Kdo je „hlídací pes“ všech peněz firmy?

Finanční analytička Martina Procházková hodnotí efektivnost a návratnost investic, zpracovává finanční analýzy a prognózy, sestavuje kalkulace produktů a služeb, připravuje finanční plány, sleduje a vyhodnocuje finanční vývoj firmy.

Martina Procházková - finanční analytička GUMEXU

Martino, vzpomeneš si, kdy se v tobě probudil zájem o čísla?

Sice jsem si v první třídě všimla, že dokážu sčítat a odečítat o něco rychleji než jiné děti, ale na střední škole jsem matematiku, která pro mě byla ztělesněním oněch čísel, vyloženě nesnášela. Ale jedním z hlavních předmětů byla i ekonomika a ta mě oslovila. Až mnohem později jsem na internetu narazila na informaci, že účetnictví a všechny účetní nástroje ke sledování a zobrazování stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti mají hlubokou historii. Jejich otcem se někdy před 500 lety stal právě uznávaný matematik, italský františkánský mnich. A tolik zatracovaná matematika a čísla mě nakonec stejně dostihla a provází mě celým profesním životem.

A kdy sis poprvé uvědomila, že výsledky, které počítáním a kontrolou určitých dokladů zjistíš, mají i nějaké souvislosti?

Myslím, že to bylo v době, kdy jsem zpracovávala své první kalkulace. Objevil se mi tam „Zvýšený náklad na vstupu“. Byl to takový „aha moment“, tedy něco, co mi poté ovlivnilo vstupní cenu suroviny, ta zas ovlivnila prodejní cenu produktu, potažmo marži a v konečném důsledku měla dopad do hodnoty pohledávky a peněžního toku. Se sledováním těchto zdánlivě jednoduchých procesů jsem si uvědomila, že v ekonomice spousta věcí souvisí a ovlivňuje se navzájem.
 

Měla jsi už tehdy představu, že se budeš sledováním, filtrováním a vyhodnocováním ekonomických údajů a informací profesionálně zabývat?

Vůbec ne, inklinovala jsem spíš k zemědělské prvovýrobě, analýzám chovu hospodářských zvířat a kalkulacím zemědělských produktů. Potom jsem si uvědomila, že ke komplexní finanční analýze je tohle vědění sice dobrý start, ale úzký obzor a zkusila jsem trochu jinou cestu. Nebyla to špatná volba. Se zvířaty pracuji, přesněji řečeno, starám se o ně pořád. Děti mě totiž zásobily domácími zvířátky. Zahradu mám také dostatečně velkou, ale hospodaření a peníze analyzuji každý den.
Martina Procházková

Co tě vlastně přivedlo právě do GUMEXU?

Mým předchozím zaměstnavatelem byla zemědělská akciová společnost, která prodala své akcie nejmenované holdingové korporaci. Nový management postavil mou práci do role „vykonavače“ a ve stejném tempu, kterým přibývaly přehledy a tabulky k mechanickému vyplnění, mě opouštěla chuť do práce. Občas jsem nakoukla do inzerce s pracovními nabídkami. A jednou mě oslovil inzerát GUMEXU. Jako správného analytika mě před účastí na pohovoru zajímaly hlavně výkazy korporace, její chování navenek a také to, čím se vlastně zabývá. Když jsem zjistila, že působí ve světě obchodu s hadicemi, těsněními, profily a pryžovými pásy, konstatovala jsem, že tohle odvětví sice neznám, ale za rozšíření obzorů by to stálo a vůbec by to nemusela být nuda. Co mě ale zajímalo a oslovilo úplně nejvíc? Nejspíš to, jak vlastně funguje rodinná firma.
 

Čím ses od začátku své působnosti ve firmě zabývala?

Do GUMEXU jsem po pohovoru nenastoupila na „první dobrou“, inzerovaná pozice měla být obsazená rychle a já měla v té době jiný závazek. Ale jak praví klasik, všechno má svůj čas. Po několika měsících mě oslovila personální ředitelka Jana Lagová s nabídkou na úplně jinou pracovní pozici, než byla ta původně inzerovaná. Takže jsem začala pracovat jako asistentka tehdejšího finančního ředitele Jana Sedláčka nejstaršího, zakladatele korporace. Pracovní náplň spočívala primárně v kontrole prvotních dokladů, což někteří déle zaměstnaní kolegové ze skladu určitě dodnes s povděkem kvitují. Zastřešovala jsem žádosti o dotace na první i následně pořizované technologie do dnešní výroby a věnovala se vymáhání pohledávek.
 

