Měření účinnosti fólií do vrat ve skladech GUMEXU

Každý provozovatel výrobních hal a skladů usiluje o co nejnižší náklady na vytápění. Potřebuje rovněž chránit zdraví pracovníků či návštěvníků, zásoby zboží anebo třeba udržet stálou teplotu počítačových serveroven v prostorách, kde se střetávají odlišné teploty.

Účinnost fóliíJak co nejúčinněji udržet požadovanou teplotu ve vnitřních prostorách?

Tato otázka přidává vrásky na čele většině podnikatelů. Při rostoucích cenách energií se jí zabýval i náš vedoucí logistiky a správy majetku GUMEXU Petr Doležal. Při vysvětlování důvodu k měření účinnosti fólií uvádí: „Naše firma mnohé produkty ze svého sortimentu i své vlastní výrobky sama používá. Ve všech skladech máme fólie do vrat z PVC nainstalovány. V chladném období při otevřených vratech je úkolem lamelové clony snížit únik tepla z otevřených vrat a opačným směrem zabránit pronikání chladu, prachu, listí a dalších nečistot směrem do vnitřních prostor. Navíc jsou tyto plastové fólie velmi odolné vůči otěru a neobsahují silikon ani kadmium. Naši skladníci jsou přesvědčeni, že používané vchodové fólie všechny požadavky splňují, neboť je již dlouhodobě prakticky používají a jsou s nimi spokojeni.“

Lze účinnost fólií dokázat?

„Bylo nám jasné, že průhledné fólie ve vratech opravdu fungují, protože je kromě nás používají i stovky našich zákazníků, od kterých máme příznivé recenze. Nevěděli jsme však o žádném měření, které by jejich účinnost potvrdilo. Proto jsme se rozhodli provést pokus – změřit účinnost fólií ve vlastních skladech. Naším cílem nebylo vytvořit nějakou vědeckou práci, ale získat skutečné údaje, které by prokázaly, jakou měrou dokážou zatažené fóliové pásy při otevřených vratech skladu ovlivnit jeho vnitřní teplotu,“ vysvětluje Petr Doležal.
 

Měření účinnosti fóliíPodmínky měření

„Pro měření účinnosti fólií jsme zvolili tři z našich skladů (Praha, Brno, Strážnice) s odlišným objemem, typem vnitřního uspořádání a při různých venkovních teplotách. Při měření jsme použili shodný kalibrovaný teploměr Amprobe TH-1. Zkoumali jsme účinnost závěsů z fólie CS STANDARD (ve skladu Strážnice), CT DOUBLE RIBBED (ve skladu Praha) a ANTISTATIC DOUBLE RIBBED (ve skladu Brno) ve shodné tloušťce 2 mm. Měření probíhalo v chladném období na konci ledna 2023 vždy poblíž skladových vrat, na hlavní komunikační cestě a na vedlejší komunikační cestě mezi regály. Zaznamenávali jsme ztráty tepla jak při zavřených vratech skladu, tak i při vratech otevřených (ve kterých nebyly použity fólie). A samozřejmě i při otevřených vratech, které byly osazeny fóliemi,“ popisuje Petr Doležal.


Změny teplot ve skladu na pobočce Praha - graf a tabulka

Výsledek měření

Co z uvedeného měření vyplývá? Naměřené hodnoty podle vyjádření Petra Doležala potvrdily, že čím je sklad větší a rozsáhlejší a vnější teplota se blíží 0 °C, tím zřetelněji se projevuje snížení teploty v hale bez použití fólií již krátce po otevření pevných vrat. Je třeba rovněž přihlédnout k dalším vlivům: Jak jsou skladové prostory uspořádány, jaký režim otevírání vrat zde funguje? Pokud by byla vrata umístěna v prostoru naproti sobě, dochází k průvanu. Jestliže je však v tomto směru překážka například v podobě regálů v centrální části, průvan ovlivní únik tepla méně.

