Český a slovenský GUMEX z pohledu zakladatelů v říjnu 2021

V roce 1994 zakládal Jan Sedláček ve Strážnici na jižní Moravě společnost, ve které s ním postupně začaly pracovat všechny tři děti.  Do jaké míry se mu splnily jeho profesionální sny? Z čeho má v práci největší radost? Co ho nepřestává zajímat? A jak vnímá uplynulých 15 let jeho syn Dušan, zakladatel slovenské dceřiné společnosti GUMEX SK a současně výkonný ředitel českého GUMEXU?

Jan a Dušan Sedláčkovi

Pane Sedláčku, když se ohlédnete o více než čtvrtstoletí zpět, co vás osobně přimělo k tomu, abyste vstoupil na nejistou půdu podnikání?

Vždy jsem se vlastní prací snažil finančně a materiálně zabezpečit rodinu. Jako poštovní úředník jsem měl až do roku 1987 malý příjem. Ještě jsme obdělávali 2 hektary zemědělské půdy. Prodávali jsme vlastní brambory, okurky, cibuli i obilí. Mzda na poště byla malá, v zemědělství dřina, ale naučil jsem naše děti tvrdě pracovat. Proto jsem na naléhání manželky odešel od spojů a nastoupil do podniku ŘEMPO (Řemeslné potřeby), kde jsem poznal obchodování s různými materiály i socialistický systém umělého vytváření nedostatku zboží. Jako vedoucí pošty jsem se mylně domníval, že poštovní úředník je dobrá a vážená profese. Cítil jsem však, že obchodování a jednání s lidmi je moje pravá parketa.

Společnost GUMEX - sídlo

Měl jste ve své práci nějakou hlavní vizi, anebo jste šel cestou postupného plnění menších cílů?

Nikdy jsem neměl velké plány o velké firmě. Vždy jsem se modlil, abychom přežili jeden den, jeden týden, jeden měsíc, jeden rok, abychom nezkrachovali. Velmi zlá byla situace v roce 1995, kdy zkrachovala banka Bohemia a GUMEX tam měl veškeré finanční prostředky. Po asi 3 měsících jsme se k našim financím dostali a toto zlé období překonali. Tedy postupnými kroky jsem budoval firmu. Samozřejmě za podpory manželky Evy a našich dětí Dušana, Libora a Jany. Bez podpory těchto nejbližších a taky spolupracovníků bych sám tak obrovské dílo nevybudoval. A pokud se někomu zdá, že GUMEX je malý, nechť si každý zkusí na vlastní kůži, co podnikání všechno obnáší!

Když jste začal podnikat, nebylo těžké prodat, ale koupit. Zboží nebylo, ale vy jste byl dobrý právě v tom, že jste si věděl rady a našel ty správné dodavatele. Čím jste na ně dokázal zapůsobit?

Za mého působení v ŘEMPU, v tvrdé škole obchodování, jsem získával zkušenosti. Ať už s nákupem zboží, tak i s obratným vyjednáváním o cenách a množství. Když si vzpomenu na první nabídku zboží naší společnosti na jednom listu papíru, ještě teď se stydím. Bylo tam uvedeno 15 položek, což byl celý náš tehdejší sortiment. Nabídky jsem přepisoval přes kopírák a rozvážel po městech v okolí do poštovních odnosných schránek podniků. Taky jsme nabídky posílali poštou v obálce k možným budoucím odběratelům. Tehdejší motto bylo: Hadice, pryže, butylplast!

V počátcích českého GUMEXU bylo obvyklé, že bez „tekuté pozornosti v lahvi“ žádný výrobek od významného dodavatele nedorazil… Naštěstí je nyní zákazník už tím hlavním článkem, určujícím tempo spolupráce. Jak dlouho to vlastně trvalo, než jste dokázal na české i slovenské straně hranice tento nepříjemný zvyk v podnikání změnit?

U velkých dodavatelů byly většinou vymetené sklady, nebo bylo zboží rezervováno pro jiné významnější odběratele. Ale když jsem nechal vyčnívat hrdlo lahvinky vína nebo pravé moravské slivovice z tašky, sklady se zázračně otevřely a vždy jsme přivezli to, co jsme potřebovali. Vzpomínám si, že jsem se jednou v kanceláři dodavatele potkal se dvěma dalšími obchodníky. Tehdy jsme láhev otevřeli, zazpívali si a navázali spolupráci.

Vím o vás, že jste ještě v době vašeho zaměstnání na poště pobýval také na poštovní škole v Belušských Slatinách. Jaký máte vy osobně vztah k Slovensku? Co máte na Slovácích nejraději?