Kdy ses dostala k reportování a samostatné finanční analýze?

To byl spíš postupný proces. Finance řídil pan Sedláček nejstarší, pro mě velká škola, protože se rozhodoval na základě zdravého selského rozumu bez sofistikovaných ekonomických přehledů a ono to fungovalo. Vedla jsem si takový cvičný reportík, ze kterého jsem si vždycky přečetla to, co on věděl už dávno. Přirozený vývoj, oddělení segmentů výroby od samotného obchodu a potřeba kalkulovat si vyžádaly další ekonomické kroky a asi čtyři roky po nástupu jsem se z větší části stáhla z oblasti kontroly prvotních dokladů a začala za podpory ředitele Dušana Sedláčka naplno rozvíjet analýzu, reporting a controlling.
 

Co nejvíce ovlivnilo tvůj pohled na data?

Asi fakt, že veškerá data nejsou jenom suchá čísla, ale skrývají v sobě celé příběhy a za každým příběhem stojí člověk. Když se na data podíváš z různých úhlů pohledu, objevíš vždy zajímavé souvislosti. Proto se snažím k datům přistupovat kreativně a hledat v nich víc než jen řádky a sloupce.

Výkonnost firmy je určitě nutné nějak měřit. Co všechno k tomu musíš sledovat a vyhodnocovat?

Sleduji různé faktory – tržby, náklady, ziskovost, kapitálovou strukturu, likviditu, zadluženost a mnoho dalších. Srovnávám aktuální výsledky s předchozím obdobím a plánem. Finanční plány, mimochodem hodně detailní v rozpadu na střediska a pobočky, roční a měsíční, které vlastně stanovují cíle a směřování korporace a pomáhají při realizaci investic, pravidelně aktualizuji, aby odrážely reálnou změnu cíle.
 

Jaké analytické a kontrolní nástroje při práci používáš?

Základem je samozřejmě náš informační systém Helios, odkud čerpám veškeré informace. Tým skvělých holek na účtárně nám data zpracovává jak pro účely finančního, tak i manažerského pohledu na ně. Dalším neodmyslitelným pomocníkem při práci analytika je Excel, který nám s velikostí korporace i objemem dat postupně přestal stačit, a tak jsme v roce 2020 začali využívat aplikaci ke sběru a analýze dat – Business Intelligence (BI).
 

Martina ProcházkováCo tě na BI* tak nadchlo?

BI miluji, používám ho především k sestavování dashboardů** a různých interaktivních reportů, které pomáhají představitelům korporace a dnes už i vyššímu a střednímu managementu lépe porozumět výstupům z účetní soustavy a dělat informovaná rozhodnutí. Má i nezastupitelnou úlohu při tvorbě plánů, v rámci controllingu a lépe, přesněji a rychleji vykonává práci, kterou dříve zajišťoval Excel.
 

Můžeš porovnat výhody a nevýhody BI?

Obrovskou výhodou BI je, že umožňuje rychle a jednoduše vizualizovat data a hledat v nich souvislosti a trendy. Pomáhá také předcházet chybám a zajišťuje konzistenci dat v různých reportech. Nevýhodou může být, že pokud se příliš spoléháme na automatizované procesy, můžeme přehlédnout důležité informace. Proto je nutné nad BI stále udržovat kontrolu a ručně ověřovat kvalitu dat.
 

Ale zpět k tvé činnosti. Co je jejím konkrétním výsledkem?

Především je to kompletní finanční analýza a prognóza, která pomáhá korporaci, respektive managementu rozhodovat o investicích a plánovat finanční kroky. Také se podílím na přípravě kalkulací produktů a služeb a sestavuji finanční plány. Sleduji a vyhodnocuji i finanční vývoj korporace a připravuji pravidelné reporty a prezentace pro vedení korporace.
 

Jak vidím, zpracováváš velké množství dat, které následně analyzuješ. Dokážeš výsledné hodnocení vysvětlit i nějak názorně?

