Vedoucí výroby na pobočkách GUMEX v roce 2017

Personální ředitelka firmy GUMEX Jana Lagová se zabývá jak obsazením obchodních, tak i výrobních pracovních pozic. Kromě společných pracovních cílů mají naši vedoucí výrobních oddělení na jednotlivých pobočkách nejen své vlastní způsoby vedení týmu, ale i specifický profil zákazníků a v konečném důsledku také rozdílný typ výrobních zakázek. Položila jim proto několik společných otázek, aby se mohla přímo z jejich praxe dozvědět co nejvíce informací o aktuálním dění uvnitř výrobních týmů.

Představte si, že Vy osobně vybíráte člověka na pozici vedoucího výroby na Vaší pobočce. Jaké vlastnosti by měl mít, aby při řízení současného výrobního týmu obstál?

Hana: Vyzdvihla bych především znalost zboží, vlastnosti a vhodnost použití konkrétních produktů. Dále považuji za důležité umět se správně rozhodnout, jak postupovat při výrobě dohodnutého výrobku. Cenila bych si toho, jak dobře umí poradit specialistům prodeje při sestavování nabídek pro zákazníky, případně zda dokáže některé složitější zakázky konzultovat přímo se zákazníkem. Určitě tento člověk nesmí podléhat stresu, musí zvládnout řešit problémy s chladnou hlavou a především musí dobře znát lidi ve svém týmu, správně je vést a organizovat.

Pavel: Určitě bych vybíral člověka s technickým vzděláním a myšlením. Zároveň by měl umět jednat s lidmi. Měl by být komunikativní, schopen poradit a vyřešit problémy, a to nejen na pracovišti, ale i se zákazníky.

Petr: Měl by být na lidi přísný a zároveň by je měl dokázat motivovat. Určitě se hodí organizační a plánovací schopnosti. Myšlení technického typu je nezbytnou podmínkou pro výkon této funkce.

Hana Pecková, vedoucí výroby na pobočce v Brně

Jaká výrobní zakázka je pro Vaši pobočku typická a která byla vyloženě nejkurióznější?

Hana: Typickou zakázkou je pro nás výroba tvarového těsnění řezacím plotrem. Vyloženě kuriózní zakázku si nevybavím, ale vždy mě mile překvapí správné použití produktů z našeho sortimentu i v nečekaném finálním prostředí.

Pavel: Nejčastější zakázkou je řezání tvarového těsnění z plošného pryžového materiálu. Nejkurióznější bylo řezání dílů z PVC desek, které nám připadaly tvarově zvláštní a atypické. Jaké bylo moje překvapení, když jsem pak z těchto dílů náhodou viděl hotový barový pult v restauraci Beta v Bzenci…

Petr: Pro naši pražskou pobočku je typická výroba plochých těsnění a montáže fólií do vrat a průchodů. Montáž hadice SIGMA, prováděná našimi montéry dost netradičně z lodičky na ochlazovacím jezeře elektrárny, byla opravdu velmi kuriózní, náročná, ale naštěstí úspěšná.

Podařilo se Vám v loňském roce zavést nějakou novinku zlepšující pracovní výkonnost, bezpečnost či pohodu Vašeho výrobního týmu?

Hana: U nás v Brně máme za sebou rekonstrukci dílny na konci roku 2016. Nyní ji postupně vybavujeme a přizpůsobujeme našim požadavkům, aby se nám co nejlépe pracovalo a nové pomůcky nám práci usnadnily.

Pavel: V minulém roce byl v naší firmě zaveden systém kvality ISO 9001. Již samotná norma představuje zlepšení, zjednodušení a zefektivnění všech procesů ve firmě.

Petr: Zajistili jsme pro externí montáže regálový systém do našeho výjezdového auta, který přispěl k naší „akceschopnosti“. Pořídili jsme rovněž pneumatickou nýtovačku pro rychlejší kompletace závěsných fólií do vrat s porty. To všechno myslím naši zákazníci ocení, protože šetříme jejich čas a tím i peníze.


