Je silikon a křemík totéž?

Oba materiály mají velmi široké využití, oba obsahují křemík, v angličtině mají téměř totožný název (silicon pro křemík a silicone pro silikon), a přesto mezi nimi existují podstatné rozdíly.

Hlavní rozdíl*) mezi nimi je ten, že křemík je chemický prvek, kdežto silikony jsou polymery obsahující křemík, kyslík a často i uhlík a vodík.

Křemík je sedmým nejčastějším prvkem ve vesmíru a druhým nejběžnějším prvkem na Zemi. Lze jej nalézt v řadě minerálů včetně pazourku, jaspisu, opálu a pískovce. Je důležitou součástí skla, betonu a cihel. Relativně čistý křemík se nejčastěji používá při zušlechťování oceli, lití hliníku a v chemickém průmyslu. Je rovněž základem mnoha polovodičů.

Silikony jsou skupinou umělých polymerů, které mají anorganický řetězec atomů křemíku a kyslíku s organickými vedlejšími skupinami vázanými ke křemíku. Silikony kromě křemíku obsahují také uhlík, vodík, kyslík a případně i jiné druhy atomů. Mají fyzikální a chemické vlastnosti, které se velmi liší od elementárního křemíku. Silikony mohou mít navzájem odlišné vlastnosti i složení, jejich konzistence přechází od kapaliny přes gel, gumu až po tvrdý plast. Používají se například v těsnicích hmotách a materiálech, lepidlech, mazivech, zdravotnických výrobcích, nástrojích, tepelné a elektrické izolaci a v elektronických součástkách.

V našem sortimentu si můžete vybrat nejrůznější silikonové produkty:

Zajímá vás, jak zhotovujeme na zakázku kruhové těsnicí prvky (silikonové O-kroužky)?

K novinkám v našem sortimentu patří oboustranná samolepka FT 9302 SF pro silikony.  Je vhodná pro laminování silikonových kompaktních a mikroporézních pryží na jedné straně a materiálů s nízkou povrchovou energií na straně druhé. Je určena zejména pro automobilový průmysl a průmyslové aplikace, kde vynikne její vysoká pevnost v tahu, spolehlivá lepivost a široký rozsah pracovních teplot: –40 °C / +175 °C. 

Znáte výhody a nevýhody silikonu, víte, kde a proč jsou silikony zakázány?

 

*) Zdroj: https://e-konstrukter.cz/novinka/jaky-je-rozdil-mezi-silikonem-a-kremikem

Oba materiály mají velmi široké využití, oba obsahují křemík, v angličtině mají téměř totožný název (silicon pro křemík a silicone pro silikon), a přesto mezi nimi existují podstatné rozdíly.

Hlavní rozdíl*) mezi nimi je ten, že křemík je chemický prvek, kdežto silikony jsou polymery obsahující křemík, kyslík a často i uhlík a vodík.
 
Křemík je sedmým nejčastějším prvkem ve vesmíru a druhým nejběžnějším prvkem na Zemi. Lze jej nalézt v řadě minerálů včetně pazourku, jaspisu, opálu a pískovce. Je důležitou součástí skla, betonu a cihel. Relativně čistý křemík se nejčastěji používá při zušlechťování oceli, lití hliníku a v chemickém průmyslu. Je rovněž základem mnoha polovodičů.

Silikony jsou skupinou umělých polymerů, které mají anorganický řetězec atomů křemíku a kyslíku s organickými vedlejšími skupinami vázanými ke křemíku. Silikony kromě křemíku obsahují také uhlík, vodík, kyslík a případně i jiné druhy atomů. Mají fyzikální a chemické vlastnosti, které se velmi liší od elementárního křemíku. Silikony mohou mít navzájem odlišné vlastnosti i složení, jejich konzistence přechází od kapaliny přes gel, gumu až po tvrdý plast. Používají se například v těsnicích hmotách a materiálech, lepidlech, mazivech, zdravotnických výrobcích, nástrojích, tepelné a elektrické izolaci a v elektronických součástkách.

V našem sortimentu si můžete vybrat nejrůznější silikonové produkty:

Zajímá vás, jak zhotovujeme na zakázku kruhové těsnicí prvky (silikonové O-kroužky)? 

K novinkám v našem sortimentu patří oboustranná samolepka FT 9302 SF pro silikony.  Je vhodná pro laminování silikonových kompaktních a mikroporézních pryží na jedné straně a materiálů s nízkou povrchovou energií na straně druhé. Je určena zejména pro automobilový průmysl a průmyslové aplikace, kde vynikne její vysoká pevnost v tahu, spolehlivá lepivost a široký rozsah pracovních teplot: –40 °C / +175 °C.  

Znáte výhody a nevýhody silikonu, víte, kde a proč jsou silikony zakázány

 

*) Zdroj: https://e-konstrukter.cz/novinka/jaky-je-rozdil-mezi-silikonem-a-kremikem

Produkty z článku