Jak vstát jako Fénix z popela?

Znám sice lidovou píseň Pec nám spadla, ale netušila jsem, že se něco takového může stát i na konci 20. století. Před 32 lety se totiž dva slévači a kamarádi, pánové Ledl a Crhák, snažili vyrobit první pec na výpal keramických hrnků. Ta však po pár hodinách bouchla. Na druhý pokus postavená pec vydržela 3 týdny a taky spadla. Dnes firma LAC, s.r.o., kterou si dva roky poté společně založili, poskytuje na své vysoce specializované pece čtyřletou záruku a úspěšně jich „postavila“ již více než 17 tisíc! Ale to všechno je historie –  jak však zvládá energeticky náročnou výrobu právě nyní?  Odpověď nejen na tuto otázku jsem hledala u Ing. Matěje Crháka.

LAC, s.r.o.

Pane Crháku, začali jste jako jedni z prvních podnikatelů v ČR s výrobou žárobetonových tvarovek pro ekologické systémy vytápění. Žárobeton a ekologie: jde to vůbec dohromady?
Vlastní výroba žárobetonových tvarovek je energeticky velmi náročná a nedá se považovat za ekologickou. Na druhou stranu jsou naše tvarovky používány jako vyzdívky v kotlech na biomasu, krbových vložkách a krbových kamnech, kde jsou jejich přínosy pro ekologické spalování zásadní – tato zařízení nahrazují starší topné jednotky spalující fosilní paliva. Vyrábíme tvarovky libovolných tvarů z různých směsí, vždy dle požadavků zákazníka, kterému tím pomáháme vyrábět výkonné a přitom energeticky úsporné tepelné agregáty s minimálními emisemi.

V čem jsou vaše tvarovky dokonalejší než dříve používané šamotové desky a cihly?
Použití žárobetonových tvarovek přináší řadu benefitů. Prakticky ve všech technických parametrech (mechanická pevnost, odolnost proti teplotním šokům, odolnost proti popelovinám) mají o stovky procent až o řády lepší vlastnosti. Významně tím zvyšují životnost a spolehlivost zařízení, do kterých jsou instalovány. Zvyšují také užitné vlastnosti těchto zařízení – snižují množství popelovin, množství vypouštěných NOx (oxidů dusíku) a CO2. V neposlední řadě umožňuje naše technologie vyrobit tvarovky komplikovaných tvarů, které tradičním lisováním šamotu vyrobit nelze. Zákazník má tak při konstrukci topenišť téměř neomezené možnosti.

LAC, s.r.o.Kromě tvarovek rovněž vyvíjíte a vyrábíte průmyslové pece a sušárny pro firmy do celého světa. Které požadavky mají zákazníci shodné?
Naše produktové portfolio pecí a sušáren je poměrně široké, a tak zasahujeme do nejrůznějších odvětví průmyslu. Významnou oblastí je automobilový průmysl, dodáváme výrobky i firmám z plastikářského, gumárenského, elektrotechnického, chemického, vojenského, ale třeba i leteckého průmyslu. Obecně lze říct, že naše pece a sušárny jsou vhodné pro všechna průmyslová odvětví, kde je třeba nějakým způsobem tepelně zpracovávat výrobky. Všude tam svými výrobky pomáháme navyšovat kapacitu výroby, šetřit náklady na energie, snižovat emise a udržet zařízení v co nejlepším stavu po co nejdelší dobu. Uvedené požadavky – úspory energií, nižší emise, spolehlivost i možnost individualizace jsou shodné požadavky zákazníků u obou našich provozů.

Zaujala mne jedna z vašich firemních vizí – odmítáte ukončit spolupráci se zákazníkem okamžikem prodeje, naopak chcete vidět, jak vaše výrobky fungují. Je to možné dodržet, když dodáváte technologie do 35 zemí?
Technologie opravdu dodáváme do celého světa a ve všech důležitých exportních regionech máme prostřednictvím zahraničních obchodních partnerů zajištěnou maximální technickou, obchodní i marketingovou podporu. Vždy hledáme silného obchodního partnera znalého místního trhu, který bude schopen celý obchodní proces ve spolupráci s naším obchodním týmem řídit a následně poskytnout i případný servis a další podporu. Ostatně našimi zákazníky jsou většinou velké nadnárodní společnosti, které již při objednání zařízení tuto službu nekompromisně vyžadují.

