Jak ekologicky zpracovat živočišný odpad?

Deset procent obyvatel ČR nejí maso vůbec nebo se mu snaží vyhýbat*. Ale i když nejste milovníky hovězích steaků či dozlatova vypečené kachničky, možná se také někdy zamýšlíte nad tím, jak a kde končí části zvířat, které jsou po porážce nepoužitelné pro potravu lidí? A čím vlastně krmíme naše domácí mazlíčky? Pro odpovědi na tyto eticky nejednoduché otázky jsem se vydala do firmy MONTS s.r.o. v Hradci Králové za jednatelem Martinem Lieblem.

Rozhovor se zákazníkem - MONTS s.r.o.

 

Pane Lieble, vaše společnost se specializuje na tlaková zařízení pro zpracování „živočišného odpadu“ neboli vedlejších živočišných produktů. Co tyto zpracovatelské linky konkrétně likvidují?

Zpracovávají rizikové i nerizikové odpady z jatek, uhynulá zvířata a jejich součásti – maso, kosti, kůže, peří, krev, ryby a dále veškeré odpady z líhní a masného průmyslu. Ze suroviny kategorie 3, což je neriziková surovina z jatek bez uhynulých zvířat, je možné vyrábět krmiva pro zvířata. Výrobci krmiv pro kočky a psy používají obvykle pouze drůbeží masokostní moučku. Ta obsahuje velké množství bílkovin a dobře vstřebatelné stopové prvky důležité pro růst kostí.

Ilustrační foto z firmy MONTS s.r.o.Předpokládám, že se ve finále tohoto procesu jedná o tepelné zpracování?

Ano, surovina živočišného původu se po nadrcení sterilizuje v tlakové nádobě při teplotě 133 °C a tlaku 3 bary po dobu 20 minut. To zaručuje zničení všech choroboplodných zárodků včetně salmonely, BSE**, moru prasat a ptačí chřipky. Poté se suší v diskových sušárnách, které rovněž vyrábíme. Pro zpracovatelské linky o malém výkonu se používají tlakové nádoby (destruktory), kde se nadrcená surovina uvaří, vysterilizuje a usuší. Dále se surovina zbavuje tuku na šnekových lisech. Masokostní moučka se mele a skladuje v zásobnících. Tuk se čistí a skladuje ve vyhřívaných nádržích.

Nemohu si pomoci, ale u všech těchto procesů si představím, že zpracovávaný materiál vydává nepříjemný zápach. Řešíte i jeho neutralizaci a odvádění?

Nepříjemný zápach se likviduje pomocí chemické nebo biologické dezodorizace***. V případě velkých linek nebo celých závodů se obě tyto metody kombinují. Intenzivní pachové zatížení se likviduje v chemické části a zatížení z budovy se likviduje v biologické části. Tato zařízení také dodáváme našim odběratelům, pokud je potřebují.

Ilustrační foto z firmy MONTS s.r.o.Co je cílovým produktem vašich typových linek na zpracování vedlejších živočišných produktů?

Zpracovaná masokostní moučka a tuk ze suroviny kategorie 1 (vysoce riziková surovina vč. suroviny s BSE a uhynulá zvířata) jsou využívány jako palivo. Masokostní moučka se spaluje v cementárnách, tím se šetří část klasického paliva (uhlí, plynu). Tuk se spaluje v kotlích a slouží k výrobě páry a tepla. Mírně zatížená surovina kategorie 2 (málo riziková surovina z jatek, odpady z čistíren a bioplynových stanic, bez rizikové suroviny s BSE a uhynulých zvířat) se také sterilizuje a tato masokostní moučka se poté zpracovává v kompostárnách na hnojivo. Masokostní moučka a tuk ze suroviny kategorie 3 (ostatní neriziková surovina z jatek bez uhynulých zvířat) je považována za krmivo a přidává se do krmných směsí pro drůbež, chovy vepřů a ryb. Obsahuje dobře stravitelné bílkoviny a stopové prvky pro stavbu kostí.

Ilustrační foto z firmy MONTS s.r.o.Vzniká při zpracování živočišného odpadu i nějaký produkt pro lidskou potřebu?

Tuk ze suroviny kategorie 3 se používá ve výrobě kosmetiky jako jedna ze složek mastí a mýdel, ale i pro výrobu pracích prášků.

