EPDM: materiál do vysokých teplot, odolný kyselinám i povětrnostním vlivům

Průmyslové hadice a pryže z EPDM našly v posledních letech vedle již známých aplikací na páru či pro chemický průmysl další uplatnění. Proto jsme se na více podrobností zeptali ve firmě Semperit*. Odpovědi od tohoto důležitého výrobce a současně dodavatele naší společnosti snad pomohou při výběru vhodných výrobků z EPDM i vám.

Co je to vlastně EPDM? Jaké vlastnosti mají pryžové směsi EPDM firmy Semperit?
EPDM je polymer. Z polymerů je dobře známý přírodní kaučuk, který se získává z kaučukovníku. Časem byly vyvinuty druhy syntetického kaučuku se speciálními vlastnostmi. EPDM je vedle SBR, NBR a CR jedním z nejvšestrannějších představitelů syntetického kaučuku.

Jakou roli hraje při výrobě EPDM zmiňovaný polymer?
Polymer tvoří podstatný základ pryžových směsí. Do této směsi se dále přidávají různá aditiva, která požadovaným způsobem ovlivňují její vlastnosti a mohou být přizpůsobena konkrétnímu účelu použití. Složení konkrétních pryžových směsí je klíčovou kompetencí 
každého výrobce kaučukových výrobků. Semperit využívá své vlastní dlouhodobé zkušenosti z výzkumu a výroby již od roku 1824!

Jaké hlavní pozitivní vlastnosti mají gumové výrobky z EPDM ze Semperitu, resp. z GUMEXU?

 • vysoká tepelná odolnost
 • odolnost vůči kyselinám a zásadám
 • vynikající odolnost vůči vlivům počasí a ozónu. 

Pro které způsoby použití není EPDM první volba, resp. je vhodný jen s výhradou?

 • pro použití s oleji a palivy se doporučují směsi NBR
 • pro nehořlavost pak směsi CR
 • pro odolnost proti oděru doporučujeme speciálně vyvinuté oděruvzdorné směsi  NR, SBR, BR.

EPDM je polymer

Můžete uvést konkrétní hadice z EPDM z vašeho sortimentu?
Mezi často poptávané výrobky patří hadice pro dopravu nasycené páry a horké vody DS1 (zvláště vhodná pro 
chemický průmysl) a také hadice DS3, která je využitelná hlavně v průmyslu, k rozmrazování vagónů se sypkými látkami a ve zpracovatelských provozech. Dodáváme ji pod označením T350AA.

Máte v nabídce i nějakou kompresorovou hadici pro horký vzduch?
Ano, k tomuto účelu dodáváme hadici FHKS. Ta se používá nejčastěji pro dopravu vzduchu u automobilových cisteren jako spojení mezi vykládanou cisternou, kompresorem a zásobníkem. Hadice FKD-R pro vodní chladiče se používá u spalovacích motorů, které se montují do osobních a nákladních vozidel, zemědělských strojů, autobusů nebo agregátů pro výrobu elektřiny. Je to velmi vhodná varianta pro dopravu vody a nemrznoucích směsí na glykolové bázi.

Pokud se materiál EPDM vyznačuje již zmiňovanou vynikající odolností vůči vlivům počasí a ozónu a snášenlivostí s mnoha médii, máte v sortimentu i nějakou univerzální hadici?
Velmi dobrým příkladem této univerzálnosti je hadice MP 20 EPDM. Tato hadice se uplatní jak v zemědělství, tak i v průmyslu. Rovněž je vhodná pro různé pneumatické ruční nástroje. Rozmanité možnosti jejího použití umožňují např. transport vzduchu a vody, ať již ve strojích, továrnách nebo stavebnictví. Vyznačuje se velmi dobrou odolností proti zalomení, povětrnostním vlivům a procesům stárnutí. Konstrukční vlastnosti této hadice Semperit využil rovněž u tlakových hadic Colorflex Blue a Colorflex Red, určených pro chlazení či temperování forem plastikářských vstřikovacích lisů.

Můžeme si nějak stručně přiblížit výrobu průmyslové hadice z EPDM? Na co je třeba při výrobě dávat obzvláště pozor?
Výroba hadic z EPDM se nijak neliší od výroby hadic z jiných pryžových směsí. 

