Rozhovor s Radkem Nekardou

V rámci analýzy našich vnitrofiremních procesů jsme se dostali do kontaktu s firmou AMTECH, spol. s r.o. Radka Nekardu, jednatele a vizionáře této společnosti, jsem oslovila zejména kvůli jejich „revoluční“ aktivitě – pronájmu kobotů – kolaborativních (spolupracujících) robotů.

V roce 1993 začínal AMTECH, spol. s r.o., jako obchodní firma, dodávali jste jednotlivé technologie. Letos jste založili zcela ojedinělou „personální“ agenturu na pronájem robotů (Personal Agency 4 Robots – P. A. R.). Reagovali jste tak na změnu situace na trhu práce a rekordně nízkou nezaměstnanost?
Důvody k založení P. A. R. byly vlastně tři: umožnit menším firmám dosáhnout na špičkové technologie, nabídnout pružnější alternativu  namísto nutnosti schvalování dlouhodobých investic a reagovat na aktuální situaci na trhu práce.

Kam vaše „personální“ agentura své „agenturní pracovníky“ nejčastěji v rámci České republiky posílá?
Jedná se o velké podniky vyrábějící automobily nebo jejich díly, stejně tak jako nástrojárny a rodinné firmy.

Komu doporučíte nákup a komu pronájem kobota?
Rozhodnutí je na zákazníkovi. My nabídneme obě řešení: nákup či pronájem. Pronájem zajišťuje koncovému uživateli jasné cash flow, může tedy lépe a flexibilněji plánovat využití svých finančních zdrojů. Dalším faktorem je rychlé morální zastarávání technologií. Dnešní koboti budou za 5 let již technologicky pozadu. Proto se vyplatí pronájem tomu, kdo může každé 4 roky obnovit své technologie za nejnovější na trhu, a tím si lépe udržet konkurenceschopnost podniku.

Co všechno současní koboti umí?
Popsat všechny aplikace je velmi obsáhlé. Jejich pohyb napodobuje lidskou ruku od ramene až po zápěstí. Pak existuje spousta příslušenství určených pro danou aplikaci. Nebo lze robota integrovat tak, aby se stal součástí funkčního automatizačního celku obdobně jako průmyslový robot. Našim zákazníkům dodáváme rovněž autonomní vozíky, v podstatě kolaborativní roboty, kteří fungují jako elektrovozítka. Do pronájmu kobota jako zaměstnance jsme zahrnuli i Mobile industrial Robot – autonomní vozítko MiR určené k automatizaci skladů*.

Inteligentní servisní roboti už tedy fungují ve strojírenství, zemědělství, logistice, lékařství, automobilovém průmyslu. Ale také tam, kde jsou nebezpečné, prašné, hlučné a špinavé prostory, ubíjející a jednotvárné provozy. Existují přesto pracoviště, kde použití kobota nedává smysl?
Koboti jsou stavěni s důrazem na bezpečnost při spolupráci s člověkem. Jejich uplatnění je široké, ale s ohledem na jejich přímou kolaboraci s lidmi jsou pomalejší a kvůli svému „ramenu“ mohou přenášet jen lehčí předměty. Vhodnost aplikace dokážeme posoudit ve většině případů již při první návštěvě plánovaného pracoviště.

Jak si vede Česká republika celosvětově se zaváděním robotizace?
Česká republika je v tomto směru na špičce. Je zde rovnoměrné rozložení malých a středních podniků a velkých firem. Ty velké hodně automatizují. V zemích, kde jsou obrovské podniky podporovány státem, zejména východně od nás, mají díky tomu velké procento robotizace. Naproti tomu v ČR je obrovský nárůst robotizace práce u menších a středních podniků. Největší míra užití kobotů je v poslední době v překládání materiálu, obsluze CNC a vstřikovacích lisů, při nanášení lepidel, sváření a broušení.

Je instalace kobotů složitá?
Jejich zavedení do provozu je velmi rychlé právě díky jejich snadné instalaci. Upevní se například na stávající konstrukce třeba výrobní linky, protože největší kobot váží pouze 33,5 kg. Další a hlavní výhodou je intuitivní programování kobota. Koncový uživatel po zaškolení bez problémů naprogramuje kobota sám, což zvyšuje flexibilitu firmy a její konkurenceschopnost. Protože je možné používat kobota na více pracovištích, jednoduše ho převezete. Existují i kombinace kobota a autonomního vozíku, kdy tato sestava třeba sbírá vzorky od jednotlivých linek a doručí je do laboratoře.

Mohl by se kobot uplatnit i u nás v GUMEXU? Dokázal by třeba řezat pryže nebo provádět efektivně i jiné úkony?
Kobot se nehodí na všechny operace. Opakující se rutinní práce je koboty snadno nahraditelná. Pokud se však jedná o zakázkovou 
výrobu, jako je například ta vaše, je náhrada lidské práce prostřednictvím kobotů složitější. Na druhou stranu by ve vaší logistice určitě 
našly uplatnění AGV** k zavážení materiálu mezi jednotlivými operacemi.

