Zpracování osobních údajů v případě vyjádření souhlasu se zasíláním obchodních sdělení

1. Udělujete tímto souhlas společnosti GUMEX, spol. s r.o., se sídlem Strážnice, Za Drahou 1856, 696 62, IČO 49975366, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13953, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávala následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • IČO, DIČ
 • adresu sídla

---

2. Jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo,  IČO, DIČ a adresa sídla budou zpracovány za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tyto osobní údaje budou společností GUMEX, spol. s r.o. zpracovávány po dobu 4 let od udělení vašeho souhlasu, pokud nedojde z vaší strany k následnému prodloužení.

---

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností GUMEX spol. s r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel informačního systému Business Logic s.r.o.
 • poskytovatel informačního systému Helios Asseco Solution, a.s.
 • poskytovatel marketingového softwaru Quanda International s.r.o.
 • poskytovatel služby B-inside s.r.o.
 • poskytovatel služeb k rozesílce tiskovin 5 P Agency, spol. s r.o.
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

---

4. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení a vyřazení z databáze pro zasílání obchodních sdělení. Správce si však nadále může ponechat vaši emailovou adresu v databázi pro účel evidence adres, na které nelze zasílat obchodní sdělení.

---

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – společnost GUMEX spol. s r.o. výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti, výmaz však může způsobit ukončení jednání o smlouvě či zrušení uživatelského účtu
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.