Na zdejší školu vzpomínám velmi rád, byli zde jak Slováci, tak Češi a Moraváci. Moraváci a Slováci jsme si byli vždy bližší, dobrosrdečná a veselá mysl nás provázela a věřím tomu, že bude provázet a spojovat i do budoucna. Vždy jsem cítil, že my Moraváci jsme takový spojovací článek mezi oběma národy. V Belušských Slatinách jsem se byl podívat před 5 lety cestou ze Žiliny. Už jsem to tam nepoznal, ale slovenská krajina, hory, lesy a řeky jsou velmi krásné. Takže mně zůstaly jenom pěkné vzpomínky… Vzpomněl jsem si, že jsme zde také byli měřit vydatnost pramene pitné vody. A tak když si kupuji minerálky ze Slovenska, vždy vidím pramen vody, jak vyvěrá pod tamním skalním masivem.

Jak vlastně vznikla myšlenka rozšířit GUMEX i do zahraničí a začít působit i na Slovensku?

Slovenský GUMEX je „dítě“ mého syna Dušana. Samozřejmě nikdo neudělá nic sám, ale kolektivně jsme problémy průběžně zvládali.

Co byste ještě rád v naší české i slovenské společnosti „Gumexáků“ zažil?

Opravdu ještě nechci chodit s důchodci po parku a krmit veverky. Z vykonané práce v naší firmě mám velkou radost. Vždy budu podporovat stávající vedení naší společnosti a možná, že jednou i některé z mých vnoučat bude v GUMEXU aktivně působit.

 

Dušane, v roce 2006 jsi zakládal na Slovensku GUMEX. Z čeho jsi čerpal potřebnou energii pro uskutečnění svého „velkého snu“?

Velkou motivací pro založení GUMEXU na Slovensku byl rozvoj českého GUMEXU a snaha být prospěšný jako můj bratr Libor. Nicméně od toho kroku jsem byl důrazně odrazován, že to nepotřebujeme a bude to moc práce. A že je to moc práce, to se potvrdilo. Podporu jsem měl u své ženy, která musela zvládnout doma mnoho aktivit sama.
 
GUMEX Žilina

V čem vidíš sílu GUMEXU v Čechách i na Slovensku?

Skutečnou sílu vidím v jednotnosti systému, schopnostech našich týmů, v sortimentu a plošném rozprostření poboček přes obě země. Mnoho našich zákazníků působí ve více zemích současně, tedy jak na Slovensku, tak i v Česku. Myslím, že je výhodné a pohodlné moci nakupovat v podstatě u jedné firmy. 
Pro lepší představu bych rád uvedl stručné srovnání naší české i slovenské společnosti. V českém GUMEXU pracuje 115 zaměstnanců na 4 pobočkách. V roce 2020 jsme vyřídili více než 70 tisíc objednávek a odeslali jsme více než 37 tisíc zásilek (sběrnou službou, ale kromě toho jsme samozřejmě maximálně využili i vlastní rozvoz). Ve slovenském GUMEXU pracuje 35 zaměstnanců na 4 pobočkách. V roce 2020 jsme v GUMEXU SK vyřídili více než 17 tisíc objednávek a odeslali našim zákazníkům více než 6 000 zásilek sběrnou službou (bez započtení vlastního rozvozu).  

Sklad GUMEX Bratislava

Liší se nějak výrazně obory působnosti našich zákazníků v Čechách a na Slovensku?

Určitě bychom rozdíly našli, ale ne nijak podstatné. Strojírenství, technologie, podpora automotive, potravináři, zemědělci. Všem posloužíme rádi.

O jaké služby a produkty je ze strany slovenských zákazníků největší zájem?

Kdysi jsme začali s hadicemi a postupně doplňovali tento sortiment. Takže hadice jsou základ, a jelikož jsme opravdu dobří v plošných materiálech, a to jak kompaktních – tvrdých pryžích, tak měkkých porézních, prodáme těchto přímo nebo přes výrobu velké množství. Máme tisíc druhů profilů, jsme dobří i zde. U nás si každý vybere: komu by se chtělo hledat jinde, když my máme celý sortiment na jednom místě? Vidím, že i na Slovensku se více a více využívá služeb výroby. Kolegové z výroby jsou šikovní a také my hodně investujeme do technologií. Obchod taky jede, ale růst služeb je enormní.

Vyvolala někdy zvýšená poptávky i vznik nějaké naší nové služby, o které jsi původně neuvažoval?  Jaké technologie se na pobočkách slovenského GUMEXU nejvíce osvědčily?