Ano, využívám nejrůznější vizualizační prvky: grafy, tabulky a diagramy, které pomáhají lépe ilustrovat a porozumět vztahům a trendům v datech.
 

Pro koho jsou tvoje výpočty určeny?

Výpočty a analýzy, které provádím, využívá zejména vedení korporace, které potřebuje mít přehled o finanční situaci a výkonnosti. Z přehledů, které připravuji dotyčným osobám na míru v BI, čerpá vyšší a střední management téměř na všech liniích řízení. To, co se nedá změřit, obvykle nejde ani řídit. Nejúžeji spolupracuji s ředitelem výroby, obchodu a s provozním ředitelem. Stejné přehledy, které máme v BI pro Česko, připravuji a sdílím i s kolegy na Slovensku, kde zároveň zastřešuji slovenskou účetní metodiku, kalkulace, podílím se na tvorbě plánů pro výrobu a podobně.
 

Připadá mi, že rozpoznat souvislosti mezi příčinou a následkem většiny ekonomických údajů firmy je velmi obtížné. Co pomáhá ke správné interpretaci aktuálního „zdravotního stavu“ firemních financí?

Souhlasím, není to vždy snadné. Kromě samotného analyzování dat je důležité mít přehled o vnitřních procesech, které třeba v GUMEXU nejsou úplně jednoduché, a také je nutné znát strategii korporace. Tím, že se snažím mít detailní přehled o tom, jaké faktory ovlivňují výkonnost korporace, mohu lépe interpretovat data a identifikovat případné problémy.
 

Jaké potenciální hrozby jsi jako „hlídací pes“ financí naší firmy schopná vycítit? Před čím dokážeš včas varovat?

Díky zavedenému controllingu, který řeší komplexně nejen zpětné sledování nákladových nebo výnosových položek, ale orientuje se hlavně na budoucnost a výsledek, jsem schopná vycítit jevy, které mohou ohrozit finanční stabilitu korporace. Může se jednat například o nadměrné zadlužení, neefektivní využívání finančních prostředků, problémy s výběrem pohledávek, nadměrné odčerpávání prostředků některým útvarem uvnitř korporace a podobně. Dokážu před těmito riziky včas varovat a navrhnout opatření k řešení.
 

Martina ProcházkováŘešíš i „krizové scénáře“?

Ano, proto jsem taky v minulosti dostala nálepku největšího pesimisty ve firměsmiley. Někde jsem ale četla, že optimista je v podstatě pesimista bez dostatku informací, tak jsem si řekla: „OK“ a snažím se mít vždy po ruce co největší množství informací. Ale teď bez legrace, v práci řeším samozřejmě i krizové scénáře, modeluji různé situace, jako je například pokles tržeb, nárůst některých nákladů (v loňském roce boom s cenou energií), rozjezd a zapojení nové pobočky do hospodaření korporace, reakce na změny na trhu, změny kurzu a podobně. Na základě těchto modelů, nebo chceš-li scénářů, pak dokážu předvídat dopad a váhu takových situací na finanční výsledky. Pro ilustraci – v loňském roce jsem modelovala pět takových scénářů napříč dotčenými středisky, kterých máme k dnešku 56 a 43 z nich vykazuje činnost, kterou je nutné plánovat a simulovat.
 

Co je pro tebe osobně důležité, aby ses v práci cítila dobře?

Pro mě je důležité mít v práci jistou míru autonomie a odpovědnosti. A také mi dělá radost, když vidím, že má moje práce smysl a dokáže pomoct oddělením napříč korporací ať už v plnění cílů, nebo jen k prostému dohledání a odstranění příčiny nějakého probíhajícího problému.

Má náplň tvé práce dopad i na tvůj přístup k osobním financím?

Ano, považuji za důležité pravidelně hodnotit své výdaje a přizpůsobovat je aktuálním potřebám a hlavně možnostem.
 

Podělíš se s námi i o nějaký vlastní recept na úspěšné hospodaření jedince i firmy?

Jeden osvědčený recept na úspěšné hospodaření korporace je průběžně sledovat a hodnotit výkonnost, přizpůsobovat se změnám na trhu a využívat moderní technologie ke zlepšení efektivity. Ale stejně tak je důležité udržovat kvalitní vztahy s partnery, zákazníky a zaměstnanci. Co se týče osobních financí, preferuji investovat do diverzifikovaného portfolia, které kombinuje různé druhy aktiv a minimalizuje rizika.