LAC, s.r.o.A k čemu naopak vy používáte chráničky na kabely, tvarové těsnění a silikonové pryže z GUMEXU?
Pec nebo sušárna je poměrně složité zařízení vybavené elektroinstalací a v řadě případů i pneumatickými a hydraulickými prvky. Rovněž obsahuje celou řadu těsnicích materiálů, přičemž řada z nich musí být vhodná pro prostředí s vysokou teplotou, popřípadě musí být přímo žáruvzdorná. Výrobky z GUMEXU používáme převážně na těsnění dveří a krytů, ochranu kabelů a průchodů do pece.

Vaše unikátní zákaznická řešení se z hlediska provozní teploty diametrálně liší – vyrábíte například sušárnu pro výrobu fotovoltaických panelů při teplotě do 150 °C, ale i keramickou pec pro hobby a profesionální výpal do 1340 °C! Lze tyto výrobky vyvíjet, testovat a vyrábět paralelně, nebo musíte nějak upravovat výrobní halu?
Od samého zahájení našeho provozu se zabýváme výrobou zařízení pracujících v rozsahu teplot od 50 °C do 1800 °C. Naše provozy jsou pro to dnes upravené a zaměstnanci mají s těmito zařízeními bohaté zkušenosti. Dříve jsme byli nuceni velké pece vyrábět v externích pronajatých prostorech, od roku 2018 však vyrábíme pece v našem novém areálu v Židlochovicích, což nám umožnilo výrazně zefektivnit výrobní proces a vyrábět ještě kvalitnější produkty.

LAC, s.r.o.Jak moc se vás dotýká nepříznivý vývoj cen oceli při výrobě pecí z nerezu?
Dramatický nárůst cen oceli a nedostatek materiálu nás zasáhl významně. Byli jsme nuceni zvyšovat prodejní ceny a prodlužovat termíny dodání našich zařízení. Museli jsme platit prakticky jakoukoliv cenu dodavatelům, kteří měli materiál k dispozici, abychom měli vůbec z čeho vyrábět. V poslední době se však situace změnila a ceny oceli významně klesají. Vnímáme to jako začátek nastupující recese. Zároveň je však třeba dodat, že nejenom ocel je pro naše pece tak důležitá. V našich zařízeních jsou desítky komponent, které ve své nedostupnosti či cenových výkyvech zdaleka předčily vývoj hutního materiálu (jedná se převážně o elektro komponenty). Některé druhy materiálů se začínají opět objevovat na evropském trhu, dostupnost jiných je však stále problémová.

V roce 2008 jste otevřeli pobočku v Číně. Osvědčilo se vám toto maximální přiblížení k čínským zákazníkům?
Otevření pobočky nám významně pomohlo, umožnilo nám začít poskytovat pravidelný a kvalitní servis čínským a asijským zákazníkům. Získáváme díky němu i mnoho objednávek na malá standardní zařízení, nejen na velké zakázkové projekty. Díky zaměstnancům pobočky jsme byli schopni zajišťovat i některé materiály. V posledním roce se však dovoz z Číny zastavil, protože cena kontejnerové dopravy se zvýšila téměř na desetinásobek a kvůli opakujícím se lockdownům se stali čínští dodavatelé nespolehlivými. Nyní pozorujeme náznaky zlepšení a předpokládáme, že v příštích týdnech a měsících začne materiál do Evropy opět proudit.

LAC, s.r.o.Předpokládám, že jak vaše výroba těchto zařízení, tak i jejich vlastní provoz musí být energeticky velmi náročné… Jak řešíte tento palčivý problém?