Každá firma je něčím specifická a umí to, co jiná nedokáže. Tak z toho našeho řezání bych nedělal vědu. Když jsme pořídili plotr, kluci z výroby zvýšili objemy řezání plošných materiálů – i nad své síly. Objemy, které téměř nemohli zpracovat, ale chtěli. Takže mašiny naprogramovali tak, aby řezaly na více vrstev. Domnívám se, že když v současnosti někdo nabídne službu, u níž je třeba lidské síly, tak uspěje. Stačí se tomu dobře věnovat a taktéž kreativně u práce přemýšlet. A to my chceme a děláme vše poctivě, tak snad bude zájem i v budoucnu. Naše výrobky najdete všude. Od těsnění v záchodě až po profil v letadle.

Potěšíme slovenské zákazníky ještě letos nějakou novinkou?

Ano, mohu potvrdit, že po delší přípravě spouštíme výrobu flexibilních hadic. Není to kosmická technologie, ale jsou to velmi užitečné a praktické produkty. Budeme vyrábět hliníkové a nerezové provedení v rozměru 80 až 250 mm. Délky standardní i zakázkové. Moc se na to těším. Věřím, že pro kolegy z Bratislavy to bude příjemné rozšíření dovedností i sortimentu. A to není všechno – pokud bude dobrá konstelace, spustíme i vodní paprsek. Do žilinské pobočky plánuji instalovat laminátor. Zkrátka technologie pro zrychlení služeb.

Kam bys rád dovedl GUMEX SK v průběhu následujících 15 let?

Chceme být etalonem kvality a spolehlivosti. Záleží mi na spokojenosti našich zákazníků.
To je hlavní cíl. Budeme zvyšovat podíl našich služeb spojených s dodávaným sortimentem, co to jen půjde. Myslím, že je prostor ještě pro jednu pobočku. Být blízko je také dobrá služba. A rád bych našel cestu i do dalších zemí kolem Slovenska. Vždy poctivě a zvesela. Všem přeji pěkný den.

Rozhovor s Janem a Dušanem Sedláčkovými připravila v říjnu 2021 Martina Lepáčeková, marketingová specialistka firmy GUMEX SK. Foto: archiv společnosti GUMEX SK

V roce 1994 zakládal Jan Sedláček ve Strážnici na jižní Moravě společnost, ve které s ním postupně začaly pracovat všechny tři děti.  Do jaké míry se mu splnily jeho profesionální sny? Z čeho má v práci největší radost? Co ho nepřestává zajímat? A jak vnímá uplynulých 15 let jeho syn Dušan, zakladatel slovenské dceřiné společnosti GUMEX SK a současně výkonný ředitel českého GUMEXU?

Jan a Dušan Sedláčkovi

Pane Sedláčku, když se ohlédnete o více než čtvrtstoletí zpět, co vás osobně přimělo k tomu, abyste vstoupil na nejistou půdu podnikání?

Vždy jsem se vlastní prací snažil finančně a materiálně zabezpečit rodinu. Jako poštovní úředník jsem měl až do roku 1987 malý příjem. Ještě jsme obdělávali 2 hektary zemědělské půdy. Prodávali jsme vlastní brambory, okurky, cibuli i obilí. Mzda na poště byla malá, v zemědělství dřina, ale naučil jsem naše děti tvrdě pracovat. Proto jsem na naléhání manželky odešel od spojů a nastoupil do podniku ŘEMPO (Řemeslné potřeby), kde jsem poznal obchodování s různými materiály i socialistický systém umělého vytváření nedostatku zboží. Jako vedoucí pošty jsem se mylně domníval, že poštovní úředník je dobrá a vážená profese. Cítil jsem však, že obchodování a jednání s lidmi je moje pravá parketa.

Společnost GUMEX - sídloMěl jste ve své práci nějakou hlavní vizi, anebo jste šel cestou postupného plnění menších cílů?

Nikdy jsem neměl velké plány o velké firmě. Vždy jsem se modlil, abychom přežili jeden den, jeden týden, jeden měsíc, jeden rok, abychom nezkrachovali. Velmi zlá byla situace v roce 1995, kdy zkrachovala banka Bohemia a GUMEX tam měl veškeré finanční prostředky. Po asi 3 měsících jsme se k našim financím dostali a toto zlé období překonali. Tedy postupnými kroky jsem budoval firmu. Samozřejmě za podpory manželky Evy a našich dětí Dušana, Libora a Jany. Bez podpory těchto nejbližších a taky spolupracovníků bych sám tak obrovské dílo nevybudoval. A pokud se někomu zdá, že GUMEX je malý, nechť si každý zkusí na vlastní kůži, co podnikání všechno obnáší!

