Koho činí práce Šťastným?

Holdujete kvalitnímu vínu či dobře napěněnému půllitru piva? Aby víno dobře zrálo nejen na vinicích, ale hlavně při zpracování, rozhodl se František Šťastný spolu se svým synem podílet se přímo na tomto procesu a ovlivňovat jeho výsledek. Založil firmu NEREZ Blučina, s.r.o., která se specializuje na výrobu vinařských zařízení z nerezavějící oceli a ve Velkopavlovické oblasti vlastní Šťastné vinařství. Provozuje rovněž prodejnu vinařských potřeb a akreditovanou vinařskou laboratoř. Je zřejmé, že u Šťastných jde ruku v ruce dlouholetá zkušenost s výrobou vinařských strojů a zařízení s vlastním pěstováním vinné révy, ochutnáváním ve vinném sklípku i s následným prodejem vybraných druhů vín pro stejně zanícené milovníky dobrého moku.

NEEREZ Blučina

Pane Šťastný, vaši společnost jste založil již před 32 lety, v době velkých společenských i ekonomických změn. Proč jste se rozhodl právě pro výrobu strojů a zařízení pro pivovary a vinařství z korozivzdorných (nerezavějících) ocelí?

V té době jsem pracoval v učňovském středisku stavebních strojů, kde jsem měl skončit. Jelikož jsem byl zapálený do vinařství, rozhodl jsem se, že se dám na výrobu strojů a zařízení z nerezové oceli. Pro vinařství se v té době vše vyrábělo z černého plechu a natíralo potravinářskou barvou. A právě to jsem chtěl změnit. Se synem jsme založili firmu a začali vyrábět nádoby, stroje a zařízení z nerezavějící oceli pro vinaře. Pivovary jsme k tomu přidali o něco později.

NEREZ BlučinaProdáváte zvlášť tlakové a netlakové nádoby, filtry, armatury a čerpadla, anebo je nutné u vás poptat dodávku kompletní technologie, aby byla zaručena kompatibilita jednotlivých prvků?

Prodáváme všechny druhy nádob, jak tlakové, tak netlakové, ale jsme schopni dodávat i kompletní technologie pro vinařské závody i pivovary. Mimo jiné dodáváme výrobky z nerezové oceli i pro jiná odvětví, například pro chemický průmysl.

Od naší společnosti GUMEX odebíráte nerezové rychlospojky a silikonové pryže. Kde je používáte?

Samozřejmě najdou uplatnění v kompletaci nerezových nádrží, čerpadel, filtrů, násypek a odzrňovačů. Pryže používáme na různé těsnění a do průlezu nádob.

Liší se nějak nerezové fermentační nádrže, určené ke kvašení a zrání pivní mladiny při výrobě piva, od plastových fermentačních nádob?

K výrobě piva používáme jen nerezové fermentační nádoby. Nedovedu si představit vyrábět pivo v plastových nádržích.

Jakou nejmenší a největší tlakovou i netlakovou nádobu pro pivovar nebo vinařství jste dosud vyrobili?

Nejmenší nádoba měla objem 30 litrů a největší cca 500 hektolitrů. Jednalo se o netlakovou nádobu na víno. Změny děláme neustále, přizpůsobujeme se požadavkům zákazníka.

NEREZ BlučinaMoc se mi líbí zvláštní design na některých nerezových tancích. Prý jsou vyrobeny metodou grošování (kroužkovým kartáčováním) použitých plechů. Má tato úprava nějaký zvláštní význam pro zrání piva či vína, nebo je to jen estetická záležitost?

Pro zrání piva ani vína to nemá žádný význam. Samozřejmě je to estetická záležitost a zakrývá to některé nerovnosti. Povrch zůstává antikorozní.