Proč musí poslanci až v Evropském parlamentu (orgánu EU) projednávat požadavek, aby byla v každém robotu funkce nouzového vypnutí (kill switch)? Nemělo by to být pro výrobce samozřejmé?
Robot jako neúplné strojní zařízení musí splňovat požadavky platné legislativy, my proto postupujeme vždy v souladu s těmito předpisy. To znamená, že robot má STOP tlačítko, které v případě nouze okamžitě robota zastaví. Tedy reálné tlačítko umístěné v blízkosti stroje, kobota. Kill switch existuje pro SW řešení. V případě umělé inteligence je také nutné zajistit možnost okamžitého odstavení systému, pokud hrozí nebezpečí. Tuto možnost má třeba Google či Microsoft v případě nelegálního použití jejich SW. Až dojde k propojení robotů a umělé inteligence, bude tato funkce jistě nutná k zajištění bezpečnosti.

Kdo nyní ručí za robota a v jakém časovém horizontu očekáváte, že každý robot bude mít své vlastní číslo, ke kterému se bude vztahovat jeho pojištění?
Při odevzdávání robota na pracovní místo je součástí dokumentace i posouzení rizik, jinak by robot nemohl být schválený do provozu. 
Za robota ručí provozovatel. O pojištění se diskutuje v oblasti autonomních vozidel, kde může vzniknout otázka, kdo je zodpovědný za škodu: řidič, nebo systém, který nehodě nezabránil? Současné systémy ale zatím tyto plně autonomní funkce nemají.

Jaký je vlastně rozdíl mezi robotem a kobotem?
Robot, tedy průmyslový robot, dokáže přenášet těžší břemena a potřebuje k bezpečnému provozu bezpečnostní bariéru, tedy klec nebo 
elektronické snímače. Kobot nepotřebuje být v „kleci“ a může pracovat s člověkem přímo. Jeho motory jsou permanentně monitorovány 
nadřazeným systémem a v případě abnormalit (kontakt s člověkem) systém vyhodnotí chybu a kobota okamžitě zastaví. Kolaborativní aplikace je však závislá i na tom, co robot přenáší. Pokud je to předmět, který nemůže způsobit sám o sobě zranění (nemá ostré hrany), není s bezpečným provozem problém. Pokud budeme potřebovat přenášet ostrý nůž, není možné takovou aplikaci provádět v kolaborativním režimu a robot, tedy kobot, musí do klece. Proto vždy záleží na zhodnocení rizik osobou odpovědnou za bezpečnost.

Jakým způsobem může člověk s kobotem komunikovat?
To záleží na individuální aplikaci. Je několik způsobů: senzory, tlačítka, automatický režim, kamery, ale i oblečení, které obsahuje 
senzory.

Jak řešíte otázku „handlingu“, tedy předávání předmětů mezi kobotem a člověkem?
Kobot buď odloží díl na překládací plochu a člověk jej odebere z tohoto místa, nebo je možné naprogramovat kobota tak, že drží díl v určité poloze, a až když se určitou silou dotknete jeho ramene, tak on ten díl pustí a pokračuje na další kroky programu. Proto je předávání předmětů mezi kobotem a člověkem bezproblémové.

Do jaké míry je kobot vůči člověku bezpečný a současně i zabezpečený proti zneužití?
Bezpečnost je dána směrnicemi a posouzení rizik je součástí dodávky aplikace kobota. Zároveň je kobot chráněn různými úrovněmi 
hesel. Samostatná kapitola je ochrana při cloudové správě***.

Je pravda, že se některé modely kobotů dokonce samostatně učí?
Tohle je zajímavá otázka. Koboti se neučí, ti pouze dělají, co je naučíme my, a to buď manuálně, nebo programově. Nezlepšují se, 
zlepšují je lidé, kteří tak mohou činit na základě analýzy výrobních dat apod.

Dovedete si představit situaci, kdy roboti budou opravovat roboty?
Ano.

Současní koboti pracují díky senzorům společně s lidmi většinou bez pevných zábran a drátěných klecí, což je velká změna oproti minulosti. Podal jste už kobotovi ruku? 
Ano. Zkoušel jsem mu nastavovat různé části svého těla. Věřím jim. 

Radek Nekarda
Vystudoval střední ekonomickou školu, poté působil ve firmě AVX Czech Republic s.r.o. V současné době je jednatelem společností AMTECH, spol. s r.o., NeVo GmbH, Aplys s.r.o., Bomen s.r.o., AMTECH SK, spol. s r.o., Elite - technologies s.r.o. Volný čas tráví s dětmi, na kole, létáním na letounech, během, učením se novým jazykům a novým věcem.

Chcete se poradit?