Abrazivzdorné hadice

Nejčastější poruchou hadic, která vede až k výpadku celého systému, způsobuje ztráty z prostoje strojů, případně dokáže ohrozit uživatele či obsluhující zaměstnance, nebývá ztráta těsnosti hadice nebo její prasknutí působením tlaku, ale mechanické poškození. Hadice mohou být poškozeny zvnějšku – neopatrným odřením o okolní předměty, postupným oděrem v úchytkách v rámci systému, v otočných kladkách, 
případně z důvodu překročení minimálního poloměru ohybu. Doporučujeme proto při výběru jakékoli hadice zvážit všechny okolnosti a vlivy při konečné aplikaci v konkrétním provozu.

Rozdělení hadic pro přepravu abrazivních materiálů

Hadice pro přepravu abrazivních materiálů rozdělujeme podle charakteru přepravovaného média i podle způsobu použití do dvou hlavních skupin:

Tlakové a sací hadice z velmi odolné pryže

Osvědčily se pro médium: 

 • beton
 • omítkové směsi
 • písek, štěrkopísek
 • cement
 • kamenná drť pro opravy komunikací
 • tryskací materiály – ocelové broky, korund, suchý led (pro čištění omítek, povrchů) 

Do této skupiny řadíme i systém hadic GHIBLI a SIGMA vhodných pro extrémní namáhání – pro pneumatickou a hydraulickou dopravu silně abrazivních materiálů (sklářské písky, ruda, střepy, skleněná drť, živec, korund, průmyslový odpad apod.)

Výhody

 • pro větší zatížení
 • vysoce oděruvzdorné

Omezení

 • nízká flexibilita
 • vyšší hmotnost​

Odsávací hadice z polyeretanu

Jsou osvědčeným řešením pro: 

 • tryskání (zpětné přepady)
 • granuláty, pelety, lehké granule
 • různé typy lehčích hoblin (ze dřeva i z plastů)
 • zrní
 • potraviny
 • rozmanité nečistoty

Výhody

 • velmi flexibilní
 • s nižší hmotností

Omezení

 • menší odolnost vůči oděru (otěruvzdornost je však možné posílit výběrem vyšší tloušťky stěny!)
 • snesou spíše lehčí zatížení

V čem spočívá odlišnost těchto dvou skupin otěruvzdorných hadic?

 • v použitém materiálu
 • v síle stěny hadice
 • ve stoupání spirály (v její hustotě i směru)
 • v ohebnosti
 • v teplotní odolnosti
 • ve vodivosti
 • ve způsobu použití (tlakové/sací)
 • v celkovém možném zatížení​

Proč je třeba znát odolnost hadice vůči abrazi?

 • Z této charakteristiky zjistíme, jak konkrétní hadice odolává tření mezi přepravovanými pevnými i kapalnými médii a vnitřním povrchem hadice.
 • S navýšením rychlosti toku a velikosti či hrubosti přepravovaných pevných látek narůstá i opotřebení hadice. V odsávacích systémech se jedná o odolnost duše hadice vůči suchým hoblinám, třískám, granulím apod.
 • K nejrychlejšímu opotřebení hadice dochází v ohybech.Jak se měří odolnost hadice vůči oděru?

Například pomocí Přístroje pro stanovení odolnosti hadic proti odírání dle ISO 6945*. Hadice je nasunuta na válcový trn a na ni je přitlačován předem danou silou kovový jezdec. Ten se pohybuje přímočaře, vratným způsobem. Sleduje se přitom poškození hadice při daném zatížení a počtu cyklů. Tento přístroj byl dodán do Semperflexu Optimit Odry a do firmy Semperit Technische Produkte Wimpassing v Rakousku. Touto metodou lze stanovit odolnost vnějšího pláště hadice proti odírání.

Oděruvzdornost (oděrnost) duše je udávána v mm³ dle normy ISO 4649:2017 (dříve dle DIN 53516). Tato otěruvzdornost je obvykle 
v rozmezí 36–80 mm³ a bývá uváděna na technickém listu přímo od výrobce.

Základní pravidlo

Čím nižší je naměřená hodnota, tím vyšší odolnost vůči oděru duše hadice vykazuje a tím delší životnost hadice lze očekávat!