Zhotovujete na míru i šnekové nebo pásové dopravníky pro dopravu ovoce a hroznů k dalšímu zpracování. Nemůže dojít u většího peckovitého ovoce, jako jsou například meruňky či broskve, k jejich ucpávání? Může si konečný uživatel podle rozdílného ovoce nastavit i odlišné parametry celého zpracovatelského procesu?

U šneku a pásových dopravníků nemůže dojít k ucpávání. Záleží na průměru šneku a u dopravníku na prostoru v násypce a výšce patek. I zde vyrábíme vše dle požadavku zákazníka.

Jaký typ oceli pro tyto technologie používáte?

Z důvodu použití v potravinářském průmyslu vyrábíme naše technologie z nerezové oceli A304, A316, A321.

Ocel však zdražila již v dubnu o 51 % a nikdo neví, kdy se růst cen zastaví… Jak řešíte současnou nepříznivou situaci, kdy kvalitní ocel chybí v Číně i v celé Evropě? 

Zatím máme částečně své zásoby, plánování zakázek provádíme tři měsíce dopředu. Na trh s cenami plechu a armatur reagujeme cenou finálního výrobku.

NEREZ BlučinaVedle výroby zařízení pro potravinářský a farmaceutický průmysl, lihovary, vinařství a pivovary jste před devíti lety v areálu vaší firmy otevřeli akreditovanou vinařskou laboratoř. Jaké služby v ní nabízíte?

V laboratoři provádíme rozbory moštu na FTIR* při sklizni nebo jako předsklizňový rozbor, rozbory mladých vín na FTIR*, kompletní rozbory vín pro účely SZPI**, VOC***, zemská vína****.

Jste rodinná firma. V čem spatřujete výhody a nevýhody tohoto typu podnikání?

Nejsme tak úplně rodinná firma, pracuji zde z naší rodiny jen já společně se synem. Nevýhodou je nedostatek volného času pro vlastní rodinu. Výhodu vidím v tom, že dělám práci, která mě baví.

Kromě těchto zmiňovaných aktivit jste založil i „Šťastné vinařství“, ve kterém vyrábíte odrůdová, zemská i jakostní vína z vlastního vinařství. Které víno máte Vy osobně nejraději a s jakým jídlem byste ho doporučil párovat?

Mám rád Modrý Portugal s kachnou.

Troufnete si odhadnout kvalitu letošního vína?

Nyní nemohu předvídat, jak to dopadne, zatím to vypadá nadějně. Samozřejmě záleží hlavně na vývoji počasí.

Vzhledem k Vašemu čerstvému životnímu jubileu i optimistickému příjmení si dovolím na závěr osobní otázku – co Vás činí opravdu šťastným?

Jak už jste řekla – mé jméno, radost, že mohu ve svém věku pracovat, dobré zdraví a dále práce s příjemnými lidmi.


 

František Šťastný

František Šťastný

Po ukončení Střední zemědělské mechanizační školy pracoval v zemědělství jako mistr dílen a potom mistr odborného výcviku pro obor stavební stroje. Poté začal podnikat. Celý život se zajímá o vinařství.

 

 


*FTIR = Fourier Transform Infrared (spectroscopy) = spektroskopická metoda založená na absorpci infračerveného záření při průchodu vzorkem; https://cs.wikipedia.org

** SZPI = Státní zemědělská a potravinářská inspekce; správní úřad ČR podřízený ministerstvu zemědělství; www.szpi.gov.cz/

*** VOC = vína originální certifikace; www.szpi.gov.cz/

**** zemské víno = kategorie jakostních tříd dle vinařského zákona, používá se od roku 2004. Podmínkou uznání třídy moravské zemské víno nebo české zemské víno je původ hroznů na Moravě nebo v Čechách a cukernatost hroznů při sběru min. 14˚; www.znalecvin.cz/zemske-vino/


Rozhovor s Františkem Šťastným připravila v září 2022 Ing. Monika Sivulková, marketingová specialistka společnosti GUMEX. Foto: archiv společnosti NEREZ Blučina, s.r.o.

