Aktuální informace k situaci s COVID-19 - DODAVATELÉ/SPEDIČNÍ PARTNEŘI

Vážení dodavatelé, 

z důvodu celosvětového rozšíření onemocnění koronavirus (Covid – 19) vyvíjíme velké úsilí, abychom zajistili bezpečnost našich zákazníků/dodavatelů, ale i naší společnosti GUMEX, spol. s r.o., a podnikáme kroky, abychom v co nejvyšší možné míře zamezili dalšímu šíření viru. Uvítali bychom, kdybyste se k našemu úsilí připojili.

Chtěli bychom vás proto požádat, abyste bez prodlení informovali vaše zaměstnance, kteří se podílejí na přepravě a navštěvují společnost GUMEX,spol. s r.o., aby postupovali podle následujících pokynů.

Nová opatření:

1. Při návštěvě ve společnosti GUMEX, spol. s r.o. používejte masku na obličej a ochranné prostředky po celou dobu pobytu v areálu

2. Noste reflexní vestu po celou dobu pobytu v areálu

3. Po dojezdu na nakládku nebo vykládku (expedici, sklad atd.) vyčkejte v kabině vozidla na pokyny pracovníků expedice na uvedeném telefonním čísle:

  • Strážnice: +420 518 399 571
  • Praha: +420 274 001 951
  • Brno: +420 547 213 038

4. Po otevření nákladového prostoru vozidla se vraťte zpět do kabiny vozidla dokud nebude ukončena nakládka nebo vykládka

5. Zdržujte se jen v místě nakládky a vykládky, nevzdalujte se od vozidla, nevstupujte do hal, kanceláří, kantýn a dalších uzavřených budov

6. Pokud se nakládka, nebo vykládka koná v hale, skladu, nebo jiném uzavřeném prostoru, neopouštějte kabinu vozidla, mimo otevření nákladového prostoru a následně zabezpečení nákladu na vozidle

7. Zdržujte se v areálu jen po nezbytně nutnou dobu

8. Vyhýbejte se přímému kontaktu se zaměstnanci GUMEX, spol. s r.o., pokud to není nezbytně nutné

Chtěli bychom vás požádat o zaslání potvrzení, že budete akceptovat výše uvedené a řídit se tím až do dalšího oznámení nebo zrušení.

Děkujeme vám za pochopení.  

Vážení dodavatelé, 

z důvodu celosvětového rozšíření onemocnění koronavirus (Covid – 19) vyvíjíme velké úsilí, abychom zajistili bezpečnost našich zákazníků/dodavatelů, ale i naší společnosti GUMEX, spol. s r.o., a podnikáme kroky, abychom v co nejvyšší možné míře zamezili dalšímu šíření viru. Uvítali bychom, kdybyste se k našemu úsilí připojili.

Chtěli bychom vás proto požádat, abyste bez prodlení informovali vaše zaměstnance, kteří se podílejí na přepravě a navštěvují společnost GUMEX,spol. s r.o., aby postupovali podle následujících pokynů.

Nová opatření:

1. Při návštěvě ve společnosti GUMEX, spol. s r.o. používejte masku na obličej a ochranné prostředky po celou dobu pobytu v areálu

2. Noste reflexní vestu po celou dobu pobytu v areálu

3. Po dojezdu na nakládku nebo vykládku (expedici, sklad atd.) vyčkejte v kabině vozidla a kontaktujte telefonicky pracovníka příjmu nebo expedice na níže uvedeném čísle a řiďte se jeho pokyny:

Pobočka Praha

  • Příjem: 604 585 765, 739 615 372
  • Expedice: 604 585 765, 739 615 372

Pobočka Brno

  • Příjem: 734 150 167
  • Expedice: 734 150 167

Pobočka Strážnice

  • Příjem: 731 504 210, 734 235 769
  • Expedice: 739 359 036, 734 235 769

4. Po otevření nákladového prostoru vozidla se vraťte zpět do kabiny vozidla dokud nebude ukončena nakládka nebo vykládka

5. Pokud je pro nakládku (expedici) nebo vykládku nutné použít manipulační techniku a stav nebo povaha nákladu vyžaduje koordinaci, otevřete nákladový prostor svého vozu a odstupte do minimální vzdálenosti 5 m a komunikujte s pracovníkem příjmu nebo expedice. Pokud důvody Vaší přítomnosti u nakládky nebo vykládky pominou vraťte se zpět do kabiny vozidla.

6. Zdržujte se jen v místě nakládky a vykládky, nevzdalujte se od vozidla, nevstupujte do hal, kanceláří, kantýn a dalších uzavřených budov

7. Pokud se nakládka, nebo vykládka koná v hale, skladu, nebo jiném uzavřeném prostoru, neopouštějte kabinu vozidla, mimo otevření nákladového prostoru a následně zabezpečení nákladu na vozidle dbejte pokynů pracovníka GUMEX, spol. s r.o.

8. Zdržujte se v areálu jen po nezbytně nutnou dobu

9. Vyhýbejte se přímému kontaktu se zaměstnanci GUMEX, spol. s r.o., pokud to není nezbytně nutné

Chtěli bychom vás požádat o zaslání potvrzení, že budete akceptovat výše uvedené a řídit se tím až do dalšího oznámení nebo zrušení.

Děkujeme vám za pochopení.  

Chcete se poradit?