Montáž a servis profilovaných dopravníkových pásů

Profilové dopravníkové pásy jsou speciálně určené pro strmou přepravu abrazivního materiálu, tzn. pro takové provozy, kde je zapotřebí přepravit materiál při sklonu 30 – 40°, což hladké dopravníkové pásy neumožňují. Dodáváme profilové dopravníkové pásy typu WALTER a CHEVRON.

Tyto pásy jsou vhodné pro přepravu sypkého, volně se pohybujícího nebo lepivého materiálu. Používají se zejména ve štěrkovnách, cementárnách, zemědělských provozech, uhelných dolech, ale i v cukrovarech nebo kompostárnách. Běžné použití gumových profilových pásů je také pro frézy na asfalt. V těchto náročných provozech dochází někdy k proražení profilovaného dopravníkového pásu, anebo k roztržení spoje (mechanických spon) v důsledku zvýšeného tlaku nebo hmotnosti přepravovaného materiálu.

Jaké služby nabízíme

Profilované dopravníkové pásy dodáváme jak zcela nové, tak poskytujeme servis na pásy v provozu.

Profilové dopravníkové pásy spojujeme:

  • vulkanizací za tepla
  • provizorně mechanickými sponami MS 45 nebo MS 55 (například úzkou silniční frézu, kterou není možné odkrytovat).

Pokud chcete mít nefunkční strmý dopravník opraven co nejdříve, budou naši specialisté prodeje od vás potřebovat informace ohledně sklonu dopravníku, obvodové délky a průměru válců a umístění dopravníku v konkrétním provozu. Podle toho si pak naše výrobní oddělení připraví celou montážní akci. Na místě pak posoudí rozsah poškození stávajícího profilovaného dopravníkového pásu a doporučí způsob jeho opravy nebo náhrady.

1. MS spojky k dopravníkovým pásům
2. OPRAVNÉ SS spojky k dopravníkovým pásům

Výměna profilového dopravníkového pásu

Pokud je současný profilovaný dopravníkový pás silně opotřeben nebo jsou poškození příliš rozsáhlá, provedou naši montéři výroby jeho výměnu, tzn. stažení starého a poté natažení nového profilového dopravníkového pásu.

  • Před spojením oba konce pásu rozseparujeme na jednotlivé vrstvy, abychom je mohli pevně spojit metodou vulkanizace za tepla. V místě spoje profilového dopravníkového pásu jej tedy musíme zbavit všech výčnělků profilu. V montážní šíři vulkanizačních desek je z něj po spojení pás hladký.
  • Po slepení nový profilový dopravníkový pás napneme a připravíme k otestování.
  • Po finální kontrole chodu ve zkušebním provozu předají naši montéři profilový dopravníkový pás provozovateli příslušného zařízení k užívání.

Pošlete nám poptávku

Provádíme montáž a servis profilovaných dopravníkových pásů.