Jak se podílí na zlepšování pracovního prostředí správce objektu?

 

Jožka Tomeček

Všichni tak nějak automaticky očekáváme, že veškeré stroje a zařízení budou ve firmě funkční. Ale za „normálním“ stavem všech objektů se ve skutečnosti skrývá „moře“ každodenních úkonů. Co všechno se musí ohlídat, řešit a dělat pro to, abychom se zde cítili opravdu bezpečně? Na to se Josefa Tomečka, který se ve Strážnici v sídle naší firmy zabývá udržováním spolehlivého chodu celého objektu, ptala v lednu 2021 personální ředitelka Jana Lagová.

Jožko, v naší firmě pracuješ už 20 let. Vzpomeneš si ještě na své začátky?
V tomto zaměstnání jsem vlastně nejdéle. Když se ohlédnu zpátky, musím říct, že pozice skladníka, na které jsem tu začínal, mi zpočátku nebyla vůbec vlastní. Původně jsem vyučený klempíř, pak jsem jezdil po stavbách. Tady jsem se najednou ocitl ve skladu, trvale na jednom místě, učil se zbožíznalství a způsob prodeje. Když se v GUMEXU začala rozvíjet výroba, armování koncovek na hadice, byla mi tato pozice přidělena, protože montážní práce mi byly vždycky bližší.

Tvou současnou pracovní náplní jsou zejména drobné opravy všech technických zařízení na provozovně sídla firmy ve Strážnici. Ale náš objekt je starý pouze 10 let. Čeho se tedy tyto opravy nejčastěji týkají?
Určitě je tady práce hodně, už jenom té preventivní, aby vše fungovalo tak, jak má, a předešlo se vážnějším poruchám. Máme systém kontrolních periodických prohlídek, kde kontrolujeme veškerá zařízení, co se týče vodoinstalačních řádů, elektriky, vzduchotechnických rozvodů, klimatizačních jednotek, topného systému. Tato zařízení se mohou ucpat, protékat – jsou to provozní poruchy, které musíme vyřešit ihned. Ve skladu máme hodně manipulační techniky, na kterou jsou potřebné servisní úkony na denní bázi (nabíjení, drobné opravy, výměny náhradních dílů – výměna pojezdových koleček na elektrických vozících apod). Hodně času mi také zabere odpadové hospodářství. Mám na starost úklid v sektoru výroby, třídím vzniklý odpad, zařizuji jeho odvoz profesionální firmou.

Jak řešíš poruchy zařízení, která jsou v záruce nebo vyžadují odbornou opravu?
Když se vyskytne porucha na stroji nebo na zařízení budovy, jako jsou například pojízdná vrata, okna, klimatizace, generátor atd., v první řadě posoudím rozsah závady a zda jsme schopni odstranit ji sami, nebo už je potřeba odborný zásah. Samozřejmě přihlížím i k záruce zařízení. Po konzultaci s mým vedoucím buď objednám potřebný materiál na opravu a provedeme ji sami, nebo zajistím servis dodavatelské firmy.

Ve své práci zúročuješ své technické a kutilské schopnosti. Jaké poruchy nebo závady ti daly nejvíce zabrat? Jak v práci zúročuješ své technické a kutilské schopnosti?
V podstatě každá nová závada na zařízení je víceméně výzva, zda se do toho pustit sám, nebo to rovnou řešit s odbornou firmou. Měli jsme například kalibrovat 5 tun mostového jeřábu ve výrobě. Půjčení potřebného pětitunového závaží by stálo 20 tisíc korun. Vymysleli jsme si zlepšovák, kdy jsme sešroubovali čtyři přepravní koše a jako závaží 5 tun jsme použili pytlovaný písek, který využíváme do vodního paprsku. Splnilo to účel a ušetřili jsme.

Na druhou stranu nemá smysl se přeceňovat. Musíme dbát na bezpečnost práce, hlavně u elektroinstalací, proto na elektroúdržbu využíváme i profesionální firmy. Vždy je potřeba správný odhad a selský rozum.

