ještě nějaká výrobní operace k dořešení?

Přetrvává problém uchycení malých výrobků. Také přemýšlím, jak dosáhnout správného upnutí desky/materiálu, aby nebyla odchylka frézovaného tvaru příliš velká. Dost deskových materiálů je zvlněných a ke stolu se špatně uchycují.

Na fréze obrábíme hlavně plasty a pryže. Se kterými se ti nejlépe pracuje?

Z pryží se nejlépe obrábí BLACK STAR, A9506, E9614, z plastů to jsou PC, PE, PTFE, ABS, PVC.

Jan VojarHonzo, již několik let využíváme pro nacenění velkých sérií zvýhodněné kalkulace v sérii a ultra sérii. Jak vnímáš jejich přínos?

Díky tomuto typu kalkulací u nás dokážeme vytvořit zajímavou cenu pro zákazníka. Pro naši výrobu to znamená více větších zakázek, odpadá potřeba stále přenastavovat stroje. Zákazníci si také objednávají více kusů do zásoby za lepší cenu.

Zvyšuje se počet těchto sériových kalkulací?

Určitě ano. Kolegové z prodeje se u velkých sérií snaží od nás dostat atraktivní cenu pro zákazníky a v kombinaci s výsekovým strojem získáváme postupně velkosériové objednávky.

Je složité spočítat cenu výrobku v sérii? Liší se nějak výpočet standardní a zvýhodněné kalkulace?

U poptávky na výrobu těsnění máme nový program, který nám zvyšuje efektivitu díky úspoře materiálu. U velkých sérií si dokážeme dopředu lépe spočítat spotřebu, a tím získat lepší cenu. Kalkulace je velmi rychlá, nezabere nám o moc víc času. Máme již přednastavené kalkulační vzorce pro určité odběry.

Na jakých technologiích nejčastěji využíváte zvýhodněné kalkulace?

Nejčastěji se nyní používají u CNC plotru, CNC výsekového stroje a také u lepení pomocí dávkovače lepidla.

Původně jsi pracoval v GUMEXU jako montér výroby. Co ti tato zkušenost umožnila? Je něco, co ti oproti dřívější práci naopak na této pozici chybí?

Dříve jsem byl často na montážích „v terénu“ a někdy i v přímém kontaktu s konečným zákazníkem. Dovedu si tedy tu finální aplikaci našeho výrobku naprosto přesně představit. Trochu mi chybí právě ta zpětná vazba od zákazníka, jeho vyjádření k naší kalkulaci. To vše již řeší specialisté prodeje.

Tomáš ProkopTomáši, ty jsi dříve pracoval v GUMEXU jako skladník a řidič. Nově jsi členem výrobního týmu jako obsluha CNC plotru a kalkulant. Jak na tebe tato změna pozice zapůsobila?

Práce skladníka mě bavila a byl jsem spokojený. Vážím si toho, že mi vedení firmy důvěřuje, a mohu tak nyní získat nové zkušenosti spojené s výrobou. Je mi jasné, že se ode mě bude vyžadovat větší zodpovědnost, ale rád se učím nové věci. I když je to velká výzva, těším se.

Co ti tato změna přinesla?

Samozřejmě nové zkušenosti. Práce ve výrobě je rozmanitější a pro mě i zábavnější. Zároveň jsem rád, že můžu více nahlédnout do procesu výroby, co vše předchází tomu, než zákazník dostane hotový výrobek.

Na plotru jsi vypomáhal už na pozici skladníka, ale pozice kalkulanta je pro tebe úplně nová. Jak ses „popasoval“ s novými úkoly?

Doteď jsem měl zkušenosti jen se samotným řezáním, nyní bude potřeba i správně spočítat výrobní zakázky a to bude mít zásadní vliv na finální cenu pro zákazníka. O to víc si myslím, že bude důležité při práci postupovat zodpovědně, aby zákazník dostal opravdu to nejlepší – ať už se jedná o výrobek, nebo i odpovídající cenu.