Nejčastější poruchou hadic, která vede až k výpadku celého systému, způsobuje ztráty z prostoje strojů, případně dokáže ohrozit uživatele či obsluhující zaměstnance, nebývá ztráta těsnosti hadice nebo její prasknutí působením tlaku, ale mechanické poškození. Hadice mohou být poškozeny zvnějšku – neopatrným odřením o okolní předměty, postupným oděrem v úchytkách v rámci systému, v otočných kladkách, 
případně z důvodu překročení minimálního poloměru ohybu. Doporučujeme proto při výběru jakékoli hadice zvážit všechny okolnosti a vlivy při konečné aplikaci v konkrétním provozu.

Rozdělení hadic pro přepravu abrazivních materiálů

Hadice pro přepravu abrazivních materiálů rozdělujeme podle charakteru přepravovaného média i podle způsobu použití do dvou hlavních skupin:

Tlakové a sací hadice z velmi odolné pryže

Osvědčily se pro médium: 

 • beton
 • omítkové směsi
 • písek, štěrkopísek
 • cement
 • kamenná drť pro opravy komunikací
 • tryskací materiály – ocelové broky, korund, suchý led (pro čištění omítek, povrchů) 

Do této skupiny řadíme i systém hadic GHIBLI a SIGMA vhodných pro extrémní namáhání – pro pneumatickou a hydraulickou dopravu silně abrazivních materiálů (sklářské písky, ruda, střepy, skleněná drť, živec, korund, průmyslový odpad apod.)

Výhody

 • pro větší zatížení
 • vysoce oděruvzdorné

Omezení

 • nízká flexibilita
 • vyšší hmotnost​

Odsávací hadice z polyuretanu

Jsou osvědčeným řešením pro: 

 • tryskání (zpětné přepady)
 • granuláty, pelety, lehké granule
 • různé typy lehčích hoblin (ze dřeva i z plastů)
 • zrní
 • potraviny
 • rozmanité nečistoty

Výhody

 • velmi flexibilní
 • s nižší hmotností

Omezení

 • menší odolnost vůči oděru (otěruvzdornost je však možné posílit výběrem vyšší tloušťky stěny!)
 • snesou spíše lehčí zatížení

V čem spočívá odlišnost těchto dvou skupin otěruvzdorných hadic?

 • v použitém materiálu
 • v síle stěny hadice
 • ve stoupání spirály (v její hustotě i směru)
 • v ohebnosti
 • v teplotní odolnosti
 • ve vodivosti
 • ve způsobu použití (tlakové/sací)
 • v celkovém možném zatížení​

Proč je třeba znát odolnost hadice vůči abrazi?

 • Z této charakteristiky zjistíme, jak konkrétní hadice odolává tření mezi přepravovanými pevnými i kapalnými médii a vnitřním povrchem hadice.
 • S navýšením rychlosti toku a velikosti či hrubosti přepravovaných pevných látek narůstá i opotřebení hadice. V odsávacích systémech se jedná o odolnost duše hadice vůči suchým hoblinám, třískám, granulím apod.
 • K nejrychlejšímu opotřebení hadice dochází v ohybech.Jak se měří odolnost hadice vůči oděru?

Například pomocí Přístroje pro stanovení odolnosti hadic proti odírání dle ISO 6945*. Hadice je nasunuta na válcový trn a na ni je přitlačován předem danou silou kovový jezdec. Ten se pohybuje přímočaře, vratným způsobem. Sleduje se přitom poškození hadice při daném zatížení a počtu cyklů. Tento přístroj byl dodán do Semperflexu Optimit Odry a do firmy Semperit Technische Produkte Wimpassing v Rakousku. Touto metodou lze stanovit odolnost vnějšího pláště hadice proti odírání.

Oděruvzdornost (oděrnost) duše je udávána v mm³ dle normy ISO 4649:2017 (dříve dle DIN 53516). Tato otěruvzdornost je obvykle 
v rozmezí 36–80 mm³ a bývá uváděna na technickém listu přímo od výrobce.

Základní pravidlo

Čím nižší je naměřená hodnota, tím vyšší odolnost vůči oděru duše hadice vykazuje a tím delší životnost hadice lze očekávat!

Produkty z článku