Další využití kafilerního tuku a sádla zřejmě zajímá více oborů. Již před 13 lety odborníci zvažovali možnost zpracovat je na biopalivo****. Byl tento návrh v praxi využit?

Ano, tuk ze suroviny kategorie 2 a 3 se již používá k výrobě bionafty nebo oleochemikálií.

Zákazníkům navrhujete řešení na míru. Liší se vaše zařízení podle oboru, pro který je určeno, nebo je univerzální?

Námi vyráběné strojní zařízení má víceméně univerzální prvky, které se pro každý případ mírně upravují. Naše stroje mají uplatnění v kafileriích, tukárnách, bioplynových stanicích a v chemickém průmyslu.

Ilustrační foto z firmy MONTS s.r.o.Vzpomenete si na nějakou obzvlášť složitou zakázku?

Tak těch jsme realizovali již poměrně hodně – v celé Evropě i dalších státech světa. Například linku na zpracování odpadů z ryb. Pro německého partnera jsme navrhli, vyrobili a dodali nízkoteplotní linku o výkonu 5 t/h. Sušení se provádí ve třístupňových odparkách při vysokém podtlaku. V této lince se topí odpadními parami ze stávající diskové sušárny, která odpařuje ze suroviny přebytečnou vodu (a využívá tak odpadní teplo). Tato technologie významně šetří tepelnou energii potřebnou k sušení, zlevňuje provoz a snižuje ekologické zatížení při zpracování suroviny. Vzhledem k podtlaku v systému dochází k odpařování vody již při cca 60 °C, což zlepšuje výslednou kvalitu moučky a tuku.

Který výrobek z vašeho sortimentu podléhá nejpřísnějším předpisům?

Určitě tlakové nádoby a jejich části. Problémem je výbušnost masokostní a krevní moučky při určité granulaci a koncentraci prachových částic. Stroje musí být proto speciálně konstruovány s ohledem na výbušný tlak. Musí být také použity protivýbušné membrány a klapky, připraveno speciální hasicí zařízení.

Své produkty dodáváte do většiny evropských zemí, ale třeba i do velmi vzdáleného Pákistánu. Liší se nějak podstatně požadavky takto teritoriálně odlišných zákazníků?

V některých muslimských zemích musíme mít na paměti, že se v těchto linkách nemohou zpracovávat uhynulá zvířata, například v Indii se nesmí jednat o krávy a odpady z nich. V evropských a některých mimoevropských zemích se musí dbát na tzv. křížovou metodu využití masokostní moučky ke krmení zvířat – aby třeba vepři nebyli krmeni vepřovou moučkou a nedocházelo ke kanibalismu.

Ilustrační foto z firmy MONTS s.r.o.Zasáhly i vaši firmu výpadky základních surovin z politických či jiných důvodů?

Myslím, že nyní se potýkají s problémy téměř všechny strojírenské firmy. Na trhu není dost materiálu na zpracování. Proto je nedostatek plechů, trubek a dalších produktů. Je to velmi aktuální téma a souvisí bohužel s válkou na Ukrajině.

Dokázali jste najít vhodné alternativy?

Alternativy bohužel nemůžeme použít. Jedná se o certifikovaný proces a u tlakových nádob použití alternativ není možné. Pracujeme intenzivně na předzásobení tam, kde to jde. Zároveň doufáme, že tento fenomén posledních týdnů bude v dohledné době vyřešen.

Jak se vám daří chránit vaši společnost proti kurzovým výkyvům?

Vzhledem k tomu, že většina našich zakázek je realizována v eurech, zajišťujeme kurz tzv. forwardy. Znamená to zafixování kurzu eura a jeho směny na české koruny na určité období a v určité částce. Je to nutné i z pohledu kalkulace našich zakázek do budoucna, kdy pro období jejich realizace máme zajištěný kurz a víme předem, kolik budeme při jeho přepočtu inkasovat v korunách.

K čemu vám slouží produkty, které odebíráte od naší společnosti?

Nejčastěji se jedná o silikonové těsnění s dutinkou, které používáme mezi příruby. Také při výrobě uplatníme vaše teflonové pásky, hadice na vodu a výřezy z pryží na míru.

Co vás osobně v práci i v osobním životě v současné době nejvíce těší?

