Provádění tlakové zkoušky hadic

I když není tlakovou zkoušku hadic na běžné aplikace nutno ze zákona provádět, naši zákazníci ji u nás mají možnost využít. Nejen tlakové hadice na vodu nebo poživatiny jsou používány v aplikacích, kde je bezpečnost provozu prvořadá a potvrzení o tlakové zkoušce vyžadováno.

I když při kompletaci tlakových hadic s koncovkami dodržujeme předepsané pracovní postupy, díky automatizovanému zkušebnímu zařízení provedeme a doložíme potvrzení o provedení zkoušky konkrétního kusu hadice s koncovkami hydrostatickým tlakem.

Pošlete poptávku na tlakovou zkoušku

Zkoušky provádíme podle odpovídající normy

Zkoušky hydrostatickým tlakem jsou prováděny podle normy ČSN EN ISO 1402. Konkrétní hodnota zkušebního tlaku je stanovena podle doporučení výrobce hadice.

Parametry testovací stolice:
  • maximální zkušební tlak je 40 barů
  • maximální průměr zkoušené hadice je 305 mm
  • maximální délka měřené hadice s koncovkami je 12 m
Průběh tlakové zkoušky
  • Hadici vložíme do zkušebního zařízení a zapojíme koncovky na obou stranách.
  • Zkušební zařízení uzavřeme, zajistíme a zvolíme testovací cyklus podle typu hadice a příslušné normy.
  • Po dobu pěti minut sledujeme těsnost hadice vizuálně i elektronicky (výsledkem testování je graf).
  • Ke každé testované hadici vystavujeme protokol o průběhu zkoušky.

Standardně - tedy vždy provádíme tlakovou zkoušku výhradně u kompozitních hadic s koncovkami a v tomto případě neúčtujeme žádný poplatek za provedení zkoušky.

Provádění tlakové zkoušky hadic

1) Vložení hadice do testovací stolice. 2) Záznam z provedené zkoušky. 3) Vyplnění protokolu.

Nezapomeňte otestovat zejména hadice pro chemikálie

Zejména v případech, kdy v hadici proudí nebezpečné chemikálie, potřebujete jistotu, že koncovky hadice vydrží požadovaný tlak. Jedině pomocí tlakových zkoušek můžete mít jistotu, že nedojde nešťastnou náhodou například k poleptání lidí kyselinou, pokud by se koncovka uvolnila.

 

Využijte naši novou službu - na vyžádání opatříme vaši kompozitní hadici s nalisovanými koncovkami štítkem, jehož popis můžeme vytvořit společně. Informace uvedené na štítku vám umožní objednat rychle a jednoduše další shodnou hadici a nezdržovat se dohledáváním všech údajů. To jistě oceníte v případě výměny nebo nutnosti rychlého objednání další identické hadice.