Výroba pecí a sušáren nedosahuje energetické náročnosti těžkých průmyslových provozů. Energeticky náročnější fází je výroba polotovarů – výpalků, lisování profilů a příprava svařenců. V dalších fázích výroby, při kompletaci pecí, jejich izolaci a elektrickém osazení jsou již potřeba spíše šikovné ruce našich zaměstnanců. Vyšší odběry energií probíhají při oživování a testování pecí před jejich expedicí. V souhrnu není spotřeba energie naší výroby pecí nijak dramatická a zatím nemáme potřebu hledat zásadní energetické úspory. Jiná je situace při výrobě žárobetonových tvarovek, kde jsou pece pro jejich výpal v provozu celodenně. Z logických důvodů jsou tyto pece naší vlastní výroby, proto jsme schopni si je optimalizovat i z hlediska energetické náročnosti. V celé řadě pecí v našem portfoliu nabízíme inovace vedoucí k energetickým úsporám, např. využití moderních izolačních materiálů, inovované systémy upevnění topných spirál, minimální instalovaný příkon, kvalitní utěsnění pracovního prostoru pecí.

V roce 2003 vaši výrobní halu v Hrušovanech nad Jevišovkou zachvátil požár. Vy jste však zvládli vše opravit, opravdu se zvednout jako ten bájný Fénix z popela spáleniště a postavit další nové haly… Jak jste dokázali jít dál?

Sílu jsme převážně čerpali z nekončící energie a odhodlání zakladatelů společnosti – nenechat padnout firmu, kterou přes 10 let budovali. V neposlední řadě nám pomohla obrovská energie našich kolegů, zaměstnanců, kteří vyvinuli nesmírné úsilí tento výpadek nahradit. Také nám pomohli někteří z našich dlouhodobých zákazníků, kteří nejenže nereagovali na nabídky od konkurence, která se k nim ve velmi krátké době dostavila s nabídkou dodávek, ale ještě nám nabídli finanční pomoc formou zálohových plateb. Velká část našich dodavatelů nám prodloužila splatnosti faktur, abychom se mohli s kritickou situací vypořádat. Obnovili jsme tempo výroby v extrémně krátkém čase a tím jsme se zachránili.

LAC, s.r.o.Zakladatelé vaší firmy stavěli zpočátku pece pro radost a pro své kamarády. Od té doby se mnohé změnilo. Co je dnes pohonem pro dlouhodobé vize, trpělivé vyvíjení a testování, každodenní rutinní práci i odvážné snění?
Chceme znát přání a potřeby našich zákazníků, být dobrými rádci a partnery při vývoji a výrobě pecí, sušáren a žárobetonových tvarovek. Rádi bychom si udrželi odvahu pustit se do věcí, které jsme ještě nedělali, nebo které nedělali ještě ani naši konkurenti. I proto se zaměřujeme na zakázkovou výrobu, protože dostat z papíru na dílnu zajímavé technické nápady a konstruovat unikátní výrobky je to, co nás baví. Také chceme být respektovanou moderně řízenou produktivní firmou, která se nikdy nebude muset stydět za to, jak odvedla svou práci. Chceme vždy k výrobku přidat něco navíc – ať už je to snížení provozních nákladů, spotřeby energií, emisí anebo výhodné servisní smlouvy. A v neposlední řadě jsme zodpovědní vůči našim zaměstnancům, kteří od nás dostanou peníze vždy a včas. Jen díky jejich každodennímu výkonu je LAC za dobu své 30leté historie lídrem hned ve dvou segmentech průmyslové výroby – ve výrobě žárobetonových tvarovek a ve výrobě pecí a sušáren.

Na závěr mi dovolte osobní otázku: Jak odpočíváte po náročné práci?
Mě na odpočinek moc neužije, po náročném dni se většinou věnuji svým dalším projektům. Práce je to, co mě v životě naplňuje a dělá mne šťastným. Ale samozřejmě to není pouze práce, rád se ve volném čase věnuji svému největšímu koníčku, a tím je parašutismus. Jen u tohoto sportu si dokážu vyčistit hlavu a chvíli nepřemýšlet nad dalším rozvojem firmy.

Ing. Matěj Crhák

Ing. Matěj Crhák

Vystudoval obor Řízení a ekonomika podniku na VUT Brno. Ve firmě LAC, s.r.o. se jako procesní inženýr zabývá optimalizací výrobních procesů, snižováním nákladů a projektovým řízením. Rád cestuje, lyžuje, hraje baseball a věnuje se seskokům s padákem.

 


Rozhovor s Ing. Matějem Crhákem připravila v červnu 2022 Ing. Monika Sivulková, marketingová specialistka společnosti GUMEX. Foto: archiv společnosti LAC, s.r.o.