Vnímáš rozdíl v opravách zařízení dříve, např. před 15, 20 lety, a nyní? V čem se liší?
Zpočátku bylo potřeba technického zabezpečení i zařízení jen minimum. Měli jsme nože, odvíječ hadic, jeden vysokozdvižný vozík, žádné stroje. Používal jsem jednu bedýnku s nářadím… Na dnešní opravy potřebujeme odborné nářadí. Navíc dnešní skladník na opravy vůbec nemá čas. Proto musím mít nejen administrativní přehled, kolik je zde např. vozíků, zařízení, ale i fyzický dohled. Mnohá dnešní zařízení už nás upozorní na potřebné servisní periodické prohlídky (například elektrické vysokozdvižné vozíky nebo digitální váhy). Máme tady šest klimatizačních jednotek pro serverovny i strojovny s kompresory vodních paprsků. Případné nežádoucí zvýšení teploty v těchto speciálních prostorách je ohlášeno prostřednictvím SMS zprávy. Naše diesel generátory jsou též napojeny na monitorovací systém, takže i během víkendu máme k dispozici všechny potřebné informace v mobilu.

Které technické vybavení naší provozovny považuješ za nejzajímavější?
Pro mě jako technika je to asi vodní paprsek a CNC plotr, protože v době mého vyučení se vše opracovávalo na soustruhu nebo frézou. Je to ohromné zrychlení výroby.

Co bys ve své práci rád změnil?
Asi nic, opravdu chodím do práce rád. Nikdy dříve jsem nepoznal takový kolektiv a smysluplnou náplň práce, jako je tady. Starám se rovněž o venkovní prostory firmy, což znamená hodně zeleně a také betonové nádvoří. Je to na druhou stranu práce na čerstvém vzduchu. Sečení trávy na traktorku považuji za relaxaci, zametání už taková relaxace není, ale pomocí zametacího stroje to jde snadněji. Pamatuji si na bohaté sněhové nadílky, kdy jsem sníh odstraňoval Destou ještě před příchodem prvních kolegů do práce, i o víkendu. Zákonem schválnosti, od té doby, kdy naše firma zakoupila traktor na úklid sněhu, jsou zimy na sníh skoupé. Dva měsíce z roku zastupuji také naše řidiče, to je skutečně osvěžení i s adrenalinem.

Co tě na tvé práci baví nejvíce?
Moje práce je velice pestrá a je tu spousta činností, u kterých mohu uplatnit svoji představivost, zkušenost. Je to tedy jak údržba, tak i neustálé zlepšování pracovního prostředí. Můj mozek má rád naplánovanou práci na jeden den dopředu. Plním plán oprav dle našeho helpdesku, který je však samozřejmě doplňován o operativní úkony.

Máš nějaký tip, jak mohou mladí lidé získat technické dovednosti potřebné pro zvládnutí pozice správce objektu?
Už při výchově dětí považuji za důležité strávit s nimi hodně času, a to jak při výchově, tak i při práci. To je způsob, jak je možné jim být vzorem a vytvořit jim potřebné zázemí. Třeba moji kluci mají doma dílnu na opravy kol, syn si vloni předělal motorku. Je třeba, aby se nebáli zeptat, měli se s kým poradit.

Josef Tomeček

Josef Tomeček
Po vyučení pracoval v konstrukci letadel společnosti Let Kunovice*. Později se rekvalifikoval na stavebního klempíře a tuto pozici zastával společně se správou a údržbou objektů v Železárnách Veselí a na obecním úřadě v Tvarožné Lhotě. V GUMEXU pracoval zpočátku 15 let na pozici skladníka, od roku 2016 jako správce objektu a zástupný řidič. Volný čas tráví nejraději v přírodě s rodinou (má dceru a dva syny), jezdí na kole a už 20 let zpívá v Mužském sboru Tvarožná Lhota.

