Co má cenu vyšší než zlato a není to sůl?

Lidské tělo je tvořeno téměř ze 70 % z vody. Tak jak v lidském organismu lymfa odvádí nežádoucí škodliviny, fungují čistírny odpadních vod v nejrůznějších průmyslových provozech. Výrobou vodohospodářských zařízení z nerezavějící oceli určených pro čištění a filtraci vody se již čtvrt století zabývá společnost IN - EKO TEAM s.r.o. Spoluzakládala ji Eva Komárková, která se postupem času stala jednatelkou, majitelkou a hlavní hybatelkou jejího vývoje.

Paní Evo, jak při pohledu zpět chápete situaci, kdy jste se jako mladá dívka se zájmem o výtvarné umění, bez strojařského vzdělání, začala živit v oboru čistíren odpadních vod? Co Vás tehdy na té práci tak zaujalo?
V mém případě to byla příležitost, které jsem se chopila. Popravdě v dospívání jsem nikdy o této možnosti neuvažovala. Rozhodně to nebylo moje přání, čemu se po škole věnovat. Po ukončení gymnázia přišla vysoká škola, ale v tom roce se odehrála sametová revoluce a otevřely se hranice a možnosti cestovat. Příležitosti jsem hned využila a odjela pracovat do Mnichova a přemýšlela, co dál. Po návratu z Německa se mi naskytla příležitost začít kompletovat a prodávat určité drobné strojírenské části pro zařízení určená na čištění odpadních vod. A tím to vlastně celé začalo. Postupně krok za krokem začala vznikat firma. K mému obrovskému štěstí se můj partner rozhodl věnovat se podnikání společně se mnou. Byl vynikajícím konstruktérem, který dokázal tvořit nové stroje, začali jsme rozšiřovat naše portfolio výrobků. Ale nutno říci, že naše první zařízení, konstruováno panem Ing. Strnadem, je naším hlavním výrobkem dodnes, i když samozřejmě prošlo několika inovačními změnami.

Voda je pro Vás zřejmě alfou a omegou veškerého dění. Ne pouhé zaměstnání, ale přímo už povolání…
Ano, jistě to takto mohu potvrdit. Vždyť základem všeho živého na této planetě je voda. Vodě vděčíme za naši existenci, voda je základní složkou životního prostředí a nezbytnou podmínkou života na Zemi. Věnujeme se čištění odpadní vody, přispíváme k tomu, aby v řekách byla čistá voda. Mnohdy naše instalace nejsou zrovna příjemné a zvláště pro náš tým montážních a servisních techniků je práce velmi náročná. Prostředí čistíren odpadních vod není právě příjemným prostředím. Přesto nejenom já, ale celá naše firma, všichni kolegové si uvědomují, že jejich práce má vysokou přidanou hodnotu, děláme smysluplnou práci a významně celosvětově přispíváme k čištění odpadních vod a jejich dalšímu možnému využití – například pro zavlažování, a tedy k možnosti produkce potravin. Ve světě je 50–80 %  celkově spotřebované vody použito pro zavlažování. Snad všichni si uvědomují význam vody a je také nutné připomenout, že je nejdůležitější surovinou všech průmyslových odvětví.

Jste držitelkou Ceny za inovativní řešení pro rok 2018 v projektu Ocenění českých podnikatelek. Byla Vám tato cena udělena za nějaký konkrétní počin v daném roce, nebo to bylo ocenění za to, že jste jako žena--vizionářka už před 25 lety pochopila, že čistá voda je vzácná komodita, a této myšlence jste věnovala všechny následující podnikatelské aktivity?
V soutěži jsem představovala firmu jako celek. Reprezentovali jsme ji naším posledním výzkumným a vývojovým počinem, a to výrobkem „diskový filtr“. Cena mně byla udělena zejména proto, že v naší firmě máme silný konstrukční tým a veškerá zařízení jsou naše myšlenky, náš vývoj, naše inovace. Jsme ryze česká firma se silným vývojovým zázemím. Máme několik světových patentů a užitných vzorů. Ocenění si velmi vážím. Díky němu jsem poznala nové zajímavé a inspirativní lidi a hlavně přispělo ke zviditelnění naší firmy a toho, co dokážeme a děláme.

Pro čištění odpadních vod jsou používány fyzikální, chemické i fyzikálně-chemické a biologické metody. Pro jakou z nich jste se rozhodli a proč?
První naše zařízení, které jsme uvedli na trh, byl mikrosítový bubnový filtr a ten spadá do kategorie tzv. fyzikálně-chemického čištění. No a v této kategorii už jsme zůstali. Další zařízení, které jsme začali vyvíjet, bylo vždy doplněním procesu čištění, a to zejména pro komunální čistírny.

