Význam firemního setkávání

Poté, co jsme zažili omezení mezilidských kontaktů kvůli covidu, snaží se firmy opět umožnit svým zaměstnancům i setkávání mimo pracovní dobu. Přetrvávající velký zájem o tyto akce potvrdila personální ředitelka Jana Lagová, která je spolu se svou kolegyní Zuzanou Tomečkovou pro „Gumexáky“ pravidelně připravuje.Koláž fotografií z firemních setkáníJani, proč přikládáš celofiremnímu setkávání zaměstnanců tak velký význam?

Protože vím, že právě po všech těch „lockdownech“ a navýšenému objemu práce, vykonávané prostřednictvím home office, mají naši pracovníci opět zájem o neformální mimopracovní setkávání. To mne těší a motivuje k jejich pořádání.

Souvisí tyto společné akce nějak i s umístěním naší firmy?

Určitě. Naše pobočky jsou rozmístěny na pěti místech v ČR, nejvíce zaměstnanců máme v sídle firmy ve Strážnici. A tak se někteří ze spolupracovníků znají pouze z telefonických kontaktů, videohovorů, on-line porad nebo spolu komunikují pouze mailem. Někteří noví kolegové se vzájemně nikdy osobně nesetkali. Pokud bychom jim neumožnili osobní neformální kontakt, za chvíli by se řada z nich znala pouze z fotky na organizační struktuře zaměstnanců na nástěnce každé pobočky.

Podporuje GUMEX i nějaké akce z podnětu určité pobočky?

Ano, finančně jsme podpořili například účast brněnských kolegů na Majálesu, nebo dětí zaměstnanců na rybářském dnu. Dalším pracovníkům jsme umožnili návštěvu divadelního představení a koncertu. Kolegové se ale rádi vídají i neorganizovaně, třeba u piva.

Jsou celofiremní akce nějak ovlivněny ročním obdobím?

Samozřejmě. V létě dáváme přednost možnosti trávit čas venku, hlavně v přírodě, hledáme ubytovací lokality se sportovním areálem, v blízkosti lesa, rybníku, jezer, zkrátka krásné zelené místo, kterým chceme vyvážit čas trávený v kancelářích přeplněných výpočetní technikou. Například kolegové z pražské pobočky se již setkali při sjíždění Vltavy na kánoích a společně si zasportovali na in-line bruslích. V zimě jsme už desetkrát po sobě uskutečnili celofiremní akci na tradiční moravské zabíjačce. Vánoční večírky probíhají na každé z našich poboček. Ve Strážnici obvykle navštívíme některý z vinných sklepů, poslechneme si hezkou hudbu, užijeme si dobrého jídla i vína, ale už jsme také vyzkoušeli i bruslení na umělém ledu. Ostatním pobočkám jsme umožnili návštěvu bowlingu, laser game, prohlídku historického centra Prahy s průvodcem se závěrečným posezením v příjemné hospůdce.

Patří nějaká celofiremní akce již mezi „stálice“?

Jistě bychom tak mohli označit naši tradiční „lyžovačku“ v Rakousku. Ten čas rychle letí – teď si uvědomuji, že na ni jezdíme už 12 let! A právě u tohoto typu celofiremního setkání se nám osvědčilo zaměřit se pouze na naše spolupracovníky, nepřibírat na tyto zájezdy rodinné příslušníky. Je to výhodné pro všechny, protože případné komplikace se stornem pak mohou ovlivnit průběh akce pro celý tým.

Které firemní setkání bylo nejvíce vydařené?

Každé setkání má neopakovatelnou atmosféru. Největší a moc krásná akce byla oslava 25 let od založení firmy, kdy se setkali zaměstnanci českého i slovenského GUMEXU v Ostrožské Nové Vsi v areálu Slovácký dvůr. V malebném prostředí stylového areálu jsme propojili moravskou tradici, folklor i umění se sportovními aktivitami a všem se to moc líbilo.

Ale určitě je zapotřebí po čase přistoupit ke změnám. Napadlo vás letos něco nového?

V květnu jsme se setkali na Vysočině v OREA Resortu Devět Skal. Přijelo 64 zaměstnanců našich českých poboček, takže téměř polovina všech pracovníků, což při třídenní akci považuji za velký úspěch. Poprvé jsme pořádali akci od pátku odpoledne až do neděle a chtěli bychom v tom pokračovat.

Jak se zapojili kolegové z různých poboček?

Asi polovina účastníků se vydala nádhernou přírodou na turistickou trasu. Připravil ji ředitel nákupu Adam a ujal se i role průvodce. Tempo bylo místy vražedné, ale zvládli jsme to všichni báječně. Část kolegů zůstala v areálu a utkala se v nohejbalu, fotbalu, volejbalu, tenise. Všichni mohli odpoledne relaxovat nebo vyzkoušet minigolf, badminton, kulečník, ping-pong, bazén. Nechyběla ani tradiční večerní diskotéka. Celou atmosféru umocnil táborový oheň, opékání špekáčků, na jedné kytaře se vystřídali minimálně 4 kytaristi. Vedoucí prodeje na brněnské pobočce Marián držel prim v počtu odehraných a zazpívaných skladeb. Společně jsme sledovali hokejové mistrovství světa – zápas Česko–Norsko na velkoplošné obrazovce, kterou naši šikovní ajťáci bleskově zprovoznili. A navíc jsme si vychutnali opravdu skvělé jídlo!

