Dokonalý expediční štítek existuje!

Jak rychle a bez nebezpečí záměny přijmete naše zboží na váš sklad?

Zásilku od nás jednoznačně identifikujete pomocí našeho expedičního štítku. 

V současné době našim zákazníkům nabízíme bezplatně tyto varianty štítků:

Varianta STANDARD (výchozí, základní typ štítku)

štítek STANDARD

Tento štítek máte u nás nastaven jako výchozí. Pokud není dohodnuto jinak, zboží odchází vždy s tímto typem štítku, na kterém může být váš kód zboží (pod označením „kód zákazníka“) uveden v rozsahu až 20 znaků, a to i v alfanumerickém vyjádření.
Jestliže varianta STANDARD neodpovídá vašim potřebám, máte právě nyní možnost požádat nás o rozšířenou variantu štítků:

Varianta 2 (štítek se zvýrazněným kódem – např. množstvím a vaším kódem zboží)

štítek Varianta 2

Nejdůležitější údaje („množství“ a „kód zákazníka“) jsou zobrazeny obzvlášť velkým písmem. U této varianty štítku je vaším limitem pouze místo (kvůli maximálnímu zvětšení údajů).

Varianta 3 (štítek s přednostním uvedením vámi požadovaných údajů)

štítek Varianta 3

Také u tohoto typu štítku může být váš kód zboží („kód zákazníka“) uváděn v rozsahu až 20 znaků i v alfanumerickém vyjádření.

Upozornění:

 • U varianty číslo 2 a vyšší si s vámi vždy vzájemně odsouhlasujeme rozsah přenášených údajů na štítek.
 • Pokud budete v budoucnu požadovat změnu rozsahu nebo typu ve své zóně štítku (například pozměnit délku svého „kódu zákazníka“ nebo svého čárového kódu – a to buď numerické, nebo alfanumerické znaky), je nezbytné, abyste nás o této změně včas informovali.

Štítek slouží k rychlé identifikaci pomocí 3 zón:

 • zelená zóna - základní prostor zákazníka

Zde si můžete zvolit takové údaje, kterými v rámci svého systému evidence zásob a toku zboží rychle identifikujete základní parametry: množství a vaše vlastní identifikační číslo zboží („kód zákazníka“), včetně čárového kódu, který je generován přímo z tohoto vašeho kódu zboží.
Tato zóna je primárně určena pro následnou evidenci a příjem ve vašem skladu.

 • modrá zóna - doplňkové informace

V této části štítku si můžete nechat zobrazovat například číslo vaší objednávky, název vaší společnosti nebo název zboží, tedy takové údaje, které často využíváte.
Také tato zóna štítku je určena primárně pro příjem zboží a jeho prvotní vstup na váš sklad. I k obsahu této zóny se můžete předem vyjádřit.

 • oranžová zóna - naše vlastní informace

Tyto údaje potřebujeme v rámci naší interní evidence během pohybu zboží přes náš sklad k vám. V této zóně můžete využít QR kód k rychlé informaci o výrobku – na našem webu se po načtení QR kódu okamžitě zobrazí všechny nejdůležitější parametry konkrétního produktu.
Tuto zónu štítku definuje pouze GUMEX.

Náš přehledný štítek (v rozměru 80 × 50 mm) má pro vás celou řadu výhod:

 • Zboží je označeno jak názvem produktu, tak i číslem objednávky (případně evidenčním číslem ve vašem skladovém systému).
 • Součástí štítku může být i váš čárový kód (zrychlí se identifikace zboží na vašem příjmu, naše zásilky můžete přijímat přes vlastní čtečku, zboží můžete rychle zařadit do vlastního skladového systému).
 • Objednací kód našeho zboží je vždy jedinečný (výhoda přehledné evidence).

Chcete získat z našeho štítku co nejvíce potřebných informací?

Napište specialistovi prodeje, se kterým obvykle komunikujete, o jakou variantu stávajícího štítku (STANDARD – 2 – 3) máte zájem.

Víte, co byste potřebovali přednostně zobrazit na štítku zboží v zelené a modré zóně, ale ani údaje na štítku rozšířené varianty 2 nebo 3 nesplňují vaše požadavky? Sdělte nám vaše návrhy údajů, které by měly být zobrazovány na štítku varianty 4, kterou právě připravujeme!

Chceme vyjít maximálně vstříc vaší potřebě rychlé a přesné identifikace přijímaného balíčku, obálky či palety se zbožím od nás – proto právě nyní neváhejte s vašimi podněty!

