Jak zvládnout zpracování a dopravu abrazivního materiálu

Jak zvládnout zpracování a dopravu abrazivního materiáluV průběhu výrobních i přepravních procesů v těžebním a stavebním průmyslu, ale i při výrobě betonu či hnojiv vzniká velké množství prachu. Ten je nebezpečný pro zdraví pracovníků, zvyšuje opotřebení strojů a zařízení, urychluje jejich korozi a ztěžuje a prodražuje údržbu. Řešení může být účinné, a přitom jednoduché – těsnění na míru z pryží TRELLEX, kterým lze dosáhnout téměř stoprocentní prachotěsnosti. Bonusem je i snížení hlučnosti.

V řadě TRELLEX existují i materiály, které vynikají v odolnosti vůči nárazům a otěru – například pryž T60 z SBR, ze které vám vyrobíme otěruvzdorné rukávce, obložení stavební míchačky nebo prosévacího zařízení a mnohé další díly.

Vyberte si těsnicí a extrémně otěruvzdorné pryže v roli s odlišnou tvrdostí:

TRELLEX 1414 

 • výjimečně pružná, elastická a lehká guma z NR
 • tvrdost 40 °ShA
 • tloušťka 2 mm

Nejčastěji žádaná, standardní varianta pro zabránění průniku prachu do řídicích mechanismů a motorů nebo naopak jako ochrana proti úniku prachu do okolí. Snižuje hlučnost.

 

Jak zvládnout zpracování a dopravu abrazivního materiáluTRELLEX 4896 

 • velmi pružná otěruvzdorná pryž z NR, až do +135 °C
 • tvrdost 65 °ShA
 • tloušťka 2 mm

Protiprašná ochrana motorů, varianta vhodná rovněž pro lehké a pružné kryty strojů, které lze snadno otevřít za účelem kontroly a servisu, nebo jako těsnění mezi prosívacími stroji, násypkami a rámy.
 


Tip na silnou obranu proti velmi abrazivním materiálům:

TRELLEX T60 

 • pryž extrémně odolná vůči mechanickému namáhání z vysoce kvalitního SBR
 • tvrdost 60 °ShA
 • tloušťka 4–6; 10, 15, 20 mm

Varianta s vysokou rázovou houževnatostí, odolností vůči roztržení a výbornou otěruvzdorností vůči brusnému materiálu ve větších kusech (od 10 cm).

Jak zvládnout zpracování a dopravu abrazivního materiáluPoužití TRELLEX T60 v praxi:

 • rukávce ke strojům na lince na zpracování kameniva a nerostů
 • obložení karoserie nákladních automobilů, přepravních kontejnerů, kamionů,  pryžové výstelky míchaček na beton
 • ochrana ramen míchačky při výrobě a zpracování kameniva a cementu
 • obložení sítového podavače v provozu prosévání
 • stacionární i mobilní drticí i prosévací zařízení, podavače, mlýny, mycí bubny, třídicí svody a skluzy, násypky a hubice, překládací stanice
 • uplatnění v těžebním i stavebním průmyslu, při výrobě betonu, hnojiv

Přínosy TRELLEX T60:

 • snížení rizika poškození karoserie dopravních prostředků
 • zvýšení produktivity nejvíce zatěžovaných vozíků, výrobních zařízení a dopravních prostředků díky plynulému toku materiálu, dlouhé životnosti obložených zařízení a menším nárokům na servis a údržbu
 • nižší hmotnost pryžových obložení a 4× delší životnost v porovnání s výztužemi z oceli
 • pryžové výstelky lze vyměňovat jednotlivě podle stavu opotřebení
 • tlumení vibrací a hluku až o polovinu v porovnání s ocelí – snížení hluku o 10–15 dB (A)* - pryžové obložení v porovnání s ocelí absorbuje lépe nárazy a tlumí vibrace a hluk, což ocení zejména řidiči v kabině vozů během jízdy
 • různé možnosti aplikace – pryž lze upnout, přišroubovat, přibít, nalepit


Doporučujeme: 
Při výběru tloušťky pryže TRELLEX T60 je třeba zohlednit: typ dopadajícího materiálu a jeho tvrdost, výšku pádu, úhel dopadu hrudek materiálu na povrch pryže.


Pryže TRELLEX vám upravíme na míru:

 • na digitálním plotru
 • 3D tvar nařežeme vodním paprskem
 • nasekáme i ve velkých sériích na výsekovém lisu
 • vyfrézujeme
 • opatříme samolepicí vrstvou
 • vyrobíme násypky i rukávce, vyložení míchaček na beton a další požadované třídicí, násypné i skluzové díly

 

Tip:

Víte, jak co nejstručněji odlišit ODĚR a OTĚR?

„Oděr“ se často používá k popisu výsledku, zatímco „otěr“ se více zaměřuje na samotný proces tření nebo tlačení, který může vést k oděru.