 

Martina Procházková

Martina Procházková

Vystudovala střední zemědělsko-ekonomickou školu, obor ekonomika zemědělství. Po ukončení studia pracovala ve společnostech TRUDEX, s.r.o. a AGRO Vnorovy, a.s. Do GUMEXU nastoupila v roce 2010 na pozici asistentky finančního ředitele, od roku 2014 zde pracuje jako ekonomická analytička. Svůj volný čas věnuje dospělým a dnes již samostatným dětem, domácím zvířatům, cyklotoulkám, turistice, cestování a návštěvám koncertů.

 

 

Názor ředitele firmy Dušana Sedláčka:

Martina je velmi schopná analytička. Již při svém nástupu začala budovat systém pro evidenci a zobrazení firemních ekonomických dat. Neméně důležitá je její praktická zkušenost a schopnost interpretace hodnot pro nás majitele. Opravdu jsme se od ní hodně naučili. Někdy má trochu pesimistické názory, ale to k věci patří – má nás upozornit na možná rizika a přesně to dělá. Je prostě výborná a spolupráce s ní mě opravdu baví. Děkuji Martino.


*) Business Intelligence (BI) = sběr, analýza a interpretace vnitrofiremních dat, podle kterých dělá management strategická rozhodnutí a ovlivňuje tak obchodní výkonnost firmy. Zdroj: https://money.cz/novinky-a-tipy/slovnik/business-intelligence/

**) dashboard (angl.) = nástěnka, v případě BI se jedná o konsolidovanou obrazovku, která nabízí kompletní každodenní pohled na určitou podnikovou oblast nebo proces. Zdroj: https://www.dolphinconsulting.cz/blog/report-dashboard-nebo-strankovany-report-v-power-bi/, kráceno

 

Rozhovor s finanční analytičkou Martinou Procházkovou připravila v červenci 2023 Ing. Monika Sivulková, marketingová specialistka společnosti GUMEX. Foto: archiv společnosti GUMEX, soukromý archiv Martiny Procházkové.

Finanční analytička Martina Procházková hodnotí efektivnost a návratnost investic, zpracovává finanční analýzy a prognózy, sestavuje kalkulace produktů a služeb, připravuje finanční plány, sleduje a vyhodnocuje finanční vývoj firmy.

Martina Procházková - finanční analytička GUMEXU

Martino, vzpomeneš si, kdy se v tobě probudil zájem o čísla?

Sice jsem si v první třídě všimla, že dokážu sčítat a odečítat o něco rychleji než jiné děti, ale na střední škole jsem matematiku, která pro mě byla ztělesněním oněch čísel, vyloženě nesnášela. Ale jedním z hlavních předmětů byla i ekonomika a ta mě oslovila. Až mnohem později jsem na internetu narazila na informaci, že účetnictví a všechny účetní nástroje ke sledování a zobrazování stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti mají hlubokou historii. Jejich otcem se někdy před 500 lety stal právě uznávaný matematik, italský františkánský mnich. A tolik zatracovaná matematika a čísla mě nakonec stejně dostihla a provází mě celým profesním životem.

A kdy sis poprvé uvědomila, že výsledky, které počítáním a kontrolou určitých dokladů zjistíš, mají i nějaké souvislosti?

Myslím, že to bylo v době, kdy jsem zpracovávala své první kalkulace. Objevil se mi tam „Zvýšený náklad na vstupu“. Byl to takový „aha moment“, tedy něco, co mi poté ovlivnilo vstupní cenu suroviny, ta zas ovlivnila prodejní cenu produktu, potažmo marži a v konečném důsledku měla dopad do hodnoty pohledávky a peněžního toku. Se sledováním těchto zdánlivě jednoduchých procesů jsem si uvědomila, že v ekonomice spousta věcí souvisí a ovlivňuje se navzájem.
 

Měla jsi už tehdy představu, že se budeš sledováním, filtrováním a vyhodnocováním ekonomických údajů a informací profesionálně zabývat?