Půdorys skladu Praha„Praktické hodnoty měření prokázaly, že fólie ve vratech všech našich skladů skutečně zabránily poklesu vnitřní teploty. Stačilo 5 minut zvoleného intervalu měření a teploměr umístěný v pražském skladu ve výšce 1,5 metru od země ve vzdálenosti cca 2 metry od otevřených vrat ukázal bez použití fólií pokles teploty ze 17,7 °C na 14,2 °C (tedy nežádoucí ochlazení prostoru o 3,5 °C), zatímco při zatažených fóliích a otevřených vratech se teplota snížila o pouhých 0,2 °C.
A jak se teplota vyvíjela ve vzdálených místech měření?
V pomyslném středu skladu se bez použití fólií teplota snížila z původní hodnoty 18,3 °C na 16,1 °C, tedy o 2,2 °C (oproti mnohem menšímu úbytku tepla ve výši 0,1 °C při zatažených fóliích). I v dosti vzdáleném místě od vrat (na vedlejší komunikační cestě) teplota poklesla z výchozích 18,6 °C na 17,3 °C, tedy o 1,3 °C (avšak při použití fólie ve vratech došlo k poklesu pouze o 0,2 °C).
Instalovaná fólie samozřejmě nezabránila poklesu teploty úplně. Přesto si myslíme, že všichni správci budov by považovali za úspěch, pokud by po 5 minutách od otevření vrat poklesla vnitřní teplota o pouhé desetiny stupně Celsia,“ zvažuje všechny detaily Doležal.

Co bylo přínosem tohoto měření pro GUMEX?

Petr Doležal k tomu uvádí: „Sami na sobě jsme si vyzkoušeli, že instalace a hlavně vědomé používání fóliových závěsů do vrat našich skladů má smysl. Nedokážeme sice vyčíslit, kolik energie ušetříme, ale naměřené hodnoty prokázaly, že úniky tepla jsou při použití vchodové fólie prokazatelně nižší a teplota v hale je stabilnější. A je také zřejmé, že skladníci trpí méně průvanem a chladem, což je přidaná hodnota, která se pozitivně projeví v jejich pracovní výkonnosti a nižší nemocnosti.“

Omezení fólií ve vratech a možné řešení

Vchodem z pásů fólie se zaoblenými hranami mohou procházet lidé, projíždět vysokozdvižné vozíky, automobily i další manipulační technika. Ovšem i zde platí, že pokud se do vrat s fóliemi vjíždí například užitkovým vozidlem častěji, mohou pruhy fólie, na které je nalepený prach, způsobit drobné oděrky laku karoserie. Petr Doležal však i pro tuto variantu vjezdu nabízí řešení: „Ačkoliv se jedná o pracovní auta a s jejich určitým opotřebením se počítá, doporučujeme ve vratech s vyšší frekvencí vjezdu vozidel instalovat kolejnice, na kterých jsou fólie zavěšeny – toto opatření umožní průjezd zcela uvolnit a následně fólie opět zatáhnout.“

Fólie přinášejí i další, dosud neměřené výhody

Měření účinnosti fólií„Průhledné plastové clony lze využít i jako předěly prostorů s různým výrobním zaměřením, například k oddělení lakovacích či svařovacích provozů, jako protiprašnou bariéru u násypek sypkých prašných látek nebo při řezání v truhlářských provozech. U výrobců potravin a v blízkosti chladicích nebo mrazicích boxů v obchodních prostorech se osvědčily jako účinný prostředek k redukci nákladů za energie, protože snižují vliv okolní vyšší provozní teploty na uskladněné nebo vyráběné potraviny,“ uzavírá konečné hodnocení účinnosti závěsných fólií vedoucí logistiky a správy majetku Doležal.

Použití fólií se vyplatí

Je jedno, jestli provozujete malý sklad, rozlehlou prodejnu, stáj či výrobní prostory, investovat do fólií do vrat se vám vyplatí. Nejenže bude váš provoz hospodárnější, ale přispějete tím i ke snížení dopadu vašeho podnikání na životní prostředí.