 

Holdujete kvalitnímu vínu či dobře napěněnému půllitru piva? Aby víno dobře zrálo nejen na vinicích, ale hlavně při zpracování, rozhodl se František Šťastný spolu se svým synem podílet se přímo na tomto procesu a ovlivňovat jeho výsledek. Založil firmu NEREZ Blučina, s.r.o., která se specializuje na výrobu vinařských zařízení z nerezavějící oceli a ve Velkopavlovické oblasti vlastní Šťastné vinařství. Provozuje rovněž prodejnu vinařských potřeb a akreditovanou vinařskou laboratoř. Je zřejmé, že u Šťastných jde ruku v ruce dlouholetá zkušenost s výrobou vinařských strojů a zařízení s vlastním pěstováním vinné révy, ochutnáváním ve vinném sklípku i s následným prodejem vybraných druhů vín pro stejně zanícené milovníky dobrého moku.

NEEREZ Blučina

Pane Šťastný, vaši společnost jste založil již před 32 lety, v době velkých společenských i ekonomických změn. Proč jste se rozhodl právě pro výrobu strojů a zařízení pro pivovary a vinařství z korozivzdorných (nerezavějících) ocelí?

V té době jsem pracoval v učňovském středisku stavebních strojů, kde jsem měl skončit. Jelikož jsem byl zapálený do vinařství, rozhodl jsem se, že se dám na výrobu strojů a zařízení z nerezové oceli. Pro vinařství se v té době vše vyrábělo z černého plechu a natíralo potravinářskou barvou. A právě to jsem chtěl změnit. Se synem jsme založili firmu a začali vyrábět nádoby, stroje a zařízení z nerezavějící oceli pro vinaře. Pivovary jsme k tomu přidali o něco později.

NEREZ BlučinaProdáváte zvlášť tlakové a netlakové nádoby, filtry, armatury a čerpadla, anebo je nutné u vás poptat dodávku kompletní technologie, aby byla zaručena kompatibilita jednotlivých prvků?

Prodáváme všechny druhy nádob, jak tlakové, tak netlakové, ale jsme schopni dodávat i kompletní technologie pro vinařské závody i pivovary. Mimo jiné dodáváme výrobky z nerezové oceli i pro jiná odvětví, například pro chemický průmysl.

Od naší společnosti GUMEX odebíráte nerezové rychlospojky a silikonové pryže. Kde je používáte?

Samozřejmě najdou uplatnění v kompletaci nerezových nádrží, čerpadel, filtrů, násypek a odzrňovačů. Pryže používáme na různé těsnění a do průlezu nádob.

Liší se nějak nerezové fermentační nádrže, určené ke kvašení a zrání pivní mladiny při výrobě piva, od plastových fermentačních nádob?

K výrobě piva používáme jen nerezové fermentační nádoby. Nedovedu si představit vyrábět pivo v plastových nádržích.

Jakou nejmenší a největší tlakovou i netlakovou nádobu pro pivovar nebo vinařství jste dosud vyrobili?

Nejmenší nádoba měla objem 30 litrů a největší cca 500 hektolitrů. Jednalo se o netlakovou nádobu na víno. Změny děláme neustále, přizpůsobujeme se požadavkům zákazníka.

NEREZ BlučinaMoc se mi líbí zvláštní design na některých nerezových tancích. Prý jsou vyrobeny metodou grošování (kroužkovým kartáčováním) použitých plechů. Má tato úprava nějaký zvláštní význam pro zrání piva či vína, nebo je to jen estetická záležitost?

Pro zrání piva ani vína to nemá žádný význam. Samozřejmě je to estetická záležitost a zakrývá to některé nerovnosti. Povrch zůstává antikorozní.

Zhotovujete na míru i šnekové nebo pásové dopravníky pro dopravu ovoce a hroznů k dalšímu zpracování. Nemůže dojít u většího peckovitého ovoce, jako jsou například meruňky či broskve, k jejich ucpávání? Může si konečný uživatel podle rozdílného ovoce nastavit i odlišné parametry celého zpracovatelského procesu?