---------------------------------------------------------------------------------

*) Aircraft Industries, a.s. (dříve Let Kunovice). Společnost je známá hlavně výrobou letounů a kluzáků. Zdroj: Wikipedie

Jožka Tomeček

Všichni tak nějak automaticky očekáváme, že veškeré stroje a zařízení budou ve firmě funkční. Ale za „normálním“ stavem všech objektů se ve skutečnosti skrývá „moře“ každodenních úkonů. Co všechno se musí ohlídat, řešit a dělat pro to, abychom se zde cítili opravdu bezpečně? Na to se Josefa Tomečka, který se ve Strážnici v sídle naší firmy zabývá udržováním spolehlivého chodu celého objektu, ptala v lednu 2021 personální ředitelka Jana Lagová.

Jožko, v naší firmě pracuješ už 20 let. Vzpomeneš si ještě na své začátky?
V tomto zaměstnání jsem vlastně nejdéle. Když se ohlédnu zpátky, musím říct, že pozice skladníka, na které jsem tu začínal, mi zpočátku nebyla vůbec vlastní. Původně jsem vyučený klempíř, pak jsem jezdil po stavbách. Tady jsem se najednou ocitl ve skladu, trvale na jednom místě, učil se zbožíznalství a způsob prodeje. Když se v GUMEXU začala rozvíjet výroba, armování koncovek na hadice, byla mi tato pozice přidělena, protože montážní práce mi byly vždycky bližší.

Tvou současnou pracovní náplní jsou zejména drobné opravy všech technických zařízení na provozovně sídla firmy ve Strážnici. Ale náš objekt je starý pouze 10 let. Čeho se tedy tyto opravy nejčastěji týkají?
Určitě je tady práce hodně, už jenom té preventivní, aby vše fungovalo tak, jak má, a předešlo se vážnějším poruchám. Máme systém kontrolních periodických prohlídek, kde kontrolujeme veškerá zařízení, co se týče vodoinstalačních řádů, elektriky, vzduchotechnických rozvodů, klimatizačních jednotek, topného systému. Tato zařízení se mohou ucpat, protékat – jsou to provozní poruchy, které musíme vyřešit ihned. Ve skladu máme hodně manipulační techniky, na kterou jsou potřebné servisní úkony na denní bázi (nabíjení, drobné opravy, výměny náhradních dílů – výměna pojezdových koleček na elektrických vozících apod). Hodně času mi také zabere odpadové hospodářství. Mám na starost úklid v sektoru výroby, třídím vzniklý odpad, zařizuji jeho odvoz profesionální firmou.

Jak řešíš poruchy zařízení, která jsou v záruce nebo vyžadují odbornou opravu?
Když se vyskytne porucha na stroji nebo na zařízení budovy, jako jsou například pojízdná vrata, okna, klimatizace, generátor atd., v první řadě posoudím rozsah závady a zda jsme schopni odstranit ji sami, nebo už je potřeba odborný zásah. Samozřejmě přihlížím i k záruce zařízení. Po konzultaci s mým vedoucím buď objednám potřebný materiál na opravu a provedeme ji sami, nebo zajistím servis dodavatelské firmy.

Ve své práci zúročuješ své technické a kutilské schopnosti. Jaké poruchy nebo závady ti daly nejvíce zabrat? Jak v práci zúročuješ své technické a kutilské schopnosti?
V podstatě každá nová závada na zařízení je víceméně výzva, zda se do toho pustit sám, nebo to rovnou řešit s odbornou firmou. Měli jsme například kalibrovat 5 tun mostového jeřábu ve výrobě. Půjčení potřebného pětitunového závaží by stálo 20 tisíc korun. Vymysleli jsme si zlepšovák, kdy jsme sešroubovali čtyři přepravní koše a jako závaží 5 tun jsme použili pytlovaný písek, který využíváme do vodního paprsku. Splnilo to účel a ušetřili jsme.

Na druhou stranu nemá smysl se přeceňovat. Musíme dbát na bezpečnost práce, hlavně u elektroinstalací, proto na elektroúdržbu využíváme i profesionální firmy. Vždy je potřeba správný odhad a selský rozum.