Pavel Měšťánek, vedoucí výroby ve Strážnici

Jak spolupracujete se zákazníky, aby například výjezdy týmu Vašich montérů probíhaly co nejefektivněji?

Hana: Je potřeba především shromáždit všechny podklady pro bezproblémový průběh montáže počínaje podmínkami, přes popsání přístupu k místu montáže až k zodpovědné osobě u zákazníka.

Pavel: Samozřejmě je to vždy o domluvě. Komunikace se zákazníkem je pro správnost realizace rozhodující. Nejlépe je vše domluvit telefonicky a pak ještě písemně potvrdit, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním. A to platí i pro naše zaměstnance – dávat přesné informace a mluvit spolu, raději dvakrát, než něco zapomenout.

Petr: Se zákazníky už spolupracujeme pouze ohledně zajištění montážního místa. Vše ostatní je na specialistech prodeje. Důležité pro naši práci je, aby při příjezdu bylo prostředí připravené k okamžitému spuštění prací. Abychom nemuseli čekat na odklizení, nemuseli rozhýbávat šrouby, hledat připojení na elektrické zásuvky.

Petr Boháč, vedoucí výroby na pobočce v Praze

Na co se ve Vaší práci nejvíce těšíte v tomto roce?

Hana: Každá zakázka je výzva a těším se na všechny stejně, ať je to jednoduché řezání pásků až po složité montáže dopravníkových pásů, nebo dodávky těsnění, kdy jsme použili nejmodernější metody frézování pryží.

Pavel: Jednoduché by bylo říci, že se těším na Vánoce, ale to bychom byli na konci roku 2017 a do toho je ještě daleko a zase bychom byli o rok starší. Těším se na to, že se nám podaří s naším týmem zopakovat výsledky úspěšného loňského roku.

Petr: Nejvíce se těším na nový plotr, který chceme v tomto roce zprovoznit.

Personální ředitelka firmy GUMEX Jana Lagová se zabývá jak obsazením obchodních, tak i výrobních pracovních pozic. Kromě společných pracovních cílů mají naši vedoucí výrobních oddělení na jednotlivých pobočkách nejen své vlastní způsoby vedení týmu, ale i specifický profil zákazníků a v konečném důsledku také rozdílný typ výrobních zakázek. Položila jim proto několik společných otázek, aby se mohla přímo z jejich praxe dozvědět co nejvíce informací o aktuálním dění uvnitř výrobních týmů.

Představte si, že Vy osobně vybíráte člověka na pozici vedoucího výroby na Vaší pobočce. Jaké vlastnosti by měl mít, aby při řízení současného výrobního týmu obstál?

Hana: Vyzdvihla bych především znalost zboží, vlastnosti a vhodnost použití konkrétních produktů. Dále považuji za důležité umět se správně rozhodnout, jak postupovat při výrobě dohodnutého výrobku. Cenila bych si toho, jak dobře umí poradit specialistům prodeje při sestavování nabídek pro zákazníky, případně zda dokáže některé složitější zakázky konzultovat přímo se zákazníkem. Určitě tento člověk nesmí podléhat stresu, musí zvládnout řešit problémy s chladnou hlavou a především musí dobře znát lidi ve svém týmu, správně je vést a organizovat.

Pavel: Určitě bych vybíral člověka s technickým vzděláním a myšlením. Zároveň by měl umět jednat s lidmi. Měl by být komunikativní, schopen poradit a vyřešit problémy, a to nejen na pracovišti, ale i se zákazníky.

Petr: Měl by být na lidi přísný a zároveň by je měl dokázat motivovat. Určitě se hodí organizační a plánovací schopnosti. Myšlení technického typu je nezbytnou podmínkou pro výkon této funkce.

