Používáte pneumatické rozvody?

V průmyslových provozech i v montážních a řemeslných dílnách je rozvod stlačeného vzduchu řešen kombinací trubek a hadic. Zanedbaná tlaková vzduchotechnika dokáže zvýšit náklady na elektřinu až o 25–30 %, má negativní vliv na produktivitu práce i na kvalitu výrobků.*

Co ovlivňuje kvalitu stlačeného vzduchu?

Pneumatické rozvody

 • Stav rozvodů vzduchu (např. poddimenzované potrubí, kde dochází ke ztrátě tlaku v důsledku nárůstu spotřeby; rozvody plné rzi, zkondenzovaná voda či olej v potrubí atd.).
 • Tlakový spád – optimální je co nejmenší. (Prouděním vzduchu potrubím se snižuje tlak, který je zapotřebí vyrovnat pomocí kompresoru. Nejvíce jej proto ovlivňuje délka samotného vedení. Čím je vedení delší, tím je spád větší. Řešením je zvětšení průměru potrubí, což je však ekonomicky náročné.)

Negativní vlivy na tlakový spád:

 • příliš malá světlost potrubí
 • drsný povrch trubek
 • turbulentní proudění ve tvarovkách

Pozitivní vlivy na tlakový spád:

 • potrubí z materiálu s nižším koeficientem tření (Nejnižší, tedy nejlepší tlakový spád mají trubky z hliníku, které jsou současně i odolné vůči korozi a mají nižší hmotnost ve srovnání s ostatními kovy. Druhý nejnižší tlakový spád mají trubky z plastu a nejvyšší spád mají trubky z oceli.*)
 • vytvoření okruhového páteřního vedení (Pro nízké tlaky jsou vhodné plastové trubky z polypropylenu a polyamidu. Jejich výhodou je nízká hmotnost, nižší koeficient tření a nepřítomnost koroze. Pro vyšší tlaky jsou používány kovové trubky z oceli, pozinkované oceli, hliníku, mosazi, mědi.)

Komponenty pro rozvod vzduchu

Trubičky z PA a PU

Komponenty pro rozvod vzduchu

Polyamidové trubičky, známé také jako PA trubky, jsou určeny pro rozvody tlakového vzduchu nebo dopravu různých typů kapalin. A to především tam, kde mohou být fixně upevněny a nedochází zde k častým pohybům. Jsou vhodné pro menší a střední tlaky. Jsou lehčí než kovové, s menším koeficientem tření a nejsou ohroženy korozí.

Polyuretanové trubičky (PU trubky) jsou ohebnější a vhodné zejména pro pneumatické rozvody, kde dochází k neustálému ohybu trubiček nebo kmitání. Trubičky dodáváme ve více materiálových variantách a mnoha barevných odstínech.

Poznáte rozdíl mezi hadičkou a trubičkou?

Některé z našich hadiček se sice tváří jako trubička, ale přesto ji označujeme jako hadice. Toto označení je skutečně správné, jelikož u hadičky je důležitý vnitřní průměr. Je konstruována tak, aby na spojce držela nasunutím na hrdlo a následným upevněním sponou.

Zato u plastových trubiček je základním údajem, důležitým pro kompatibilitu s nástrčnými koncovkami, vnější průměr. Jsou obvykle rozměrově kalibrované a konstruované tak, aby na spojce držely po zasunutí do její samosvorné části.

Význam barevných trubiček

Význam barevných trubiček

Díky barevným variantám trubiček budete mít své rozvody přehledné, odlišné barvy jsou obzvlášť vhodné pro různé technologické větve. Nabízíme rovněž dvojitou PU trubičku s barevně odlišnými větvemi, která je ideální pro vedení dvou médií na jedno místo.

Tlaková odolnost PU trubiček

PU trubičky odolávají velkému rozsahu provozních teplot: –40 °C / +60 °C. Tlaková odolnost však klesá se vzrůstající provozní teplotou:

 • 30 °C – 83 % tlaku
 • 40 °C – 72 % tlaku
 • 50 °C – 64 % tlaku
 • 60 °C – 47 % tlaku

Příklady PA a PU trubky z našeho sortimentu:

PUtrubka ELASTOLLAN C98

PU trubka ELASTOLLAN C98 

 • Polyuretanová rozvodní trubka na esterové bázi pro dopravu stlačeného vzduchu, případně vakua u robotických technologií.
 • Skladem i v dalších barevných variantách.

PA trubka PA12

PA trubka PA12

 • Polyamidová trubka, vhodná pro rozvody pro stlačený vzduch i pro vzduchové brzdové systémy, určena zejména pro automobilový průmysl (splňuje normy: DIN 74 324 a DIN 73 378).