Do Vaší společnosti dodáváme zejména hadice, pryže a membránová plátna. K jakému účelu již byly použity?
Vaše výrobky používáme hlavně jako těsnicí prvky. Jsou využity právě na mikrosítových filtrech. Například membránové plátno slouží 
k těsnění mezi filtračním bubnem a statickým čelem filtru a umožňuje tomuto těsnění určitý pohyb. Dalším produktem, který využíváme, 
je těsnění na diskové filtry, kde probíhá velmi jemná filtrace od 10 mikrometrů, proto těsnění musí být zcela perfektní a nesmí dojít k průniku kapaliny. Velkou výhodou je, že jste schopni nám těsnění připravit do určitého tvaru a přizpůsobit našim požadavkům. Také velmi oceňujeme, že s vámi můžeme projednávat naše návrhy a společně najít konečné finální řešení.

Až 67 % Vaší produkce je určeno na export. Jaké provozy mají o Vaše čisticí a filtrační zařízení zájem?
Jedná se zejména o komunální čistírny odpadních vod. Dodáváme ale také do průmyslu. Velkým trhem je pro nás například papírenský průmysl. V celém světě se zvyšuje potřeba vyčištění odpadní vody na nejvyšší možnou kvalitu, a tedy i poptávka po něm. Toho v současné době pomáhají dosahovat právě diskové filtry. Je to vlastně poslední stupeň v procesu čištění a toto zařízení umí ještě významně odstranit z vody zbylé nerozpuštěné látky, které prošly procesem čištění, a do řek se tedy vrací maximálně vyčištěná voda.

Váš vývoz směřuje hlavně do Ruska, Itálie, Velké Británie, USA, ale i na Nový Zéland a do Německa. Instalovali jste však také diskový filtr v Palestině a dlouhodobě usilujete o africký trh. Mají pro Vás jako dodavatele tyto tak odlišné destinace něco společného?
Ano, jedná se už o celosvětovou otázku obnovy odpadní vody a její další využití. Na vaše otázky právě odpovídám z Tunisu, kde se společně s dalšími českými firmami snažíme uplatnit české technologie na tomto trhu a propagovat české výrobky. 

V současné době řeší vodohospodářství snad každá země. Tlak na filtraci vody, její zpětné využití a dostupnost pitné vody pro obyvatelstvo bude čím dál tím větší. Zabýváte se i myšlenkou na vývoj filtrů pro odsolování mořské vody za účelem dostatku pitné vody v přímořských státech?
Odsolování mořské vody je problematika sama o sobě a my se chceme zaměřovat hlavně na mikrofiltraci. Zůstáváme zaměřeni na čištění sladké vody.

V Itálii funguje již několik Vašich technologií, jste také členem česko--italské obchodní komory. Jako jedna z mála českých firem vystavujete na italském mezinárodním veletrhu Ecomondo zaměřeném na úpravu, čištění a opětovné používání vody. Mají Italové z hlediska technologií pro čištění odpadních vod a celkově v péči o vodu před námi náskok, nebo naopak řeší problémy, kterými se my vůbec nezabýváme?
Naše české stroje a technologie jsou na velmi vysoké úrovni a italským výrobcům výborně konkurujeme. Bohužel bojujeme s cenou, italští výrobci jsou schopni prodávat za neuvěřitelně nízké ceny, alespoň co se týká našeho odvětví. V Itálii jsme měli jedny z našich prvních instalací a snažíme se na tomto trhu udržet a pokračovat. Máme v našem týmu i kolegu z Itálie, který se primárně stará o italský trh. Avšak většinou zařízení objednané italskými zákazníky míří dále do zahraničí. Na samotném italském trhu jich moc nezůstává.

Vaše firma nejen vyrábí, ale zabývá se intenzivně a dlouhodobě i výzkumem a vývojem. Byli jste prvním výrobcem diskového mikrosítového filtru v ČR, o který je velký zájem v zahraničí. Proč ale nelze toto zařízení využít v českých podmínkách?
Zařízení je vyráběno v určité velikostní řadě a již nejmenší stroj zvládne velké množství m³/h. Zařízení jsou proto hlavně exportována do zemí, kde probíhá čištění vody ve velkých objemech. Lze je využít i u nás, ale není tolik příležitostí k instalacím. Je to otázkou času a reference se určitě budou rozšiřovat i u nás.