Hana Pecková, vedoucí výroby na pobočce v Brně

Jaká výrobní zakázka je pro Vaši pobočku typická a která byla vyloženě nejkurióznější?

Hana: Typickou zakázkou je pro nás výroba tvarového těsnění řezacím plotrem. Vyloženě kuriózní zakázku si nevybavím, ale vždy mě mile překvapí správné použití produktů z našeho sortimentu i v nečekaném finálním prostředí.

Pavel: Nejčastější zakázkou je řezání tvarového těsnění z plošného pryžového materiálu. Nejkurióznější bylo řezání dílů z PVC desek, které nám připadaly tvarově zvláštní a atypické. Jaké bylo moje překvapení, když jsem pak z těchto dílů náhodou viděl hotový barový pult v restauraci Beta v Bzenci…

Petr: Pro naši pražskou pobočku je typická výroba plochých těsnění a montáže fólií do vrat a průchodů. Montáž hadice SIGMA, prováděná našimi montéry dost netradičně z lodičky na ochlazovacím jezeře elektrárny, byla opravdu velmi kuriózní, náročná, ale naštěstí úspěšná.

Podařilo se Vám v loňském roce zavést nějakou novinku zlepšující pracovní výkonnost, bezpečnost či pohodu Vašeho výrobního týmu?

Hana: U nás v Brně máme za sebou rekonstrukci dílny na konci roku 2016. Nyní ji postupně vybavujeme a přizpůsobujeme našim požadavkům, aby se nám co nejlépe pracovalo a nové pomůcky nám práci usnadnily.

Pavel: V minulém roce byl v naší firmě zaveden systém kvality ISO 9001. Již samotná norma představuje zlepšení, zjednodušení a zefektivnění všech procesů ve firmě.

Petr: Zajistili jsme pro externí montáže regálový systém do našeho výjezdového auta, který přispěl k naší „akceschopnosti“. Pořídili jsme rovněž pneumatickou nýtovačku pro rychlejší kompletace závěsných fólií do vrat s porty. To všechno myslím naši zákazníci ocení, protože šetříme jejich čas a tím i peníze.


Pavel Měšťánek, vedoucí výroby ve Strážnici

Jak spolupracujete se zákazníky, aby například výjezdy týmu Vašich montérů probíhaly co nejefektivněji?

Hana: Je potřeba především shromáždit všechny podklady pro bezproblémový průběh montáže počínaje podmínkami, přes popsání přístupu k místu montáže až k zodpovědné osobě u zákazníka.

Pavel: Samozřejmě je to vždy o domluvě. Komunikace se zákazníkem je pro správnost realizace rozhodující. Nejlépe je vše domluvit telefonicky a pak ještě písemně potvrdit, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním. A to platí i pro naše zaměstnance – dávat přesné informace a mluvit spolu, raději dvakrát, než něco zapomenout.

Petr: Se zákazníky už spolupracujeme pouze ohledně zajištění montážního místa. Vše ostatní je na specialistech prodeje. Důležité pro naši práci je, aby při příjezdu bylo prostředí připravené k okamžitému spuštění prací. Abychom nemuseli čekat na odklizení, nemuseli rozhýbávat šrouby, hledat připojení na elektrické zásuvky.

Petr Boháč, vedoucí výroby na pobočce v Praze

Na co se ve Vaší práci nejvíce těšíte v tomto roce?

Hana: Každá zakázka je výzva a těším se na všechny stejně, ať je to jednoduché řezání pásků až po složité montáže dopravníkových pásů, nebo dodávky těsnění, kdy jsme použili nejmodernější metody frézování pryží.

Pavel: Jednoduché by bylo říci, že se těším na Vánoce, ale to bychom byli na konci roku 2017 a do toho je ještě daleko a zase bychom byli o rok starší. Těším se na to, že se nám podaří s naším týmem zopakovat výsledky úspěšného loňského roku.

Petr: Nejvíce se těším na nový plotr, který chceme v tomto roce zprovoznit.