 


Rozhovor s kalkulanty – Jakubem Šedou, Luďkem Eliášem, Michalem Zháňalem, Janem Vojarem a Tomášem Prokopem připravil Ing. Petr Všetula, Ph.D., ředitel výroby společnosti GUMEX, ve spolupráci s marketingovou specialistkou Ing. Monikou Sivulkovou v březnu 2023. Foto: archiv společnosti GUMEX.

Petr VšetulaPetře, ty v naší firmě zastřešuješ výrobní proces za podpory vedoucích výrob na pobočkách. Společně zajišťujete výrobní provozuschopnost, technologický i technický rozvoj a vaší velkou oporou jsou přitom kalkulanti. Ti na základě přehledu o cenách materiálů a služeb sestavují rozpočet ke každé výrobní zakázce. V jakém momentu vstupuje kalkulace do celého procesu kontaktu se zákazníkem – tedy počínaje poptávkou a konče dodáním finálního výrobku?

Můžeme si to ukázat na příkladu: 

Diagram

Poptávka od zákazníka -> Tvorba podkladů pro kalkulaci (výkres, spotřeba, časy) -> Kalkulace cen -> Nabídka zákazníkovi -> Objednávka od zákazníka -> Zadání zakázky do výroby (příprava dokumentace, materiálu) -> Výroba zakázky -> Výstupní kontrola -> Expedice.

Jakým způsobem kalkulace ve výrobě vytváříte?

Při přijetí zakázky využijeme buď výkres zákazníka v CAD formátu, nebo si jej vytvoříme na základě podkladů. V návaznosti na tento výkres a požadovaný počet kusů spočítáme v příslušném softwaru spotřebu materiálu i čas potřebný k vyhotovení zakázky. Tato data pak přenášíme do kalkulačního systému, kde na základě přednastavených parametrů jednotlivých operací a spotřeby materiálu vyhotovíme kalkulaci, kterou předáme specialistovi prodeje a on ji předloží zákazníkovi.

Co může proces kalkulace zkomplikovat?

Mohou to být nepřehledné výkresy, to, že chybí kóty, údaje od zákazníka se liší v požadovaných silách materiálu nebo množství – prostě nejasné informace. U nás to může být způsobeno zaváděním nové technologie, kdy testujeme její možnosti z hlediska kapacity i času, za který efektivně stihneme požadovaný počet produktů vyrobit.

Je kalkulace za úhradu, nebo zdarma?

Jediné, co máme v rámci kalkulace zpoplatněno, je časově náročná tvorba CAD výkresů – rýsování. Jedná se o případy, kdy zákazník požaduje větší množství různých typů výrobků a nedodá nám výkresy, ale např. jen náčrtky apod. Poté účtujeme za čas, který převýší půl hodiny rýsování (první půlhodina je vždy zdarma), poplatek 1 200 Kč/h.

Co když si zákazník po obdržení kalkulace zakázku rozmyslí a objednávku nepošle?

Zpoplatněné máme vždy pouze to rýsování, které jsem již zmínil. Ostatní tvorbu podkladů pro kalkulaci (výpočet spotřeby materiálu, času výroby, a tedy i samotný výpočet ceny zakázky) zákazníkovi nezpoplatňujeme ani v případě, že se zakázka nezrealizuje.

Velmi úzce spolupracuješ s týmem kalkulantů napříč celou naší firmou, někteří z nich navíc ještě na strojích také samostatně vyrábějí. Teď máš příležitost zeptat se jich na jejich vlastní zkušenosti s kalkulacemi.

Rád toho využiji a rovnou se ptám:

Jakub ŠedaJakube, na pozici kalkulanta jsi nastupoval rovnou po škole. Jak na tebe působila změna školního prostředí na zaměstnání?

Jelikož jsem každý rok od nástupu na střední školu pracoval na brigádách v různých strojařských firmách, měl jsem již určité ponětí o rozdílech mezi pracovním a školním prostředím. Řekl bych, že největší roli tu hraje kolektiv, který tento přechod dokáže neuvěřitelně usnadnit, což byl i můj případ.

