Rád bych dobře plul s lodí v rozbouřených vodách současnosti.

Čím si prošel GUMEX za poslední dva turbulentní roky 2020-2021? Kam směřovaly výrazné investice? Jak vychází vstříc zákazníkům? O svůj názor se podělil ředitel firmy Dušan Sedláček.

Dušan Sedláček

 

Dušane, zabýváš se řízením a plánováním vývoje GUMEXU. K jakým podstatným změnám s dlouhodobým dopadem na další rozvoj firmy došlo?

Řízení firmy beru jako správcovství svěřených hodnot, které je třeba opečovávat, chránit a rozvíjet. Mít rezervy a co největší stálost. To je nyní ještě důležitější. V minulém roce jsem po dohodě s jednateli zařídil rozdělení naší společnosti na dvě firmy: GUMEX NEMOVITOSTI, spol. s r.o. a GUMEX, spol. s r.o. Je to lepší pro naši ochranu a maximálně transparentní z finančního hlediska.

Dušan Sedláček se specialisty výroby

Po svém otci jsi nedávno převzal i funkci finančního ředitele. Je ti bližší řízení financí, anebo řízení a plánování výroby, kterému ses dlouhodobě věnoval?

Je třeba říci, že nejsem ekonom, ale jsem rozumný člověk se spoustou zkušeností. Hodně věcí jsem se postupně naučil a také už nejsem nejmladší. Řízení financí je zajímavé, a ještě zodpovědnější než výroba. Ve výrobě si člověk více užije krásy materiálů. Tedy hledání technických řešení a fyzické výroby. Finance jsou větší nápor na nervy, zejména v dnešní době. Obé spojuje plánování, přesný controlling a pěkné výkazy na konci roku.

Co je nejtěžší při posuzování informací z rámcové finanční analýzy společnosti a následném stanovení optimálního firemního cash flow?

Je nutné najít správnou hranici možností mezi nevyužitím kapitálu a přečerpáním. Je to zodpovědnost nejen za firmu, ale i personál. Máme snahu jet naplno, ale v zatáčkách je třeba přibrzdit.

Musel jsi něco podstatného v posledním pětiletém plánu změnit?

Ano, doba je nestálá. Zásadní je pro nás kompletní zdražování sortimentu. Za posledních patnáct měsíců zdražilo zboží průměrně o 25 %. Tedy i celková hodnota zboží na skladech výrazně vzrostla. Navíc jsme předpokládali stabilní a silnější korunu. Tedy bylo potřeba zajistit dostatečné finanční rezervy. Zásadní plány však platí. Jsme nadšení pracanti a těšíme se na budoucno a novou pobočku v Plzni, kterou otevřeme v červnu.

Do čeho GUMEX v poslední době výrazně investoval?

Firma musí investovat průběžně. Pro nás je důležitá výroba a nové technologie. Zde investujeme dlouhodobě, dále do IT zařízení a SW pro naše webové služby. Významné jsou i investice do obnovy kanceláře ve Strážnici. Záleží nám na výborném pracovním prostředí všeobecně. Vstup a kancelářské prostory jsou teď moderní a příjemné. Tuto přeměnu jsme udělali pro naše zaměstnance. Věřím, že se jim tam bude nyní pracovat ještě lépe.

Dušan Sedláček s pracovníkem skladu

 

Změnil se nějak i strojní park GUMEXU?

K mému velkému nadšení máme zručné kolegy všude, i na výrobě. Ti začali na novém výsekovém lisu SANSON F1 hned produkovat. Stávající stroje zůstaly vytížené, což znamená, že jsme rozšířili naše schopnosti tím správným směrem. Spustili jsme také projekt ECO CUT. Je to o využití materiálu, který je uvnitř velkých výřezů a zákazník jej obvykle nechce. A nám tento prvotřídní materiál tvoří náklad na likvidaci. Při výrobě velkých dílů tedy vyrobíme i ty menší za nižší cenu. To se vyplatí hned dvakrát: docílíme nižší ceny výrobku v projektu ECO CUT a zůstane méně odpadu.

V posledních dvou letech čelíme celé řadě nepředvídatelných celospolečenských jevů. Nejdříve covidové pandemii, poté energetické a surovinové krizi. Jak zvládá GUMEX podstatně vyšší cenu vstupů – tedy nakupovaných produktů a energií?

Jsme fér za všech okolností. Zvyšování cen energií jsou vnější vlivy, které je nutné rozumně přenášet dále. Mimo to hledáme cesty, jak zvýšit ceny minimálně a nepřispívat k vlně zdražení, která se valí. Stabilizačním faktorem je i pečlivý nákup eur, plánování nákupu zboží a využívání našich možností. Snažíme se také šetřit energii a rozšiřujeme solární elektrárnu s akumulací a střídači.

Toto vše se jistě odrazilo i na změně zákaznického chování. Jak vychází naše firma vstříc zákazníkům?

Máme všeobecně větší množství zásob. Dříve nakupujeme a pečlivě plánujeme. Velkým zákazníkům jsme zajistili zboží na celý rok. Máme vysokou schopnost dodávat a být spolehlivým dodavatelem.