Existuje ještě nějaká technologie čištění, kterou zatím nevyrábíte a zůstává pro Vás velkou výzvou?
Vývoj technologií pro čištění a úpravu vod neustále pokračuje, tak jako to nyní vnímáme ve všech odvětvích. Prozatím jsou naše výzvy a plány do horizontu 5 let a tam máme jasný cíl, čeho chceme dosáhnout. Jistě i v průběhu této cesty a vývoje objevíme další potenciál a přijde myšlenka a záměr, jak pokračovat dál, jaké další produkty nebo služby nabídnout.

Už z názvu Vaší firmy je cítit velký důraz na „tým“. Čeho si na Vašich téměř 70 spolupracovnících ceníte nejvíc? Čím Vás spolehlivě „drží nad vodou“?
I když nejsme v pravém slova smyslu rodinnou firmou, takto se jako firma vnímáme a chováme. My v IN - EKO TEAM jsme každý členem naší IN - EKO rodiny. Kolegové společně se mnou firmu budují a rozvíjejí. Vše, co jsme doposud dokázali, svědčí o kolektivní pilné práci a umění přizpůsobovat se vývoji trhu i klientům. Je spousta věcí, které mohu ocenit, jejich vytrvalost, loajalitu k firmě, spolehlivost a ochotu ke změnám a dalšímu vzdělávání. Neustále mě udivuje, jaké nápady a iniciativní prvky vnášejí do firmy. Shrnutí je, že si svých kolegů velmi vážím a mají můj velký respekt.

A jak jste na tom Vy osobně? Máte stále ještě pocit, že čistou vodu nelze ničím nahradit?
Určitě a stokrát ano. Bez vody by to nešlo, nejde a nepůjde. Voda má zásadní a extrémně důležitý význam pro naši civilizaci. Vodu musíme chránit a nakládat s ní tak opatrně, abychom ji mohli efektivně využívat nejen my, ale i další generace. Mnoho lidí stále bere jako samozřejmost, že je pitná voda dostupná v neomezeném množství, že když otočí kohoutkem, tak voda z něj poteče navždy, ale to tak již není. 

Voda je tou nejcennější surovinou na této naší modré planetě.

Bc. Eva Komárková
Vystudovala ekonomiku a management, nejvíce jí záleží na synovi a rodině, váží si zejména svobody.

Lidské tělo je tvořeno téměř ze 70 % z vody. Tak jak v lidském organismu lymfa odvádí nežádoucí škodliviny, fungují čistírny odpadních vod v nejrůznějších průmyslových provozech. Výrobou vodohospodářských zařízení z nerezavějící oceli určených pro čištění a filtraci vody se již čtvrt století zabývá společnost IN - EKO TEAM s.r.o. Spoluzakládala ji Eva Komárková, která se postupem času stala jednatelkou, majitelkou a hlavní hybatelkou jejího vývoje.

Paní Evo, jak při pohledu zpět chápete situaci, kdy jste se jako mladá dívka se zájmem o výtvarné umění, bez strojařského vzdělání, začala živit v oboru čistíren odpadních vod? Co Vás tehdy na té práci tak zaujalo?
V mém případě to byla příležitost, které jsem se chopila. Popravdě v dospívání jsem nikdy o této možnosti neuvažovala. Rozhodně to nebylo moje přání, čemu se po škole věnovat. Po ukončení gymnázia přišla vysoká škola, ale v tom roce se odehrála sametová revoluce a otevřely se hranice a možnosti cestovat. Příležitosti jsem hned využila a odjela pracovat do Mnichova a přemýšlela, co dál. Po návratu z Německa se mi naskytla příležitost začít kompletovat a prodávat určité drobné strojírenské části pro zařízení určená na čištění odpadních vod. A tím to vlastně celé začalo. Postupně krok za krokem začala vznikat firma. K mému obrovskému štěstí se můj partner rozhodl věnovat se podnikání společně se mnou. Byl vynikajícím konstruktérem, který dokázal tvořit nové stroje, začali jsme rozšiřovat naše portfolio výrobků. Ale nutno říci, že naše první zařízení, konstruováno panem Ing. Strnadem, je naším hlavním výrobkem dodnes, i když samozřejmě prošlo několika inovačními změnami.