Každý provozovatel výrobních hal a skladů usiluje o co nejnižší náklady na vytápění. Potřebuje rovněž chránit zdraví pracovníků či návštěvníků, zásoby zboží anebo třeba udržet stálou teplotu počítačových serveroven v prostorách, kde se střetávají odlišné teploty.

Účinnost fóliíJak co nejúčinněji udržet požadovanou teplotu ve vnitřních prostorách?

Tato otázka přidává vrásky na čele většině podnikatelů. Při rostoucích cenách energií se jí zabýval i náš vedoucí logistiky a správy majetku GUMEXU Petr Doležal. Při vysvětlování důvodu k měření účinnosti fólií uvádí: „Naše firma mnohé produkty ze svého sortimentu i své vlastní výrobky sama používá. Ve všech skladech máme fólie do vrat z PVC nainstalovány. V chladném období při otevřených vratech je úkolem lamelové clony snížit únik tepla z otevřených vrat a opačným směrem zabránit pronikání chladu, prachu, listí a dalších nečistot směrem do vnitřních prostor. Navíc jsou tyto plastové fólie velmi odolné vůči otěru a neobsahují silikon ani kadmium. Naši skladníci jsou přesvědčeni, že používané vchodové fólie všechny požadavky splňují, neboť je již dlouhodobě prakticky používají a jsou s nimi spokojeni.“

Lze účinnost fólií dokázat?

„Bylo nám jasné, že průhledné fólie ve vratech opravdu fungují, protože je kromě nás používají i stovky našich zákazníků, od kterých máme příznivé recenze. Nevěděli jsme však o žádném měření, které by jejich účinnost potvrdilo. Proto jsme se rozhodli provést pokus – změřit účinnost fólií ve vlastních skladech. Naším cílem nebylo vytvořit nějakou vědeckou práci, ale získat skutečné údaje, které by prokázaly, jakou měrou dokážou zatažené fóliové pásy při otevřených vratech skladu ovlivnit jeho vnitřní teplotu,“ vysvětluje Petr Doležal.
 

Měření účinnosti fóliíPodmínky měření

„Pro měření účinnosti fólií jsme zvolili tři z našich skladů (Praha, Brno, Strážnice) s odlišným objemem, typem vnitřního uspořádání a při různých venkovních teplotách. Při měření jsme použili shodný kalibrovaný teploměr Amprobe TH-1. Zkoumali jsme účinnost závěsů z fólie CS STANDARD (ve skladu Strážnice), CT DOUBLE RIBBED (ve skladu Praha) a ANTISTATIC DOUBLE RIBBED (ve skladu Brno) ve shodné tloušťce 2 mm. Měření probíhalo v chladném období na konci ledna 2023 vždy poblíž skladových vrat, na hlavní komunikační cestě a na vedlejší komunikační cestě mezi regály. Zaznamenávali jsme ztráty tepla jak při zavřených vratech skladu, tak i při vratech otevřených (ve kterých nebyly použity fólie). A samozřejmě i při otevřených vratech, které byly osazeny fóliemi,“ popisuje Petr Doležal.


Změny teplot ve skladu na pobočce Praha - graf a tabulka

Výsledek měření

Co z uvedeného měření vyplývá? Naměřené hodnoty podle vyjádření Petra Doležala potvrdily, že čím je sklad větší a rozsáhlejší a vnější teplota se blíží 0 °C, tím zřetelněji se projevuje snížení teploty v hale bez použití fólií již krátce po otevření pevných vrat. Je třeba rovněž přihlédnout k dalším vlivům: Jak jsou skladové prostory uspořádány, jaký režim otevírání vrat zde funguje? Pokud by byla vrata umístěna v prostoru naproti sobě, dochází k průvanu. Jestliže je však v tomto směru překážka například v podobě regálů v centrální části, průvan ovlivní únik tepla méně.