Vůbec ne, inklinovala jsem spíš k zemědělské prvovýrobě, analýzám chovu hospodářských zvířat a kalkulacím zemědělských produktů. Potom jsem si uvědomila, že ke komplexní finanční analýze je tohle vědění sice dobrý start, ale úzký obzor a zkusila jsem trochu jinou cestu. Nebyla to špatná volba. Se zvířaty pracuji, přesněji řečeno, starám se o ně pořád. Děti mě totiž zásobily domácími zvířátky. Zahradu mám také dostatečně velkou, ale hospodaření a peníze analyzuji každý den.
Martina Procházková

Co tě vlastně přivedlo právě do GUMEXU?

Mým předchozím zaměstnavatelem byla zemědělská akciová společnost, která prodala své akcie nejmenované holdingové korporaci. Nový management postavil mou práci do role „vykonavače“ a ve stejném tempu, kterým přibývaly přehledy a tabulky k mechanickému vyplnění, mě opouštěla chuť do práce. Občas jsem nakoukla do inzerce s pracovními nabídkami. A jednou mě oslovil inzerát GUMEXU. Jako správného analytika mě před účastí na pohovoru zajímaly hlavně výkazy korporace, její chování navenek a také to, čím se vlastně zabývá. Když jsem zjistila, že působí ve světě obchodu s hadicemi, těsněními, profily a pryžovými pásy, konstatovala jsem, že tohle odvětví sice neznám, ale za rozšíření obzorů by to stálo a vůbec by to nemusela být nuda. Co mě ale zajímalo a oslovilo úplně nejvíc? Nejspíš to, jak vlastně funguje rodinná firma.
 

Čím ses od začátku své působnosti ve firmě zabývala?

Do GUMEXU jsem po pohovoru nenastoupila na „první dobrou“, inzerovaná pozice měla být obsazená rychle a já měla v té době jiný závazek. Ale jak praví klasik, všechno má svůj čas. Po několika měsících mě oslovila personální ředitelka Jana Lagová s nabídkou na úplně jinou pracovní pozici, než byla ta původně inzerovaná. Takže jsem začala pracovat jako asistentka tehdejšího finančního ředitele Jana Sedláčka nejstaršího, zakladatele korporace. Pracovní náplň spočívala primárně v kontrole prvotních dokladů, což někteří déle zaměstnaní kolegové ze skladu určitě dodnes s povděkem kvitují. Zastřešovala jsem žádosti o dotace na první i následně pořizované technologie do dnešní výroby a věnovala se vymáhání pohledávek.
 

Kdy ses dostala k reportování a samostatné finanční analýze?

To byl spíš postupný proces. Finance řídil pan Sedláček nejstarší, pro mě velká škola, protože se rozhodoval na základě zdravého selského rozumu bez sofistikovaných ekonomických přehledů a ono to fungovalo. Vedla jsem si takový cvičný reportík, ze kterého jsem si vždycky přečetla to, co on věděl už dávno. Přirozený vývoj, oddělení segmentů výroby od samotného obchodu a potřeba kalkulovat si vyžádaly další ekonomické kroky a asi čtyři roky po nástupu jsem se z větší části stáhla z oblasti kontroly prvotních dokladů a začala za podpory ředitele Dušana Sedláčka naplno rozvíjet analýzu, reporting a controlling.
 

Co nejvíce ovlivnilo tvůj pohled na data?

Asi fakt, že veškerá data nejsou jenom suchá čísla, ale skrývají v sobě celé příběhy a za každým příběhem stojí člověk. Když se na data podíváš z různých úhlů pohledu, objevíš vždy zajímavé souvislosti. Proto se snažím k datům přistupovat kreativně a hledat v nich víc než jen řádky a sloupce.

Výkonnost firmy je určitě nutné nějak měřit. Co všechno k tomu musíš sledovat a vyhodnocovat?

Sleduji různé faktory – tržby, náklady, ziskovost, kapitálovou strukturu, likviditu, zadluženost a mnoho dalších. Srovnávám aktuální výsledky s předchozím obdobím a plánem. Finanční plány, mimochodem hodně detailní v rozpadu na střediska a pobočky, roční a měsíční, které vlastně stanovují cíle a směřování korporace a pomáhají při realizaci investic, pravidelně aktualizuji, aby odrážely reálnou změnu cíle.
 

Jaké analytické a kontrolní nástroje při práci používáš?

