Pro koho jsme jako stvoření

Ne každý má příležitost mít tak rozmanité zákazníky a díky nim proniknout se svými produkty do nejrůznějších oblastí. My v GUMEXU to štěstí máme…

Naše výrobky prostupují nejrůznějšími obory lidských činností, jsou téměř všudypřítomné. Potýkají se s přírodními živly – ať už v oblasti vodohospodářství, při obhospodařování země prostřednictvím zemědělských strojů, nebo když protínají vzdušný prostor v letadlech, jichž jsou součástí. V nouzi nejvyšší vám dokážou přispěchat na pomoc jako nedílná součást rychlých sanitních vozů. Jindy v sobě uchovávají kus historie v po době historických vozů či profilové pryže na vysoké kolo. Těch oborů bychom našli asi bezpočet, ale co je podstatné? Je zkrátka zábavné vyrábět všechny ty věci s vědomím, že se stanou třebas jen střípkem mozaiky celého univerza. Těší nás, že naše produkty a služby jsou užitečné a smysluplné.

Trojice pilířů naší výroby

  • Hadice a jejich kompletace
  • Profily a výroba těsnění
  • Dopravníkové pásy a montáž

Naše produkty napříč nejrůznějšími obory

Tady všude jsou naše stopy

 

Zajímá vás, jak jsou naši zákazníci spokojeni? Nahlédněte na výsledky průzkumu spokojenosti