V práci je to určitě velká chuť našich zaměstnanců posunout firmu mezi top výrobce a dodavatele zařízení na zpracování živočišných odpadů v Evropě. Soukromě pak mé dcery, které jsou ve svých oborech (zubařka a právnička) velmi úspěšné. Nemohu zapomenout na mou ženu, která mi vytváří dokonalé zázemí a bez které bych nemohl svou práci s takovým nasazením dělat. Těší mne i práce kolem domu, kdy zapomenu na starosti všedních dní a tzv. dobíjím baterky. Je to úžasná kompenzace k psychicky náročné práci.

 

 

Ing. Martin Liebl, MBA, LLM, DBA

 

Ing. Martin Liebl, MBA, LL.M, DBA
Po revoluci pracoval v Německu. Od roku 2001 působí na nejvyšších manažerských pozicích (jednatel, generální ředitel, předseda představenstva) v různých průmyslových firmách. Je činný i jako krizový manažer na různých projektech v ČR i v zahraničí (Kdynium a. s.,P-D Refractories CZ a.s., SanSwiss s.r.o.). Baví ho veškeré aktivity, které může realizovat společně s rodinou: výlety, jízda na kole, procházky, cestování.

 

 


*) https://www.ipsos.com/cs-cz/desetina-cechu-preferuje-stravu-s-vyloucenim-ci-omezenim-masa

**) BSE = bovinní spongiformní encefalopatie („nemoc šílených krav“), neléčitelná nemoc skotu způsobená nákazou z infikované masokostní moučky, přenositelná na člověka pomocí nakažené potravy nebo kontaminovanými nástroji

***) biologická dezodorizace = např. čištění vzduchu pomocí generátoru ozonu (aktivního kyslíku), který oxiduje s organickými látkami (bakteriemi, viry, pachy) a ve formě plynu dezinfikuje v uzavřených prostorách vzduch i povrchy předmětů. Volně převzato z: https://www.handico.cz/ucinna-rychla-a-ekologicka-dezinfekce-a-dezodorizace---ozonem

****) https://biom.cz/cz/odborne-clanky/vyuziti-kafierniho-tuku-k-vyrobe-biopaliva


Rozhovor s Ing. Martinem Lieblem, MBA, LL.M, DBA připravila v březnu 2022 Ing. Monika Sivulková, marketingová specialistka společnosti GUMEX. Foto: archiv společnosti MONTS s.r.o.

Deset procent obyvatel ČR nejí maso vůbec nebo se mu snaží vyhýbat*. Ale i když nejste milovníky hovězích steaků či dozlatova vypečené kachničky, možná se také někdy zamýšlíte nad tím, jak a kde končí části zvířat, které jsou po porážce nepoužitelné pro potravu lidí? A čím vlastně krmíme naše domácí mazlíčky? Pro odpovědi na tyto eticky nejednoduché otázky jsem se vydala do firmy MONTS s.r.o. v Hradci Králové za jednatelem Martinem Lieblem.

Rozhovor se zákazníkem - MONTS s.r.o.

 

Pane Lieble, vaše společnost se specializuje na tlaková zařízení pro zpracování „živočišného odpadu“ neboli vedlejších živočišných produktů. Co tyto zpracovatelské linky konkrétně likvidují?

Zpracovávají rizikové i nerizikové odpady z jatek, uhynulá zvířata a jejich součásti – maso, kosti, kůže, peří, krev, ryby a dále veškeré odpady z líhní a masného průmyslu. Ze suroviny kategorie 3, což je neriziková surovina z jatek bez uhynulých zvířat, je možné vyrábět krmiva pro zvířata. Výrobci krmiv pro kočky a psy používají obvykle pouze drůbeží masokostní moučku. Ta obsahuje velké množství bílkovin a dobře vstřebatelné stopové prvky důležité pro růst kostí.

Ilustrační foto z firmy MONTS s.r.o.Předpokládám, že se ve finále tohoto procesu jedná o tepelné zpracování?

Ano, surovina živočišného původu se po nadrcení sterilizuje v tlakové nádobě při teplotě 133 °C a tlaku 3 bary po dobu 20 minut. To zaručuje zničení všech choroboplodných zárodků včetně salmonely, BSE**, moru prasat a ptačí chřipky. Poté se suší v diskových sušárnách, které rovněž vyrábíme. Pro zpracovatelské linky o malém výkonu se používají tlakové nádoby (destruktory), kde se nadrcená surovina uvaří, vysterilizuje a usuší. Dále se surovina zbavuje tuku na šnekových lisech. Masokostní moučka se mele a skladuje v zásobnících. Tuk se čistí a skladuje ve vyhřívaných nádržích.