Voda je pro Vás zřejmě alfou a omegou veškerého dění. Ne pouhé zaměstnání, ale přímo už povolání…
Ano, jistě to takto mohu potvrdit. Vždyť základem všeho živého na této planetě je voda. Vodě vděčíme za naši existenci, voda je základní složkou životního prostředí a nezbytnou podmínkou života na Zemi. Věnujeme se čištění odpadní vody, přispíváme k tomu, aby v řekách byla čistá voda. Mnohdy naše instalace nejsou zrovna příjemné a zvláště pro náš tým montážních a servisních techniků je práce velmi náročná. Prostředí čistíren odpadních vod není právě příjemným prostředím. Přesto nejenom já, ale celá naše firma, všichni kolegové si uvědomují, že jejich práce má vysokou přidanou hodnotu, děláme smysluplnou práci a významně celosvětově přispíváme k čištění odpadních vod a jejich dalšímu možnému využití – například pro zavlažování, a tedy k možnosti produkce potravin. Ve světě je 50–80 %  celkově spotřebované vody použito pro zavlažování. Snad všichni si uvědomují význam vody a je také nutné připomenout, že je nejdůležitější surovinou všech průmyslových odvětví.

Jste držitelkou Ceny za inovativní řešení pro rok 2018 v projektu Ocenění českých podnikatelek. Byla Vám tato cena udělena za nějaký konkrétní počin v daném roce, nebo to bylo ocenění za to, že jste jako žena--vizionářka už před 25 lety pochopila, že čistá voda je vzácná komodita, a této myšlence jste věnovala všechny následující podnikatelské aktivity?
V soutěži jsem představovala firmu jako celek. Reprezentovali jsme ji naším posledním výzkumným a vývojovým počinem, a to výrobkem „diskový filtr“. Cena mně byla udělena zejména proto, že v naší firmě máme silný konstrukční tým a veškerá zařízení jsou naše myšlenky, náš vývoj, naše inovace. Jsme ryze česká firma se silným vývojovým zázemím. Máme několik světových patentů a užitných vzorů. Ocenění si velmi vážím. Díky němu jsem poznala nové zajímavé a inspirativní lidi a hlavně přispělo ke zviditelnění naší firmy a toho, co dokážeme a děláme.

Pro čištění odpadních vod jsou používány fyzikální, chemické i fyzikálně-chemické a biologické metody. Pro jakou z nich jste se rozhodli a proč?
První naše zařízení, které jsme uvedli na trh, byl mikrosítový bubnový filtr a ten spadá do kategorie tzv. fyzikálně-chemického čištění. No a v této kategorii už jsme zůstali. Další zařízení, které jsme začali vyvíjet, bylo vždy doplněním procesu čištění, a to zejména pro komunální čistírny.

Do Vaší společnosti dodáváme zejména hadice, pryže a membránová plátna. K jakému účelu již byly použity?
Vaše výrobky používáme hlavně jako těsnicí prvky. Jsou využity právě na mikrosítových filtrech. Například membránové plátno slouží 
k těsnění mezi filtračním bubnem a statickým čelem filtru a umožňuje tomuto těsnění určitý pohyb. Dalším produktem, který využíváme, 
je těsnění na diskové filtry, kde probíhá velmi jemná filtrace od 10 mikrometrů, proto těsnění musí být zcela perfektní a nesmí dojít k průniku kapaliny. Velkou výhodou je, že jste schopni nám těsnění připravit do určitého tvaru a přizpůsobit našim požadavkům. Také velmi oceňujeme, že s vámi můžeme projednávat naše návrhy a společně najít konečné finální řešení.

Až 67 % Vaší produkce je určeno na export. Jaké provozy mají o Vaše čisticí a filtrační zařízení zájem?
Jedná se zejména o komunální čistírny odpadních vod. Dodáváme ale také do průmyslu. Velkým trhem je pro nás například papírenský průmysl. V celém světě se zvyšuje potřeba vyčištění odpadní vody na nejvyšší možnou kvalitu, a tedy i poptávka po něm. Toho v současné době pomáhají dosahovat právě diskové filtry. Je to vlastně poslední stupeň v procesu čištění a toto zařízení umí ještě významně odstranit z vody zbylé nerozpuštěné látky, které prošly procesem čištění, a do řek se tedy vrací maximálně vyčištěná voda.

Váš vývoz směřuje hlavně do Ruska, Itálie, Velké Británie, USA, ale i na Nový Zéland a do Německa. Instalovali jste však také diskový filtr v Palestině a dlouhodobě usilujete o africký trh. Mají pro Vás jako dodavatele tyto tak odlišné destinace něco společného?
Ano, jedná se už o celosvětovou otázku obnovy odpadní vody a její další využití. Na vaše otázky právě odpovídám z Tunisu, kde se společně s dalšími českými firmami snažíme uplatnit české technologie na tomto trhu a propagovat české výrobky. 