Znám sice lidovou píseň Pec nám spadla, ale netušila jsem, že se něco takového může stát i na konci 20. století. Před 32 lety se totiž dva slévači a kamarádi, pánové Ledl a Crhák, snažili vyrobit první pec na výpal keramických hrnků. Ta však po pár hodinách bouchla. Na druhý pokus postavená pec vydržela 3 týdny a taky spadla. Dnes firma LAC, s.r.o., kterou si dva roky poté společně založili, poskytuje na své vysoce specializované pece čtyřletou záruku a úspěšně jich „postavila“ již více než 17 tisíc! Ale to všechno je historie –  jak však zvládá energeticky náročnou výrobu právě nyní?  Odpověď nejen na tuto otázku jsem hledala u Ing. Matěje Crháka.

LAC, s.r.o.

Pane Crháku, začali jste jako jedni z prvních podnikatelů v ČR s výrobou žárobetonových tvarovek pro ekologické systémy vytápění. Žárobeton a ekologie: jde to vůbec dohromady?
Vlastní výroba žárobetonových tvarovek je energeticky velmi náročná a nedá se považovat za ekologickou. Na druhou stranu jsou naše tvarovky používány jako vyzdívky v kotlech na biomasu, krbových vložkách a krbových kamnech, kde jsou jejich přínosy pro ekologické spalování zásadní – tato zařízení nahrazují starší topné jednotky spalující fosilní paliva. Vyrábíme tvarovky libovolných tvarů z různých směsí, vždy dle požadavků zákazníka, kterému tím pomáháme vyrábět výkonné a přitom energeticky úsporné tepelné agregáty s minimálními emisemi.

V čem jsou vaše tvarovky dokonalejší než dříve používané šamotové desky a cihly?
Použití žárobetonových tvarovek přináší řadu benefitů. Prakticky ve všech technických parametrech (mechanická pevnost, odolnost proti teplotním šokům, odolnost proti popelovinám) mají o stovky procent až o řády lepší vlastnosti. Významně tím zvyšují životnost a spolehlivost zařízení, do kterých jsou instalovány. Zvyšují také užitné vlastnosti těchto zařízení – snižují množství popelovin, množství vypouštěných NOx (oxidů dusíku) a CO2. V neposlední řadě umožňuje naše technologie vyrobit tvarovky komplikovaných tvarů, které tradičním lisováním šamotu vyrobit nelze. Zákazník má tak při konstrukci topenišť téměř neomezené možnosti.

LAC, s.r.o.Kromě tvarovek rovněž vyvíjíte a vyrábíte průmyslové pece a sušárny pro firmy do celého světa. Které požadavky mají zákazníci shodné?
Naše produktové portfolio pecí a sušáren je poměrně široké, a tak zasahujeme do nejrůznějších odvětví průmyslu. Významnou oblastí je automobilový průmysl, dodáváme výrobky i firmám z plastikářského, gumárenského, elektrotechnického, chemického, vojenského, ale třeba i leteckého průmyslu. Obecně lze říct, že naše pece a sušárny jsou vhodné pro všechna průmyslová odvětví, kde je třeba nějakým způsobem tepelně zpracovávat výrobky. Všude tam svými výrobky pomáháme navyšovat kapacitu výroby, šetřit náklady na energie, snižovat emise a udržet zařízení v co nejlepším stavu po co nejdelší dobu. Uvedené požadavky – úspory energií, nižší emise, spolehlivost i možnost individualizace jsou shodné požadavky zákazníků u obou našich provozů.

Zaujala mne jedna z vašich firemních vizí – odmítáte ukončit spolupráci se zákazníkem okamžikem prodeje, naopak chcete vidět, jak vaše výrobky fungují. Je to možné dodržet, když dodáváte technologie do 35 zemí?
Technologie opravdu dodáváme do celého světa a ve všech důležitých exportních regionech máme prostřednictvím zahraničních obchodních partnerů zajištěnou maximální technickou, obchodní i marketingovou podporu. Vždy hledáme silného obchodního partnera znalého místního trhu, který bude schopen celý obchodní proces ve spolupráci s naším obchodním týmem řídit a následně poskytnout i případný servis a další podporu. Ostatně našimi zákazníky jsou většinou velké nadnárodní společnosti, které již při objednání zařízení tuto službu nekompromisně vyžadují.