Půdorys skladu Praha„Praktické hodnoty měření prokázaly, že fólie ve vratech všech našich skladů skutečně zabránily poklesu vnitřní teploty. Stačilo 5 minut zvoleného intervalu měření a teploměr umístěný v pražském skladu ve výšce 1,5 metru od země ve vzdálenosti cca 2 metry od otevřených vrat ukázal bez použití fólií pokles teploty ze 17,7 °C na 14,2 °C (tedy nežádoucí ochlazení prostoru o 3,5 °C), zatímco při zatažených fóliích a otevřených vratech se teplota snížila o pouhých 0,2 °C.
A jak se teplota vyvíjela ve vzdálených místech měření?
V pomyslném středu skladu se bez použití fólií teplota snížila z původní hodnoty 18,3 °C na 16,1 °C, tedy o 2,2 °C (oproti mnohem menšímu úbytku tepla ve výši 0,1 °C při zatažených fóliích). I v dosti vzdáleném místě od vrat (na vedlejší komunikační cestě) teplota poklesla z výchozích 18,6 °C na 17,3 °C, tedy o 1,3 °C (avšak při použití fólie ve vratech došlo k poklesu pouze o 0,2 °C).
Instalovaná fólie samozřejmě nezabránila poklesu teploty úplně. Přesto si myslíme, že všichni správci budov by považovali za úspěch, pokud by po 5 minutách od otevření vrat poklesla vnitřní teplota o pouhé desetiny stupně Celsia,“ zvažuje všechny detaily Doležal.

Co bylo přínosem tohoto měření pro GUMEX?

Petr Doležal k tomu uvádí: „Sami na sobě jsme si vyzkoušeli, že instalace a hlavně vědomé používání fóliových závěsů do vrat našich skladů má smysl. Nedokážeme sice vyčíslit, kolik energie ušetříme, ale naměřené hodnoty prokázaly, že úniky tepla jsou při použití vchodové fólie prokazatelně nižší a teplota v hale je stabilnější. A je také zřejmé, že skladníci trpí méně průvanem a chladem, což je přidaná hodnota, která se pozitivně projeví v jejich pracovní výkonnosti a nižší nemocnosti.“

Omezení fólií ve vratech a možné řešení

Vchodem z pásů fólie se zaoblenými hranami mohou procházet lidé, projíždět vysokozdvižné vozíky, automobily i další manipulační technika. Ovšem i zde platí, že pokud se do vrat s fóliemi vjíždí například užitkovým vozidlem častěji, mohou pruhy fólie, na které je nalepený prach, způsobit drobné oděrky laku karoserie. Petr Doležal však i pro tuto variantu vjezdu nabízí řešení: „Ačkoliv se jedná o pracovní auta a s jejich určitým opotřebením se počítá, doporučujeme ve vratech s vyšší frekvencí vjezdu vozidel instalovat kolejnice, na kterých jsou fólie zavěšeny – toto opatření umožní průjezd zcela uvolnit a následně fólie opět zatáhnout.“

Fólie přinášejí i další, dosud neměřené výhody

Měření účinnosti fólií„Průhledné plastové clony lze využít i jako předěly prostorů s různým výrobním zaměřením, například k oddělení lakovacích či svařovacích provozů, jako protiprašnou bariéru u násypek sypkých prašných látek nebo při řezání v truhlářských provozech. U výrobců potravin a v blízkosti chladicích nebo mrazicích boxů v obchodních prostorech se osvědčily jako účinný prostředek k redukci nákladů za energie, protože snižují vliv okolní vyšší provozní teploty na uskladněné nebo vyráběné potraviny,“ uzavírá konečné hodnocení účinnosti závěsných fólií vedoucí logistiky a správy majetku Doležal.

Použití fólií se vyplatí

Je jedno, jestli provozujete malý sklad, rozlehlou prodejnu, stáj či výrobní prostory, investovat do fólií do vrat se vám vyplatí. Nejenže bude váš provoz hospodárnější, ale přispějete tím i ke snížení dopadu vašeho podnikání na životní prostředí.

Produkty z článku