V současné době řeší vodohospodářství snad každá země. Tlak na filtraci vody, její zpětné využití a dostupnost pitné vody pro obyvatelstvo bude čím dál tím větší. Zabýváte se i myšlenkou na vývoj filtrů pro odsolování mořské vody za účelem dostatku pitné vody v přímořských státech?
Odsolování mořské vody je problematika sama o sobě a my se chceme zaměřovat hlavně na mikrofiltraci. Zůstáváme zaměřeni na čištění sladké vody.

V Itálii funguje již několik Vašich technologií, jste také členem česko--italské obchodní komory. Jako jedna z mála českých firem vystavujete na italském mezinárodním veletrhu Ecomondo zaměřeném na úpravu, čištění a opětovné používání vody. Mají Italové z hlediska technologií pro čištění odpadních vod a celkově v péči o vodu před námi náskok, nebo naopak řeší problémy, kterými se my vůbec nezabýváme?
Naše české stroje a technologie jsou na velmi vysoké úrovni a italským výrobcům výborně konkurujeme. Bohužel bojujeme s cenou, italští výrobci jsou schopni prodávat za neuvěřitelně nízké ceny, alespoň co se týká našeho odvětví. V Itálii jsme měli jedny z našich prvních instalací a snažíme se na tomto trhu udržet a pokračovat. Máme v našem týmu i kolegu z Itálie, který se primárně stará o italský trh. Avšak většinou zařízení objednané italskými zákazníky míří dále do zahraničí. Na samotném italském trhu jich moc nezůstává.

Vaše firma nejen vyrábí, ale zabývá se intenzivně a dlouhodobě i výzkumem a vývojem. Byli jste prvním výrobcem diskového mikrosítového filtru v ČR, o který je velký zájem v zahraničí. Proč ale nelze toto zařízení využít v českých podmínkách?
Zařízení je vyráběno v určité velikostní řadě a již nejmenší stroj zvládne velké množství m³/h. Zařízení jsou proto hlavně exportována do zemí, kde probíhá čištění vody ve velkých objemech. Lze je využít i u nás, ale není tolik příležitostí k instalacím. Je to otázkou času a reference se určitě budou rozšiřovat i u nás.

Existuje ještě nějaká technologie čištění, kterou zatím nevyrábíte a zůstává pro Vás velkou výzvou?
Vývoj technologií pro čištění a úpravu vod neustále pokračuje, tak jako to nyní vnímáme ve všech odvětvích. Prozatím jsou naše výzvy a plány do horizontu 5 let a tam máme jasný cíl, čeho chceme dosáhnout. Jistě i v průběhu této cesty a vývoje objevíme další potenciál a přijde myšlenka a záměr, jak pokračovat dál, jaké další produkty nebo služby nabídnout.

Už z názvu Vaší firmy je cítit velký důraz na „tým“. Čeho si na Vašich téměř 70 spolupracovnících ceníte nejvíc? Čím Vás spolehlivě „drží nad vodou“?
I když nejsme v pravém slova smyslu rodinnou firmou, takto se jako firma vnímáme a chováme. My v IN - EKO TEAM jsme každý členem naší IN - EKO rodiny. Kolegové společně se mnou firmu budují a rozvíjejí. Vše, co jsme doposud dokázali, svědčí o kolektivní pilné práci a umění přizpůsobovat se vývoji trhu i klientům. Je spousta věcí, které mohu ocenit, jejich vytrvalost, loajalitu k firmě, spolehlivost a ochotu ke změnám a dalšímu vzdělávání. Neustále mě udivuje, jaké nápady a iniciativní prvky vnášejí do firmy. Shrnutí je, že si svých kolegů velmi vážím a mají můj velký respekt.

A jak jste na tom Vy osobně? Máte stále ještě pocit, že čistou vodu nelze ničím nahradit?
Určitě a stokrát ano. Bez vody by to nešlo, nejde a nepůjde. Voda má zásadní a extrémně důležitý význam pro naši civilizaci. Vodu musíme chránit a nakládat s ní tak opatrně, abychom ji mohli efektivně využívat nejen my, ale i další generace. Mnoho lidí stále bere jako samozřejmost, že je pitná voda dostupná v neomezeném množství, že když otočí kohoutkem, tak voda z něj poteče navždy, ale to tak již není. 

Voda je tou nejcennější surovinou na této naší modré planetě.

Bc. Eva Komárková
Vystudovala ekonomiku a management, nejvíce jí záleží na synovi a rodině, váží si zejména svobody.

Chcete se poradit?