 1. Nejdříve se pryžová duše vytlačí (extruduje). Výhodou extruze je, že vnitřní povrch hadice je velice hladký a vytváří přesnou a homogenní pryžovou vrstvu. Existují přitom 2 varianty. V případě MBH (Mandrel Built Hoses) se pryž extruduje na ocelový trn. Průmyslové hadice LL (Long Length) se vyrábějí bez trnu nebo s flexibilními trny. 
 2. Potom se navine výztuž, která je podle funkce a účelu hadice buď z textilu, nebo z oceli. Podle konkrétního použití nabízíme 
  zákazníkům tři varianty navinutí: pletenou, spirálovou či ovinutou výztuž. 
 3. Následně se hadice opatří pryžovým obalem (pláštěm). U průmyslových hadic MBH se pryžový obal navíjí, u hadic LL se pryž extruduje. Potom následuje vulkanizace v parním kotli. Zde se ze surové pryže stává konečný produkt: pružná průmyslová hadice tvarově stálá a odolná proti ohýbání.
 4. Při výrobě pryžových hadic hraje důležitou roli kontrola kvality a rozměrů hadice. V Semperitu je hadice kontrolována při každém výrobním kroku, kdy se kontroluje rozměr hadice, stejně jako i řada procesních parametrů (např. teplota a rychlost procesu). 

průmyslové hadice z EPDM

Výroba z EPDM

Neměli bychom ještě zapomenout zmínit výrobu pryží z EPDM.
Jistě. Je to nedílná součást našeho portfolia. Například pryž E628 se používá zejména jako těsnění v úpravnách pitné vody, jelikož splňuje požadavky příslušných norem pro kontakt s pitnou vodou. Bestsellerem mezi výrobky z EPDM firmy Semperit je pryž E9566, jejíž široké využití sahá od stavby silnic přes automotive až po stavební průmysl. Vyniká hlavně svou odolností vůči vlivům počasí a ozónu. 

S tím souhlasím. Jenom chci dodat, že k vyhledávaným pryžím z EPDM u nás v GUMEXU řadíme ještě pryž E9614
Tak tomu věřím. Osvědčila se i našim zákazníkům zejména díky své odolnosti vůči UV záření, povětrnostním vlivům a chemikáliím. 
Je žádaná i díky velmi dobrému poměru výkon/cena. Vyrábíme ji z vysoce jakostního EPDM zesíťovaného peroxidem. To při použití zajistí pouze malý pokles fyzikálních hodnot při vysokých teplotách pracovního prostředí.

Jak vidíte budoucí vývoj výrobků z EPDM a jejich trh? 
Možnosti využití průmyslových hadic z EPDM se stále rozšiřují. Právě univerzální hadice, jako je například MP 20 EPDM, najdou
v budoucnu uplatnění v dalších odvětvích. Vedle vynikající odolnosti obalu vůči vlivům počasí a ozónu nabízí naše pryžové směsi z EPDM i velice dobrou odolnost vůči vyšším teplotám a lze je použít pro různá média jako například vzduch, voda, glykol, kyselé i zásadité kapaliny a mnoho dalších.

Můžeme se těšit na nějakou novinku?
Semperit aktuálně vyvíjí hadici ke vzduchovým brzdám pro kolejová vozidla, u které se má místo pryžové směsi z CR (chloroprénu) 
použít směs z EPDM. Důvodem této změny je na jedné straně změna evropské drážní normy EN 45545, na straně druhé se i v této 
oblasti stále zvyšují požadavky na odolnost hadic vzduchových brzd vůči vlivům počasí a ozónu. Pro tuto aplikaci připravujeme zcela 
novou pryžovou směs z EPDM, která bude i nehořlavá. Rovněž v případě desek z EPDM se oblast použití těchto výroků neustále rozšiřuje 
a společnost Semperit proto vyvíjí následující desky z EPDM: protipožární pryž z EPDM podle drážní normy EN 45545 a pryž bez obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), které by zatěžovaly životní prostředí.

TIP: Náš sortiment jsme právě rozšířili o pryž GREEN EVO STAR z vysoce jakostního EPDM. Výrobce zaručuje ekologický způsob výroby této kvalitní a vysoce odolné pryže. Je vhodná zejména pro stavebnictví, strojírenství, ale i mnohé další obory. Více se dozvíte v našem videu v horní části článku.

Detailní parametry jednotlivých produktů – viz katalogový list příslušného výrobku Semperit. V případě dotazu je vám k dispozici specialista prodeje firmy GUMEX nebo firmy Semperit.
 

*Semperit AG Holding je seskupení společností s celosvětovou působností, které vyvíjí, vyrábí a do více než 100 zemí světa prodává vysoce specializované výrobky z pryže. Do zdravotnictví i průmyslu dodává vyšetřovací a chirurgické rukavice, hydraulické a průmyslové hadice, dopravní pásy, madla k eskalátorům, stavební profily, kroužky pro lanové dráhy, výrobky pro železniční svršky. Centrála tohoto tradičního rakouského podniku, založeného již v roce 1824, se nachází ve Vídni. Skupina Semperit zaměstnává po celém světě okolo 
6 500 lidí, má 22 výrobních závodů po celém světě a mnoho prodejních poboček v Evropě, Asii, Austrálii a Americe.

