Vliv oleje na pryže

Vzájemný kontakt oleje a pryžeProč je důležité znát vliv vzájemného působení kapaliny a pryže?
Pryž většinou slouží jako těsnicí prvek v systému. Je žádoucí, aby v průběhu aplikace docházelo k co nejmenším změnám v chování pryže, protože zvýšení tvrdosti pryže anebo snížení objemu těsnění by mohlo vést k selhání funkce těsnění. To pak následně může způsobit selhání stroje a v nejhorším případě zranění nebo ekologickou havárii.

Co je nejčastější příčinou zvětšování objemu pryže, tzv. bobtnání?
Hlavním důvodem je tzv. „pohlcování“ kapaliny (např. chladicí kapaliny, oleje, vody apod.) samotnou pryží.

Co je naopak následkem „bobtnání“ pryží?
Dochází zejména ke změnám v materiálu:
a) objemu dané pryže (zmenšení nebo zvětšení)
b) tvrdosti této pryže (změkčení nebo ztvrdnutí)

Kde výrobci pryží definují chování pryží při kontaktu s kapalinou?
Většinou tyto informace naleznete v Technické dokumentaci u dané pryže.

Zjistíte zde např.:

 • typ oleje, ve kterém byla pryž testována
 • podmínky testování
 • změnu tvrdosti po zkoušce
 • změnu objemu po zkoušce

Příklad: detailní pohled na výsledky testování pryže P9540 ohledně bobtnání

Vzájemný kontakt oleje a pryže - příkladJak testování výše rizika z důvodu bobtnání pryže probíhá?

1. U vzorku konkrétní pryže je zjištěna tvrdost a hmotnost.
2. Vzorek je na definovanou dobu ponořen do testovaného oleje, zahřátého na předem danou teplotu.
3. Poté dojde k opětovnému přeměření tvrdosti a hmotnosti.
(Pozn.: Podmínky a parametry této zkoušky musí odpovídat platným normám, např. ČSN ISO 1817; výdrž v těchto podmínkách se testuje například po dobu 72 hodin).

Jak správně posoudit výsledek měření?

 • Nepatrným zvětšením objemu a snížením tvrdosti dojde u těsnění ke zvýšení jeho izolačních vlastností.
 • Limit odolnosti pryže proti objemovému bobtnání je u statických aplikací cca 15–20 %, u dynamických aplikací cca 5 %.

Testování u dodavatele pryží z naší nabídky
Z našeho sortimentu jsme vybrali 10 pryží a podrobili je testování u renomovaného výrobce pryží – rakouské společnosti Semperit AG Holding. Za předepsaných podmínek byly v kontaktu s 10 typy průmyslových olejů (např. s převodovým, motorovým, ložiskovým, transformátorovým, hydraulickým a silikonovým).

Výsledné zjištění změn tvrdosti a objemu pryží po kontaktu s oleji ve společnosti Semperit

 • Potvrdilo se, že pryže jiných typů (tedy ne takové, které jsou označovány jako olejivzdorné), ale např. pryže otěruvzdorné, paraguma, pryže odolné povětrnostním vlivům či silikonové) nejsou vhodné pro vzájemnou interakci se syntetickým olejem. 
 • Velmi dobrých výsledků v tomto testu docílily pryž P559 z NBR, která je vhodná pro kontakt s většinou alifatických a aromatických olejů a P9540 ze směsi NBR-SBR (vhodná pro kontakt s oleji i benzinem). Jedná se o nejprodávanější olejivzdornou pryž v našem sortimentu. 
 • Nejlepší hodnoty v rámci tohoto testování vykázala pryž FKM 6000 z fluorelastomeru, která vyniká rovněž teplotní odolností (až +200 °C) i odolností vůči většině chemikálií. Její nevýhodou je však vysoká pořizovací cena (cca 16 × vyšší v porovnání s cenou pryže P9540). 

Další porovnání – testování pryže, dovezené od asijského producenta, a pryže P9540, vyráběné přímo ve společnosti Semperit, Rakousko

Výsledek:
Pryž asijského původu nabobtnala během testování na 106 % svého původního objemu, pryž z výroby Semperitu pouze o 12 %. Na první pohled jsou zřejmé i změny výsledného vzhledu, u prvního vzorku došlo dokonce k natržení obvodu testované pryže.

Vzájemný kontakt oleje a pryže - výsledek

Doporučení našim zákazníkům
Znáte složení, typ oleje, který používáte a bude působit na těsnicí prvky z uvažované pryže?

Sdělte nám jej, uveďte i teplotu tohoto média, pošlete katalogový či bezpečnostní list oleje (v anglickém jazyce). Zašleme jej přímo dodavateli pryže, který se k vhodnosti pryže pro konkrétní olej vyjádří. Anebo případně doporučí náhradní typ pryže, kterou by bylo možné pro uvedený olej použít.

Tip: Pokud víte, že na pryž bude působit určitá chemikálie, zašlete nám její katalogový list v angličtině. Rovněž uveďte její koncentraci, která bývá pro posouzení vhodnosti kontaktu chemické látky s určitým typem pryže velmi důležitá.