PA trubka spirálová PA11 PHL – bez koncovek  

 • Trubka z bio-polyamidu, pro dopravu stlačeného vzduchu nebo vakua.
 • Splňuje normy DIN 73378 a DIN 74324; vhodná pro automotive – brzdové systémy automobilů,  robotické technologie, obráběcí stroje.  

PU trubka spirálová

PU trubka spirálová 

 • Tlaková hadice s rovným zakončením pro snadné uchycení koncovky a dobrou manipulaci, odolná zlomení, použitelná hlavně pro rozvod vzduchu k pneumatickému ručnímu nářadí.

Pneumatické rychlospojky

Nástrčné spojky JOHN GUEST – pro rozvody vzduchu s menším a středním tlakem

Nástrčné rychlospojky John Guest

 • umožňují rychlé a jednoduché spojení plastových trubek nebo měkkých kovů
 • tyto spojky z termoplastu lze napevno instalovat a znovu rozebrat
 • stlačený vzduch je využit na více místech, v požadované kvalitě a beze ztrát
 • trubky se ustřihnou na požadovanou délku a prostým nasunutím se spojí s nástrčnou spojkou
 • připojení a rozpojení trubek proběhne během několika vteřin bez použití nářadí

Použití: pro pneumatické a vakuové systémy

Na skladě máme trvale velké množství variant těchto spojek.

Mosazné rychlospojky ES – pro rozvody s vysokým tlakem

Mosazné rychlospojky ES

 • univerzální jednostranně uzavíratelné pneumatické rychlospojky (vhodné pro stlačený vzduch, vodu a jiná média)

Použití: v servisech a všeobecně v provozech, kde jsou používány kompresory a rozvody stlačeného vzduchu

Skladem držíme mnoho variant těchto spojek.


TIP: Hledáte nejvhodnější materiál pro konkrétní pneumatický systém?

Doporučujeme nezapomenout na těchto 10 nejdůležitějších faktorů*:

 • tlakový spád
 • tlakovou odolnost
 • odolnost vůči korozi
 • soulad rozměrů PA nebo PU trubiček, spojek i vsuvek
 • propojení jednotlivých dílů
 • hmotnost
 • ohebnost
 • životnost
 • rychlost montáže či demontáže při případné opravě
 • cenu

Trubičky i hadičky nařežeme na míru na sekacím stroji.


*) Konzultováno s Ing. Jiřím Houdkem jr., vedoucím prodeje společnosti John Guest Czech s.r.o., Reliance Worldwide Corporation

V průmyslových provozech i v montážních a řemeslných dílnách je rozvod stlačeného vzduchu řešen kombinací trubek a hadic. Zanedbaná tlaková vzduchotechnika dokáže zvýšit náklady na elektřinu až o 25–30 %, má negativní vliv na produktivitu práce i na kvalitu výrobků.*

Co ovlivňuje kvalitu stlačeného vzduchu? Pneumatické rozvody

 • Stav rozvodů vzduchu (např. poddimenzované potrubí, kde dochází ke ztrátě tlaku v důsledku nárůstu spotřeby; rozvody plné rzi, zkondenzovaná voda či olej v potrubí atd.).
 • Tlakový spád – optimální je co nejmenší. (Prouděním vzduchu potrubím se snižuje tlak, který je zapotřebí vyrovnat pomocí kompresoru. Nejvíce jej proto ovlivňuje délka samotného vedení. Čím je vedení delší, tím je spád větší. Řešením je zvětšení průměru potrubí, což je však ekonomicky náročné.)

Negativní vlivy na tlakový spád: 

 • příliš malá světlost potrubí
 • drsný povrch trubek
 • turbulentní proudění ve tvarovkách

Pozitivní vlivy na tlakový spád: 

 • potrubí z materiálu s nižším koeficientem tření (Nejnižší, tedy nejlepší tlakový spád mají trubky z hliníku, které jsou současně i odolné vůči korozi a mají nižší hmotnost ve srovnání s ostatními kovy. Druhý nejnižší tlakový spád mají trubky z plastu a nejvyšší spád mají trubky z oceli.*)
 • vytvoření okruhového páteřního vedení (Pro nízké tlaky jsou vhodné plastové trubky z polypropylenu a polyamidu. Jejich výhodou je nízká hmotnost, nižší koeficient tření a nepřítomnost koroze. Pro vyšší tlaky jsou používány kovové trubky z oceli, pozinkované oceli, hliníku, mosazi, mědi.)

Komponenty pro rozvod vzduchu

Trubičky z PA a PUKomponenty pro rozvod vzduchu
Polyamidové trubičky, známé také jako PA trubky, jsou určeny pro rozvody tlakového vzduchu nebo dopravu různých typů kapalin. A to především tam, kde mohou být fixně upevněny a nedochází zde k častým pohybům. Jsou vhodné pro menší a střední tlaky. Jsou lehčí než kovové, s menším koeficientem tření a nejsou ohroženy korozí.