Jak probíhalo tvé zapracování?

Po nástupu jsem strávil nějaký čas na výrobních pracovištích, abych se seznámil přímo s technologiemi a materiály, které používáme. Zde jsem čerpal poznatky přímo od kolegů, kteří námi naceněné produkty pak vyrábí, a moje práce s nimi tedy úzce souvisí. Poté jsem seděl s kalkulanty Luďkem a Michalem ve Strážnici, abych se naučil přímo proces nacenění. Ti mi ochotně vše ukázali a postupně mě nechali dělat jednodušší poptávky, než jsem se osamostatnil.

Využil jsi nějaké znalosti ze školy?

Pomohly mi znalosti výkresové dokumentace, vlastností materiálů a technologických postupů výroby. Dokážu dle výkresu a požadavků od zákazníka určit, zda je zvolený materiál vhodný, nebo by se lépe uplatnil jiný.

Co ses naopak musel doučit?

Ze začátku jsem měl problém zorientovat se v programu Helios, jelikož jsem neměl možnost se s podobným programem na škole seznámit. Také musím vědět, na jakém stroji daný výrobek dokážeme co nejefektivněji a nejrychleji vyrobit.

Luděk EliášLuďku, v rámci našich služeb nabízíme i možnost 3D řezání vodním paprskem a 3D tisku. Výstupem jsou pak 3D tvarové výrobky. Jaký je rozdíl mezi vytisknutým a vyřezaným výrobkem?

Rozdíl je v použitém materiálu. Vodní paprsek uřeže jakýkoliv materiál, kdežto tiskárna vytiskne jen určité druhy materiálu. Obě technologie mají rovněž odlišná rozměrová omezení.

Čím se liší materiály, které jdou pomocí těchto technologií zpracovat?

Liší se zejména v tvrdostech a rozměrech.

Jaký je rozdíl v přípravě 3D modelu na tisk a na řezání?

Model se vytvoří ve 3D programu s ohledem na to, kde je potřeba daný výrobek vyrobit. Tiskárna zvládne tisk jakéhokoliv tvaru, zatímco 3D vodní paprsek je limitován náklonem řezné hlavy pouze do 45°. Stručně řečeno: paprsek zvládne pouze úkosy, tiskárna jakýkoliv tvar.

Potřebují tyto výrobky nějakou dodatečnou úpravu?

U 3D tisku je při stavbě složitějšího tvaru nezbytné například odstranění podpůrné konstrukce. U 3D řezání je to odstranění případného vzniklého otřepu. Ten se tvoří u řezání zejména plastů a měkkých materiálů.

Michal ZháňalMichale, ve výrobním oddělení máme tři roky frézovací zařízení – router. Jak ses s ním naučil frézovat?

Začátky byly těžké. Neměli jsme zkušenosti s frézováním plastů, pryží, hliníku. Učili jsme se za pochodu. Pár rad jsme dostali od dodavatele frézovacích nástrojů, ale i tak jsme museli na spoustu věcí přijít sami: například otáčky, posuvy, výběr materiálu. První zakázkou bylo frézování hliníku, kde jsme si s kolegou Luďkem nad tím lámali hlavu několik dní, ale nakonec to dobře dopadlo.

Jaké jsi měl dosud největší pracovní výzvy?

Nejvíce mne potrápilo frézování hliníku a plastů. Několik dní jsme se učili, jak vše vyfrézovat bez otřepu. Taky jsme museli ladit uchycení materiálu na stůl. Ale i to se časem podařilo vyřešit.

Zůstala ještě nějaká výrobní operace k dořešení?

Přetrvává problém uchycení malých výrobků. Také přemýšlím, jak dosáhnout správného upnutí desky/materiálu, aby nebyla odchylka frézovaného tvaru příliš velká. Dost deskových materiálů je zvlněných a ke stolu se špatně uchycují.

Na fréze obrábíme hlavně plasty a pryže. Se kterými se ti nejlépe pracuje?