 

Průmyslové hadice a pryže z EPDM našly v posledních letech vedle již známých aplikací na páru či pro chemický průmysl další uplatnění. Proto jsme se na více podrobností zeptali ve firmě Semperit*. Odpovědi od tohoto důležitého výrobce a současně dodavatele naší společnosti snad pomohou při výběru vhodných výrobků z EPDM i vám.

Co je to vlastně EPDM? Jaké vlastnosti mají pryžové směsi EPDM firmy Semperit?
EPDM je polymer. Z polymerů je dobře známý přírodní kaučuk, který se získává z kaučukovníku. Časem byly vyvinuty druhy syntetického kaučuku se speciálními vlastnostmi. EPDM je vedle SBR, NBR a CR jedním z nejvšestrannějších představitelů syntetického kaučuku.

Jakou roli hraje při výrobě EPDM zmiňovaný polymer?
Polymer tvoří podstatný základ pryžových směsí. Do této směsi se dále přidávají různá aditiva, která požadovaným způsobem ovlivňují její vlastnosti a mohou být přizpůsobena konkrétnímu účelu použití. Složení konkrétních pryžových směsí je klíčovou kompetencí 
každého výrobce kaučukových výrobků. Semperit využívá své vlastní dlouhodobé zkušenosti z výzkumu a výroby již od roku 1824!

Jaké hlavní pozitivní vlastnosti mají gumové výrobky z EPDM ze Semperitu, resp. z GUMEXU?

 • vysoká tepelná odolnost
 • odolnost vůči kyselinám a zásadám
 • vynikající odolnost vůči vlivům počasí a ozónu. 

Pro které způsoby použití není EPDM první volba, resp. je vhodný jen s výhradou?

 • pro použití s oleji a palivy se doporučují směsi NBR
 • pro nehořlavost pak směsi CR
 • pro odolnost proti oděru doporučujeme speciálně vyvinuté oděruvzdorné směsi  NR, SBR, BR.

EPDM je polymer

Můžete uvést konkrétní hadice z EPDM z vašeho sortimentu?
Mezi často poptávané výrobky patří hadice pro dopravu nasycené páry a horké vody DS1 (zvláště vhodná pro 
chemický průmysl) a také hadice DS3, která je využitelná hlavně v průmyslu, k rozmrazování vagónů se sypkými látkami a ve zpracovatelských provozech. Dodáváme ji pod označením T350AA.

Máte v nabídce i nějakou kompresorovou hadici pro horký vzduch?
Ano, k tomuto účelu dodáváme hadici FHKS. Ta se používá nejčastěji pro dopravu vzduchu u automobilových cisteren jako spojení mezi vykládanou cisternou, kompresorem a zásobníkem. Hadice FKD-R pro vodní chladiče se používá u spalovacích motorů, které se montují do osobních a nákladních vozidel, zemědělských strojů, autobusů nebo agregátů pro výrobu elektřiny. Je to velmi vhodná varianta pro dopravu vody a nemrznoucích směsí na glykolové bázi.

Pokud se materiál EPDM vyznačuje již zmiňovanou vynikající odolností vůči vlivům počasí a ozónu a snášenlivostí s mnoha médii, máte v sortimentu i nějakou univerzální hadici?
Velmi dobrým příkladem této univerzálnosti je hadice MP 20 EPDM. Tato hadice se uplatní jak v zemědělství, tak i v průmyslu. Rovněž je vhodná pro různé pneumatické ruční nástroje. Rozmanité možnosti jejího použití umožňují např. transport vzduchu a vody, ať již ve strojích, továrnách nebo stavebnictví. Vyznačuje se velmi dobrou odolností proti zalomení, povětrnostním vlivům a procesům stárnutí. Konstrukční vlastnosti této hadice Semperit využil rovněž u tlakových hadic Colorflex Blue a Colorflex Red, určených pro chlazení či temperování forem plastikářských vstřikovacích lisů.

Můžeme si nějak stručně přiblížit výrobu průmyslové hadice z EPDM? Na co je třeba při výrobě dávat obzvláště pozor?
Výroba hadic z EPDM se nijak neliší od výroby hadic z jiných pryžových směsí. 

