Provádění tlakové zkoušky hadic

Bojíte se, že vám při manipulaci s kompozitní hadicí vyteče ven nebezpečná tekutina? U nás nemusíte. V GUMEXU provádíme díky plně automatizovanému zkušebnímu zařízení zkoušky hadic hydrostatickým tlakem. 

Pošlete poptávku na tlakovou zkoušku

Zkoušky provádíme podle odpovídající normy

Zkoušky hydrostatickým tlakem jsou prováděny podle normy ČSN EN ISO 1402. Konkrétní hodnota zkušebního tlaku je stanovena podle doporučení výrobce hadice.

Parametry testovací stolice:
  • maximální zkušební tlak je 40 barů
  • maximální průměr zkoušené hadice je 305 mm
Průběh tlakové zkoušky
  • Hadici vložíme do zkušebního zařízení a zapojíme koncovky na obou stranách.
  • Zkušební zařízení uzavřeme, zajistíme a zvolíme testovací cyklus podle typu hadice a příslušné normy.
  • Po dobu pěti minut sledujeme těsnost hadice vizuálně i elektronicky (výsledkem testování je graf).
  • Ke každé testované hadici vystavujeme protokol o průběhu zkoušky.

Standardně - tedy vždy provádíme tlakovou zkoušku výhradně u kompozitních hadic s koncovkami a v tomto případě neúčtujeme žádný poplatek za provedení zkoušky.

Nezapomeňte otestovat zejména hadice pro chemikálie

Zejména v případech, kdy v hadici proudí nebezpečné chemikálie potřebujete jistotu, že koncovky hadice vydrží požadovaný tlak. Jedině pomocí tlakových zkoušek můžete mít jistotu, že nedojde nešťastnou náhodou například k poleptání lidí kyselinou pokud by se koncovka uvolnila.

Provádění tlakové zkoušky hadic

1) Vložení hadice do testovací stolice. 2) Záznam z provedené zkoušky. 3) Vyplnění protokolu.