Hadice DRILL pro sací bagry

Potřebujete nasát, vyfukovat, transportovat sypké, tekuté, polotekuté, prašné i znečištěné látky ze stísněných a těžce přístupných míst? Tyto služby pro vás prostřednictvím speciální hadice nejlépe zajistí sací bagry, které pomocí moderního vybavení dokážou téměř nemožné.

Co umí sací bagry s hadicí DRILL

 • vyčistit mokré těžké kaly a usazeniny z nádrží, rybníků, podzemních kolektorů, bioplynových stanic i průchozích stok, ze studen na vodních elektrárnách
 • odsát, vytěžit nebo vyfouknout suché materiály včetně jemného prášku, prachu, popílku, kamení, štěrku, mezistropních zásypů na stavbách, obilí do sil, podsypových materiálů pod dlažby, zafoukání materiálu při zakládání zelených střech
 • nasát a přepravit smíšený materiál: štěrk, písek, kameny a vykopaný či vyvrtaný materiál nejen při jakékoli pozemní výkopové práci, ale i při hloubení podzemních parkovišť či sklepů

Jaký má hadice DRILL T714HA pro uživatele přímý ekonomický přínos?

 • Nádrže můžete vyprazdňovat, aniž byste museli sediment různě „ředit“, jelikož manipulačním médiem nemusí být voda, ale vzduch. Ušetříte proto měrné dopravní náklady anebo náklady na uložení k likvidaci určeného materiálu.
 • S pomocí této hadice si obsluha rychle a efektivně poradí při opravách, haváriích plynových či vodovodních rozvodů, kdy díky její ohebnosti a výkonnosti může přímo na místě s maximální přesností odsát materiál z velké hloubky, do velkých vzdáleností či výšek.
 • V místě zásahu potřebujete zábor pouze malé plochy.
 • Výrazně snižuje riziko poškození podzemních kabelů a potrubí.

Neškodí hadice na sací bagr svým provozem nejbližšímu okolí?

 • Hadice odsává zeminu šetrným způsobem s ohledem na kořenové systémy stromů, neničí tak životní prostředí.
 • Odpadá nutnost těžké manuální práce při kopání či hloubení, obsluha pouze pozorně hadici usměrňuje v pohybu.

Co této hadici naopak „nechutná“?

 • Pouze nadměrně lepivý nasákavý materiál.

Za fotografii hadice DRILL T714HA děkujeme firmě WOMBAT s.r.o., která se specializuje na čištění, monitoring a nástřiky potrubí a bezvýkopové technologie metodou Kawo, Kawex, Omega a Compact Pipe. Více na: www.wombat.cz.

Tento text vychází z článku, který jsme zveřejnili v našem firemním časopise Géčko č. 14 v červnu 2017.

Potřebujete nasát, vyfukovat, transportovat sypké, tekuté, polotekuté, prašné i znečištěné látky ze stísněných a těžce přístupných míst? Tyto služby pro vás prostřednictvím speciální hadice nejlépe zajistí sací bagry, které pomocí moderního vybavení dokážou téměř nemožné.

Co umí sací bagry s hadicí DRILL

 • vyčistit mokré těžké kaly a usazeniny z nádrží, rybníků, podzemních kolektorů, bioplynových stanic i průchozích stok, ze studen na vodních elektrárnách
 • odsát, vytěžit nebo vyfouknout suché materiály včetně jemného prášku, prachu, popílku, kamení, štěrku, mezistropních zásypů na stavbách, obilí do sil, podsypových materiálů pod dlažby, zafoukání materiálu při zakládání zelených střech
 • nasát a přepravit smíšený materiál: štěrk, písek, kameny a vykopaný či vyvrtaný materiál nejen při jakékoli pozemní výkopové práci, ale i při hloubení podzemních parkovišť či sklepů

Jaký má hadice DRILL T714HA pro uživatele přímý ekonomický přínos?

 • Nádrže můžete vyprazdňovat, aniž byste museli sediment různě „ředit“, jelikož manipulačním médiem nemusí být voda, ale vzduch. Ušetříte proto měrné dopravní náklady anebo náklady na uložení k likvidaci určeného materiálu.
 • S pomocí této hadice si obsluha rychle a efektivně poradí při opravách, haváriích plynových či vodovodních rozvodů, kdy díky její ohebnosti a výkonnosti může přímo na místě s maximální přesností odsát materiál z velké hloubky, do velkých vzdáleností či výšek.
 • V místě zásahu potřebujete zábor pouze malé plochy.
 • Výrazně snižuje riziko poškození podzemních kabelů a potrubí.

Neškodí hadice na sací bagr svým provozem nejbližšímu okolí?

 • Hadice odsává zeminu šetrným způsobem s ohledem na kořenové systémy stromů, neničí tak životní prostředí.
 • Odpadá nutnost těžké manuální práce při kopání či hloubení, obsluha pouze pozorně hadici usměrňuje v pohybu.

Co této hadici naopak „nechutná“?

 • Pouze nadměrně lepivý nasákavý materiál.

Za fotografii hadice DRILL T714HA děkujeme firmě WOMBAT s.r.o., která se specializuje na čištění, monitoring a nástřiky potrubí a bezvýkopové technologie metodou Kawo, Kawex, Omega a Compact Pipe. Více na: www.wombat.cz.

Tento text vychází z článku, který jsme zveřejnili v našem firemním časopise Géčko č. 14 v červnu 2017.

Doporučené odkazy

Chcete se poradit?

Produkty z článku