Když jste začal podnikat, nebylo těžké prodat, ale koupit. Zboží nebylo, ale vy jste byl dobrý právě v tom, že jste si věděl rady a našel ty správné dodavatele. Čím jste na ně dokázal zapůsobit?

Za mého působení v ŘEMPU, v tvrdé škole obchodování, jsem získával zkušenosti. Ať už s nákupem zboží, tak i s obratným vyjednáváním o cenách a množství. Když si vzpomenu na první nabídku zboží naší společnosti na jednom listu papíru, ještě teď se stydím. Bylo tam uvedeno 15 položek, což byl celý náš tehdejší sortiment. Nabídky jsem přepisoval přes kopírák a rozvážel po městech v okolí do poštovních odnosných schránek podniků. Taky jsme nabídky posílali poštou v obálce k možným budoucím odběratelům. Tehdejší motto bylo: Hadice, pryže, butylplast!

V počátcích českého GUMEXU bylo obvyklé, že bez „tekuté pozornosti v lahvi“ žádný výrobek od významného dodavatele nedorazil… Naštěstí je nyní zákazník už tím hlavním článkem, určujícím tempo spolupráce. Jak dlouho to vlastně trvalo, než jste dokázal na české i slovenské straně hranice tento nepříjemný zvyk v podnikání změnit?

U velkých dodavatelů byly většinou vymetené sklady, nebo bylo zboží rezervováno pro jiné významnější odběratele. Ale když jsem nechal vyčnívat hrdlo lahvinky vína nebo pravé moravské slivovice z tašky, sklady se zázračně otevřely a vždy jsme přivezli to, co jsme potřebovali. Vzpomínám si, že jsem se jednou v kanceláři dodavatele potkal se dvěma dalšími obchodníky. Tehdy jsme láhev otevřeli, zazpívali si a navázali spolupráci.

Vím o vás, že jste ještě v době vašeho zaměstnání na poště pobýval také na poštovní škole v Belušských Slatinách. Jaký máte vy osobně vztah k Slovensku? Co máte na Slovácích nejraději?

Na zdejší školu vzpomínám velmi rád, byli zde jak Slováci, tak Češi a Moraváci. Moraváci a Slováci jsme si byli vždy bližší, dobrosrdečná a veselá mysl nás provázela a věřím tomu, že bude provázet a spojovat i do budoucna. Vždy jsem cítil, že my Moraváci jsme takový spojovací článek mezi oběma národy. V Belušských Slatinách jsem se byl podívat před 5 lety cestou ze Žiliny. Už jsem to tam nepoznal, ale slovenská krajina, hory, lesy a řeky jsou velmi krásné. Takže mně zůstaly jenom pěkné vzpomínky… Vzpomněl jsem si, že jsme zde také byli měřit vydatnost pramene pitné vody. A tak když si kupuji minerálky ze Slovenska, vždy vidím pramen vody, jak vyvěrá pod tamním skalním masivem.

Jak vlastně vznikla myšlenka rozšířit GUMEX i do zahraničí a začít působit i na Slovensku?

Slovenský GUMEX je „dítě“ mého syna Dušana. Samozřejmě nikdo neudělá nic sám, ale kolektivně jsme problémy průběžně zvládali.

Co byste ještě rád v naší české i slovenské společnosti „Gumexáků“ zažil?

Opravdu ještě nechci chodit s důchodci po parku a krmit veverky. Z vykonané práce v naší firmě mám velkou radost. Vždy budu podporovat stávající vedení naší společnosti a možná, že jednou i některé z mých vnoučat bude v GUMEXU aktivně působit.

 

Dušane, v roce 2006 jsi zakládal na Slovensku GUMEX. Z čeho jsi čerpal potřebnou energii pro uskutečnění svého „velkého snu“?

Velkou motivací pro založení GUMEXU na Slovensku byl rozvoj českého GUMEXU a snaha být prospěšný jako můj bratr Libor. Nicméně od toho kroku jsem byl důrazně odrazován, že to nepotřebujeme a bude to moc práce. A že je to moc práce, to se potvrdilo. Podporu jsem měl u své ženy, která musela zvládnout doma mnoho aktivit sama.
 
GUMEX ŽilinaV čem vidíš sílu GUMEXU v Čechách i na Slovensku?

