Náš přístup k úsporám i životnímu prostředí

Často považujeme mnoho věcí jako standard a neuvědomujeme si, co všechno se skrývá za hotovým výrobkem nebo poskytnutou službou. Také naše firma se snaží v péči o pracovní i životní prostředí udržet krok s dobou. Nabízíme produkty ke zlepšení pracovního prostředí, ale i my sami využíváme úsporné technologie všude tam, kde je to jen trochu možné:

Vytápění a chlazení

Vytápění a chlhazení

 

 

 

 

 • využití odpadního tepla ze strojů v oddělení výroby
 • destratifikátory* ve skladech
 • klimatizační jednotky s volným chlazením ve strojovnách a serverovnách

Osvětlení

osvětlení

 

 

 

 • úsporné LED technologie ve skladech a ve výrobě
 • pohybová čidla ve skladech a na chodbách

Závěsné fólie ve vratech do skladů

Fólie do vrat

 

 

 

 

 • zabraňují pronikání prachu i hmyzu z venkovního prostředí dovnitř, a naopak omezují únik tepla do okolí, zabraňují průvanu (ochrana zaměstnanců, zákazníků, přepravců i uskladněného materiálu)

Nakládání s užitkovou vodou

Užitková voda

 

  

 • v areálu sídla naší společnosti ve Strážnici jsme vybudovali a využíváme podzemní jímací nádrž dešťové vody s objemem 50 m³
 • tato nádrž slouží jako nadstandardní víceúčelový zdroj požární vody

Elektromobilita

Elektromobilita

 

  

 • nabíjení elektromobilu z FVE

Diesel generátor

Diesel generátor

 

  

 • slouží jako záložní zdroj pro případ vybití baterií

Baterie

baterie

 

 

 

 

 • přebytečná energie z FVE je ukládána do baterií pro případ výpadku energie

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

Fotovoltaická elektrárna

 

 


 

 • instalovali jsme 160 panelů o celkovém výkonu 41,6 kWp ** pro spotřebu ve vnitřní síti a ohřev teplé užitkové vody

Pracovní / prodejní prostory

Vytvořili jsme moderní technické zázemí pracovníků výroby i ostatních oddělení.
Naší každodenní výzvou je péče o bezpečné prostředí pro všechny zaměstnance i zákazníky

Jak se odráží náš úsporný přístup i v kalkulaci spotřeby energie pro zákazníka?

Náklady na výrobu produktu přednostně kalkulujeme na energeticky srovnatelné zařízení. Srovnáváme vždy podobné technologie, například plotr a vodní paprsek, pomocí kterých lze vyrobit např. výřez pryžového těsnění. Protože vodní paprsek má celkově vyšší příkon, je výroba stejného výrobku „ na vodě“ z hlediska spotřeby energie nákladnější než na plotru. Přitom však vždy zohledňujeme i další faktory – například typ zpracovávaného materiálu, jeho sílu, dobu potřebného opracování. Všechny tyto parametry je zapotřebí vzít v úvahu.

Informační blok------------------------------------------------------------------

*) destratifikátor = podstropní ventilátor, který zajišťuje nucené proudění ohřátého vzduchu, zvyšuje tak hospodárnost zejména při vytápění hal

**) kWp = Kilowatt-peak; jednotka špičkového výkonu fotovoltaické elektrárny při přesně specifikovaných podmínkách. Zdroj: www.eon.cz/radce

Často považujeme mnoho věcí jako standard a neuvědomujeme si, co všechno se skrývá za hotovým výrobkem nebo poskytnutou službou. Také naše firma se snaží v péči o pracovní i životní prostředí udržet krok s dobou. Nabízíme produkty ke zlepšení pracovního prostředí, ale i my sami využíváme úsporné technologie všude tam, kde je to jen trochu možné:

Vytápění a chlhazení

Vytápění a chlazení

 • využití odpadního tepla ze strojů v oddělení výroby
 • destratifikátory* ve skladech
 • klimatizační jednotky s volným chlazením ve strojovnách a serverovnách

 

Osvětlení

Osvětlení

 • úsporné LED technologie ve skladech a ve výrobě
 • pohybová čidla ve skladech a na chodbách

 

Fólie do vrat

Závěsné fólie ve vratech do skladů

 • zabraňují pronikání prachu i hmyzu z venkovního prostředí dovnitř, a naopak omezují únik tepla do okolí, zabraňují průvanu (ochrana zaměstnanců, zákazníků, přepravců i uskladněného materiálu)

 

Užitková voda


Nakládání s užitkovou vodou

 • v areálu sídla naší společnosti ve Strážnici jsme vybudovali a využíváme podzemní jímací nádrž dešťové vody s objemem 50 m³
 • tato nádrž slouží jako nadstandardní víceúčelový zdroj požární vody

 

Elektromobilita


Elektromobilita

 • nabíjení elektromobilu z FVE

 

Diesel generátor


Diesel generátor

 • slouží jako záložní zdroj pro případ vybití baterií

 

Baterie


Baterie

 • přebytečná energie z FVE je ukládána do baterií pro případ výpadku energie

 

Fotovoltaická elektrárna


Fotovoltaická elektrárna (FVE)

 • instalovali jsme 160 panelů o celkovém výkonu 41,6 kWp ** pro spotřebu ve vnitřní síti a ohřev teplé užitkové vody

 

Pracovní / prodejní prostory

Vytvořili jsme moderní technické zázemí pracovníků výroby i ostatních oddělení.
Naší každodenní výzvou je péče o bezpečné prostředí pro všechny zaměstnance i zákazníky

Jak se odráží náš úsporný přístup i v kalkulaci spotřeby energie pro zákazníka?

Náklady na výrobu produktu přednostně kalkulujeme na energeticky srovnatelné zařízení. Srovnáváme vždy podobné technologie, například plotr a vodní paprsek, pomocí kterých lze vyrobit např. výřez pryžového těsnění. Protože vodní paprsek má celkově vyšší příkon, je výroba stejného výrobku „ na vodě“ z hlediska spotřeby energie nákladnější než na plotru. Přitom však vždy zohledňujeme i další faktory – například typ zpracovávaného materiálu, jeho sílu, dobu potřebného opracování. Všechny tyto parametry je zapotřebí vzít v úvahu.

 

Informační blok-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) destratifikátor = podstropní ventilátor, který zajišťuje nucené proudění ohřátého vzduchu, zvyšuje tak hospodárnost zejména při vytápění hal
**) kWp = Kilowatt-peak; jednotka špičkového výkonu fotovoltaické elektrárny při přesně specifikovaných podmínkách. Zdroj: www.eon.cz/radce

Produkty z článku