Základem je samozřejmě náš informační systém Helios, odkud čerpám veškeré informace. Tým skvělých holek na účtárně nám data zpracovává jak pro účely finančního, tak i manažerského pohledu na ně. Dalším neodmyslitelným pomocníkem při práci analytika je Excel, který nám s velikostí korporace i objemem dat postupně přestal stačit, a tak jsme v roce 2020 začali využívat aplikaci ke sběru a analýze dat – Business Intelligence (BI).
 

Martina ProcházkováCo tě na BI* tak nadchlo?

BI miluji, používám ho především k sestavování dashboardů** a různých interaktivních reportů, které pomáhají představitelům korporace a dnes už i vyššímu a střednímu managementu lépe porozumět výstupům z účetní soustavy a dělat informovaná rozhodnutí. Má i nezastupitelnou úlohu při tvorbě plánů, v rámci controllingu a lépe, přesněji a rychleji vykonává práci, kterou dříve zajišťoval Excel.
 

Můžeš porovnat výhody a nevýhody BI?

Obrovskou výhodou BI je, že umožňuje rychle a jednoduše vizualizovat data a hledat v nich souvislosti a trendy. Pomáhá také předcházet chybám a zajišťuje konzistenci dat v různých reportech. Nevýhodou může být, že pokud se příliš spoléháme na automatizované procesy, můžeme přehlédnout důležité informace. Proto je nutné nad BI stále udržovat kontrolu a ručně ověřovat kvalitu dat.
 

Ale zpět k tvé činnosti. Co je jejím konkrétním výsledkem?

Především je to kompletní finanční analýza a prognóza, která pomáhá korporaci, respektive managementu rozhodovat o investicích a plánovat finanční kroky. Také se podílím na přípravě kalkulací produktů a služeb a sestavuji finanční plány. Sleduji a vyhodnocuji i finanční vývoj korporace a připravuji pravidelné reporty a prezentace pro vedení korporace.
 

Jak vidím, zpracováváš velké množství dat, které následně analyzuješ. Dokážeš výsledné hodnocení vysvětlit i nějak názorně?

Ano, využívám nejrůznější vizualizační prvky: grafy, tabulky a diagramy, které pomáhají lépe ilustrovat a porozumět vztahům a trendům v datech.
 

Pro koho jsou tvoje výpočty určeny?

Výpočty a analýzy, které provádím, využívá zejména vedení korporace, které potřebuje mít přehled o finanční situaci a výkonnosti. Z přehledů, které připravuji dotyčným osobám na míru v BI, čerpá vyšší a střední management téměř na všech liniích řízení. To, co se nedá změřit, obvykle nejde ani řídit. Nejúžeji spolupracuji s ředitelem výroby, obchodu a s provozním ředitelem. Stejné přehledy, které máme v BI pro Česko, připravuji a sdílím i s kolegy na Slovensku, kde zároveň zastřešuji slovenskou účetní metodiku, kalkulace, podílím se na tvorbě plánů pro výrobu a podobně.
 

Připadá mi, že rozpoznat souvislosti mezi příčinou a následkem většiny ekonomických údajů firmy je velmi obtížné. Co pomáhá ke správné interpretaci aktuálního „zdravotního stavu“ firemních financí?

Souhlasím, není to vždy snadné. Kromě samotného analyzování dat je důležité mít přehled o vnitřních procesech, které třeba v GUMEXU nejsou úplně jednoduché, a také je nutné znát strategii korporace. Tím, že se snažím mít detailní přehled o tom, jaké faktory ovlivňují výkonnost korporace, mohu lépe interpretovat data a identifikovat případné problémy.
 

Jaké potenciální hrozby jsi jako „hlídací pes“ financí naší firmy schopná vycítit? Před čím dokážeš včas varovat?

Díky zavedenému controllingu, který řeší komplexně nejen zpětné sledování nákladových nebo výnosových položek, ale orientuje se hlavně na budoucnost a výsledek, jsem schopná vycítit jevy, které mohou ohrozit finanční stabilitu korporace. Může se jednat například o nadměrné zadlužení, neefektivní využívání finančních prostředků, problémy s výběrem pohledávek, nadměrné odčerpávání prostředků některým útvarem uvnitř korporace a podobně. Dokážu před těmito riziky včas varovat a navrhnout opatření k řešení.
 