Před čtyřmi lety ses v jednom rozhovoru zmínil, že „… krize je taková tvrdší metoda zlepšování“. Myslíš, že to platí i nadále?

Jednoznačně a dvakrát podtrženě. Je nutné se neustále zlepšovat. Moc se těším na cirkulární ekonomiku, auta bez ropy a vysoce účinné baterie i nové energetické zdroje.

Připravuje GUMEX pro své zákazníky ještě nějaké novinky?

Jsme vysoce kreativní a neutuchající organismus tvořitelů, kde každý přináší nové nápady a tvoří jednotný celek. Připravili jsme nový katalog v češtině i slovenštině s QR kódy. Po jejich načtení lze rychle pracovat s podrobnými detaily na našem webu. Náš e-shop má spoustu vychytávek pro snadné hledání v širokém sortimentu zboží. Neustále doplňujeme sortiment i služby, rozšiřujeme možnosti dopravy zboží. A nejviditelnější novinkou je brzké otevření pobočky v Plzni a aktivnější prodej v německy mluvících zemích.

Vloni jsi oslavil padesátiny. Dal sis při této příležitosti nějaké další profesní a osobní výzvy? A jak se ti daří je plnit?

Mít na starost tolik oddělení je dostatečná výzva. Rád bych dobře plul s lodí v rozbouřených vodách současnosti. Budu se snažit, co se dá. A osobně? Jsem rád, že se mi daří mé jazzové improvizační počiny.

Na co se v nejbližší době nejvíce těšíš?

Na slunce, mírný vánek a pohodový jazz.

Koníčkem Dušana Sedláčka je jazz.


Dušan Sedláček

Po maturitě na Střední odborné škole nastoupil do Lokomotivního depa ve Veselí nad Moravou na zácvik pro práci strojvedoucího. V letech 1991-5 byl mistrem dílny u firmy Konečný v Uherském Ostrohu. Od roku 1995 ve firmě GUMEX rozvíjel logistiku, informační technologie a výrobu, v roce 2013 byl zvolen výkonným ředitelem a osm let poté převzal po svém otci funkci finančního ředitele. V roce 2006 založil na Slovensku GUMEX SK. Rád hraje na trubku, jeho vášní je letecké modelářství a letectví.

 


Rozhovor s Dušanem Sedláčkem, ředitelem společnosti GUMEX, připravila v dubnu 2022 Ing. Monika Sivulková, marketingová specialistka společnosti GUMEX.

Foto: archiv společnosti GUMEX a soukromý archiv Dušana Sedláčka.

Čím si prošel GUMEX za poslední dva turbulentní roky 2020-2021? Kam směřovaly výrazné investice? Jak vychází vstříc zákazníkům? O svůj názor se podělil ředitel firmy Dušan Sedláček v dubnu 2022.

Dušan Sedláček

 

Dušane, zabýváš se řízením a plánováním vývoje GUMEXU. K jakým podstatným změnám s dlouhodobým dopadem na další rozvoj firmy došlo?

Řízení firmy beru jako správcovství svěřených hodnot, které je třeba opečovávat, chránit a rozvíjet. Mít rezervy a co největší stálost. To je nyní ještě důležitější. V minulém roce jsem po dohodě s jednateli zařídil rozdělení naší společnosti na dvě firmy: GUMEX NEMOVITOSTI, spol. s r.o. a GUMEX, spol. s r.o. Je to lepší pro naši ochranu a maximálně transparentní z finančního hlediska.

Dušan Sedláček se specialisty výrobyPo svém otci jsi nedávno převzal i funkci finančního ředitele. Je ti bližší řízení financí, anebo řízení a plánování výroby, kterému ses dlouhodobě věnoval?

Je třeba říci, že nejsem ekonom, ale jsem rozumný člověk se spoustou zkušeností. Hodně věcí jsem se postupně naučil a také už nejsem nejmladší. Řízení financí je zajímavé, a ještě zodpovědnější než výroba. Ve výrobě si člověk více užije krásy materiálů. Tedy hledání technických řešení a fyzické výroby. Finance jsou větší nápor na nervy, zejména v dnešní době. Obé spojuje plánování, přesný controlling a pěkné výkazy na konci roku.

Co je nejtěžší při posuzování informací z rámcové finanční analýzy společnosti a následném stanovení optimálního firemního cash flow?

Je nutné najít správnou hranici možností mezi nevyužitím kapitálu a přečerpáním. Je to zodpovědnost nejen za firmu, ale i personál. Máme snahu jet naplno, ale v zatáčkách je třeba přibrzdit.

Musel jsi něco podstatného v posledním pětiletém plánu změnit?

Ano, doba je nestálá. Zásadní je pro nás kompletní zdražování sortimentu. Za posledních patnáct měsíců zdražilo zboží průměrně o 25 %. Tedy i celková hodnota zboží na skladech výrazně vzrostla. Navíc jsme předpokládali stabilní a silnější korunu. Tedy bylo potřeba zajistit dostatečné finanční rezervy. Zásadní plány však platí. Jsme nadšení pracanti a těšíme se na budoucno a novou pobočku v Plzni, kterou otevřeme v červnu.