U šneku a pásových dopravníků nemůže dojít k ucpávání. Záleží na průměru šneku a u dopravníku na prostoru v násypce a výšce patek. I zde vyrábíme vše dle požadavku zákazníka.

Jaký typ oceli pro tyto technologie používáte?

Z důvodu použití v potravinářském průmyslu vyrábíme naše technologie z nerezové oceli A304, A316, A321.

Ocel však zdražila již v dubnu o 51 % a nikdo neví, kdy se růst cen zastaví… Jak řešíte současnou nepříznivou situaci, kdy kvalitní ocel chybí v Číně i v celé Evropě? 

Zatím máme částečně své zásoby, plánování zakázek provádíme tři měsíce dopředu. Na trh s cenami plechu a armatur reagujeme cenou finálního výrobku.

NEREZ BlučinaVedle výroby zařízení pro potravinářský a farmaceutický průmysl, lihovary, vinařství a pivovary jste před devíti lety v areálu vaší firmy otevřeli akreditovanou vinařskou laboratoř. Jaké služby v ní nabízíte?

V laboratoři provádíme rozbory moštu na FTIR* při sklizni nebo jako předsklizňový rozbor, rozbory mladých vín na FTIR*, kompletní rozbory vín pro účely SZPI**, VOC***, zemská vína****.

Jste rodinná firma. V čem spatřujete výhody a nevýhody tohoto typu podnikání?

Nejsme tak úplně rodinná firma, pracuji zde z naší rodiny jen já společně se synem. Nevýhodou je nedostatek volného času pro vlastní rodinu. Výhodu vidím v tom, že dělám práci, která mě baví.

Kromě těchto zmiňovaných aktivit jste založil i „Šťastné vinařství“, ve kterém vyrábíte odrůdová, zemská i jakostní vína z vlastního vinařství. Které víno máte Vy osobně nejraději a s jakým jídlem byste ho doporučil párovat?

Mám rád Modrý Portugal s kachnou.

Troufnete si odhadnout kvalitu letošního vína?

Nyní nemohu předvídat, jak to dopadne, zatím to vypadá nadějně. Samozřejmě záleží hlavně na vývoji počasí.

Vzhledem k Vašemu čerstvému životnímu jubileu i optimistickému příjmení si dovolím na závěr osobní otázku – co Vás činí opravdu šťastným?

Jak už jste řekla – mé jméno, radost, že mohu ve svém věku pracovat, dobré zdraví a dále práce s příjemnými lidmi.


 

František Šťastný

František Šťastný

Po ukončení Střední zemědělské mechanizační školy pracoval v zemědělství jako mistr dílen a potom mistr odborného výcviku pro obor stavební stroje. Poté začal podnikat. Celý život se zajímá o vinařství.

 

 


*FTIR = Fourier Transform Infrared (spectroscopy) = spektroskopická metoda založená na absorpci infračerveného záření při průchodu vzorkem; https://cs.wikipedia.org

** SZPI = Státní zemědělská a potravinářská inspekce; správní úřad ČR podřízený ministerstvu zemědělství; www.szpi.gov.cz/

*** VOC = vína originální certifikace; www.szpi.gov.cz/

**** zemské víno = kategorie jakostních tříd dle vinařského zákona, používá se od roku 2004. Podmínkou uznání třídy moravské zemské víno nebo české zemské víno je původ hroznů na Moravě nebo v Čechách a cukernatost hroznů při sběru min. 14˚; www.znalecvin.cz/zemske-vino/


Rozhovor s Františkem Šťastným připravila v září 2022 Ing. Monika Sivulková, marketingová specialistka společnosti GUMEX. Foto: archiv společnosti NEREZ Blučina, s.r.o.

 

Chcete se poradit?