Martina ProcházkováŘešíš i „krizové scénáře“?

Ano, proto jsem taky v minulosti dostala nálepku největšího pesimisty ve firměsmiley. Někde jsem ale četla, že optimista je v podstatě pesimista bez dostatku informací, tak jsem si řekla: „OK“ a snažím se mít vždy po ruce co největší množství informací. Ale teď bez legrace, v práci řeším samozřejmě i krizové scénáře, modeluji různé situace, jako je například pokles tržeb, nárůst některých nákladů (v loňském roce boom s cenou energií), rozjezd a zapojení nové pobočky do hospodaření korporace, reakce na změny na trhu, změny kurzu a podobně. Na základě těchto modelů, nebo chceš-li scénářů, pak dokážu předvídat dopad a váhu takových situací na finanční výsledky. Pro ilustraci – v loňském roce jsem modelovala pět takových scénářů napříč dotčenými středisky, kterých máme k dnešku 56 a 43 z nich vykazuje činnost, kterou je nutné plánovat a simulovat.
 

Co je pro tebe osobně důležité, aby ses v práci cítila dobře?

Pro mě je důležité mít v práci jistou míru autonomie a odpovědnosti. A také mi dělá radost, když vidím, že má moje práce smysl a dokáže pomoct oddělením napříč korporací ať už v plnění cílů, nebo jen k prostému dohledání a odstranění příčiny nějakého probíhajícího problému.

Má náplň tvé práce dopad i na tvůj přístup k osobním financím?

Ano, považuji za důležité pravidelně hodnotit své výdaje a přizpůsobovat je aktuálním potřebám a hlavně možnostem.
 

Podělíš se s námi i o nějaký vlastní recept na úspěšné hospodaření jedince i firmy?

Jeden osvědčený recept na úspěšné hospodaření korporace je průběžně sledovat a hodnotit výkonnost, přizpůsobovat se změnám na trhu a využívat moderní technologie ke zlepšení efektivity. Ale stejně tak je důležité udržovat kvalitní vztahy s partnery, zákazníky a zaměstnanci. Co se týče osobních financí, preferuji investovat do diverzifikovaného portfolia, které kombinuje různé druhy aktiv a minimalizuje rizika.


 

Martina Procházková

Martina Procházková

Vystudovala střední zemědělsko-ekonomickou školu, obor ekonomika zemědělství. Po ukončení studia pracovala ve společnostech TRUDEX, s.r.o. a AGRO Vnorovy, a.s. Do GUMEXU nastoupila v roce 2010 na pozici asistentky finančního ředitele, od roku 2014 zde pracuje jako ekonomická analytička. Svůj volný čas věnuje dospělým a dnes již samostatným dětem, domácím zvířatům, cyklotoulkám, turistice, cestování a návštěvám koncertů.

 

 

Názor ředitele firmy Dušana Sedláčka:

Martina je velmi schopná analytička. Již při svém nástupu začala budovat systém pro evidenci a zobrazení firemních ekonomických dat. Neméně důležitá je její praktická zkušenost a schopnost interpretace hodnot pro nás majitele. Opravdu jsme se od ní hodně naučili. Někdy má trochu pesimistické názory, ale to k věci patří – má nás upozornit na možná rizika a přesně to dělá. Je prostě výborná a spolupráce s ní mě opravdu baví. Děkuji Martino.


*) Business Intelligence (BI) = sběr, analýza a interpretace vnitrofiremních dat, podle kterých dělá management strategická rozhodnutí a ovlivňuje tak obchodní výkonnost firmy. Zdroj: https://money.cz/novinky-a-tipy/slovnik/business-intelligence/

**) dashboard (angl.) = nástěnka, v případě BI se jedná o konsolidovanou obrazovku, která nabízí kompletní každodenní pohled na určitou podnikovou oblast nebo proces. Zdroj: https://www.dolphinconsulting.cz/blog/report-dashboard-nebo-strankovany-report-v-power-bi/, kráceno

 

Rozhovor s finanční analytičkou Martinou Procházkovou připravila v červenci 2023 Ing. Monika Sivulková, marketingová specialistka společnosti GUMEX. Foto: archiv společnosti GUMEX, soukromý archiv Martiny Procházkové.

Chcete se poradit?