Jsou na tyto akce zváni i nováčci?

Ano, někteří nováčci se zapojili a moc nás potěšili svou účastí. Velmi si vážíme jejich odvahy poznat všechny kolegy i mimo pracoviště tak krátce po nástupu do firmy.

Máš už na toto setkání nějakou zpětnou odezvu?

Již na zpáteční cestě padaly dotazy na další akci! Vidět úsměvy na tvářích a to, jak kolegové z různých poboček tráví volný čas společně, je opravdu velká radost pro nás dvě personalistky i majitele firmy.

Co je nejdůležitější při přípravě těchto akcí?

Vybrat včas místo, zajistit kapacitně dostatečné ubytování a pak se modlit za krásné počasí smiley. Každou akci plánujeme čtyři až pět měsíců předem a pak je nutné vše pečlivě zorganizovat. Také je zapotřebí vybrat vhodné datum, které se nekryje s jinými obecně oblíbenými akcemi. Osvědčil se nám třetí květnový a říjnový víkend.

Plánuješ již další celofiremní setkání? Jak se do něj zapojují sami zaměstnanci?

Do budoucna chceme udržet celofiremní akci na horách, jarní teambuilding i vánoční večírky, a k tomu podpořit sportovním výkonem např. charitativní akce. Jednu takovou absolvovali kolegové z Brna – každý z devíti spolupracovníků uběhl 5 km na podporu nemocných dětí. Velké díky patří rovněž mé kolegyni z personálního oddělení Zuzce za skvělé nápady, úsilí a odvahu při plánování akcí, které jsou organizačně velmi náročné. Na každé akci je zcela zřejmé, že v GUMEXU jsou moc příjemní lidé, ochotni se zapojit do připravených aktivit. Podpoří zábavu a umí si volný čas s kolegy prostě užít na maximum. Bez jejich nadšení by to nešlo. Myslím, že týmová spolupráce se z mimopracovních akcí automaticky přesouvá i do hezkého a úspěšného jednání našich spolupracovníků i během jejich práce.


Rozhovor s personální ředitelkou GUMEXU Janou Lagovou, MBA, připravila v červnu 2022 Ing. Monika Sivulková, marketingová specialistka firmy GUMEX. Foto: archiv firmy GUMEX.

Poté, co jsme zažili omezení mezilidských kontaktů kvůli covidu, snaží se firmy opět umožnit svým zaměstnancům i setkávání mimo pracovní dobu. Přetrvávající velký zájem o tyto akce potvrdila personální ředitelka Jana Lagová, která je spolu se svou kolegyní Zuzanou Tomečkovou pro „Gumexáky“ pravidelně připravuje.Koláž fotografií z firemních setkáníJani, proč přikládáš celofiremnímu setkávání zaměstnanců tak velký význam?

Protože vím, že právě po všech těch „lockdownech“ a navýšenému objemu práce, vykonávané prostřednictvím home office, mají naši pracovníci opět zájem o neformální mimopracovní setkávání. To mne těší a motivuje k jejich pořádání.

Souvisí tyto společné akce nějak i s umístěním naší firmy?

Určitě. Naše pobočky jsou rozmístěny na pěti místech v ČR, nejvíce zaměstnanců máme v sídle firmy ve Strážnici. A tak se někteří ze spolupracovníků znají pouze z telefonických kontaktů, videohovorů, on-line porad nebo spolu komunikují pouze mailem. Někteří noví kolegové se vzájemně nikdy osobně nesetkali. Pokud bychom jim neumožnili osobní neformální kontakt, za chvíli by se řada z nich znala pouze z fotky na organizační struktuře zaměstnanců na nástěnce každé pobočky.

Podporuje GUMEX i nějaké akce z podnětu určité pobočky?

Ano, finančně jsme podpořili například účast brněnských kolegů na Majálesu, nebo dětí zaměstnanců na rybářském dnu. Dalším pracovníkům jsme umožnili návštěvu divadelního představení a koncertu. Kolegové se ale rádi vídají i neorganizovaně, třeba u piva.

Jsou celofiremní akce nějak ovlivněny ročním obdobím?

Samozřejmě. V létě dáváme přednost možnosti trávit čas venku, hlavně v přírodě, hledáme ubytovací lokality se sportovním areálem, v blízkosti lesa, rybníku, jezer, zkrátka krásné zelené místo, kterým chceme vyvážit čas trávený v kancelářích přeplněných výpočetní technikou. Například kolegové z pražské pobočky se již setkali při sjíždění Vltavy na kánoích a společně si zasportovali na in-line bruslích. V zimě jsme už desetkrát po sobě uskutečnili celofiremní akci na tradiční moravské zabíjačce. Vánoční večírky probíhají na každé z našich poboček. Ve Strážnici obvykle navštívíme některý z vinných sklepů, poslechneme si hezkou hudbu, užijeme si dobrého jídla i vína, ale už jsme také vyzkoušeli i bruslení na umělém ledu. Ostatním pobočkám jsme umožnili návštěvu bowlingu, laser game, prohlídku historického centra Prahy s průvodcem se závěrečným posezením v příjemné hospůdce.