Nemohu si pomoci, ale u všech těchto procesů si představím, že zpracovávaný materiál vydává nepříjemný zápach. Řešíte i jeho neutralizaci a odvádění?

Nepříjemný zápach se likviduje pomocí chemické nebo biologické dezodorizace***. V případě velkých linek nebo celých závodů se obě tyto metody kombinují. Intenzivní pachové zatížení se likviduje v chemické části a zatížení z budovy se likviduje v biologické části. Tato zařízení také dodáváme našim odběratelům, pokud je potřebují.

Ilustrační foto z firmy MONTS s.r.o.Co je cílovým produktem vašich typových linek na zpracování vedlejších živočišných produktů?

Zpracovaná masokostní moučka a tuk ze suroviny kategorie 1 (vysoce riziková surovina vč. suroviny s BSE a uhynulá zvířata) jsou využívány jako palivo. Masokostní moučka se spaluje v cementárnách, tím se šetří část klasického paliva (uhlí, plynu). Tuk se spaluje v kotlích a slouží k výrobě páry a tepla. Mírně zatížená surovina kategorie 2 (málo riziková surovina z jatek, odpady z čistíren a bioplynových stanic, bez rizikové suroviny s BSE a uhynulých zvířat) se také sterilizuje a tato masokostní moučka se poté zpracovává v kompostárnách na hnojivo. Masokostní moučka a tuk ze suroviny kategorie 3 (ostatní neriziková surovina z jatek bez uhynulých zvířat) je považována za krmivo a přidává se do krmných směsí pro drůbež, chovy vepřů a ryb. Obsahuje dobře stravitelné bílkoviny a stopové prvky pro stavbu kostí.

Ilustrační foto z firmy MONTS s.r.o.Vzniká při zpracování živočišného odpadu i nějaký produkt pro lidskou potřebu?

Tuk ze suroviny kategorie 3 se používá ve výrobě kosmetiky jako jedna ze složek mastí a mýdel, ale i pro výrobu pracích prášků.

Další využití kafilerního tuku a sádla zřejmě zajímá více oborů. Již před 13 lety odborníci zvažovali možnost zpracovat je na biopalivo****. Byl tento návrh v praxi využit?

Ano, tuk ze suroviny kategorie 2 a 3 se již používá k výrobě bionafty nebo oleochemikálií.

Zákazníkům navrhujete řešení na míru. Liší se vaše zařízení podle oboru, pro který je určeno, nebo je univerzální?

Námi vyráběné strojní zařízení má víceméně univerzální prvky, které se pro každý případ mírně upravují. Naše stroje mají uplatnění v kafileriích, tukárnách, bioplynových stanicích a v chemickém průmyslu.

Ilustrační foto z firmy MONTS s.r.o.Vzpomenete si na nějakou obzvlášť složitou zakázku?

Tak těch jsme realizovali již poměrně hodně – v celé Evropě i dalších státech světa. Například linku na zpracování odpadů z ryb. Pro německého partnera jsme navrhli, vyrobili a dodali nízkoteplotní linku o výkonu 5 t/h. Sušení se provádí ve třístupňových odparkách při vysokém podtlaku. V této lince se topí odpadními parami ze stávající diskové sušárny, která odpařuje ze suroviny přebytečnou vodu (a využívá tak odpadní teplo). Tato technologie významně šetří tepelnou energii potřebnou k sušení, zlevňuje provoz a snižuje ekologické zatížení při zpracování suroviny. Vzhledem k podtlaku v systému dochází k odpařování vody již při cca 60 °C, což zlepšuje výslednou kvalitu moučky a tuku.

Který výrobek z vašeho sortimentu podléhá nejpřísnějším předpisům?

Určitě tlakové nádoby a jejich části. Problémem je výbušnost masokostní a krevní moučky při určité granulaci a koncentraci prachových částic. Stroje musí být proto speciálně konstruovány s ohledem na výbušný tlak. Musí být také použity protivýbušné membrány a klapky, připraveno speciální hasicí zařízení.

Své produkty dodáváte do většiny evropských zemí, ale třeba i do velmi vzdáleného Pákistánu. Liší se nějak podstatně požadavky takto teritoriálně odlišných zákazníků?