Polyuretanové trubičky (PU trubky) jsou ohebnější a vhodné zejména pro pneumatické rozvody, kde dochází k neustálému ohybu trubiček nebo kmitání. Trubičky dodáváme ve více materiálových variantách a mnoha barevných odstínech.

Poznáte rozdíl mezi hadičkou a trubičkou?
Některé z našich hadiček se sice tváří jako trubička, ale přesto ji označujeme jako hadice. Toto označení je skutečně správné, jelikož u hadičky je důležitý vnitřní průměr. Je konstruována tak, aby na spojce držela nasunutím na hrdlo a následným upevněním sponou.

Zato u plastových trubiček je základním údajem, důležitým pro kompatibilitu s nástrčnými koncovkami, vnější průměr. Jsou obvykle rozměrově kalibrované a konstruované tak, aby na spojce držely po zasunutí do její samosvorné části.

Význam barevných trubičekVýznam barevných trubiček

Díky barevným variantám trubiček budete mít své rozvody přehledné, odlišné barvy jsou obzvlášť vhodné pro různé technologické větve. Nabízíme rovněž dvojitou PU trubičku s barevně odlišnými větvemi, která je ideální pro vedení dvou médií na jedno místo.

Tlaková odolnost PU trubiček
PU trubičky odolávají velkému rozsahu provozních teplot: –40 °C / +60 °C. Tlaková odolnost však klesá se vzrůstající provozní teplotou:

 • 30 °C – 83 % tlaku
 • 40 °C – 72 % tlaku
 • 50 °C – 64 % tlaku
 • 60 °C – 47 % tlaku

Příklady PA a PU trubky z našeho sortimentu:

PUtrubka ELASTOLLAN C98PU trubka ELASTOLLAN C98  

 • Polyuretanová rozvodní trubka na esterové bázi pro dopravu stlačeného vzduchu, případně vakua u robotických technologií.
 • Skladem i v dalších barevných variantách.

 

PA trubka PA12

PA trubka PA12 

 • Polyamidová trubka, vhodná pro rozvody pro stlačený vzduch i pro vzduchové brzdové systémy, určena zejména pro automobilový průmysl (splňuje normy: DIN 74324 a DIN 73378).

 

PA trubka spirálová PA11 PHL – bez koncovek  

 • Trubka z bio-polyamidu, pro dopravu stlačeného vzduchu nebo vakua.
 • Splňuje normy DIN 73378 a DIN 74324; vhodná pro automotive – brzdové systémy automobilů,  robotické technologie, obráběcí stroje.  

PU trubka spirálová

PU trubka spirálová  

 • Tlaková hadice s rovným zakončením pro snadné uchycení koncovky a dobrou manipulaci, odolná zlomení, použitelná hlavně pro rozvod vzduchu k pneumatickému ručnímu nářadí.
   

Pneumatické rychlospojky

Nástrčné spojky JOHN GUEST – pro rozvody vzduchu s menším a středním tlakem Nástrčné rychlospojky John Guest

 • umožňují rychlé a jednoduché spojení plastových trubek nebo měkkých kovů
 • tyto spojky z termoplastu lze napevno instalovat a znovu rozebrat
 • stlačený vzduch je využit na více místech, v požadované kvalitě a beze ztrát
 • trubky se ustřihnou na požadovanou délku a prostým nasunutím se spojí s nástrčnou spojkou
 • připojení a rozpojení trubek proběhne během několika vteřin bez použití nářadí

Použití: pro pneumatické a vakuové systémy

Na skladě máme trvale velké množství variant těchto spojek. 

Mosazné rychlospojky ES – pro rozvody s vysokým tlakemMosazné rychlospojky ES

 • univerzální jednostranně uzavíratelné pneumatické rychlospojky (vhodné pro stlačený vzduch, vodu a jiná média)

Použití: v servisech a všeobecně v provozech, kde jsou používány kompresory a rozvody stlačeného vzduchu

Skladem držíme mnoho variant těchto spojek.


TIP: Hledáte nejvhodnější materiál pro konkrétní pneumatický systém?
Doporučujeme nezapomenout na těchto 10 nejdůležitějších faktorů*:

 • tlakový spád
 • tlakovou odolnost
 • odolnost vůči korozi
 • soulad rozměrů PA nebo PU trubiček, spojek i vsuvek
 • propojení jednotlivých dílů
 • hmotnost
 • ohebnost
 • životnost
 • rychlost montáže či demontáže při případné opravě
 • cenu

Trubičky i hadičky nařežeme na míru na sekacím stroji. 


*) Konzultováno s Ing. Jiřím Houdkem jr., vedoucím prodeje společnosti John Guest Czech s.r.o., Reliance Worldwide Corporation

Doporučené odkazy

Chcete se poradit?

Produkty z článku