Do čeho GUMEX v poslední době výrazně investoval?

Firma musí investovat průběžně. Pro nás je důležitá výroba a nové technologie. Zde investujeme dlouhodobě, dále do IT zařízení a SW pro naše webové služby. Významné jsou i investice do obnovy kanceláře ve Strážnici. Záleží nám na výborném pracovním prostředí všeobecně. Vstup a kancelářské prostory jsou teď moderní a příjemné. Tuto přeměnu jsme udělali pro naše zaměstnance. Věřím, že se jim tam bude nyní pracovat ještě lépe.

Dušan Sedláček s pracovníkem skladuZměnil se nějak i strojní park GUMEXU?

K mému velkému nadšení máme zručné kolegy všude, i na výrobě. Ti začali na novém výsekovém lisu SANSON F1 hned produkovat. Stávající stroje zůstaly vytížené, což znamená, že jsme rozšířili naše schopnosti tím správným směrem. Spustili jsme také projekt ECO CUT. Je to o využití materiálu, který je uvnitř velkých výřezů a zákazník jej obvykle nechce. A nám tento prvotřídní materiál tvoří náklad na likvidaci. Při výrobě velkých dílů tedy vyrobíme i ty menší za nižší cenu. To se vyplatí hned dvakrát: docílíme nižší ceny výrobku v projektu ECO CUT a zůstane méně odpadu.

V posledních dvou letech čelíme celé řadě nepředvídatelných celospolečenských jevů. Nejdříve covidové pandemii, poté energetické a surovinové krizi. Jak zvládá GUMEX podstatně vyšší cenu vstupů – tedy nakupovaných produktů a energií?

Jsme fér za všech okolností. Zvyšování cen energií jsou vnější vlivy, které je nutné rozumně přenášet dále. Mimo to hledáme cesty, jak zvýšit ceny minimálně a nepřispívat k vlně zdražení, která se valí. Stabilizačním faktorem je i pečlivý nákup eur, plánování nákupu zboží a využívání našich možností. Snažíme se také šetřit energii a rozšiřujeme solární elektrárnu s akumulací a střídači.

Toto vše se jistě odrazilo i na změně zákaznického chování. Jak vychází naše firma vstříc zákazníkům?

Máme všeobecně větší množství zásob. Dříve nakupujeme a pečlivě plánujeme. Velkým zákazníkům jsme zajistili zboží na celý rok. Máme vysokou schopnost dodávat a být spolehlivým dodavatelem.

Před čtyřmi lety ses v jednom rozhovoru zmínil, že „… krize je taková tvrdší metoda zlepšování“. Myslíš, že to platí i nadále?

Jednoznačně a dvakrát podtrženě. Je nutné se neustále zlepšovat. Moc se těším na cirkulární ekonomiku, auta bez ropy a vysoce účinné baterie i nové energetické zdroje.

Připravuje GUMEX pro své zákazníky ještě nějaké novinky?

Jsme vysoce kreativní a neutuchající organismus tvořitelů, kde každý přináší nové nápady a tvoří jednotný celek. Připravili jsme nový katalog v češtině i slovenštině s QR kódy. Po jejich načtení lze rychle pracovat s podrobnými detaily na našem webu. Náš e-shop má spoustu vychytávek pro snadné hledání v širokém sortimentu zboží. Neustále doplňujeme sortiment i služby, rozšiřujeme možnosti dopravy zboží. A nejviditelnější novinkou je brzké otevření pobočky v Plzni a aktivnější prodej v německy mluvících zemích.

Jazz je Dušanův koníčekVloni jsi oslavil padesátiny. Dal sis při této příležitosti nějaké další profesní a osobní výzvy? A jak se ti daří je plnit?

Mít na starost tolik oddělení je dostatečná výzva. Rád bych dobře plul s lodí v rozbouřených vodách současnosti. Budu se snažit, co se dá. A osobně? Jsem rád, že se mi daří mé jazzové improvizační počiny.

Na co se v nejbližší době nejvíce těšíš?

Na slunce, mírný vánek a pohodový jazz.

 


Dušan Sedláček

Po maturitě na Střední odborné škole nastoupil do Lokomotivního depa ve Veselí nad Moravou na zácvik pro práci strojvedoucího. V letech 1991-5 byl mistrem dílny u firmy Konečný v Uherském Ostrohu. Od roku 1995 ve firmě GUMEX rozvíjel logistiku, informační technologie a výrobu, v roce 2013 byl zvolen výkonným ředitelem a osm let poté převzal po svém otci funkci finančního ředitele. V roce 2006 založil na Slovensku GUMEX SK. Rád hraje na trubku, jeho vášní je letecké modelářství a letectví.

 

 


Rozhovor s Dušanem Sedláčkem, ředitelem společnosti GUMEX, připravila v dubnu 2022 Ing. Monika Sivulková, marketingová specialistka společnosti GUMEX.

Foto: archiv společnosti GUMEX a soukromý archiv Dušana Sedláčka.

Chcete se poradit?