V některých muslimských zemích musíme mít na paměti, že se v těchto linkách nemohou zpracovávat uhynulá zvířata, například v Indii se nesmí jednat o krávy a odpady z nich. V evropských a některých mimoevropských zemích se musí dbát na tzv. křížovou metodu využití masokostní moučky ke krmení zvířat – aby třeba vepři nebyli krmeni vepřovou moučkou a nedocházelo ke kanibalismu.

Ilustrační foto z firmy MONTS s.r.o.Zasáhly i vaši firmu výpadky základních surovin z politických či jiných důvodů?

Myslím, že nyní se potýkají s problémy téměř všechny strojírenské firmy. Na trhu není dost materiálu na zpracování. Proto je nedostatek plechů, trubek a dalších produktů. Je to velmi aktuální téma a souvisí bohužel s válkou na Ukrajině.

Dokázali jste najít vhodné alternativy?

Alternativy bohužel nemůžeme použít. Jedná se o certifikovaný proces a u tlakových nádob použití alternativ není možné. Pracujeme intenzivně na předzásobení tam, kde to jde. Zároveň doufáme, že tento fenomén posledních týdnů bude v dohledné době vyřešen.

Jak se vám daří chránit vaši společnost proti kurzovým výkyvům?

Vzhledem k tomu, že většina našich zakázek je realizována v eurech, zajišťujeme kurz tzv. forwardy. Znamená to zafixování kurzu eura a jeho směny na české koruny na určité období a v určité částce. Je to nutné i z pohledu kalkulace našich zakázek do budoucna, kdy pro období jejich realizace máme zajištěný kurz a víme předem, kolik budeme při jeho přepočtu inkasovat v korunách.

K čemu vám slouží produkty, které odebíráte od naší společnosti?

Nejčastěji se jedná o silikonové těsnění s dutinkou, které používáme mezi příruby. Také při výrobě uplatníme vaše teflonové pásky, hadice na vodu a výřezy z pryží na míru.

Co vás osobně v práci i v osobním životě v současné době nejvíce těší?

V práci je to určitě velká chuť našich zaměstnanců posunout firmu mezi top výrobce a dodavatele zařízení na zpracování živočišných odpadů v Evropě. Soukromě pak mé dcery, které jsou ve svých oborech (zubařka a právnička) velmi úspěšné. Nemohu zapomenout na mou ženu, která mi vytváří dokonalé zázemí a bez které bych nemohl svou práci s takovým nasazením dělat. Těší mne i práce kolem domu, kdy zapomenu na starosti všedních dní a tzv. dobíjím baterky. Je to úžasná kompenzace k psychicky náročné práci.

 

 

Ing. Martin Liebl, MBA, LLM, DBA

 

Ing. Martin Liebl, MBA, LL.M, DBA
Po revoluci pracoval v Německu. Od roku 2001 působí na nejvyšších manažerských pozicích (jednatel, generální ředitel, předseda představenstva) v různých průmyslových firmách. Je činný i jako krizový manažer na různých projektech v ČR i v zahraničí (Kdynium a. s., P-D Refractories CZ a.s., SanSwiss s.r.o.). Baví ho veškeré aktivity, které může realizovat společně s rodinou: výlety, jízda na kole, procházky, cestování.

 

 


*) https://www.ipsos.com/cs-cz/desetina-cechu-preferuje-stravu-s-vyloucenim-ci-omezenim-masa

**) BSE = bovinní spongiformní encefalopatie („nemoc šílených krav“), neléčitelná nemoc skotu způsobená nákazou z infikované masokostní moučky, přenositelná na člověka pomocí nakažené potravy nebo kontaminovanými nástroji

***) biologická dezodorizace = např. čištění vzduchu pomocí generátoru ozonu (aktivního kyslíku), který oxiduje s organickými látkami (bakteriemi, viry, pachy) a ve formě plynu dezinfikuje v uzavřených prostorách vzduch i povrchy předmětů. Volně převzato z: https://www.handico.cz/ucinna-rychla-a-ekologicka-dezinfekce-a-dezodorizace---ozonem

****) https://biom.cz/cz/odborne-clanky/vyuziti-kafierniho-tuku-k-vyrobe-biopaliva


Rozhovor s Ing. Martinem Lieblem, MBA, LL.M, DBA připravila v březnu 2022 Ing. Monika Sivulková, marketingová specialistka společnosti GUMEX. Foto: archiv společnosti MONTS s.r.o.

Chcete se poradit?