LAC, s.r.o.A k čemu naopak vy používáte chráničky na kabely, tvarové těsnění a silikonové pryže z GUMEXU?
Pec nebo sušárna je poměrně složité zařízení vybavené elektroinstalací a v řadě případů i pneumatickými a hydraulickými prvky. Rovněž obsahuje celou řadu těsnicích materiálů, přičemž řada z nich musí být vhodná pro prostředí s vysokou teplotou, popřípadě musí být přímo žáruvzdorná. Výrobky z GUMEXU používáme převážně na těsnění dveří a krytů, ochranu kabelů a průchodů do pece.

Vaše unikátní zákaznická řešení se z hlediska provozní teploty diametrálně liší – vyrábíte například sušárnu pro výrobu fotovoltaických panelů při teplotě do 150 °C, ale i keramickou pec pro hobby a profesionální výpal do 1340 °C! Lze tyto výrobky vyvíjet, testovat a vyrábět paralelně, nebo musíte nějak upravovat výrobní halu?
Od samého zahájení našeho provozu se zabýváme výrobou zařízení pracujících v rozsahu teplot od 50 °C do 1800 °C. Naše provozy jsou pro to dnes upravené a zaměstnanci mají s těmito zařízeními bohaté zkušenosti. Dříve jsme byli nuceni velké pece vyrábět v externích pronajatých prostorech, od roku 2018 však vyrábíme pece v našem novém areálu v Židlochovicích, což nám umožnilo výrazně zefektivnit výrobní proces a vyrábět ještě kvalitnější produkty.

LAC, s.r.o.Jak moc se vás dotýká nepříznivý vývoj cen oceli při výrobě pecí z nerezu?
Dramatický nárůst cen oceli a nedostatek materiálu nás zasáhl významně. Byli jsme nuceni zvyšovat prodejní ceny a prodlužovat termíny dodání našich zařízení. Museli jsme platit prakticky jakoukoliv cenu dodavatelům, kteří měli materiál k dispozici, abychom měli vůbec z čeho vyrábět. V poslední době se však situace změnila a ceny oceli významně klesají. Vnímáme to jako začátek nastupující recese. Zároveň je však třeba dodat, že nejenom ocel je pro naše pece tak důležitá. V našich zařízeních jsou desítky komponent, které ve své nedostupnosti či cenových výkyvech zdaleka předčily vývoj hutního materiálu (jedná se převážně o elektro komponenty). Některé druhy materiálů se začínají opět objevovat na evropském trhu, dostupnost jiných je však stále problémová.

V roce 2008 jste otevřeli pobočku v Číně. Osvědčilo se vám toto maximální přiblížení k čínským zákazníkům?
Otevření pobočky nám významně pomohlo, umožnilo nám začít poskytovat pravidelný a kvalitní servis čínským a asijským zákazníkům. Získáváme díky němu i mnoho objednávek na malá standardní zařízení, nejen na velké zakázkové projekty. Díky zaměstnancům pobočky jsme byli schopni zajišťovat i některé materiály. V posledním roce se však dovoz z Číny zastavil, protože cena kontejnerové dopravy se zvýšila téměř na desetinásobek a kvůli opakujícím se lockdownům se stali čínští dodavatelé nespolehlivými. Nyní pozorujeme náznaky zlepšení a předpokládáme, že v příštích týdnech a měsících začne materiál do Evropy opět proudit.

LAC, s.r.o.Předpokládám, že jak vaše výroba těchto zařízení, tak i jejich vlastní provoz musí být energeticky velmi náročné… Jak řešíte tento palčivý problém?