Z pryží se nejlépe obrábí BLACK STAR, A9506, E9614, z plastů to jsou PC, PE, PTFE, ABS, PVC.

Jan VojarHonzo, již několik let využíváme pro nacenění velkých sérií zvýhodněné kalkulace v sérii a ultra sérii. Jak vnímáš jejich přínos?

Díky tomuto typu kalkulací u nás dokážeme vytvořit zajímavou cenu pro zákazníka. Pro naši výrobu to znamená více větších zakázek, odpadá potřeba stále přenastavovat stroje. Zákazníci si také objednávají více kusů do zásoby za lepší cenu.

Zvyšuje se počet těchto sériových kalkulací?

Určitě ano. Kolegové z prodeje se u velkých sérií snaží od nás dostat atraktivní cenu pro zákazníky a v kombinaci s výsekovým strojem získáváme postupně velkosériové objednávky.

Je složité spočítat cenu výrobku v sérii? Liší se nějak výpočet standardní a zvýhodněné kalkulace?

U poptávky na výrobu těsnění máme nový program, který nám zvyšuje efektivitu díky úspoře materiálu. U velkých sérií si dokážeme dopředu lépe spočítat spotřebu, a tím získat lepší cenu. Kalkulace je velmi rychlá, nezabere nám o moc víc času. Máme již přednastavené kalkulační vzorce pro určité odběry.

Na jakých technologiích nejčastěji využíváte zvýhodněné kalkulace?

Nejčastěji se nyní používají u CNC plotru, CNC výsekového stroje a také u lepení pomocí dávkovače lepidla.

Původně jsi pracoval v GUMEXU jako montér výroby. Co ti tato zkušenost umožnila? Je něco, co ti oproti dřívější práci naopak na této pozici chybí?

Dříve jsem byl často na montážích „v terénu“ a někdy i v přímém kontaktu s konečným zákazníkem. Dovedu si tedy tu finální aplikaci našeho výrobku naprosto přesně představit. Trochu mi chybí právě ta zpětná vazba od zákazníka, jeho vyjádření k naší kalkulaci. To vše již řeší specialisté prodeje.

Tomáš ProkopTomáši, ty jsi dříve pracoval v GUMEXU jako skladník a řidič. Nově jsi členem výrobního týmu jako obsluha CNC plotru a kalkulant. Jak na tebe tato změna pozice zapůsobila?

Práce skladníka mě bavila a byl jsem spokojený. Vážím si toho, že mi vedení firmy důvěřuje, a mohu tak nyní získat nové zkušenosti spojené s výrobou. Je mi jasné, že se ode mě bude vyžadovat větší zodpovědnost, ale rád se učím nové věci. I když je to velká výzva, těším se.

Co ti tato změna přinesla?

Samozřejmě nové zkušenosti. Práce ve výrobě je rozmanitější a pro mě i zábavnější. Zároveň jsem rád, že můžu více nahlédnout do procesu výroby, co vše předchází tomu, než zákazník dostane hotový výrobek.

Na plotru jsi vypomáhal už na pozici skladníka, ale pozice kalkulanta je pro tebe úplně nová. Jak ses „popasoval“ s novými úkoly?

Doteď jsem měl zkušenosti jen se samotným řezáním, nyní bude potřeba i správně spočítat výrobní zakázky a to bude mít zásadní vliv na finální cenu pro zákazníka. O to víc si myslím, že bude důležité při práci postupovat zodpovědně, aby zákazník dostal opravdu to nejlepší – ať už se jedná o výrobek, nebo i odpovídající cenu.

 


Rozhovor s kalkulanty – Jakubem Šedou, Luďkem Eliášem, Michalem Zháňalem, Janem Vojarem a Tomášem Prokopem připravil Ing. Petr Všetula, Ph.D., ředitel výroby společnosti GUMEX, ve spolupráci s marketingovou specialistkou Ing. Monikou Sivulkovou v březnu 2023. Foto: archiv společnosti GUMEX.