Jak rychle a bez nebezpečí záměny přijmete naše zboží na váš sklad?

Zásilku od nás jednoznačně identifikujete pomocí našeho expedičního štítku. 

V současné době našim zákazníkům nabízíme bezplatně tyto varianty štítků:

Varianta STANDARD (výchozí, základní typ štítku)

štítek STANDARD

Tento štítek máte u nás nastaven jako výchozí. Pokud není dohodnuto jinak, zboží odchází vždy s tímto typem štítku, na kterém může být váš kód zboží (pod označením „kód zákazníka“) uveden v rozsahu až 20 znaků, a to i v alfanumerickém vyjádření.

 

Jestliže varianta STANDARD neodpovídá vašim potřebám, máte právě nyní možnost požádat nás o rozšířenou variantu štítků:

Varianta 2 (štítek se zvýrazněným kódem – např. množstvím a vaším kódem zboží)

štítek Varianta 2

Nejdůležitější údaje („množství“ a „kód zákazníka“) jsou zobrazeny obzvlášť velkým písmem. U této varianty štítku je vaším limitem pouze místo (kvůli maximálnímu zvětšení údajů).

Varianta 3 (štítek s přednostním uvedením vámi požadovaných údajů)

štítek Varianta 3

Také u tohoto typu štítku může být váš kód zboží („kód zákazníka“) uváděn v rozsahu až 20 znaků i v alfanumerickém vyjádření.

Upozornění:

 • U varianty číslo 2 a vyšší si s vámi vždy vzájemně odsouhlasujeme rozsah přenášených údajů na štítek.
 • Pokud budete v budoucnu požadovat změnu rozsahu nebo typu ve své zóně štítku (například pozměnit délku svého „kódu zákazníka“ nebo svého čárového kódu – a to buď numerické, nebo alfanumerické znaky), je nezbytné, abyste nás o této změně včas informovali.

Štítek slouží k rychlé identifikaci pomocí 3 zón:

štítek zóny

 • zelená zóna - základní prostor zákazníka

Zde si můžete zvolit takové údaje, kterými v rámci svého systému evidence zásob a toku zboží rychle identifikujete základní parametry: množství a vaše vlastní identifikační číslo zboží („kód zákazníka“), včetně čárového kódu, který je generován přímo z tohoto vašeho kódu zboží.
Tato zóna je primárně určena pro následnou evidenci a příjem ve vašem skladu.

 • modrá zóna - doplňkové informace

V této části štítku si můžete nechat zobrazovat například číslo vaší objednávky, název vaší společnosti nebo název zboží, tedy takové údaje, které často využíváte.
Také tato zóna štítku je určena primárně pro příjem zboží a jeho prvotní vstup na váš sklad. I k obsahu této zóny se můžete předem vyjádřit.

 • oranžová zóna - naše vlastní informace

Tyto údaje potřebujeme v rámci naší interní evidence během pohybu zboží přes náš sklad k vám. V této zóně můžete využít QR kód k rychlé informaci o výrobku – na našem webu se po načtení QR kódu okamžitě zobrazí všechny nejdůležitější parametry konkrétního produktu.
Tuto zónu štítku definuje pouze GUMEX.

Náš přehledný štítek (v rozměru 80 × 50 mm) má pro vás celou řadu výhod:

 • Zboží je označeno jak názvem produktu, tak i číslem objednávky (případně evidenčním číslem ve vašem skladovém systému).
 • Součástí štítku může být i váš čárový kód (zrychlí se identifikace zboží na vašem příjmu, naše zásilky můžete přijímat přes vlastní čtečku, zboží můžete rychle zařadit do vlastního skladového systému).
 • Objednací kód našeho zboží je vždy jedinečný (výhoda přehledné evidence).

Chcete získat z našeho štítku co nejvíce potřebných informací?

Napište specialistovi prodeje, se kterým obvykle komunikujete, o jakou variantu stávajícího štítku (STANDARD – 2 – 3) máte zájem.

Víte, co byste potřebovali přednostně zobrazit na štítku zboží v zelené a modré zóně, ale ani údaje na štítku rozšířené varianty 2 nebo 3 nesplňují vaše požadavky? Sdělte nám vaše návrhy údajů, které by měly být zobrazovány na štítku varianty 4, kterou právě připravujeme!

Chceme vyjít maximálně vstříc vaší potřebě rychlé a přesné identifikace přijímaného balíčku, obálky či palety se zbožím od nás – proto právě nyní neváhejte s vašimi podněty!

Chcete se poradit?