Skutečnou sílu vidím v jednotnosti systému, schopnostech našich týmů, v sortimentu a plošném rozprostření poboček přes obě země. Mnoho našich zákazníků působí ve více zemích současně, tedy jak na Slovensku, tak i v Česku. Myslím, že je výhodné a pohodlné moci nakupovat v podstatě u jedné firmy. 
Pro lepší představu bych rád uvedl stručné srovnání naší české i slovenské společnosti. V českém GUMEXU pracuje 115 zaměstnanců na 4 pobočkách. V roce 2020 jsme vyřídili více než 70 tisíc objednávek a odeslali jsme více než 37 tisíc zásilek (sběrnou službou, ale kromě toho jsme samozřejmě maximálně využili i vlastní rozvoz). Ve slovenském GUMEXU pracuje 35 zaměstnanců na 4 pobočkách. V roce 2020 jsme v GUMEXU SK vyřídili více než 17 tisíc objednávek a odeslali našim zákazníkům více než 6 000 zásilek sběrnou službou (bez započtení vlastního rozvozu).  

Sklad GUMEX BratislavaLiší se nějak výrazně obory působnosti našich zákazníků v Čechách a na Slovensku?

Určitě bychom rozdíly našli, ale ne nijak podstatné. Strojírenství, technologie, podpora automotive, potravináři, zemědělci. Všem posloužíme rádi.

O jaké služby a produkty je ze strany slovenských zákazníků největší zájem?

Kdysi jsme začali s hadicemi a postupně doplňovali tento sortiment. Takže hadice jsou základ, a jelikož jsme opravdu dobří v plošných materiálech, a to jak kompaktních – tvrdých pryžích, tak měkkých porézních, prodáme těchto přímo nebo přes výrobu velké množství. Máme tisíc druhů profilů, jsme dobří i zde. U nás si každý vybere: komu by se chtělo hledat jinde, když my máme celý sortiment na jednom místě? Vidím, že i na Slovensku se více a více využívá služeb výroby. Kolegové z výroby jsou šikovní a také my hodně investujeme do technologií. Obchod taky jede, ale růst služeb je enormní.

Vyvolala někdy zvýšená poptávky i vznik nějaké naší nové služby, o které jsi původně neuvažoval?  Jaké technologie se na pobočkách slovenského GUMEXU nejvíce osvědčily?

Každá firma je něčím specifická a umí to, co jiná nedokáže. Tak z toho našeho řezání bych nedělal vědu. Když jsme pořídili plotr, kluci z výroby zvýšili objemy řezání plošných materiálů – i nad své síly. Objemy, které téměř nemohli zpracovat, ale chtěli. Takže mašiny naprogramovali tak, aby řezaly na více vrstev. Domnívám se, že když v současnosti někdo nabídne službu, u níž je třeba lidské síly, tak uspěje. Stačí se tomu dobře věnovat a taktéž kreativně u práce přemýšlet. A to my chceme a děláme vše poctivě, tak snad bude zájem i v budoucnu. Naše výrobky najdete všude. Od těsnění v záchodě až po profil v letadle.

Potěšíme slovenské zákazníky ještě letos nějakou novinkou?

Ano, mohu potvrdit, že po delší přípravě spouštíme výrobu flexibilních hadic. Není to kosmická technologie, ale jsou to velmi užitečné a praktické produkty. Budeme vyrábět hliníkové a nerezové provedení v rozměru 80 až 250 mm. Délky standardní i zakázkové. Moc se na to těším. Věřím, že pro kolegy z Bratislavy to bude příjemné rozšíření dovedností i sortimentu. A to není všechno – pokud bude dobrá konstelace, spustíme i vodní paprsek. Do žilinské pobočky plánuji instalovat laminátor. Zkrátka technologie pro zrychlení služeb.

Kam bys rád dovedl GUMEX SK v průběhu následujících 15 let?

Chceme být etalonem kvality a spolehlivosti. Záleží mi na spokojenosti našich zákazníků.
To je hlavní cíl. Budeme zvyšovat podíl našich služeb spojených s dodávaným sortimentem, co to jen půjde. Myslím, že je prostor ještě pro jednu pobočku. Být blízko je také dobrá služba. A rád bych našel cestu i do dalších zemí kolem Slovenska. Vždy poctivě a zvesela. Všem přeji pěkný den.

Rozhovor s Janem a Dušanem Sedláčkovými připravila v říjnu 2021 Martina Lepáčeková, marketingová specialistka firmy GUMEX SK. Foto: archiv společnosti GUMEX SK

Chcete se poradit?