Vzájemný kontakt oleje a pryžeProč je důležité znát vliv vzájemného působení kapaliny a pryže?
Pryž většinou slouží jako těsnicí prvek v systému. Je žádoucí, aby v průběhu aplikace docházelo k co nejmenším změnám v chování pryže, protože zvýšení tvrdosti pryže anebo snížení objemu těsnění by mohlo vést k selhání funkce těsnění. To pak následně může způsobit selhání stroje a v nejhorším případě zranění nebo ekologickou havárii.

Co je nejčastější příčinou zvětšování objemu pryže, tzv. bobtnání?
Hlavním důvodem je tzv. „pohlcování“ kapaliny (např. chladicí kapaliny, oleje, vody apod.) samotnou pryží.

Co je naopak následkem „bobtnání“ pryží?
Dochází zejména ke změnám v materiálu:
a) objemu dané pryže (zmenšení nebo zvětšení)
b) tvrdosti této pryže (změkčení nebo ztvrdnutí)

Kde výrobci pryží definují chování pryží při kontaktu s kapalinou?
Většinou tyto informace naleznete v Technické dokumentaci u dané pryže.

Zjistíte zde např.:

 • typ oleje, ve kterém byla pryž testována
 • podmínky testování
 • změnu tvrdosti po zkoušce
 • změnu objemu po zkoušce

Příklad: detailní pohled na výsledky testování pryže P9540 ohledně bobtnání

Vzájemný kontakt oleje a pryže - příkladJak testování výše rizika z důvodu bobtnání pryže probíhá?

1. U vzorku konkrétní pryže je zjištěna tvrdost a hmotnost.
2. Vzorek je na definovanou dobu ponořen do testovaného oleje, zahřátého na předem danou teplotu.
3. Poté dojde k opětovnému přeměření tvrdosti a hmotnosti.
(Pozn.: Podmínky a parametry této zkoušky musí odpovídat platným normám, např. ČSN ISO 1817; výdrž v těchto podmínkách se testuje například po dobu 72 hodin).

Jak správně posoudit výsledek měření?

 • Nepatrným zvětšením objemu a snížením tvrdosti dojde u těsnění ke zvýšení jeho izolačních vlastností.
 • Limit odolnosti pryže proti objemovému bobtnání je u statických aplikací cca 15–20 %, u dynamických aplikací cca 5 %.

Testování u dodavatele pryží z naší nabídky
Z našeho sortimentu jsme vybrali 10 pryží a podrobili je testování u renomovaného výrobce pryží – rakouské společnosti Semperit AG Holding. Za předepsaných podmínek byly v kontaktu s 10 typy průmyslových olejů (např. s převodovým, motorovým, ložiskovým, transformátorovým, hydraulickým a silikonovým).

Výsledné zjištění změn tvrdosti a objemu pryží po kontaktu s oleji ve společnosti Semperit

 • Potvrdilo se, že pryže jiných typů (tedy ne takové, které jsou označovány jako olejivzdorné), ale např. pryže otěruvzdorné, paraguma, pryže odolné povětrnostním vlivům či silikonové) nejsou vhodné pro vzájemnou interakci se syntetickým olejem. 
 • Velmi dobrých výsledků v tomto testu docílily pryž P559 z NBR, která je vhodná pro kontakt s většinou alifatických a aromatických olejů a P9540 ze směsi NBR-SBR (vhodná pro kontakt s oleji i benzinem). Jedná se o nejprodávanější olejivzdornou pryž v našem sortimentu. 
 • Nejlepší hodnoty v rámci tohoto testování vykázala pryž FKM 6000 z fluorelastomeru, která vyniká rovněž teplotní odolností (až +200 °C) i odolností vůči většině chemikálií. Její nevýhodou je však vysoká pořizovací cena (cca 16 × vyšší v porovnání s cenou pryže P9540). 

Další porovnání – testování pryže, dovezené od asijského producenta, a pryže P9540, vyráběné přímo ve společnosti Semperit, Rakousko

Výsledek:
Pryž asijského původu nabobtnala během testování na 106 % svého původního objemu, pryž z výroby Semperitu pouze o 12 %. Na první pohled jsou zřejmé i změny výsledného vzhledu, u prvního vzorku došlo dokonce k natržení obvodu testované pryže.

Vzájemný kontakt oleje a pryže - výsledek

Doporučení našim zákazníkům
Znáte složení, typ oleje, který používáte a bude působit na těsnicí prvky z uvažované pryže?

Sdělte nám jej, uveďte i teplotu tohoto média, pošlete katalogový či bezpečnostní list oleje (v anglickém jazyce). Zašleme jej přímo dodavateli pryže, který se k vhodnosti pryže pro konkrétní olej vyjádří. Anebo případně doporučí náhradní typ pryže, kterou by bylo možné pro uvedený olej použít.

Tip: Pokud víte, že na pryž bude působit určitá chemikálie, zašlete nám její katalogový list v angličtině. Rovněž uveďte její koncentraci, která bývá pro posouzení vhodnosti kontaktu chemické látky s určitým typem pryže velmi důležitá.

Chcete se poradit?

Produkty z článku