 1. Nejdříve se pryžová duše vytlačí (extruduje). Výhodou extruze je, že vnitřní povrch hadice je velice hladký a vytváří přesnou a homogenní pryžovou vrstvu. Existují přitom 2 varianty. V případě MBH (Mandrel Built Hoses) se pryž extruduje na ocelový trn. Průmyslové hadice LL (Long Length) se vyrábějí bez trnu nebo s flexibilními trny. 
 2. Potom se navine výztuž, která je podle funkce a účelu hadice buď z textilu, nebo z oceli. Podle konkrétního použití nabízíme 
  zákazníkům tři varianty navinutí: pletenou, spirálovou či ovinutou výztuž. 
 3. Následně se hadice opatří pryžovým obalem (pláštěm). U průmyslových hadic MBH se pryžový obal navíjí, u hadic LL se pryž extruduje. Potom následuje vulkanizace v parním kotli. Zde se ze surové pryže stává konečný produkt: pružná průmyslová hadice tvarově stálá a odolná proti ohýbání.
 4. Při výrobě pryžových hadic hraje důležitou roli kontrola kvality a rozměrů hadice. V Semperitu je hadice kontrolována při každém výrobním kroku, kdy se kontroluje rozměr hadice, stejně jako i řada procesních parametrů (např. teplota a rychlost procesu). 

průmyslové hadice z EPDM

Výroba z EPDM

Neměli bychom ještě zapomenout zmínit výrobu pryží z EPDM.
Jistě. Je to nedílná součást našeho portfolia. Například pryž E628 se používá zejména jako těsnění v úpravnách pitné vody, jelikož splňuje požadavky příslušných norem pro kontakt s pitnou vodou. Bestsellerem mezi výrobky z EPDM firmy Semperit je pryž E9566, jejíž široké využití sahá od stavby silnic přes automotive až po stavební průmysl. Vyniká hlavně svou odolností vůči vlivům počasí a ozónu. 

S tím souhlasím. Jenom chci dodat, že k vyhledávaným pryžím z EPDM u nás v GUMEXU řadíme ještě pryž E9614
Tak tomu věřím. Osvědčila se i našim zákazníkům zejména díky své odolnosti vůči UV záření, povětrnostním vlivům a chemikáliím. 
Je žádaná i díky velmi dobrému poměru výkon/cena. Vyrábíme ji z vysoce jakostního EPDM zesíťovaného peroxidem. To při použití zajistí pouze malý pokles fyzikálních hodnot při vysokých teplotách pracovního prostředí.

Jak vidíte budoucí vývoj výrobků z EPDM a jejich trh? 
Možnosti využití průmyslových hadic z EPDM se stále rozšiřují. Právě univerzální hadice, jako je například MP 20 EPDM, najdou
v budoucnu uplatnění v dalších odvětvích. Vedle vynikající odolnosti obalu vůči vlivům počasí a ozónu nabízí naše pryžové směsi z EPDM i velice dobrou odolnost vůči vyšším teplotám a lze je použít pro různá média jako například vzduch, voda, glykol, kyselé i zásadité kapaliny a mnoho dalších.

Můžeme se těšit na nějakou novinku?
Semperit aktuálně vyvíjí hadici ke vzduchovým brzdám pro kolejová vozidla, u které se má místo pryžové směsi z CR (chloroprénu) 
použít směs z EPDM. Důvodem této změny je na jedné straně změna evropské drážní normy EN 45545, na straně druhé se i v této 
oblasti stále zvyšují požadavky na odolnost hadic vzduchových brzd vůči vlivům počasí a ozónu. Pro tuto aplikaci připravujeme zcela 
novou pryžovou směs z EPDM, která bude i nehořlavá. Rovněž v případě desek z EPDM se oblast použití těchto výroků neustále rozšiřuje 
a společnost Semperit proto vyvíjí následující desky z EPDM: protipožární pryž z EPDM podle drážní normy EN 45545 a pryž bez obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), které by zatěžovaly životní prostředí.

TIP: Náš sortiment jsme právě rozšířili o pryž GREEN EVO STAR z vysoce jakostního EPDM. Výrobce zaručuje ekologický způsob výroby této kvalitní a vysoce odolné pryže. Je vhodná zejména pro stavebnictví, strojírenství, ale i mnohé další obory. Více se dozvíte v našem videu v horní části článku.

Detailní parametry jednotlivých produktů – viz katalogový list příslušného výrobku Semperit. V případě dotazu je vám k dispozici specialista prodeje firmy GUMEX nebo firmy Semperit.
 

*Semperit AG Holding je seskupení společností s celosvětovou působností, které vyvíjí, vyrábí a do více než 100 zemí světa prodává vysoce specializované výrobky z pryže. Do zdravotnictví i průmyslu dodává vyšetřovací a chirurgické rukavice, hydraulické a průmyslové hadice, dopravní pásy, madla k eskalátorům, stavební profily, kroužky pro lanové dráhy, výrobky pro železniční svršky. Centrála tohoto tradičního rakouského podniku, založeného již v roce 1824, se nachází ve Vídni. Skupina Semperit zaměstnává po celém světě okolo 
6 500 lidí, má 22 výrobních závodů po celém světě a mnoho prodejních poboček v Evropě, Asii, Austrálii a Americe.

 

Produkty z článku