Výroba pecí a sušáren nedosahuje energetické náročnosti těžkých průmyslových provozů. Energeticky náročnější fází je výroba polotovarů – výpalků, lisování profilů a příprava svařenců. V dalších fázích výroby, při kompletaci pecí, jejich izolaci a elektrickém osazení jsou již potřeba spíše šikovné ruce našich zaměstnanců. Vyšší odběry energií probíhají při oživování a testování pecí před jejich expedicí. V souhrnu není spotřeba energie naší výroby pecí nijak dramatická a zatím nemáme potřebu hledat zásadní energetické úspory. Jiná je situace při výrobě žárobetonových tvarovek, kde jsou pece pro jejich výpal v provozu celodenně. Z logických důvodů jsou tyto pece naší vlastní výroby, proto jsme schopni si je optimalizovat i z hlediska energetické náročnosti. V celé řadě pecí v našem portfoliu nabízíme inovace vedoucí k energetickým úsporám, např. využití moderních izolačních materiálů, inovované systémy upevnění topných spirál, minimální instalovaný příkon, kvalitní utěsnění pracovního prostoru pecí.

V roce 2003 vaši výrobní halu v Hrušovanech nad Jevišovkou zachvátil požár. Vy jste však zvládli vše opravit, opravdu se zvednout jako ten bájný Fénix z popela spáleniště a postavit další nové haly… Jak jste dokázali jít dál?

Sílu jsme převážně čerpali z nekončící energie a odhodlání zakladatelů společnosti – nenechat padnout firmu, kterou přes 10 let budovali. V neposlední řadě nám pomohla obrovská energie našich kolegů, zaměstnanců, kteří vyvinuli nesmírné úsilí tento výpadek nahradit. Také nám pomohli někteří z našich dlouhodobých zákazníků, kteří nejenže nereagovali na nabídky od konkurence, která se k nim ve velmi krátké době dostavila s nabídkou dodávek, ale ještě nám nabídli finanční pomoc formou zálohových plateb. Velká část našich dodavatelů nám prodloužila splatnosti faktur, abychom se mohli s kritickou situací vypořádat. Obnovili jsme tempo výroby v extrémně krátkém čase a tím jsme se zachránili.

LAC, s.r.o.Zakladatelé vaší firmy stavěli zpočátku pece pro radost a pro své kamarády. Od té doby se mnohé změnilo. Co je dnes pohonem pro dlouhodobé vize, trpělivé vyvíjení a testování, každodenní rutinní práci i odvážné snění?
Chceme znát přání a potřeby našich zákazníků, být dobrými rádci a partnery při vývoji a výrobě pecí, sušáren a žárobetonových tvarovek. Rádi bychom si udrželi odvahu pustit se do věcí, které jsme ještě nedělali, nebo které nedělali ještě ani naši konkurenti. I proto se zaměřujeme na zakázkovou výrobu, protože dostat z papíru na dílnu zajímavé technické nápady a konstruovat unikátní výrobky je to, co nás baví. Také chceme být respektovanou moderně řízenou produktivní firmou, která se nikdy nebude muset stydět za to, jak odvedla svou práci. Chceme vždy k výrobku přidat něco navíc – ať už je to snížení provozních nákladů, spotřeby energií, emisí anebo výhodné servisní smlouvy. A v neposlední řadě jsme zodpovědní vůči našim zaměstnancům, kteří od nás dostanou peníze vždy a včas. Jen díky jejich každodennímu výkonu je LAC za dobu své 30leté historie lídrem hned ve dvou segmentech průmyslové výroby – ve výrobě žárobetonových tvarovek a ve výrobě pecí a sušáren.

Na závěr mi dovolte osobní otázku: Jak odpočíváte po náročné práci?
Mě na odpočinek moc neužije, po náročném dni se většinou věnuji svým dalším projektům. Práce je to, co mě v životě naplňuje a dělá mne šťastným. Ale samozřejmě to není pouze práce, rád se ve volném čase věnuji svému největšímu koníčku, a tím je parašutismus. Jen u tohoto sportu si dokážu vyčistit hlavu a chvíli nepřemýšlet nad dalším rozvojem firmy.

Ing. Matěj Crhák

 

Ing. Matěj Crhák
Vystudoval obor Řízení a ekonomika podniku na VUT Brno. Ve firmě LAC, s.r.o. se jako procesní inženýr zabývá optimalizací výrobních procesů, snižováním nákladů a projektovým řízením. Rád cestuje, lyžuje, hraje baseball a věnuje se seskokům s padákem.

 


Rozhovor s Ing. Matějem Crhákem připravila v červnu 2022 Ing. Monika Sivulková, marketingová specialistka společnosti GUMEX. Foto: archiv společnosti LAC, s.r.o.

Chcete se poradit?