Provádění tlakové zkoušky hadic

Provádění tlakové zkoušky hadic

I přesto, že při kompletaci tlakové hadice s koncovkami dodržujeme předepsané pracovní postupy, díky plně automatizovanému mobilnímu zkušebnímu zařízení provedeme a zkušebním protokolem doložíme zkoušku konkrétního kusu hadice s koncovkami hydrostatickým tlakem.

Hydrostatické zkoušení zalisovaných hadicových sestav provádíme pro kompozitní, chemické a potravinářské hadice.

 

Pošlete poptávku na tlakovou zkoušku

 

Testujeme dle normy

Zkoušky hydrostatickým tlakem provádíme v souladu s ČSN EN ISO 1402 (635414). Konkrétní hodnota zkušebního tlaku je stanovena podle doporučení výrobce hadice.

Parametry zkušební stolice:

  • maximální zkušební tlak je 40 barů
  • zkoušená tlaková hadice má maximální průměr 305 mm
  • měřená hadice s koncovkami je obvykle v maximální délce 40 metrů, dokážeme však změřit i delší hadice

Pokud si chcete objednat nízkotlaké hadice s koncovkami:

  • Zkušební protokol o provedené tlakové zkoušce vystavíme automaticky ke každé osazené hadicové sestavě kompozitních hadic.
  • Jestliže potřebujete zkušební protokol u chemické, potravinářské nebo jiné hadice s koncovkami, sdělte tento požadavek předem. V případě požadavku na vystavení protokolu a osobního odběru může dojít k prodloužení termínu dodání, protože testování provádíme pouze na naší pobočce v Brně (v Praze a ve Strážnici tyto hadice kompletujeme, ale netestujeme).
  • Detailní záznam tlaku v průběhu celé zkoušky dodáváme na vyžádání.

Ukázka průběhu zkoušení nízkotlaké hadice na testovací stolici:

Ukázka průběhu zkoušení hadice na testovací stolici

1. Montér výroby vložil hadici do testovací stolice a zapojil koncovky na obou stranách. 2. Zvolil testovací cyklus dle příslušné normy a typu hadice. Těsnost hadice sledoval 5 minut elektronicky i vizuálně.

Ukázka zkoušení nízkotlaké hadice na testovací stolici

3. Pro zákazníka připravil grafický záznam průběhu testování. 4. K testované hadici vystavil zkušební protokol o provedené tlakové zkoušce.

 

Nejslabším článkem v systému může být každá jeho součást – tedy nejen hadice, ale i koncovka. Pokud známe maximální pracovní tlak u koncovky a je menší než pracovní tlak hadice, musíme vzít v úvahu právě tento nižší tlak, což může ovlivnit celkový pracovní tlak celé hadicové sestavy. U testovaných nízkotlakých hadic mají koncovky zpravidla vyšší pracovní tlak než samotné hadice.

Nezapomeňte nechat otestovat zejména hadice na chemikálie

Proudí v hadici ve vašem provozu nebezpečné chemikálie?  Pak jistě chcete mít jistotu, že koncovky hadice pro chemikálie vydrží požadovaný tlak. Jedině pomocí tlakové zkoušky si můžete být jisti, že nedojde nešťastnou náhodou například k poleptání lidí kyselinou, pokud by se koncovka uvolnila.

Prostřednictvím této testovací stolice často testujeme například zalisované kompozitní hadice pro chemikálie ALFAKEN 5J551EN s koncovkami. Jsou používány pro transport kyselin a chemikálií mezi cisternami.

 

TIP!

Využijte naši další službu - na vyžádání opatříme vaši kompozitní hadici s nalisovanými koncovkami štítkem, jehož popis můžeme vytvořit společně. Informace uvedené na štítku vám umožní objednat rychle a jednoduše další shodnou hadici a nezdržovat se dohledáváním všech údajů. To jistě oceníte při výměně nebo v případě nutnosti rychlého objednání další identické hadice.

 

I když není ze zákona nutné podrobovat tlakové zkoušce hadice na běžné aplikace, našim zákazníkům tuto službu nabízíme.
Ať už se jedná „jen“ o tlakové hadice na pitnou vodu, z praxe známe situace, kdy jsou tlakové hadice na vodu nebo poživatiny používány v aplikacích, kde je bezpečnost provozu prvořadá a potvrzení o tlakové zkoušce je vyžadováno.