Vnímáš rozdíl v opravách zařízení dříve, např. před 15, 20 lety, a nyní? V čem se liší?
Zpočátku bylo potřeba technického zabezpečení i zařízení jen minimum. Měli jsme nože, odvíječ hadic, jeden vysokozdvižný vozík, žádné stroje. Používal jsem jednu bedýnku s nářadím… Na dnešní opravy potřebujeme odborné nářadí. Navíc dnešní skladník na opravy vůbec nemá čas. Proto musím mít nejen administrativní přehled, kolik je zde např. vozíků, zařízení, ale i fyzický dohled. Mnohá dnešní zařízení už nás upozorní na potřebné servisní periodické prohlídky (například elektrické vysokozdvižné vozíky nebo digitální váhy). Máme tady šest klimatizačních jednotek pro serverovny i strojovny s kompresory vodních paprsků. Případné nežádoucí zvýšení teploty v těchto speciálních prostorách je ohlášeno prostřednictvím SMS zprávy. Naše diesel generátory jsou též napojeny na monitorovací systém, takže i během víkendu máme k dispozici všechny potřebné informace v mobilu.

Které technické vybavení naší provozovny považuješ za nejzajímavější?
Pro mě jako technika je to asi vodní paprsek a CNC plotr, protože v době mého vyučení se vše opracovávalo na soustruhu nebo frézou. Je to ohromné zrychlení výroby.

Co bys ve své práci rád změnil?
Asi nic, opravdu chodím do práce rád. Nikdy dříve jsem nepoznal takový kolektiv a smysluplnou náplň práce, jako je tady. Starám se rovněž o venkovní prostory firmy, což znamená hodně zeleně a také betonové nádvoří. Je to na druhou stranu práce na čerstvém vzduchu. Sečení trávy na traktorku považuji za relaxaci, zametání už taková relaxace není, ale pomocí zametacího stroje to jde snadněji. Pamatuji si na bohaté sněhové nadílky, kdy jsem sníh odstraňoval Destou ještě před příchodem prvních kolegů do práce, i o víkendu. Zákonem schválnosti, od té doby, kdy naše firma zakoupila traktor na úklid sněhu, jsou zimy na sníh skoupé. Dva měsíce z roku zastupuji také naše řidiče, to je skutečně osvěžení i s adrenalinem.

Co tě na tvé práci baví nejvíce?
Moje práce je velice pestrá a je tu spousta činností, u kterých mohu uplatnit svoji představivost, zkušenost. Je to tedy jak údržba, tak i neustálé zlepšování pracovního prostředí. Můj mozek má rád naplánovanou práci na jeden den dopředu. Plním plán oprav dle našeho helpdesku, který je však samozřejmě doplňován o operativní úkony.

Máš nějaký tip, jak mohou mladí lidé získat technické dovednosti potřebné pro zvládnutí pozice správce objektu?
Už při výchově dětí považuji za důležité strávit s nimi hodně času, a to jak při výchově, tak i při práci. To je způsob, jak je možné jim být vzorem a vytvořit jim potřebné zázemí. Třeba moji kluci mají doma dílnu na opravy kol, syn si vloni předělal motorku. Je třeba, aby se nebáli zeptat, měli se s kým poradit.

Josef Tomeček

Josef Tomeček
Po vyučení pracoval v konstrukci letadel společnosti Let Kunovice*. Později se rekvalifikoval na stavebního klempíře a tuto pozici zastával společně se správou a údržbou objektů v Železárnách Veselí a na obecním úřadě v Tvarožné Lhotě. V GUMEXU pracoval zpočátku 15 let na pozici skladníka, od roku 2016 jako správce objektu a zástupný řidič. Volný čas tráví nejraději v přírodě s rodinou (má dceru a dva syny), jezdí na kole a už 20 let zpívá v Mužském sboru Tvarožná Lhota.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Aircraft Industries, a.s. (dříve Let Kunovice). Společnost je známá hlavně výrobou letounů a kluzáků. Zdroj: Wikipedie

Chcete se poradit?