Patří nějaká celofiremní akce již mezi „stálice“?

Jistě bychom tak mohli označit naši tradiční „lyžovačku“ v Rakousku. Ten čas rychle letí – teď si uvědomuji, že na ni jezdíme už 12 let! A právě u tohoto typu celofiremního setkání se nám osvědčilo zaměřit se pouze na naše spolupracovníky, nepřibírat na tyto zájezdy rodinné příslušníky. Je to výhodné pro všechny, protože případné komplikace se stornem pak mohou ovlivnit průběh akce pro celý tým.

Které firemní setkání bylo nejvíce vydařené?

Každé setkání má neopakovatelnou atmosféru. Největší a moc krásná akce byla oslava 25 let od založení firmy, kdy se setkali zaměstnanci českého i slovenského GUMEXU v Ostrožské Nové Vsi v areálu Slovácký dvůr. V malebném prostředí stylového areálu jsme propojili moravskou tradici, folklor i umění se sportovními aktivitami a všem se to moc líbilo.

Ale určitě je zapotřebí po čase přistoupit ke změnám. Napadlo vás letos něco nového?

V květnu jsme se setkali na Vysočině v OREA Resortu Devět Skal. Přijelo 64 zaměstnanců našich českých poboček, takže téměř polovina všech pracovníků, což při třídenní akci považuji za velký úspěch. Poprvé jsme pořádali akci od pátku odpoledne až do neděle a chtěli bychom v tom pokračovat.

Jak se zapojili kolegové z různých poboček?

Asi polovina účastníků se vydala nádhernou přírodou na turistickou trasu. Připravil ji ředitel nákupu Adam a ujal se i role průvodce. Tempo bylo místy vražedné, ale zvládli jsme to všichni báječně. Část kolegů zůstala v areálu a utkala se v nohejbalu, fotbalu, volejbalu, tenise. Všichni mohli odpoledne relaxovat nebo vyzkoušet minigolf, badminton, kulečník, ping-pong, bazén. Nechyběla ani tradiční večerní diskotéka. Celou atmosféru umocnil táborový oheň, opékání špekáčků, na jedné kytaře se vystřídali minimálně 4 kytaristi. Vedoucí prodeje na brněnské pobočce Marián držel prim v počtu odehraných a zazpívaných skladeb. Společně jsme sledovali hokejové mistrovství světa – zápas Česko–Norsko na velkoplošné obrazovce, kterou naši šikovní ajťáci bleskově zprovoznili. A navíc jsme si vychutnali opravdu skvělé jídlo!

Jsou na tyto akce zváni i nováčci?

Ano, někteří nováčci se zapojili a moc nás potěšili svou účastí. Velmi si vážíme jejich odvahy poznat všechny kolegy i mimo pracoviště tak krátce po nástupu do firmy.

Máš už na toto setkání nějakou zpětnou odezvu?

Již na zpáteční cestě padaly dotazy na další akci! Vidět úsměvy na tvářích a to, jak kolegové z různých poboček tráví volný čas společně, je opravdu velká radost pro nás dvě personalistky i majitele firmy.

Co je nejdůležitější při přípravě těchto akcí?

Vybrat včas místo, zajistit kapacitně dostatečné ubytování a pak se modlit za krásné počasí smiley. Každou akci plánujeme čtyři až pět měsíců předem a pak je nutné vše pečlivě zorganizovat. Také je zapotřebí vybrat vhodné datum, které se nekryje s jinými obecně oblíbenými akcemi. Osvědčil se nám třetí květnový a říjnový víkend.

Plánuješ již další celofiremní setkání? Jak se do něj zapojují sami zaměstnanci?

Do budoucna chceme udržet celofiremní akci na horách, jarní teambuilding i vánoční večírky, a k tomu podpořit sportovním výkonem např. charitativní akce. Jednu takovou absolvovali kolegové z Brna – každý z devíti spolupracovníků uběhl 5 km na podporu nemocných dětí. Velké díky patří rovněž mé kolegyni z personálního oddělení Zuzce za skvělé nápady, úsilí a odvahu při plánování akcí, které jsou organizačně velmi náročné. Na každé akci je zcela zřejmé, že v GUMEXU jsou moc příjemní lidé, ochotni se zapojit do připravených aktivit. Podpoří zábavu a umí si volný čas s kolegy prostě užít na maximum. Bez jejich nadšení by to nešlo. Myslím, že týmová spolupráce se z mimopracovních akcí automaticky přesouvá i do hezkého a úspěšného jednání našich spolupracovníků i během jejich práce.


Rozhovor s personální ředitelkou GUMEXU Janou Lagovou, MBA, připravila v červnu 2022 Ing. Monika Sivulková, marketingová specialistka firmy GUMEX. Foto: archiv firmy GUMEX.

Chcete se poradit?