Zpracování osobních údajů v případě vyjádření souhlasu se zasíláním tiskovin

1. Udělujete tímto souhlas společnosti GUMEX, spol. s r.o., se sídlem Strážnice, Za Drahou 1856, 696 62, IČO 49975366, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13953, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávala následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • IČO
 • adresu pro doručení
 • e-mail

---

2. Jméno a příjmení, název společnosti, IČO a adresa pro doručení budou zpracovány za účelem zařazení do databáze zájemců o zasílání firemních tiskovin společnosti GUMEX. Zájemcům vedeným v databázi, kteří se zpracováním svých osobních údajů vyslovili souhlas, budou zasílány firemní tiskoviny společnosti GUMEX, např. časopis Géčko nebo katalog Dopravníkové pásy z GUMEXU. E-mail bude zpracován za účelem zaslání potvrzení o zařazení do databáze zájemců o zasílání firemních tiskovin.

---

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 4 let, pokud jej neprodloužíte.

---

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností GUMEX spol. s r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel informačního systému Business Logic s.r.o.
 • poskytovatel informačního systému Helios Asseco Solution, a.s.
 • poskytovatel marketingového softwaru Quanda International s.r.o.
 • poskytovatel služby B-inside s.r.o.
 • poskytovatel služeb k rozesílce tiskovin 5 P Agency, spol. s r.o.
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

---

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • udělený souhlas kdykoliv dovolat, takové odvolání bude mít za následek zastavení zasílání tiskovin,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.