Osazování dopravníkových pásů vlnovci

Osazování dopravníkových pásů vlnovciTransportní pásy s navařeným vlnovcem představují výhodnou variantu pro přepravu sypkých materiálů, drobných dílů, choulostivých plodin či potravin.

Nejčastěji strojně navařujeme vlnovec na pásy:

 • z PU
 • z PVC

Proč je vlnovec na okraji dopravníkového pásu vhodnější než pevný okraj:

Vlnovec má v porovnání s pevnou stěnou okraje, která je přinýtovaná, výhodu zejména v tom, že se přepravovaný materiál:

 • neotluče o pevné okraje pásu (např. choulostivé ovoce, zelenina), 
 • přepravovaný obal se nezatrhne o případný vyčnívající nýtek nebo šroubek (pokud transportujeme na lince např. balíčky v papírovém obalu),
 • hlavně potravinářské provozy ocení možnost očistit pás pomocí vysokotlakého čističe 

Pošlete nám poptávku

 

Na které dopravníkové pásy se vlnovce nehodí:

Pokud nebyl už zpočátku v konstrukci dopravníku vlnovec navržen, nemůžeme jej tam dodatečně navařovat. Muselo by dojít ke konstrukčním změnám na celkovém dopravníku.

Pásy s vlnovcem jsou nejvíce používány:

 •  ve skladech a logistice
 • v zemědělství (přeprava obilovin, bylin, ovoce, zeleniny, granulované hnojivo, krmné směsi)
 • v potravinářském průmyslu
 • i v provozech jako jsou sušárny, cukrovary, pivovary, chemické továrny, plastikářský a farmaceutický průmysl…

Jsou pásy s vlnovci vhodné i pro pásový dopravník určený pro větší zatížení?

Jelikož je vlnovec ze shodného materiálu jako dopravníkový pás (na pás z PVC navařujeme vlnovec z PVC a na pás z PU zase vlnovec z PU), z důvodu vlastností tohoto materiálu silné zatížení nedoporučujeme.

Má pás s navařeným vlnovcem nějaké provozní limity (např. teplotu okolního prostředí, přepravovaného zboží)?

Ano i ne. Teplotu, kterou vydrží dopravníkový pás, bez problémů vydrží i vlnovec. Ale z charakteru dopravníkového pásu je zřejmé, že spíše hrozí mechanické poškození, ovšem pouze za předpokladu přepravy velmi ostrého materiálu.

Jaký technický limit pro používání dopravníkového pásu s vlnovcem respektujeme:

Jedná se zejména o potřebný průměr bubnu. 
Platí, že: (výška vlnovce v mm × 2,2 až 2,5) = minimální průměr válce, s ohledem na typ pásu.
Limit výšky vlnovce je 120 mm.

Jak se chová dopravníkový pás s vlnovcem na dopravnících s různými úhly stoupání?

Tento typ pásu lze bez obav použít:

 • na horizontálních dopravnících
 • na lomených dopravnících
 • na dopravnících se sklonem

Pásy s vlnovcem