*) dB (A) = A-vážený decibel, vyjadřuje relativní hlasitost zvuků vnímaných lidských uchem. A-váha je standardem pro stanovení poškození sluchu a hlukového znečištění. Zdroj: https://www.techtarget.com/whatis/definition/A-weighted-decibels-dBA-or-dBa-or-dBa, kráceno

 

Jak zvládnout zpracování a dopravu abrazivního materiáluV průběhu výrobních i přepravních procesů v těžebním a stavebním průmyslu, ale i při výrobě betonu či hnojiv vzniká velké množství prachu. Ten je nebezpečný pro zdraví pracovníků, zvyšuje opotřebení strojů a zařízení, urychluje jejich korozi a ztěžuje a prodražuje údržbu. Řešení může být účinné, a přitom jednoduché – těsnění na míru z pryží TRELLEX, kterým lze dosáhnout téměř stoprocentní prachotěsnosti. Bonusem je i snížení hlučnosti.

V řadě TRELLEX existují i materiály, které vynikají v odolnosti vůči nárazům a otěru – například pryž T60 z SBR, ze které vám vyrobíme otěruvzdorné rukávce, obložení stavební míchačky nebo prosévacího zařízení a mnohé další díly.

Vyberte si těsnicí a extrémně otěruvzdorné pryže v roli s odlišnou tvrdostí:

TRELLEX 1414 

 • výjimečně pružná, elastická a lehká guma z NR
 • tvrdost 40 °ShA
 • tloušťka 2 mm

Nejčastěji žádaná, standardní varianta pro zabránění průniku prachu do řídicích mechanismů a motorů nebo naopak jako ochrana proti úniku prachu do okolí. Snižuje hlučnost.

 

Jak zvládnout zpracování a dopravu abrazivního materiáluTRELLEX 4896 

 • velmi pružná otěruvzdorná pryž z NR, až do +135 °C
 • tvrdost 65 °ShA
 • tloušťka 2 mm

Protiprašná ochrana motorů, varianta vhodná rovněž pro lehké a pružné kryty strojů, které lze snadno otevřít za účelem kontroly a servisu, nebo jako těsnění mezi prosívacími stroji, násypkami a rámy.
 


Tip na silnou obranu proti velmi abrazivním materiálům:

TRELLEX T60 

 • pryž extrémně odolná vůči mechanickému namáhání z vysoce kvalitního SBR
 • tvrdost 60 °ShA
 • tloušťka 4–6; 10, 15, 20 mm

Varianta s vysokou rázovou houževnatostí, odolností vůči roztržení a výbornou otěruvzdorností vůči brusnému materiálu ve větších kusech (od 10 cm).

Jak zvládnout zpracování a dopravu abrazivního materiáluPoužití TRELLEX T60 v praxi:

 • rukávce ke strojům na lince na zpracování kameniva a nerostů
 • obložení karoserie nákladních automobilů, přepravních kontejnerů, kamionů,  pryžové výstelky míchaček na beton
 • ochrana ramen míchačky při výrobě a zpracování kameniva a cementu
 • obložení sítového podavače v provozu prosévání
 • stacionární i mobilní drticí i prosévací zařízení, podavače, mlýny, mycí bubny, třídicí svody a skluzy, násypky a hubice, překládací stanice
 • uplatnění v těžebním i stavebním průmyslu, při výrobě betonu, hnojiv

Přínosy TRELLEX T60:

 • snížení rizika poškození karoserie dopravních prostředků
 • zvýšení produktivity nejvíce zatěžovaných vozíků, výrobních zařízení a dopravních prostředků díky plynulému toku materiálu, dlouhé životnosti obložených zařízení a menším nárokům na servis a údržbu
 • nižší hmotnost pryžových obložení a 4× delší životnost v porovnání s výztužemi z oceli
 • pryžové výstelky lze vyměňovat jednotlivě podle stavu opotřebení
 • tlumení vibrací a hluku až o polovinu v porovnání s ocelí – snížení hluku o 10–15 dB (A)* - pryžové obložení v porovnání s ocelí absorbuje lépe nárazy a tlumí vibrace a hluk, což ocení zejména řidiči v kabině vozů během jízdy
 • různé možnosti aplikace – pryž lze upnout, přišroubovat, přibít, nalepit


Doporučujeme: 
Při výběru tloušťky pryže TRELLEX T60 je třeba zohlednit: typ dopadajícího materiálu a jeho tvrdost, výšku pádu, úhel dopadu hrudek materiálu na povrch pryže.


Pryže TRELLEX vám upravíme na míru:

 • na digitálním plotru
 • 3D tvar nařežeme vodním paprskem
 • nasekáme i ve velkých sériích na výsekovém lisu
 • vyfrézujeme
 • opatříme samolepicí vrstvou
 • vyrobíme násypky i rukávce, vyložení míchaček na beton a další požadované třídicí, násypné i skluzové díly

 

Tip:

Víte, jak co nejstručněji odlišit ODĚR a OTĚR?

„Oděr“ se často používá k popisu výsledku, zatímco „otěr“ se více zaměřuje na samotný proces tření nebo tlačení, který může vést k oděru.


*) dB (A) = A-vážený decibel, vyjadřuje relativní hlasitost zvuků vnímaných lidských uchem. A-váha je standardem pro stanovení poškození sluchu a hlukového znečištění. Zdroj: https://www.techtarget.com/whatis/definition/A-weighted-decibels-dBA-or-dBa-or-dBa, kráceno

 

Produkty z článku